Eksempel på CV for administrasjonssjef (gratis guide)

Lag en CV for administrasjonssjef som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

/assets/seo/images/example.jpg
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (45 stemmer)
/assets/seo/images/example.jpg

Vår artikkel med eksempler på CV-er for administrasjonssjefer gir deg en omfattende guide til hvordan du skriver en CV for en administrasjonssjef. Vi gir deg en oversikt over de viktigste områdene du bør ta med i CV-en, fra et profesjonelt sammendrag og ferdigheter til erfaring og utdanning. Vi gir deg også tips om hvordan du kan skreddersy CV-en slik at den skiller seg ut fra konkurrentene. Med våre råd og vår veiledning kan du lage en CV som vil imponere arbeidsgivere og hjelpe deg med å få den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en administrasjonssjef?

En administrasjonssjef er ansvarlig for å føre tilsyn med den administrative driften av en bedrift eller organisasjon. Dette innebærer blant annet å lede personalet, koordinere driftsprosedyrer, utvikle retningslinjer og prosedyrer, og administrere budsjettering og økonomisk rapportering. Administrasjonssjefer har også ansvar for å implementere ny teknologi og organisasjonsstrategier for å sikre effektiv drift og høy kundeservice.

Vi er i ferd med å begynne, men først er det noen andre eksempler på CV-er for administrasjonssjefer:

Hva er noen av ansvarsområdene til en administrasjonssjef?

 • Overvåke den daglige driften av organisasjonen.
 • Lede og motivere medarbeiderne.
 • Utvikle og implementere strategier for organisasjonsforbedring.
 • Sikre at alle relevante lover og forskrifter overholdes.
 • Administrere budsjetter og økonomiske planer.
 • Analyser ytelsesdata og foreslå forbedringer.
 • Utvikle og implementere retningslinjer og prosedyrer.
 • Forhandle kontrakter med leverandører og kunder.
 • Fungere som talsperson for organisasjonen.
 • Overvåke rekruttering, ansettelse og opplæring av nye medarbeidere.

Eksempel på CV for administrasjonssjef til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: John Doe
Adresse: 123 Fake Street, Los Angeles, CA 55555
Telefon: 555-555-5555
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag:
John Doe er en erfaren administrasjonssjef med over 10 års erfaring som leder for flere avdelinger. Han er ekspert på organisasjonsutvikling, prosjektledelse og økonomistyring. Han har en bachelor i bedriftsøkonomi fra ABC University og er sertifisert innen prosjektledelse og forretningsanalyse.

Arbeidserfaring:

 • Administrasjonssjef, XYZ Corporation, Los Angeles, CA (2017-nåværende)
  • Administrere den økonomiske og administrative driften av flere avdelinger
  • Utvikle og implementere organisasjonens retningslinjer og prosedyrer
  • Lede tverrfunksjonelle team for å sikre at prosjektene fullføres til rett tid.
 • Finansanalytiker, ABC Company, Los Angeles, California (2012-2017)
  • Utførte økonomiske analyser og prognoser
  • Utarbeidet økonomiske rapporter, budsjetter og presentasjoner
  • Finansiell rådgivning og støtte til ledelsen

Utdanning:
Bachelor i bedriftsøkonomi, ABC University, Los Angeles, CA (2009)

Ferdigheter:

 • Prosjektledelse
 • Finansiell analyse
 • Organisasjonsutvikling
 • Budsjettering og prognoser
 • Virksomhetsanalyse

Sertifiseringer:
Project Management Professional (PMP)
Profesjonell forretningsanalyse (BAP)

Språk:
Engelsk (morsmål)
Spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for administrasjonssjef

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for en administrasjonssjef.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne administrasjonssjefer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din leder- og ledelseserfaring.
 • Presentere en tydelig og kortfattet oppsummering.
 • Ta med alle relevante sertifiseringer og kvalifikasjoner.
 • Beskriv din erfaring med administrative aktiviteter.
 • Inkluder viktige prestasjoner og kvantifiserbare resultater.


Eksempler på CV-sammendrag for administrasjonssjef

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å raskt fremheve kvalifikasjonene og erfaringene dine for en stilling som administrasjonssjef. Denne delen bør være skreddersydd for jobben du søker på, og bør fokusere på styrkene som gjør deg til en god kandidat. Den bør også vise at du forstår organisasjonen og arbeidsoppgavene. Ved å inkludere et CV-sammendrag eller en målsetting kan du hjelpe arbeidsgivere med raskt å identifisere hvorfor du er den rette personen for jobben.

Et eksempel:

 • Organisert og detaljorientert administrasjonssjef med over 10 års erfaring innen personalledelse, innkjøp og kundeservice.
 • Erfaren administrasjonssjef med bakgrunn innen økonomi, drift og kundeservice. Dyktig til å utvikle og opprettholde sterke relasjoner med kunder.
 • Dyktig administrasjonssjef med omfattende erfaring i å utvikle og implementere systemer og prosedyrer for å forbedre driften.
 • Dynamisk administrasjonssjef med fokus på prosessforbedring, kostnadsreduksjon og kunderelasjoner. Bevist evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.
 • Analytisk administrasjonssjef med kunnskap om teamledelse, budsjettering og kundeservice. Dyktig i å utvikle strategier for å nå organisasjonens mål.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for administrasjonssjefen din

En sterk erfaringsdel i CV-en til en administrasjonssjef er avgjørende for å få jobben! Det hjelper deg med å demonstrere dine ferdigheter, evner og kvalifikasjoner for potensielle arbeidsgivere. Det viser også at du er organisert og har den nødvendige erfaringen for å håndtere stillingens oppgaver. En sterk erfaringsdel i en CV for administrasjonssjef vil også gi arbeidsgiveren en bedre forståelse av omfanget av dine tidligere roller, hvordan du håndterte dem og hvor vellykket du var i disse rollene. Til syvende og sist vil en sterk erfaringsdel gi arbeidsgiveren tillit til at du er den rette personen for jobben.

For eksempel:

 • Administrativ støtte til ledelsen, inkludert planlegging, arkivering og utarbeidelse av rapporter.
 • Utviklet og implementert kontorprosedyrer for å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten.
 • Utarbeidet og overvåket budsjetter og sørget for at de økonomiske rapportene var korrekte.
 • Bistod med organisering av møter, konferanser og spesielle arrangementer.
 • Koordinerte reisearrangementer og utgiftsoppfølging for de ansatte.
 • Håndterte konfidensiell informasjon med diskresjon og diplomati.
 • Veiledning av personalet i administrative spørsmål.
 • Opprettet og vedlikeholdt arkivsystemer for å sikre nøyaktighet og sikkerhet.
 • Utviklet og vedlikeholdt relasjoner med leverandører og kunder.
 • Overvåket den daglige kontordriften, inkludert håndtering av post, kontorrekvisita og utstyr.


Eksempel på utdannelse for administrasjonssjef

En dyktig administrasjonssjef bør ha minimum en bachelorgrad i bedriftsøkonomi, bedriftsledelse, finans eller et beslektet fagområde. De bør også ha erfaring med kontorledelse og administrative prosedyrer. Andre ønskelige kvalifikasjoner er gode evner til å organisere, kommunisere og løse problemer, samt gode ferdigheter med datamaskiner og programvare.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en administrasjonssjef:

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi - University of Georgia, Atlanta, GA - juni 2011
 • Associate of Applied Science in Business Administration - Georgia State University, Atlanta, GA - juni 2009
 • Sertifikat i kontoradministrasjon - Gwinnett Technical College, Lawrenceville, GA - juni 2007


Administrasjonssjefens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for administrasjonssjefer fordi det hjelper arbeidsgivere å raskt identifisere de relevante ferdighetene og kvalifikasjonene som søkeren har. En godt utformet CV som beskriver kandidatens erfaring og kvalifikasjoner, kan være avgjørende for om du får jobben eller ikke. Ferdighetene en administrasjonssjef bør ha, bør gjenspeile ansvaret som følger med stillingen. Det kan for eksempel være gode kommunikasjons-, organisasjons-, budsjett- og IT-ferdigheter. Det er også viktig å ta med eventuelle sertifiseringer og kvalifikasjoner som søkeren kan ha for å vise sin kompetanse på området. Ved å inkludere disse ferdighetene kan arbeidsgivere raskt avgjøre om søkeren passer til jobben eller ikke.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Organisatorisk
 3. Kommunikasjon
 4. Problemløsning
 5. Tidsstyring
 6. Lagbygging
 7. Beslutningstaking
 8. Motivasjon
 9. Planlegging
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Kontorledelse
 2. Budsjettplanlegging
 3. Prosjektledelse
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Tidsstyring
 6. Dataanalyse
 7. Beslutningstaking
 8. Problemløsning
 9. Lederskap
 10. Kommunikasjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en administrasjonssjef

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en administrasjonssjef

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Utmerkede evner til organisering og tidsstyring
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Ferdigheter i Microsoft Office-pakken
 • Svært organisert og detaljorientert
 • Gode evner til problemløsning og beslutningstaking
 • Evne til å prioritere oppgaver og overholde tidsfrister
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig til skiftende arbeidsmiljøer
 • Sterke lederegenskaper og evne til å bygge team
 • Kunnskap om budsjettering og økonomistyring
 • Evne til å utvikle og implementere strategier for å forbedre effektiviteten
 • Kunnskap om gjeldende lover og forskrifter

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis