Eksempel på CV for erfarne sikkerhetsvakter (gratis guide)

Lag en CV for erfarne sikkerhetsvakter som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

/assets/seo/images/example.jpg
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (52 stemmer)
/assets/seo/images/example.jpg

Vårt CV-eksempel for erfarne sikkerhetsvakter gir en omfattende oversikt over kvalifikasjonene og erfaringen som kreves for å lykkes som sikkerhetsvakt. Du får en grundig oversikt over arbeidsoppgavene, en oversikt over de viktigste egenskapene og kvalifikasjonene som kreves for å lykkes i stillingen, og et eksempel på en godt utformet CV som kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Vi håper denne artikkelen vil hjelpe deg med å lage en CV som gir deg den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en erfaren sikkerhetsvakt?

En erfaren sikkerhetsansvarlig har ansvar for å overvåke og beskytte et område eller en eiendom mot hærverk, tyveri og annen ulovlig aktivitet. De bruker en rekke typer overvåkingsutstyr, for eksempel CCTV-kameraer og bevegelsessensorer, for å oppdage og rapportere mistenkelig aktivitet. De patruljerer også området og reagerer raskt på eventuelle forstyrrelser eller ordensforstyrrelser. Erfarne sikkerhetsvakter yter også kundeservice, svarer på spørsmål og hjelper besøkende og ansatte. De kan også eskortere VIP-personer, bistå ved evakueringsøvelser og føre logg over alle aktiviteter.


Hva er noen av ansvarsområdene til en erfaren sikkerhetsansvarlig?

 • Kontrollere personer og deres eiendeler når de går inn og ut av et anlegg.
 • Overvåking av sikkerhetskameraer og alarmsystemer
 • Reagerer på alarmer og nødsituasjoner
 • Undersøke mistenkelige aktiviteter
 • Yte generell kundeservice
 • Patruljering av lokalene for å ivareta sikkerheten
 • Skrive rapporter om eventuelle hendelser eller overtredelser
 • Håndheve sikkerhetsregler og -forskrifter
 • Hjelpe til med publikumskontroll under arrangementer
 • Utvikling av sikkerhetsprotokoller og -prosedyrer

Eksempel på CV for erfarne sikkerhetsvakter til inspirasjon

Erfaren sikkerhetsansvarlig

John Doe
123 Main Street
Anytown, USA 1234
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag
John Doe er en erfaren sikkerhetsoffiser med mer enn 10 års erfaring innen sikkerhets- og beskyttelsestjenester. Han har omfattende kunnskap om sikkerhetstiltak, effektiv kommunikasjon og kundeservice. Han er sertifisert innen ulike områder knyttet til sikkerhet og snakker flytende engelsk og spansk.

Arbeidserfaring

 • Sikkerhetsansvarlig
  ABC Security Services, Anytown, USA (januar 2012 - i dag)
  - Leverte sikkerhets- og beskyttelsestjenester til kunder i Anytown-området.
  - Reagerte på nødsituasjoner og alarmer, etterforsket uroligheter og håndhevet lover og regler.
  - Overvåket overvåkingsutstyr og rapporterte om mistenkelig aktivitet.
  - Deltok i opplæring av nytt sikkerhetspersonell og ga sikkerhetsorienteringer.

Utdanning

 • ABC University, Anytown, USA
  Bachelorgrad i sikkerhetsledelse, 2011

Ferdigheter

 • Sikkerhetstiltak
 • Overvåkingsutstyr
 • Beredskap i nødsituasjoner
 • Kommunikasjon
 • Kundeservice

Sertifiseringer

 • Grunnleggende sikkerhetsopplæring, 2012
 • Avansert sikkerhetsopplæring, 2014
 • Førstehjelps- og HLR-sertifisering, 2016

Språk
Engelsk, spanskCV-tips for erfarne sikkerhetsansvarlige

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for erfarne sikkerhetsvakter.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne erfarne sikkerhetsvakter - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring fra sikkerhetsbransjen og hvor godt du kjenner til sikkerhetsprotokoller og -prosedyrer.
 • Fokuser på dine kommunikasjonsevner og eventuelle erfaringer med å jobbe med store team eller lede sikkerhetspersonell.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller spesialisert opplæring du har gjennomgått for å holde deg oppdatert på sikkerhetsrutiner.
 • Oppgi eventuell relevant erfaring med håndtering av nødsituasjoner eller sikkerhetsrelaterte hendelser.
 • Oppgi eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser du har mottatt på sikkerhetsområdet.


Eksempler på CV-sammendrag for erfarne sikkerhetsvakter

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å fremheve kvalifikasjonene dine på og få deg til å skille deg ut fra andre søkere. Erfarne sikkerhetsvakter har mye kunnskap om sikkerhetsprotokoller, etterforskningsteknikker og kommunikasjonsevner som kan fremheves i et CV-sammendrag eller -mål. Det kan også brukes til å fremheve lederegenskaper og engasjement. Til syvende og sist vil et CV-sammendrag eller en målsetting hjelpe deg med å fremheve dine beste egenskaper og hjelpe deg med å få et intervju.

For eksempel:

 • Erfaren sikkerhetsoffiser med mer enn 5 års erfaring innen sikkerhetstjenester. Dyktig til å utvikle sikkerhetsprotokoller, utføre overvåking og håndtere nødsituasjoner.
 • Høyt motivert sikkerhetsansvarlig med 8 års erfaring i å lede sikkerhetsoperasjoner. Dyktig i å gjennomføre sikkerhetsprotokoller, håndtere sikkerhetsbrudd og etterforske lovbrudd.
 • Dynamisk sikkerhetsvakt med 6 års erfaring innen overvåking av lokaler og håndtering av sikkerhetshendelser. Dyktig til å gjennomføre undersøkelser og vedlikeholde sikkerhetsutstyr.
 • Pålitelig sikkerhetsvakt med 7 års erfaring i å ivareta sikkerheten i lokaler. Dyktig i patruljering og håndtering av nødsituasjoner.
 • Resultatorientert sikkerhetsansvarlig med over 5 års erfaring innen sikkerhetstjenester. Dyktig i å utvikle sikkerhetsprotokoller, utføre overvåking og håndtere nødsituasjoner.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for erfarne sikkerhetsvakter

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en erfaren sikkerhetsvakt, fordi arbeidsgivere ønsker å se en detaljert og velstrukturert oversikt over yrkeserfaringen din. Det er viktig at du ikke bare oppgir hvilke stillinger du har hatt, men også hvilke arbeidsoppgaver du har utført i disse stillingene. Erfaringsdelen skal gi arbeidsgivere et klart bilde av omfanget av ansvarsområdene dine, effekten av arbeidet ditt og de faglige ferdighetene du har tilegnet deg. Det er også viktig å ta med eventuelle sertifiseringer, lisenser eller opplæring du har fått. Dette vil vise arbeidsgiveren at du har de nødvendige kvalifikasjonene for å være en effektiv vekter.

For eksempel:

 • Leverte sikkerhetstjenester til høyprofilerte arrangementer som konserter og kongresser.
 • Utførte regelmessige patruljer i lokalene for å ivareta sikkerheten til gjester og ansatte.
 • Utførte undersøkelser knyttet til sikkerhets- og sikringsspørsmål.
 • Overvåking og drift av overvåkingssystemer, inkludert CCTV-kameraer og alarmsystemer.
 • Besvarte nødsamtaler og responderte på hendelser i tide.
 • Vi yter kundeservice til gjester og besøkende.
 • Sørget for at alle sikkerhetsforskrifter ble overholdt.
 • Undersøkte mistenkelige aktiviteter og hendelser.
 • Nøyaktig registrering av alle sikkerhetsaktiviteter.
 • Utviklet og implementert retningslinjer og prosedyrer for sikkerhet.


Utdanningseksempel på CV for erfarne sikkerhetsvakter

En erfaren sikkerhetsvakt må vanligvis ha vitnemål fra videregående skole eller GED. Det kan også være nødvendig å ha en gyldig vekterlisens, samt tilleggssertifisering innen områder som førstehjelp og HLR. Mange arbeidsgivere foretrekker også sikkerhetsvakter med tidligere sikkerhetserfaring, og kan kreve tilleggsopplæring innen områder som selvforsvar, kontroll av folkemengder og strafferett.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for erfarne sikkerhetsvakter:

 • Bachelor of Science i datasikkerhet, University of Technology, 20XX
 • Sertifikat i avanserte sikkerhetsstudier, University of Technology, 20XX
 • Sertifikat i sikkerhetsanalyse, University of Technology, 20XX
 • Sertifikat i cybersikkerhet, University of Technology, 20XX


Erfarne sikkerhetsansvarliges ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en erfaren vekter fordi det gir arbeidsgiveren mulighet til raskt å vurdere hvilke ferdigheter du har og hvordan de kan være nyttige i stillingen. Det viser også arbeidsgiveren at du har den erfaringen og de kvalifikasjonene som trengs for å utføre arbeidsoppgavene. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for erfarne sikkerhetsvakter er: fysisk sikkerhet, overvåking og kontroll, adgangskontroll, hendelseshåndtering, beredskapshåndtering, rapportskriving og kommunikasjon.

Myke ferdigheter:

 1. Analytisk tenkning
 2. Teamarbeid
 3. Organisering
 4. Kommunikasjon
 5. Lederskap
 6. Problemløsning
 7. Beslutningstaking
 8. Konfliktløsning
 9. Tidshåndtering
 10. Mellommenneskelige ferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Sikkerhetsprotokoller
 2. Risikovurdering
 3. Overvåkningsoperasjoner
 4. Tilgangskontroll
 5. Håndtering av hendelser
 6. Sikkerhetsbevissthet
 7. Kryptering av data
 8. Trusselanalyse
 9. Nettverkssikkerhet
 10. Skanning av sårbarheter


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for erfarne sikkerhetsvakter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en erfaren sikkerhetsoffiser

 • Fremhev erfaring og sertifiseringer som er relevante for sikkerhetsfeltet.
 • Ta med eventuell spesialisert opplæring du har fått.
 • Demonstrere din evne til å arbeide i stressende situasjoner.
 • Vis frem dine gode kommunikasjons- og problemløsningsevner.
 • Fremhev din evne til å samarbeide med ulike typer personell.
 • Vis frem din kunnskap om dagens teknologi og sikkerhetssystemer.
 • Diskuter eventuelle bemerkelsesverdige suksesshistorier eller utmerkelser.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis