Eksempel på CV for etterforskere (gratis guide)

Lag en etterforsker-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på etterforsker-CV
Gjennomsnittlig vurdering: 5,0 (160 stemmer)
Eksempel på etterforsker-CV

Vårt eksempel på en CV for etterforskere gir en grundig innføring i hvilke kvalifikasjoner og erfaringer som kreves for å bli en vellykket etterforsker. Vi gir en omfattende oversikt over hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner som kreves for å bli en vellykket etterforsker, sammen med et detaljert eksempel på en CV. Artikkelen er et godt hjelpemiddel for deg som ønsker å komme inn i bransjen, eller for deg som vil friske opp CV-en din. Vi gir også nyttige tips til hvordan du skriver en vinnende CV, slik at du skiller deg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en etterforsker?

En etterforsker er en fagperson som samler inn informasjon og bevis for å oppklare en forbrytelse eller avdekke sannheten i en situasjon. De kan intervjue vitner, samle inn fysiske bevis og analysere data for å bygge opp en sak. De kan samarbeide med politiet eller jobbe selvstendig for å avdekke fakta og presentere dem for en domstol eller jury.


Hvilke ansvarsområder har en etterforsker?

 • Gjennomføre intervjuer med mistenkte, vitner og ofre.
 • Samle inn bevis og analysere fakta
 • Skrive rapporter og føre detaljerte opptegnelser
 • Vitne i rettssaker
 • Presentere bevis og rapporter til statsadvokaten.
 • Hold deg oppdatert på prosedyrer og standarder for rettshåndhevelse.
 • Samarbeid med andre byråer i saker som involverer flere jurisdiksjoner.
 • Utføre spaningsoperasjoner, overvåking og bakgrunnssjekker
 • Identifisere, arrestere og avhøre mistenkte
 • Gi veiledning og instruksjon til offiserer på lavere nivå.

Eksempel på CV for etterforskere til inspirasjon

Etterforsker - personlige opplysninger

 • Navn: John Doe
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: john.doe@example.com
 • Fødselsdato: 01/01/1990

Etterforsker - sammendrag

John Doe er en erfaren etterforsker med over 10 års erfaring innen etterforskning og bevisinnhenting. Han er svært dyktig til å intervjue vitner og analysere bevismateriale for å avdekke sannheten i ulike forbrytelsessaker. Han er også sertifisert på flere områder og behersker flere språk.

Etterforsker - arbeidserfaring

 • Kriminalteknisk etterforsker - Anytown Police Department (2008-nåværende)
 • Etterforsker - distriktsadvokatens kontor i Anytown (2005-2008)
 • Etterforsker - Privat etterforskningsfirma (2002-2005)

Utreder - Utdanning

 • Bachelorgrad i strafferett - Anytown University (2002)

Etterforsker - ferdigheter

 • Avhør av vitner
 • Innsamling av bevis
 • Analyse av bevismateriale
 • Avhørsteknikker
 • Undersøkende forskning

Etterforsker - sertifiseringer

 • Sertifisert profesjonell etterforsker - Anytown Professional Investigators Association (2010)
 • Sertifisert rettsmedisinsk etterforsker - Anytown Forensic Investigators Association (2011)

Utreder - språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (videregående)
 • Fransk (god)


CV-tips for etterforskere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for etterforskere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne etterforskere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din etterforskningserfaring og dine kvalifikasjoner.
 • Oppgi eventuell spesialisert opplæring eller sertifiseringer du har fått.
 • Ta med eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.
 • Beskriv hvilken erfaring du har med bevisinnhenting, vitneavhør og utvikling av saker.
 • Oppgi eventuelle spesielle ferdigheter du har, for eksempel datakunnskaper, kunnskap om overvåkningsteknologi eller beherskelse av et fremmedspråk.


Eksempler på CV-sammendrag for etterforskere

Når du lager en CV for etterforskere, er det viktig å inkludere enten et sammendrag eller en målsetting. Et sammendrag eller en målsetting gir arbeidsgivere en oversikt over dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter, slik at de kan avgjøre om du passer til stillingen. Et sammendrag eller en målsetting kan også hjelpe arbeidsgivere til raskt å identifisere de viktigste aspektene i CV-en din. Ved å inkludere et sammendrag eller en målsetting kan du vise din entusiasme og dine kvalifikasjoner for jobben, noe som kan hjelpe deg med å skille deg ut blant andre søkere.

For eksempel:

 • Ressurssterk og detaljorientert etterforsker med mer enn 5 års erfaring i å gjennomføre detaljerte etterforskninger av kriminell aktivitet. Dyktig til å intervjue vitner, analysere bevismateriale og samle inn informasjon.
 • Svært velorganisert etterforsker med god kjennskap til juridiske prosedyrer og protokoller. Har erfaring med å gjennomføre grundige etterforskninger, skrive rapporter og presentere funnene for politiet.
 • Effektiv etterforsker med lang erfaring i etterforskning av kriminell virksomhet. Dyktig til å utvikle etterforskningsstrategier, gjennomføre overvåking og analysere bevismateriale.
 • Dyktig etterforsker med dokumenterte resultater innen etterforskning og innhenting av informasjon. Dyktig til å utarbeide rapporter, analysere bevismateriale og lede team.
 • Profesjonell etterforsker med over 7 års erfaring fra politiet. Dyktig til å gjennomføre etterforskninger, vitne i retten og føre detaljerte saksmapper.


Lag en sterk erfaringsdel til din CV for etterforskere

En sterk erfaringsdel i en CV for etterforskere er viktig for å vise frem kandidatens kvalifikasjoner og prestasjoner på området. Det gjør det mulig for arbeidsgivere å raskt skanne gjennom CV-en og avgjøre om kandidaten er kvalifisert for jobben. Det hjelper også arbeidsgivere med å vurdere kandidatens etterforskningskompetanse, for eksempel evnen til å håndtere konfidensiell informasjon, analysere data, utvikle bevismateriale og bygge opp saker. Videre kan arbeidsgivere vurdere kandidatens kunnskap om bransjestandarder og lover, samt kjennskap til etterforskningsmetoder og -teknikker. Alle disse elementene kan fremheves i erfaringsdelen av en CV for etterforskere, slik at arbeidsgivere får et nøyaktig bilde av kandidatens kvalifikasjoner og evner.

Et eksempel:

 • Utførte etterforskning i en rekke saker, blant annet bedrageri, tyveri, overfall og drap.
 • Avhørte vitner, mistenkte og ofre for å innhente forklaringer og samle inn bevis.
 • Utarbeidet etterforskningsrapporter og presenterte funnene for påtalemyndigheten.
 • Vitnet i rettsmøter og rettssaker i straffesaker.
 • Utviklet og opprettholdt sterke relasjoner med samarbeidende vitner.
 • Analyserte fysiske bevis, overvåkningsvideoer og finansielle dokumenter.
 • Utførte bakgrunnssjekker og verifiserte informasjon for å skaffe potensielle kunder.
 • Gjennomgått politirapporter og identifisert uoverensstemmelser og avvik.
 • Brukte avanserte avhørsteknikker for å innhente detaljert informasjon.
 • Samarbeidet med andre politimyndigheter om felles etterforskninger.


Eksempel på utdannelse for etterforskere

En privatetterforsker må vanligvis ha minst videregående skole, men mange arbeidsgivere foretrekker å ansette personer med høyere utdanning, for eksempel innen strafferettspleie, rettshåndhevelse eller et beslektet felt. Andre viktige kvalifikasjoner er gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter, evne til problemløsning og evne til å tenke kritisk og ta beslutninger.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en etterforsker:

 • Bachelor of Science i strafferettspleie, University of Texas, Austin, TX (2002)
 • Master of Science i kriminologi, University of Texas, Austin, TX (2005)
 • Videregående opplæring i rettshåndhevelse, Texas State Police Academy (2006)
 • Sertifisering som kriminalteknisk etterforsker, International Association of Crime Analysts (2008)
 • Rettsmedisinsk sertifisering, American Society of Crime Lab Directors (2010)


Etterforskerferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for etterforskere fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å identifisere hvilke egenskaper og kunnskaper kandidaten har som gjør at vedkommende passer perfekt til stillingen. Det er også en viktig indikator på kandidatens erfaringsnivå og evne til å utføre de spesifikke arbeidsoppgavene som kreves i stillingen. Ferdighetene bør være relevante for jobben og omfatte både tekniske og sosiale ferdigheter. Eksempler på ferdigheter kan være: gode kommunikasjonsevner, evne til problemløsning, oppmerksomhet på detaljer, organisatoriske ferdigheter, research- og analyseferdigheter, databasehåndtering og datakunnskaper.

Myke ferdigheter:

 1. Research-ferdigheter
 2. Undersøkelsesferdigheter
 3. Analytisk tenkning
 4. Mellommenneskelige ferdigheter
 5. Problemløsning
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Tidshåndtering
 8. Kommunikasjonsferdigheter
 9. Kritisk tenkning
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Forskningsferdigheter
 2. Undersøkelsesteknikker
 3. Dataanalyse
 4. Intervjuferdigheter
 5. Ferdigheter i overvåking
 6. Ferdigheter i observasjon
 7. Rapportskriving
 8. Datateknikk
 9. Skriftlig kommunikasjon
 10. Saksbehandling


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for etterforskere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for etterforskere

 • Fremhev relevant etterforskningserfaring, sertifiseringer og lisenser.
 • Ta med et sterkt sammendrag som oppsummerer kvalifikasjonene dine.
 • Redegjør for hvilke etterforskningsmetoder du har brukt tidligere.
 • Vis frem dine ferdigheter innen forskning og analyse
 • Demonstrere din evne til å kommunisere resultater på en effektiv måte
 • Fortell om eventuell spesialisert opplæring du har fått
 • Fremhev eventuell kunnskap om relevante lover og forskrifter
 • Oppgi eventuelle relevante priser eller anerkjennelser du har mottatt.
 • Oppgi eventuelle profesjonelle medlemskap eller foreninger du måtte ha

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis