Eksempel på CV for privatetterforsker (gratis guide)

Lag en privatdetektiv-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for privat etterforsker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (132 stemmer)
Eksempel på CV for privat etterforsker

Er du på utkikk etter en jobb som privatetterforsker? Vårt CV-eksempel for privatetterforskere er den perfekte måten å skrive en vellykket CV på. Med en omfattende oversikt over yrket og tips om hvordan du lager en imponerende CV, vil denne guiden hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Du lærer hvordan du kan fremheve dine ferdigheter og din erfaring for å skape en CV som gjør at du blir ansatt.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en privatdetektiv?

En privatetterforsker (PI) jobber vanligvis for privatpersoner, bedrifter eller advokater for å gjennomføre etterforskninger og samle inn informasjon. De bruker en rekke ulike teknikker, for eksempel overvåking, intervjuer, research og databasesøk, for å innhente informasjon. Privatdetektiver kan også tilby tjenester som bakgrunnssjekker, forkynning, lokalisering av personer, etterforskning av savnede personer med mer.


Hvilke ansvarsområder har en privatdetektiv?

 • Gjennomføre overvåking
 • Gjennomføre bakgrunnssjekker
 • Innsamling av bevis og fakta
 • Avhør av vitner og mistenkte
 • Utarbeidelse av utredningsrapporter
 • Å vitne i retten
 • Utføre skip tracing for å finne savnede personer
 • Utføre data- og databasesøk
 • Levering av sikkerhetskonsulenttjenester
 • Gjennomføring av spaningsoperasjoner

Eksempel på CV for privatetterforskere til inspirasjon

Privatdetektiv

John Smith
123 Main Street
New York, NY 10001
(555) 555-5555
johnsmith@email.com

Sammendrag

John Smith er privatdetektiv med over 10 års erfaring i bransjen. Han har omfattende kunnskap om etterforskningsprotokoller og har løst en rekke saker med godt resultat. Han er dyktig til å samle inn bevis, intervjue vitner og etterforske komplekse saker. Han har også god erfaring med overvåkning og har utmerket seg med å løse saker på en rask og kostnadseffektiv måte.

Arbeidserfaring

 • Privatetterforsker, ABC Agency, New York, NY (2012-nåværende)
  • Utførte etterforskning og overvåking i en rekke ulike saker
  • Tolket og analysert etterforskningsinformasjon
  • Intervjuet potensielle vitner og mistenkte
  • Forberedte og utførte ransakingsordrer
 • Etterforskningsanalytiker, XYZ Agency, New York, NY (2010-2012)
  • Gjennomført bakgrunnssjekk av enkeltpersoner
  • Gjennomgang av regnskaper og dokumenter
  • Analyserte data for økonomiske svindelsaker

Utdanning

 • Bachelor of Science in Criminal Justice, University of New York, New York, NY (2008)

Kompetanse

 • Utmerkede evner til analyse og problemløsning
 • Utmerkede muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • God kunnskap om etterforskningsprotokoller og -prosedyrer
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office-pakken
 • Erfaring med overvåkingsutstyr og -teknikker

Sertifiseringer

 • Sertifisert svindelgransker (CFE)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for privatdetektiver

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for privatdetektiver.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne privatetterforskere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell erfaring fra etterforskningsfeltet, for eksempel tidligere erfaring fra politiet eller relaterte roller.
 • Oppgi eventuelle relevante sertifiseringer, for eksempel innen overvåking, etterforskning eller strafferettspleie.
 • Fokuser på de spesifikke kvalifikasjonene som gjør deg til en god privatdetektiv, for eksempel problemløsning, oppmerksomhet på detaljer og kommunikasjonsevner.
 • Gi eksempler på din evne til å gjennomføre etterforskninger, for eksempel vellykkede saker eller resultater.
 • Sørg for at CV-en din er oppdatert og korrekt, uten feil eller skrivefeil.


Eksempler på CV-sammendrag for privatetterforskere

Det er en fordel for en privatetterforsker å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting, fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å sette seg inn i privatetterforskerens evner og erfaring. Det gir også privatetterforskeren en mulighet til å fremheve sine beste prestasjoner og vise sine faglige kvalifikasjoner. Det kan hjelpe arbeidsgivere med å få en bedre forståelse av privatetterforskerens ferdigheter og hvorfor vedkommende passer godt til jobben. Det kan også hjelpe privatetterforskeren med å skille seg ut fra konkurrentene og vise frem sine unike ferdigheter og kvalifikasjoner.

For eksempel:

 • Erfaren privatetterforsker med over 5 års erfaring med etterforskning, overvåking og bakgrunnssjekk. Dyktig til å identifisere og utnytte tilgjengelige ressurser for å samle inn bevis.
 • Svært velorganisert og detaljorientert privatetterforsker med over 7 års erfaring med komplekse etterforskninger, overvåking og bakgrunnssjekker.
 • Dynamisk privatetterforsker med over 3 års erfaring innen etterforskning. Dyktig til å bruke en rekke ulike etterforskningsteknikker for å avdekke bevis og nye spor.
 • Kunnskapsrik privatetterforsker med mer enn 10 års erfaring i bransjen. Dokumenterte evner til å arbeide selvstendig og effektivt i miljøer med høyt arbeidspress.
 • Erfaren privatetterforsker med over 15 års erfaring. Dyktig i å gjennomføre etterforskninger, overvåking og bakgrunnssjekker. Dyktig til å levere detaljerte rapporter og presentasjoner.


Lag en sterk erfaringsdel til din CV for privatetterforskere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en privatetterforsker av flere grunner. For det første bruker privatdetektiver ofte erfaringen sin til å demonstrere sine ferdigheter og evner overfor potensielle arbeidsgivere. Denne delen bør skreddersys til hver enkelt jobbsøknad og fremheve relevant erfaring som er relevant for den aktuelle jobben. I tillegg kan en godt utformet erfaringsdel hjelpe en søker med å skille seg ut fra andre søkere. Det gir også potensielle arbeidsgivere en mulighet til å få en bedre forståelse av søkerens kvalifikasjoner og erfaring. Til slutt kan en god erfaringsdel bidra til å sikre at søkeren får den oppmerksomheten han eller hun trenger fra potensielle arbeidsgivere, og kan bidra til å sikre et intervju.

For eksempel:

 • Utførte omfattende etterforskninger i ulike saker, blant annet bedriftsbedrageri, forsikringssvindel og strafferettslig forsvar.
 • Fungerte som bindeledd mellom klienter, advokater og eksterne instanser for å sikre at sakene ble etterforsket på riktig måte.
 • Innsamling av bevis og etterretning gjennom intervjuer, overvåking og research.
 • Analyserte data og utarbeidet rapporter som ble presentert for kunder og juridiske team.
 • Vitneforklaringer i rettssaker og høringer.
 • Opprettholdt streng konfidensialitet for alle dokumenter, bevis og innhentet informasjon.
 • Brukte ulike ressurser som databaser og offentlige registre for å finne enkeltpersoner og informasjon.
 • Utførte bakgrunnssjekker, søk etter eiendeler og andre typer undersøkelser.
 • Utviklet relasjoner med politimyndigheter for å fremme etterforskningen.
 • Håndterte opptil 10 komplekse etterforskningssaker om gangen.


Eksempel på utdannelse for privatetterforskere

Privatdetektiver trenger vanligvis minst videregående skole eller tilsvarende for å begynne i yrket. Noen arbeidsgivere foretrekker imidlertid å ansette etterforskere med høyere utdanning, særlig innen strafferett, juridiske studier, rettshåndhevelse eller et beslektet felt. Noen arbeidsgivere kan også kreve at søkerne har tidligere erfaring fra politiet, militæret eller sikkerhetsbransjen.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for privatetterforskere:

 • Bachelor of Science i strafferettspleie, University of Florida, Gainesville, FL (2006)
 • Sertifikat i privat etterforskning, Brightwood College, Orlando, FL (2008)
 • Avanserte teknikker for privat etterforskning, Professional Investigators Training Institute, Miami, FL (2010)
 • Analyse av rettsmedisinske bevis, Orlando Police Academy, Orlando, FL (2012)
 • Opplæring i overvåking og kontraovervåking, International Association of Private Investigators, Tampa, FL (2014)


Privatdetektivens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til relevante ferdigheter i en privatetterforsker-CV fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Det gir også et innblikk i hvilke typer etterforskninger personen har gjennomført og vedkommendes evne til å håndtere komplekse saker. Eksempler på relevante ferdigheter er ferdigheter innen etterforskning, research og analyse, intervjuing, overvåking og rapportskriving.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. problemløsning
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Kommunikasjon
 5. Forskning
 6. Forhandling
 7. Intervjuing
 8. Tilpasningsevne
 9. Detaljorientert
 10. Observasjonsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Etterforskningsferdigheter
 2. Overvåking
 3. Dataanalyse
 4. Rapportskriving
 5. Intervjuing
 6. Rettshåndhevelse
 7. Datateknikk
 8. Forskning
 9. Fotografering
 10. Innsamling av bevismateriale


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for privatdetektiver

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en privatetterforsker

 • Fremhev eventuell relevant erfaring, for eksempel fra politiet eller strafferettspleien.
 • Demonstrere etterforskningsferdigheter, for eksempel å kunne innhente og analysere bevismateriale.
 • Inkluder eventuell spesialutdanning, for eksempel innen overvåking eller kriminalteknikk.
 • Legg vekt på din evne til å arbeide selvstendig og være selvmotivert.
 • Vis frem dine organisatoriske, analytiske og problemløsende ferdigheter.
 • Bevis at du har utmerkede kommunikasjonsferdigheter og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer, for eksempel lisens som privatetterforsker.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis