Eksempel på CV for Vice President of Human Resources (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for Vice President of Human Resources som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Visepresident for menneskelige ressurser Eksempel på CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (160 stemmer)
Visepresident for menneskelige ressurser Eksempel på CV

Denne artikkelen inneholder et eksempel på en CV for en personaldirektør. Den beskriver de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for stillingen, og gir en omfattende oversikt over arbeidsoppgavene og ansvarsområdene knyttet til stillingen. I tillegg gir artikkelen tips om hvordan du utformer en sterk og effektiv CV som gjør at du skiller deg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Vice President of Human Resources?

En Vice President of Human Resources er ansvarlig for å føre tilsyn med personalavdelingen i et selskap. Dette innebærer blant annet å utvikle strategier og retningslinjer, rekruttere og ansette nye medarbeidere, administrere medarbeiderforhold og personalgoder, og sørge for at alle personalretningslinjer er i samsvar med føderale og statlige lover. De samarbeider også med andre avdelinger for å sikre at organisasjonen har de ressursene den trenger for å nå sine mål.


Hva er noen av ansvarsområdene til en Vice President of Human Resources?

 • Utvikle, implementere og evaluere personalpolitikk og -programmer.
 • Sikre overholdelse av arbeids- og ansettelseslover
 • Håndtering av rekrutterings- og onboardingprosesser
 • Overvåking av aktiviteter knyttet til personalrelasjoner
 • Utforme og administrere fordelsprogrammer
 • Utvikling av kompensasjonsstrukturer
 • Analyse av opplæringsbehov og utarbeidelse av opplæringsprogrammer
 • Gjennomføring av medarbeidersamtaler og lønnssamtaler
 • Håndtering av ansattes sikkerhet, velferd, velvære og helse
 • Legge til rette for mangfolds- og inkluderingsinitiativer

Eksempel på CV for viseadministrerende direktør for menneskelige ressurser til inspirasjon

John Smith
Visepresident for Human Resources
123 Any Street, Anytown, ST 12345
Telefon: (123) 456-7890 E-post: john@example.com

Sammendrag: Erfaren Vice President of Human Resources med over 10 års erfaring med å lede og administrere personalavdelinger. Dokumenterte resultater når det gjelder å nå organisasjonens mål gjennom innovative HR-strategier og -initiativer. Svært godt organisert, detaljorientert og opptatt av å lykkes.

Arbeidserfaring:

 • Vice President of Human Resources, AnyCompany, Anytown, ST (oktober 2015 - i dag)
  • Utvikle og lede HR-strategier og -initiativer på høyt nivå.
  • Lede og administrere HR-avdelingen for å nå organisasjonens mål.
  • Administrere implementeringen av HR-policyer, -prosedyrer og -systemer.
 • Personaldirektør, AnyCompany, Anytown, ST (juli 2012 - oktober 2015)
  • Utarbeidet og implementert retningslinjer, prosedyrer og systemer for HR.
  • Administrerte rekrutterings- og ansettelsesprosesser.
  • Gi råd og veiledning til ledelsen og de ansatte.

Utdanning:
Bachelor of Science i menneskelige ressurser, AnyUniversity, Anytown, ST

Kompetanse:
HR-strategier, rekruttering og ansettelser, opplæring og utvikling, medarbeiderrelasjoner, organisasjonsutvikling, konfliktløsning.

Sertifiseringer:
Sertifisert profesjonell i menneskelige ressurser (PHR)

Språk:
Engelsk (morsmål), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for Vice President of Human Resources

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en til Vice President Of Human Resources.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Vice President Of Human Resources - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev det du har oppnådd. Sørg for å inkludere informasjon om hva du har oppnådd i tidligere roller.
 • Inkluder nøkkelord. Sørg for å bruke bransjespesifikke nøkkelord for å gjøre CV-en mer søkbar.
 • Beskriv din ledererfaring. Vis frem din evne til å lede team og motivere medarbeidere.
 • Vis frem kommunikasjonsferdighetene dine. Sørg for å ta med eksempler på hvordan du har kommunisert med interessenter på en vellykket måte.
 • Ta med relevante sertifiseringer. Oppgi alle relevante sertifiseringer eller kvalifikasjoner som gir CV-en din merverdi.


Eksempler på CV-sammendrag for visepresident for personalavdelingen

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for Vice President of Human Resources er en viktig del av en CV. Det er en viktig del av CV-en som raskt oppsummerer relevant yrkeserfaring, kvalifikasjoner og ferdigheter på en måte som viser at du har den erfaringen og kompetansen som er nødvendig for å lykkes i stillingen. Det er også en god anledning til å gjøre inntrykk på potensielle arbeidsgivere og vise hvorfor du er den beste kandidaten til jobben.

For eksempel:

 • Erfaren Vice President of Human Resources med over 10 års erfaring innen organisasjonsutvikling, talentutvikling og medarbeiderrelasjoner.
 • Resultatorientert leder med lang erfaring i å optimalisere organisasjonens resultater og skape effektive strategier for å øke medarbeidernes engasjement.
 • Høyt kvalifisert fagperson med omfattende kunnskap om arbeids- og ansettelsesrett, personalgoder og kompensasjonspakker.
 • Du er dyktig til å lede rekrutterings- og onboardingprosessen, bygge opp et vellykket employer brand og utvikle effektive HR-systemer.
 • Vi er opptatt av å skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø som fremmer mangfold og inkludering.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til CV-en din som visepresident for personalavdelingen

En sterk erfaringsdel er viktig i en CV for en personaldirektør, da den fungerer som bevis på kandidatens kvalifikasjoner. Den gir en omfattende oversikt over kandidatens erfaring på området, for eksempel hvor mange år vedkommende har jobbet i en lignende stilling, hvilke typer stillinger vedkommende har hatt, hvilke ferdigheter vedkommende har tilegnet seg, hvilke prosjekter vedkommende har gjennomført, hvilke resultater han eller hun har oppnådd og hvordan karrieren har vært. Denne informasjonen kan bidra til å synliggjøre kandidatens kvalifikasjoner og få vedkommende til å skille seg ut fra andre søkere. I tillegg gir det arbeidsgivere en bedre forståelse av kandidatens ferdigheter og evner, og hvordan de kan bruke dem i organisasjonen.

For eksempel:

 • Vellykket styring og ledelse av personalavdelingen i en organisasjon med over 500 ansatte.
 • Utviklet og implementert retningslinjer og prosedyrer for å sikre overholdelse av føderale og statlige lover.
 • Utvist ekspertise innen rekruttering og ansettelsespraksis for alle ledernivåer.
 • Analyserte trender innen kompensasjon og goder for å skape konkurransedyktige tilbud til de ansatte.
 • Gjennomførte medarbeidersamtaler og kommuniserte forventninger om karriereutvikling.
 • Opprettholdt et effektivt samarbeid med fagforeningsrepresentanter for å sikre at arbeidsrelasjonene ble overholdt.
 • Fungerte som konsulent for toppledelsen i alle HR-relaterte spørsmål, som organisasjonsstruktur og teamdynamikk.
 • Overvåket utviklingsprogrammene for de ansatte for å skape en kultur for kontinuerlig læring og forbedring.
 • Implementerte et anerkjennelsesprogram for de ansatte for å fremme god arbeidsmoral og engasjement.
 • Stod i spissen for kulturinitiativer for å sikre en trygg, respektfull og inkluderende arbeidsplass.


Eksempel på utdannelse for Vice President of Human Resources CV

En Vice President of Human Resources må vanligvis ha en bachelorgrad i HR, bedriftsøkonomi eller et beslektet fagområde. I tillegg er det en fordel å ha erfaring fra HR-feltet, for eksempel innen rekruttering, opplæring eller kompensasjon og fordeler. Det er også vanlig at stillinger som personaldirektør krever spesialiserte sertifiseringer, for eksempel Professional in Human Resources (PHR)-sertifisering eller Senior Professional in Human Resources (SPHR)-sertifisering.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Vice President of Human Resources:

 • B.S. i menneskelige ressurser, University of California, Los Angeles, CA
 • MBA i personalledelse, Stanford University, Stanford, California.
 • Sertifisert Professional in Human Resources (PHR) fra Society for Human Resource Management.


Visepresident for personalavdelingen - ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til Vice President of Human Resources fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere raskt å identifisere hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner du besitter og hvordan de kan brukes i deres organisasjon. Ved å inkludere relevante ferdigheter i CV-en din kan du vise arbeidsgivere at du har god kompetanse innen personalområdet, for eksempel rekruttering, opplæring, personalrelasjoner, medarbeiderengasjement, kompensasjon og fordeler. I tillegg kan kompetansen din vise at du er i stand til å håndtere personale på en effektiv måte i et miljø i rask endring. Eksempler på ferdigheter som kan inngå i en CV for en personaldirektør er: - Omfattende erfaring innen personalledelse, inkludert rekruttering og utvelgelse, medarbeiderrelasjoner, opplæring og utvikling, samt kompensasjon og fordeler - Sterke mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter - Dokumenterte resultater når det gjelder å utvikle og implementere vellykkede strategier for medarbeiderengasjement - Evne til å analysere og tolke data for å identifisere trender og ta beslutninger - Ferdigheter i ulike HR-programvareprogrammer - Utmerkede organisasjons- og problemløsningsferdigheter - Evne til å jobbe selvstendig og som del av et team

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Kommunikasjon
 3. Strategisk planlegging
 4. Problemløsning
 5. Organisering
 6. Tidshåndtering
 7. Mellommenneskelig
 8. Teambuilding
 9. Konfliktløsning
 10. Beslutningstaking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Rekruttering
 2. Medarbeiderrelasjoner
 3. Kompensasjonsstrategier
 4. Prestasjonsledelse
 5. Organisasjonsutvikling
 6. Overholdelse av regelverk
 7. Budsjettering/kostnadsberegning
 8. Risikostyring
 9. Planlegging av arbeidsstyrken
 10. Lederutvikling


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en HR-direktør

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Vice President of Human Resources

 • Har erfaring med alle områder innen personalarbeid, inkludert rekruttering, opplæring, personalrelasjoner, lønn, ytelser og compliance.
 • Gode kunnskaper om gjeldende lover og forskrifter, blant annet om arbeids-, lønns- og arbeidstids- og diskrimineringslovgivning.
 • Evne til å utvikle, implementere og administrere HR-systemer og -prosesser.
 • Lederegenskaper for å lede og motivere team.
 • Gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Utmerkede evner til problemløsning og beslutningstaking.
 • Kjennskap til HRIS-programvare og annen teknologi.
 • Engasjement for organisasjonsutvikling og -initiativer.
 • Bachelorgrad innen personal, økonomi eller et beslektet fagområde.
 • Profesjonelle sertifiseringer som SPHR, SHRM-SCP eller PHR.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis