Eksempel på CV for erfaren brannmann (gratis veiledning)

Lag en CV for erfarne brannmenn som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på Brannmann-CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (200 stemmer)
Eksempel på Brannmann-CV

I denne artikkelen finner du et eksempel på en erfaren brannmanns CV som viser hvordan du lager en overbevisende CV. Den gir en detaljert oversikt over CV-komponentene, inkludert utdanning, kompetanse, sertifiseringer og erfaring. Du får også tips og strategier for hvordan du kan fange oppmerksomheten til rekrutterere og ansettelsesansvarlige. Eksemplet gir deg et godt utgangspunkt for å lage din egen unike CV.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en erfaren brannmann?

En erfaren brannmann har ansvar for å rykke ut på nødsamtaler, slukke branner og utføre redningsoperasjoner. De utfører vedlikehold og inspeksjoner av brannslokkingsutstyr, vurderer brannsteder og informerer publikum om brannsikkerhet. De kan også delta i oppsøkende virksomhet i lokalsamfunnet, for eksempel foredrag om brannsikkerhet og brannsikkerhetsdemonstrasjoner. Erfarne brannmenn er også ansvarlige for å gi medisinsk hjelp til skadde eller syke personer på brannstedet.


Hvilke ansvarsområder har en erfaren brannmann?

 • Svar på nødanrop og gi medisinsk behandling på stedet.
 • Kjører brannbiler, stigebiler og annet spesialutstyr til brannsteder og andre nødsituasjoner.
 • Slukke branner ved hjelp av vannslanger, kjemiske brannslukningsapparater og annet spesialutstyr.
 • Redde mennesker og dyr fra farlige situasjoner.
 • Utføre beredskapsoperasjoner i forbindelse med farlige stoffer.
 • Utføre regelmessig vedlikehold og inspeksjoner av utstyret.
 • Svar på ikke-nødanrop, for eksempel forespørsler om offentlige tjenester.
 • Gi offentligheten informasjon om brannsikkerhet.
 • Føre register over brannbekjempelsesaktiviteter.

Eksempel på CV for erfarne brannmenn til inspirasjon

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Doe
 • Adresse: 123 Fake Street, Anytown, NY 12345
 • Tlf: 555-555-5555
 • E-post: john.doe@example.com

Sammendrag: Erfaren brannmann med mer enn 10 års erfaring innen brannbekjempelse. Dyktig innen brannslukking, brannetterforskning og akuttmedisinske tjenester. Dokumenterte resultater innen sikker og effektiv brannbekjempelse. Sertifisert i NFPA, HLR og HAZMAT.

Arbeidserfaring:

 • Brannmann, Anytown brannvesen, Anytown, NY (2012-nåværende)
  • Ansvarlig for å rykke ut på brannalarmer, hendelser med farlige stoffer og andre nødsituasjoner.
  • Bruke brannslokkingsutstyr og -apparater.
  • Opplæring av nye brannmenn i brannslukkingsteknikker.
 • Brannetterforsker, Anytown brannvesen, Anytown, NY (2008-2012)
  • Undersøkte brannsteder for å fastslå opprinnelse og årsak.
  • Gjennomførte intervjuer og samlet inn bevismateriale.
  • Utarbeidet etterforskningsrapporter og vitnet i retten.

Utdanning:

 • Bachelor of Science i brannvitenskap, Anytown University, Anytown, NY (2008)

Ferdigheter:

 • Brannslukking
 • Akuttmedisinske tjenester
 • Brannetterforskning
 • Håndtering av farlige materialer

Sertifiseringer:

 • NFPA-sertifisert (National Fire Protection Association)
 • Sertifisert for HLR (hjerte- og lungeredning)
 • HAZMAT-sertifisert (farlige materialer)

Språk:

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips til erfarne brannmenn og -kvinner

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en for erfarne brannmenn.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne erfarne brannmenn - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev de viktigste ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for stillingen.
 • Ta med kvantifiserbare resultater som illustrerer din suksess på området.
 • Ta med sertifiseringer og faglig utvikling du har gjennomført.
 • Sørg for at CV-en er oversiktlig og lettlest.
 • Inkluder et tydelig, profesjonelt sammendrag.


Eksempler på CV-sammendrag for brannmenn med erfaring

Det er viktig å skrive et CV-sammendrag eller en målsetning for en stilling som erfaren brannmann, fordi det gjør det mulig for jobbsøkeren å fremheve sine kvalifikasjoner på en måte som umiddelbart fanger den ansettende lederens oppmerksomhet. Det bør inneholde de viktigste kompetanseområdene og prestasjonene som gjør at vedkommende skiller seg ut som en kvalifisert kandidat til stillingen. Sammendraget eller målsetningen bør være skreddersydd til den spesifikke stillingsutlysningen og arbeidsgiverens krav. Et velskrevet sammendrag eller mål kan gi jobbsøkeren det konkurransefortrinnet han eller hun trenger for å skille seg ut fra mengden og få jobben.

For eksempel:

 • Erfaren brannmann med 8 års erfaring innen akuttmedisinske tjenester, innsats ved farlige materialer og brannforebygging. Opplært i søk- og redningsoperasjoner, innsats ved farlige materialer, brannslukkingsteknikker og medisinsk førstehjelp.
 • Svært erfaren brannmann med 10 års erfaring innen akuttmedisinsk beredskap, håndtering av farlige stoffer og brannforebygging. Er dyktig til å kjøre brannbiler, yte medisinsk hjelp og slukke branner.
 • Brannmann med 5 års erfaring innen akuttmedisinsk beredskap, håndtering av farlige stoffer og brannforebygging. Kjennskap til betjening av brannbiler, medisinsk hjelp og brannslukkingsteknikker.
 • Brannmann med 7 års erfaring innen akuttmedisinsk beredskap, håndtering av farlige stoffer og brannforebygging. Har erfaring med å yte medisinsk hjelp, utføre søk- og redningsoperasjoner og kjøre brannbiler.
 • Erfaren brannmann med 9 års erfaring innen håndtering av farlige materialer, brannforebygging og akuttmedisinske tjenester. Dyktig i brannslukkingsteknikker, søk- og redningsoperasjoner og medisinsk hjelp.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for erfarne brannfolk

Å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en erfaren brannmann er en viktig del av en vellykket jobbsøknad. En god erfaringsdel fremhever søkerens prestasjoner og får vedkommende til å skille seg ut fra resten av kandidatene. Det hjelper også arbeidsgivere med å forstå søkerens erfaringsnivå og hva vedkommende kan bidra med i brannvesenet. En god erfaringsdel bør inneholde informasjon om hvilke typer brannvernoppgaver søkeren har utført, antall års erfaring, eventuelle lederstillinger, utmerkelser og anerkjennelser og eventuelle sertifiseringer eller spesialutdanninger. Ved å inkludere denne informasjonen kan arbeidsgivere få en bedre forståelse av søkerens kvalifikasjoner og gjøre vedkommende til en mer attraktiv kandidat til stillingen.

For eksempel:

 • Vi har rykket ut på over 500 nødsamtaler, inkludert branner, hendelser med farlige stoffer, medisinske nødsituasjoner, redningsaksjoner og spesialoperasjoner.
 • Veiledet frivillige og yngre brannmenn i å utføre brannbekjempelsesoppgaver på en vellykket måte.
 • Opprettholdt oppdatert kunnskap om alt brannslokkingsutstyr, prosedyrer og forskrifter.
 • Gjennomførte ukentlige øvelser og inspeksjoner av brannvesenets apparater og utstyr.
 • Samarbeidet ofte med andre brannvesen, politiavdelinger og beredskapsteam.
 • Vellykket gjennomføring av en rekke opplæringsprogrammer og sertifiseringer for brannvesenet.
 • Deltatt i utadrettede programmer i lokalsamfunnet, for eksempel brannsikkerhetskurs, foredrag og skoleprogrammer.
 • Undersøkte og rapporterte brannårsak og -opprinnelse.
 • Veiledet yngre brannmenn i utførelse av brannslukking og redningsteknikker.
 • Utførte livreddende medisinsk hjelp på stedet, inkludert HLR og førstehjelp.


Eksempel på utdannelse for erfaren brannmann CV

En erfaren brannmann trenger vanligvis minst videregående skole eller tilsvarende. Brannmenn må også fullføre et brannskoleprogram, noe som kan ta alt fra 6 til 18 måneder. Avanserte brannmannssertifiseringer kan kreve ytterligere sertifiseringer og/eller høyere utdanning.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en erfaren brannmann:

 • Associate of Applied Science in Fire Science Technology, Oregon State University, 2010
 • Sertifisering som brannmann I og II, Oregon State Fire Marshal, 2011
 • Sertifisering som akuttmedisinsk tekniker, Oregon State Department of Health, 2012
 • Sertifisering som tekniker for farlige materialer, Oregon State Fire Marshal, 2013
 • Sertifisering som branninspektør I og II, Oregon State Fire Marshal, 2014
 • Sertifisering for beredskapsledelse, Oregon State Department of Emergency Management, 2015


Erfarne brannmenns ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en erfaren brannmann fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere å raskt finne ut om du har de kvalifikasjonene de er ute etter. Det hjelper deg også med å skille deg ut fra andre søkere og fremhever kvalifikasjonene dine. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for erfarne brannmenn, er fysisk form, kunnskap om brannslukkingsteknikker og -utstyr, håndtering av farlige stoffer, kommunikasjon og teamarbeid samt innsatsledelse.

Myke ferdigheter:

 1. Sterkt lederskap
 2. Teamarbeid
 3. Kommunikasjon
 4. Problemløsning
 5. Tilpasningsevne
 6. Beslutningsdyktighet
 7. Organisatorisk
 8. Mellommenneskelig
 9. Tidshåndtering
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Brannbekjempelse
 2. Redningsoperasjoner
 3. Farlige materialer
 4. Beredskapsinnsats
 5. Brannbekjempelsesteknikker
 6. Innsatsledelse
 7. Bygningsstrukturer
 8. Kommunikasjonsferdigheter
 9. Samarbeid i team
 10. Akuttmedisinsk behandling


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for erfarne brannfolk

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en erfaren brannmann

 • Fremhev eventuell opplæring eller sertifisering knyttet til brannslukking.
 • Oppgi om du har erfaring fra brannbekjempelse.
 • Ta med relevant frivillig arbeid, utdanning og yrkeserfaring.
 • Sørg for å fremheve eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.
 • Fremhev eventuelle spesialiserte kunnskaper eller ferdigheter
 • Diskutere eventuelle sikkerhets- eller risikostyringsrutiner du har erfaring med.
 • Ta med eventuelle spesielle eller unike kvalifikasjoner du måtte ha.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis