Eksempel på CV for tradere (gratis guide)

Lag en Trader-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Næringsdrivende CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (181 stemmer)
Næringsdrivende CV Eksempel

Er du på utkikk etter en måte å skille deg ut fra mengden når du søker en traderstilling? Vår artikkel om eksempler på trader-CV gir deg innsikt i de viktigste elementene du bør inkludere i CV-en og følgebrevet ditt. Artikkelen gir deg et eksempel på hvordan du skriver en konkurransedyktig CV som vil hjelpe deg med å nå dine karrieremål.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Trader?

Tradere kjøper og selger finansielle produkter som aksjer, obligasjoner, råvarer, derivater og valuta på vegne av kunder eller for egen vinning. De er ansvarlige for å undersøke og analysere markedene for å kunne ta informerte beslutninger. Tradere må også overvåke investeringene sine, analysere markedstrender og justere strategiene sine deretter.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen eksempler på andre Trader-relaterte CV-er:

Hvilke ansvarsområder har en Trader?

 • Overvåke aktuelle markedstrender og priser for å identifisere og utnytte potensielle handelsmuligheter.
 • Analyse av finansielle data og markedsaktivitet som grunnlag for beslutninger
 • Utarbeide og implementere en handelsstrategi for å oppnå ønskede resultater.
 • Utføre handler i samsvar med handelsstrategien.
 • Maksimere avkastningen på investeringene ved å minimere risikoen
 • Overvåke og administrere posisjoner i åpne handler
 • Holde seg oppdatert på endringer i finansmarkedene
 • Opprettholde relasjoner med meglere og andre finansinstitusjoner.
 • Føre detaljerte registre over handelsaktiviteter

Eksempel på CV for tradere til inspirasjon

Trader

Navn: John Doe

E-post: john.doe@example.com

Tlf: +1234567890

John Doe er en erfaren og kunnskapsrik trader med over 10 års erfaring fra finansmarkedene. Han har inngående kjennskap til finansmarkedene og er svært dyktig på tradingstrategier og risikostyring. John har dokumentert evne til å identifisere muligheter og maksimere avkastningen.

Arbeidserfaring

 • Senior Trader, ABC Investment Bank, 2012 - i dag
 • Junior Trader, XYZ Investment Bank, 2010 - 2012

Utdanning

Universitetet i XYZ, 2004 - 2010

Ferdigheter

 • Finansiell analyse
 • Risikostyring
 • Handelsstrategier
 • Porteføljeforvaltning

Sertifiseringer

 • Autorisert finansanalytiker (CFA)
 • Sertifisert finansiell planlegger (CFP)

Språk

 • Engelsk
 • Spansk


CV-tips for Trader

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du Trader-tips til CV-en.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Tradere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev det du har oppnådd: Sørg for å ta med utmerkelser, forfremmelser eller bemerkelsesverdige prosjekter du har gjennomført.
 • Vis frem relevant erfaring: Fokuser på erfaring fra trading, for eksempel analyse og evaluering av finansmarkeder, vurdering av risiko og muligheter og utvikling av nye tradingstrategier.
 • Inkluder tekniske ferdigheter: Oppgi programvare og programmeringsspråk du kjenner til som er relatert til trading.
 • Demonstrer kvalifikasjonene dine: Ta med sertifiseringer og attester som viser at du har kunnskaper og ferdigheter innen trading.
 • Inkluder kvantifiserbare resultater: Ta med eksempler på vellykkede handler eller økt lønnsomhet du har oppnådd mens du har handlet.


Eksempler på CV-sammendrag for tradere

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er viktig for en Trader fordi det fremhever de viktigste ferdighetene og erfaringene som arbeidsgiveren er ute etter. Det gir arbeidsgiveren mulighet til raskt å vurdere kandidatens relevante kvalifikasjoner og avgjøre om kandidaten passer til stillingen. Det gir også arbeidsgiveren en følelse av kandidatens lidenskap og entusiasme for jobben. Dette hjelper arbeidsgivere med å ta en mer informert beslutning når de skal velge en Trader.

Et eksempel:

 • Høyt motivert trader med 5 års erfaring fra finansmarkedene. Jeg er opptatt av å gi kundene de beste investeringsmulighetene og maksimere fortjenesten.
 • Dyktig trader med 8 års erfaring i å utvikle og gjennomføre investeringsstrategier. Dyktig til å forvalte porteføljer og lage finansielle planer.
 • Innovativ trader med 10 års erfaring. Dyktig til å analysere markedstrender og foreta lønnsomme investeringer. Dokumenterte resultater innen porteføljeforvaltning.
 • Dyktig trader med 7 års erfaring. Dyktig i å lage handelsplaner og gjennomføre strategier for et bredt spekter av finansielle instrumenter.
 • Erfaren trader med 15 års erfaring fra finansbransjen. God erfaring med å analysere markedsdata, utvikle strategier og foreta lønnsomme investeringer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din Trader-CV

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en trader-CV fordi den viser kandidatens evne til å håndtere kompleksiteten i tradingbransjen. Denne delen vil fremheve kandidatens ferdigheter innen trading, risikostyring, porteføljeforvaltning og analyse, noe som er avgjørende for traderens suksess. En sterk erfaringsdel viser også kandidatens erfaring i bransjen og kunnskapen vedkommende har tilegnet seg gjennom den. Dette kan få tradernes CV til å skille seg ut fra konkurrentene og hjelpe dem med å få jobben de søker.

Et eksempel:

 • Jobbet som trader for et stort Wall Street-firma i 8 år.
 • Forvaltet en portefølje av aksjer og rentepapirer.
 • Utførte handler i samsvar med etablerte retningslinjer for risikostyring.
 • Analyserte markedsforhold og trender for å ta handelsbeslutninger.
 • Utviklet og gjennomført handelsstrategier for å oppnå optimal avkastning.
 • Overvåket nyheter, økonomiske data og bransjetrender for å identifisere muligheter.
 • Samarbeidet med analyseteam og kunder for å utvikle handelsstrategier.
 • Opprettholdt kunnskap om handelsregler og samsvarsstandarder.
 • Bygget opp og vedlikeholdt kunderelasjoner for å generere handelsaktivitet.
 • Kommuniserte regelmessig handelsresultater til porteføljeforvaltere og kunder.


Eksempel på utdannelse i handelsmannens CV

En trader bør ha et solid grunnlag innen økonomi, finans og investeringsteori. De bør også ha god kjennskap til markedene de handler i og regelverket som gjelder. De bør også ha en god forståelse av risikostyring og være i stand til å se muligheter i markedet. I tillegg bør de ha gode kvantitative ferdigheter og være dyktige i bruk av handelsprogramvare. Til slutt bør en trader være i stand til å følge med på de siste nyhetene og utviklingen på sitt felt.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en trader-CV:

 • B.S. i bedriftsøkonomi, University of California, Los Angeles, CA
 • Chartered Financial Analyst (CFA) sertifisering på nivå 1
 • Sertifisering som sertifisert finansiell planlegger (CFP)
 • Serie 7- og 63-lisenser
 • CRMP-sertifisering (Certified Risk Management Professional)
 • Kurs i avanserte handelsstrategier, Carnegie Mellon University


Trader-ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en trader-CV fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere å identifisere kandidatens styrker og evner. Det gir arbeidsgiveren mulighet til å vurdere kandidatens erfaring og ferdigheter i finansmarkedene, og til å avgjøre om vedkommende passer til stillingen. Det kan også hjelpe arbeidsgivere med å vurdere kandidatens potensial til å utføre jobben på en god måte. Ved å inkludere en liste over ferdigheter i en CV kan arbeidsgivere raskt identifisere kandidatens kvalifikasjoner.

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Tidshåndtering
 3. Lederskap
 4. Organisatorisk
 5. Kommunikasjon
 6. Tilpasningsevne
 7. Beslutningstaking
 8. Forhandlinger
 9. Strategisk tenkning
 10. Forskningsferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Investeringsstrategier
 3. Risikostyring
 4. Porteføljeoptimalisering
 5. Dataanalyse
 6. Markedsundersøkelser
 7. Finansiell modellering
 8. Derivathandel
 9. Aksjehandel
 10. Handel med opsjoner


Vanlige feil å unngå når du skriver en Trader-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i en Trader-CV

 • Fremheve suksesser og erfaringer innen handel
 • Inkluder relevante tekniske ferdigheter og kunnskaper
 • Fremvise problemløsningsevner, analytiske ferdigheter og evne til å ta beslutninger.
 • Gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Oppgi sertifiseringer, utmerkelser og andre kvalifikasjoner
 • Inkluderer relevant bransjekunnskap og kompetanse om finansmarkedene
 • Fremheve evnen til å arbeide selvstendig og i team
 • Vis erfaring med bruk av handelsverktøy, plattformer og programvare.
 • Legge vekt på kunnskap om handelsregler og compliance
 • Nevn finansiell risikostyring og sikringsstrategier

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis