Eksempel på CV for etterforskere (gratis guide)

Lag en detektiv-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for detektiv
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (71 stemmer)
Eksempel på CV for detektiv

Ønsker du å bli etterforsker? I så fall trenger du en fremragende CV for å få mest mulig ut av søknaden din. Vår artikkel om eksempler på CV-er for etterforskere gir deg en omfattende veiledning i hvordan du skriver en effektiv CV. Den inneholder tips og råd om hvordan du fremhever dine ferdigheter og din erfaring, samt et eksempel på en CV som hjelper deg i gang.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en detektiv?

En etterforsker er en politimann som etterforsker og samler inn bevis for å bidra til å oppklare forbrytelser og identifisere mistenkte. De gjennomfører intervjuer, analyserer bevismateriale og bruker etterforskningsteknikker for å avdekke detaljer i en sak. Etterforskere kan jobbe i ulike avdelinger, blant annet innen drap, bedrageri, narkotika og økonomisk kriminalitet.


Hvilke ansvarsområder har en etterforsker?

 • Avhøre vitner og ofre
 • Samle inn bevis fra åsteder
 • Analysere bevis
 • Utvikle etterforskningsstrategier
 • Skrive rapporter
 • Presentere bevis i retten
 • Gjennomføre overvåking
 • Utføre dekkoperasjoner
 • Gjennomføre ransaking av personer og eiendom

Eksempel på CV for etterforskere til inspirasjon

Detektiv

Personlige opplysninger:

 • Navn: Etterforsker Jones
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
 • Tlf: 555-555-5555
 • E-post: detective.jones@example.com

Etterforsker Jones er en erfaren politimann med mer enn 10 års erfaring fra politiet. Han kan vise til en rekke vellykkede etterforskninger og har omfattende kunnskap om straffelovgivning. Jones er en svært motivert og dedikert person med gode evner til å samarbeide og løse problemer.

Arbeidserfaring:

 • Politibetjent, Anytown Police Department, Anytown, USA (2010-nåværende)
 • Etterforsket og oppklarte et bredt spekter av kriminalsaker.
 • Gjennomførte intervjuer og avhør av mistenkte.
 • Samlet inn bevismateriale og skrev rapporter
 • Koordinert med andre politimyndigheter

Utdanning:

 • Bachelor of Science i strafferettspleie, Anytown University, Anytown, USA (2008)

Ferdigheter:

 • Undersøkelse
 • Avhør
 • Strafferett
 • Innsamling av bevis
 • Skriving av rapporter

Sertifiseringer:

 • Avansert politietterforskning, Anytown Police Academy (2016)

Språk:

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for etterforskere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du Detective CV-tips.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Detectives - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev suksesser i tidligere saker.
 • Inkluder spesialisert opplæring og sertifiseringer.
 • Beskriv dine undersøkelsesteknikker og ferdigheter.
 • Fokuser på resultatene du har oppnådd.
 • Legg vekt på kommunikasjonsferdighetene dine.


Eksempler på CV-sammendrag for etterforskere

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er en fin måte å raskt presentere deg selv for potensielle arbeidsgivere på. Det fremhever dine ferdigheter, erfaringer og kunnskaper knyttet til stillingen du søker på. Det kan også gi arbeidsgiveren et inntrykk av hvem du er som person og hvordan du passer inn i bedriftskulturen. Et godt formulert sammendrag eller mål kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre kandidater og gjøre et varig inntrykk.

For eksempel:

 • Svært erfaren etterforsker med 5 års erfaring fra etterforskningsarbeid i felten. Dyktig til å gjennomføre intervjuer og avhør, samle inn bevismateriale og skrive rapporter.
 • Dyktig etterforsker med 8 års erfaring innen åstedsundersøkelser og bevissikring. Anerkjent for sine gode evner til å kommunisere, lytte og løse problemer.
 • Resultatorientert etterforsker med 10 års erfaring i bransjen. Ekspert på etterforskning, bevisinnhenting og vitneavhør. Engasjert i offentlig sikkerhet.
 • Engasjert etterforsker med 7 års yrkeserfaring fra politiet. Dyktig til å pågripe mistenkte, avhøre vitner og skrive rapporter.
 • Etterforsker med 4 års erfaring innen etterforskning og bevisinnsamling. Utmerkede kommunikasjons- og organisasjonsevner. Engasjert i offentlig sikkerhet.


Lag en sterk erfaringsdel til din CV for detektiver

Det er viktig av flere grunner å bygge opp en sterk erfaringsdel i en detektiv-CV. For det første gir det deg muligheten til å fremheve dine etterforsknings- og problemløsningsevner, som er avgjørende for denne rollen. I tillegg gir det deg mulighet til å vise frem dine profesjonelle prestasjoner, for eksempel priser du har mottatt eller vellykkede saker du har avsluttet. Til slutt gir det arbeidsgivere mulighet til å få en bedre forståelse av bakgrunnen og erfaringen din innen detektivarbeid.

For eksempel:

 • Gjennomførte grundige etterforskninger og avhør av mistenkte og vitner i straffesaker.
 • Samler inn og analyserer bevis fra flere kilder for å bygge opp en sak.
 • Opprettet og vedlikeholdt detaljerte saksmapper, journaler, rapporter og bevismateriale.
 • Utførte overvåking og kontrollerte mistenkte for kriminell aktivitet.
 • Utførte bakgrunnssjekker og avga ekspertuttalelser i retten.
 • Bistod ved gjennomføring av ransakingsordrer og bevissikring.
 • Samarbeidet med andre etater for å koordinere etterforskningen.
 • Utviklet relasjoner med informanter og konfidensielle kilder.
 • Utviklet strategier for å identifisere og pågripe mistenkte forbrytere.
 • Bistod i utviklingen av retningslinjer og prosedyrer for avdelingen.


Utdanningseksempel på CV for etterforskere

Detektiver må ha minst videregående skole, og mange har en bachelor- eller høyskoleutdanning i strafferett eller et beslektet fagfelt. De må også gjennomføre en politiskole, som kan bestå av en kombinasjon av klasseroms- og feltundervisning. I tillegg må detektiver vanligvis gjennomføre en periode med opplæring på jobben.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for etterforskere:

 • Bachelorgrad i strafferettspleie, University of Texas, Austin, TX, 2017
 • Sertifisert politibetjent, Texas State University, Austin, TX, 2019
 • Avansert opplæring i åstedsundersøkelser, Texas Forensic Science Academy, Dallas, TX, 2020
 • Rettsmedisinsk psykologisertifikat, University of Texas at Austin, Austin, TX, 2021


Detektivferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV fordi det viser potensielle arbeidsgivere at søkeren har den nødvendige kunnskapen, ekspertisen og erfaringen for å lykkes i stillingen. Detaljerte beskrivelser av en detektivs ferdigheter viser også hvilke kvalifikasjoner og evner vedkommende har. Ved å vise frem ferdighetene sine kan en detektiv gjøre seg mer attraktiv for potensielle arbeidsgivere og øke sjansene for å få jobben.

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Kritisk tenkning
 3. Analytiske ferdigheter
 4. Oppmerksomhet på detaljer
 5. Intervjuferdigheter
 6. Evne til å gjøre research
 7. Forhandlingsevner
 8. Organisatoriske ferdigheter
 9. Sterk arbeidsmoral
 10. Mellommenneskelige ferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Ferdigheter i etterforskning
 2. Intervjuferdigheter
 3. Research-ferdigheter
 4. Analytiske ferdigheter
 5. Ferdigheter i rapportering
 6. Ferdigheter i observasjon
 7. Skriveferdigheter
 8. Problemløsning
 9. Datakunnskaper
 10. Dataanalyse


Vanlige feil å unngå når du skriver en detektiv-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en god måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Viktige tips til en CV for detektiver

 • Fremhev eventuell relevant erfaring som detektiv, sertifiseringer eller spesialiseringer.
 • Oppgi eventuell spesialisert opplæring eller utdanning relatert til detektivarbeid.
 • Oppgi eventuelle medlemskap i politiorganisasjoner.
 • Oppgi alle relevante priser og utmerkelser.
 • Oppgi eventuelle relevante ferdigheter som forskning, etterforskning og overvåking.
 • Inkluder eventuelt spesialutstyr eller teknologi som brukes i detektivarbeidet.
 • Oppgi referanser som kan gå god for detektivarbeidet ditt.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis