Eksempel på CV for barnelivsspesialist (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for Child Life Specialist som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Spesialist på barns liv CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (100 stemmer)
Spesialist på barns liv CV Eksempel

Ønsker du å bli Child Life Specialist? Vår artikkel med eksempler på CV-er for barnelivsspesialister er et utmerket utgangspunkt for å lage din egen CV. Den tar for seg de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for å bli en vellykket barnevernsspesialist, i tillegg til et omfattende eksempel på hvordan du skriver en CV for dette yrket. Les videre for å lære mer om hvordan du kan bruke eksemplet vårt til å lage din egen CV.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Child Life Specialist?

En Child Life Specialist er en fagperson som jobber med barn på sykehus, klinikker og andre helseinstitusjoner for å redusere angst og frykt i forbindelse med medisinske prosedyrer. De bruker lek, undervisning og terapeutiske aktiviteter for å hjelpe barn med å takle sykdom, behandling og sykehusinnleggelse. De gir også støtte til familiene og samarbeider tett med helseteamene for å sikre at barnets opplevelse blir så positiv som mulig.

Vi skal til å begynne med, men her er noen andre eksempler på CV-er relatert til Child Life Specialist:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Child Life Specialist?

 • Legge til rette for mestring gjennom lek og avslapningsaktiviteter
 • Tilby medisinsk lek og forberedelse
 • Opplyse pasienter og pårørende om medisinske prosedyrer, behandlinger og terapier.
 • Gi emosjonell støtte og veiledning til pasienter og pårørende.
 • Utvikle individuelle behandlingsplaner for å ivareta pasientenes psykososiale behov.
 • Støtte barn og familier i å navigere i sykehusmiljøet
 • Gi sorgstøtte og støtte ved livets slutt.
 • Samarbeide med helseteam for å sikre en helhetlig behandling av pasientene.
 • Være talsmann for pasienter og pårørende på sykehuset.

Eksempel på CV for barnelivsspesialister til inspirasjon

John Doe

Adresse: 123 Main Street, By, stat, postnummer

Telefon: (123) 456-7890

E-post: john.doe@email.com

Målsetting

Barnelivsspesialist med lang erfaring innen barns utvikling, traumebevisst omsorg og pasientsentrert tilnærming til helsevesenet.

Arbeidserfaring

 • Tilbyr emosjonell og psykologisk støtte til familier med barnekreftpasienter på sykehus.
 • Utviklet og tilrettelagt terapeutiske aktiviteter og fritidsaktiviteter for barnepasienter.
 • Bistod det medisinske teamet med å vurdere og håndtere de emosjonelle og psykologiske behovene til barnekreftpasienter.
 • Gi alderstilpasset pasientopplæring om sykdom og behandling.
 • Samarbeidet med medisinsk personale for å sikre kontinuitet i behandlingen av barneonkologiske pasienter.

Utdanning

 • Bachelor of Science in Child Life, Universitetet i XYZ, by, delstat

Kompetanse

 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Gode evner til å organisere og løse problemer
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office-pakken

Sertifiseringer

 • Sertifisert fagperson innen barnelivet
 • Sertifisert barneonkologisk sykepleier

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (flytende)


CV-tips for barnelivsspesialister

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en CV for barnelivsspesialister.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne barnevernsspesialister - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med å jobbe med barn i en klinisk setting.
 • Ta med alle relevante sertifiseringer eller utdanninger du har.
 • Fokuser på de ferdighetene og evnene du har som er nyttige for stillingen.
 • Ta med eventuelle frivillige aktiviteter eller fritidsaktiviteter som er relatert til stillingen.
 • Vis frem spesielle prosjekter eller initiativer du har gjennomført i tidligere stillinger.


Eksempler på CV-sammendrag for barnelivsspesialister

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å gi potensielle arbeidsgivere en kort oversikt over kvalifikasjonene og erfaringene dine som barnelivsspesialist. Det gir deg mulighet til å fremheve de viktigste ferdighetene, prestasjonene og karrieremålene dine, samtidig som du viser at du er engasjert i faget. Sammendraget eller målsetningen din bør tilpasses den enkelte jobben og dine individuelle styrker og svakheter. Den bør også vise hvordan kompetansen og erfaringen din gjør deg til den beste kandidaten for jobben. Til syvende og sist kan en overbevisende oppsummering eller målsetting hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og øke sjansene dine for å få stillingen.

Et eksempel:

 • Child Life Specialist med over 5 års erfaring innen barns utvikling og psykiske helse. Dyktig til å skape trygge og støttende læringsmiljøer for barn.
 • Barnevernsspesialist med høyere grad i psykologi og erfaring med å jobbe med familier for å forstå og ivareta barnas emosjonelle og sosiale behov.
 • Erfaren Child Life Specialist med ekspertise innen leketerapi og psykososial intervensjon. Utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsferdigheter.
 • Dyktig barnevernsspesialist med sterk bakgrunn innen forskning, vurdering og intervensjon. Dokumenterte resultater når det gjelder å gi emosjonell støtte til familier og barn.
 • Dyktig barnelivsspesialist med erfaring innen krisehåndtering, grupperådgivning og ledelse av frivillige. Sertifisert i prinsipper og praksis innen Child Life.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en din som barnevernsspesialist

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en Child Life Specialist fordi arbeidsgivere ønsker å se at du har hatt suksess. Ved å vise arbeidsgiverne arbeidserfaringen din, viser du at du har de ferdighetene og kunnskapene som er nødvendige for å utmerke deg i stillingen. I tillegg kan det bidra til å fremheve eventuelle unike egenskaper du har som kan være til nytte for arbeidsgiveren. Erfaringsavsnitt kan bidra til å skille CV-en din fra andre søkere og gi arbeidsgiverne et bedre inntrykk av kvalifikasjonene dine.

For eksempel:

 • Vi ga emosjonell støtte til barn og familier i et mangfoldig pediatrisk miljø.
 • Tilrettelagte lekeaktiviteter for å redusere stress og angst hos pasientene.
 • Samarbeidet med leger, sykepleiere og annet helsepersonell for å gi den beste pleien til hver enkelt pasient.
 • Bistod i utviklingen og implementeringen av retningslinjer og prosedyrer for barnelivet.
 • Gjennomført opplæringskurs for foreldre, søsken og omsorgspersoner.
 • Vurderte og overvåket pasientens emosjonelle og sosiale status.
 • Gir individuell rådgivning og grupperådgivning til pediatriske pasienter.
 • Utviklet kreative tiltak for å støtte pasientenes sosiale og emosjonelle utvikling.
 • Organiserte og ledet lekegrupper og aktiviteter for barn innlagt på sykehus.
 • Deltatt i tverrfaglige teammøter for å diskutere planer for pasientbehandling.


Eksempel på utdannelse for barnelivsspesialister i CV-en

En Child Life Specialist må ha minst en bachelorgrad i Child Life, Child Development, Human Development, spesialpedagogikk, psykologi eller et beslektet fagområde. I tillegg må en Child Life Specialist ha gjennomført en praksisperiode på et sykehus, eller ha minst ett års erfaring fra helsevesenet eller sykehus. Noen arbeidsgivere kan kreve ytterligere sertifiseringer eller utdanningskvalifikasjoner.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Child Life Specialist:

 • Bachelor of Arts i barne- og familiestudier, University of California, Irvine, California.
 • Master of Arts i pedagogikk, spesialisering i Child Life, University of Southern California, Los Angeles, California.
 • Sertifisert barnelivsspesialist (CCLS), Association of Child Life Professionals (Association of Child Life Professionals)
 • Sertifisert for HLR og førstehjelp, American Red Cross


Barnevernsspesialistens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Child Life Specialist fordi det vil bidra til å demonstrere kandidatens kvalifikasjoner og kompetanse for potensielle arbeidsgivere. Ved å legge til relevante ferdigheter kan kandidaten vise at han eller hun har de nødvendige kunnskapene, evnene og erfaringene for å utføre arbeidsoppgavene til en Child Life Specialist på en effektiv måte. Eksempler på relevante ferdigheter er kommunikasjon, samarbeid, problemløsning, konfliktløsning, tidsstyring og arbeid med barn. I tillegg kan ferdigheter som kulturell sensitivitet, tålmodighet og kreativitet være nyttige i denne rollen.

Myke ferdigheter:

 1. Tilpasningsevne
 2. Kommunikasjon
 3. mellommenneskelig
 4. Organisatorisk
 5. Empati
 6. Kreativitet
 7. Tålmodighet
 8. Konfliktløsning
 9. Problemløsning
 10. Krisehåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Barns utvikling
 2. Leketerapi
 3. Mellommenneskelige ferdigheter
 4. Krisehåndtering
 5. Dokumentasjon/journalføring
 6. Pediatrisk psykologi
 7. Familiestøtte
 8. Pasientopplæring
 9. Adaptive teknikker
 10. Medisinsk terminologi


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for barnelivsspesialister

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Child Life Specialist

 • Fremhev erfaring fra arbeid med barn
 • Demonstrere kunnskap om barns utvikling og psykologi
 • Inkluderer utdanning og sertifisering innen Child Life.
 • Utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner
 • Nevn eventuelle spesielle ferdigheter knyttet til yrket
 • Ta med referanser fra tidligere arbeidsgivere
 • Fremhev eventuell erfaring med frivillig arbeid med barn

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis