Eksempel på CV for administrativ direktør (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for administrative direktører som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (93 stemmer)

Er du på utkikk etter en ny rolle som administrativ leder? I vår artikkel om eksempler på CV-er for administrative direktører får du et eksempel på hvordan du lager en effektiv CV som skiller deg ut fra konkurrentene. I denne artikkelen får du en oversikt over de viktigste elementene du bør ha med i CV-en din, samt noen tips til hvordan du får den til å skille seg ut. Les videre for å komme i gang med arbeidet med å sikre deg den ideelle stillingen som administrativ leder!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en administrativ direktør?

En administrasjonsdirektør har ansvar for å lede den administrative driften av en organisasjon eller virksomhet. Dette innebærer blant annet å føre tilsyn med den daglige driften, administrere budsjetter, koordinere prosjekter og aktiviteter og sørge for at offentlige forskrifter og organisasjonens retningslinjer overholdes. Administrasjonsdirektøren er ansvarlig for å gi lederskap og støtte til organisasjonen og dens ansatte.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for administrative direktører:

Hva er noen av ansvarsområdene til en administrativ direktør?

 • Utvikle, implementere og overvåke administrative retningslinjer, prosedyrer og praksis.
 • Daglig ledelse av den administrative driften
 • Veilede, coache og evaluere administrativt personale
 • Overvåke organisasjonens budsjettering og økonomistyring.
 • Sørge for at det administrative personalet følger etablerte retningslinjer og prosedyrer.
 • Administrere kontorrekvisita og utstyr
 • Utvikle strategier for å forbedre administrative tjenester og prosesser
 • Administrere relasjoner med leverandører og tjenesteleverandører
 • Utvikle og implementere programmer for å øke effektiviteten og produktiviteten
 • Overvåke overholdelsen av gjeldende lover og forskrifter
 • Gi støtte til toppledelsen

Eksempel på CV for administrativ direktør til inspirasjon

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Smith
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag:

John Smith er en erfaren administrasjonsdirektør med over 10 års erfaring i bransjen. Han har lang erfaring med å lede komplekse prosjekter og utvikle strategier for å maksimere effektiviteten og produktiviteten. Han er ekspert på organisasjonsutvikling og har en dyp forståelse av de nyeste trendene og teknologien i bransjen.

Arbeidserfaring:

 • Administrativ direktør, ABC Company, Anytown, USA (2012 - i dag)

 • Administrerte og ledet den administrative driften av selskapet.
 • Utviklet og implementert strategier for å strømlinjeforme prosesser og øke effektiviteten.
 • Koordinerte med andre avdelinger for å sikre effektiv kommunikasjon og samarbeid.
 • Lederskap og veiledning av medarbeiderne.

 • Administrativ leder, XYZ Company, Anytown, USA (2010-2012)

 • Administrerte den administrative driften av selskapet.
 • Bistod i utviklingen av retningslinjer og prosedyrer for å effektivisere prosesser.
 • Var leder for et team av administrativt personale og ga veiledning og støtte.
 • Sørget for at relevante lover og forskrifter ble overholdt.

Utdannelse:

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, Anytown University (2005-2008)

Kompetanse:

 • Organisasjonsutvikling
 • prosjektledelse
 • Strategisk planlegging
 • Teamledelse
 • Prosessforbedring
 • Kundeservice

Sertifiseringer:

 • Certified Professional in Human Resources (CPHR) (2019)

Språk:

Engelsk (flytende)


CV-tips for administrativ direktør

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for administrative direktører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne administrasjonsdirektører - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine tekniske og organisatoriske ferdigheter: Administrative direktører forventes å ha en god forståelse av tekniske systemer, som programvare og maskinvare, samt av organisatoriske prosesser og prosedyrer.
 • Vis frem dine kommunikasjonsevner: Administrative direktører må være i stand til å kommunisere effektivt med ansatte på alle nivåer, fra toppledelsen til nyansatte.
 • Vis at du kan lede og motivere team: Administrative direktører har ofte ansvar for å lede og motivere team av ansatte, så det er viktig å vise at du kan gjøre dette.
 • Fremhev dine evner til problemløsning: Administrative direktører må kunne identifisere og løse problemer raskt og effektivt.
 • Vis frem din evne til å håndtere budsjetter: Administrative direktører må kunne administrere budsjetter og analysere økonomiske data for å kunne ta gode økonomiske beslutninger.


Eksempler på CV-sammendrag for administrative direktører

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å fremheve dine ferdigheter, kvalifikasjoner og resultater på når du søker på en stilling som administrativ leder. Et kortfattet sammendrag eller en kortfattet målsetting er det første en potensiell arbeidsgiver ser, så det er viktig at det skiller seg ut. Det bør tydelig fremgå hvorfor du er den beste kandidaten til jobben, og gi et øyeblikksbilde av din relevante erfaring og dine kvalifikasjoner. Den bør også legge vekt på hvordan du er en effektiv leder og gi bevis på at du har lykkes i tidligere roller. Den bør være spesifikk, kortfattet og skreddersydd for stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren administrasjonssjef med mer enn 10 års erfaring i å yte effektiv organisasjonsstøtte. Dyktig til å håndtere flere prosjekter, medarbeidere og drift samtidig som du har fokus på kundetilfredshet.
 • Svært velorganisert administrativ direktør med over 8 års erfaring innen prosjektledelse, personaloppfølging og utvikling av effektive kontorprosesser.
 • Detaljorientert administrasjonssjef med 7 års erfaring innen ledelse av team, drift og prosjekter. Dokumenterte resultater når det gjelder å levere kundeservice av høy kvalitet og samtidig sikre nøyaktighet i alle oppgaver.
 • Resultatorientert administrativ leder med mer enn 5 års erfaring med personal- og driftsledelse. Ekspertise i å strømlinjeforme prosesser for å forbedre effektiviteten og kundetilfredsheten.
 • Dynamisk administrasjonssjef med mer enn 5 års erfaring i å utvikle og lede høytytende team. Er dyktig til å utvikle effektive prosedyrer og prosesser for å oppnå fremragende drift.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for administrative direktører

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en administrativ leder fordi den gir arbeidsgivere et innblikk i tidligere arbeidserfaring og prestasjoner. Det gjør det mulig for dem å se kvalifikasjonene, ferdighetene og evnene dine som gjør deg til en sterk kandidat til jobben. Det gir også arbeidsgiveren en bedre forståelse av hvordan du kan passe inn i organisasjonen og hvilken verdi du kan tilføre teamet. I tillegg kan en fyldig erfaringsdel vise arbeidsgivere at du er en pålitelig og ansvarsbevisst fagperson som kan ta på deg en rekke ulike oppgaver og få dem utført i tide.

For eksempel:

 • Hadde det daglige administrative ansvaret for en stab på over 20 ansatte.
 • Administrerte og koordinerte kontordrift og -prosedyrer som kundeplanlegging, fakturering og kundefordringer.
 • Utviklet og implementert retningslinjer og prosedyrer for å sikre effektiv arbeidsflyt.
 • Vedlikehold og oppdatering av interne registre, rapporter og andre dokumenter.
 • Overvåket og gjennomgikk kontorets budsjett for å sikre kostnadseffektivitet.
 • Gjennomførte regelmessige personalmøter og ga tilbakemeldinger for å sikre at kontoret fungerer som det skal.
 • Utviklet og implementert strategier for forbedring av kontordriften.
 • Bistod ved ansettelse og opplæring av nye medarbeidere.
 • Sørget for at alle gjeldende lover og forskrifter ble overholdt.
 • Støtte til ledergruppen i forbindelse med ulike administrative oppgaver og prosjekter.


Eksempel på utdannelse for administrativ direktør

For å bli administrativ leder må man vanligvis ha minst en bachelorgrad i et beslektet fagområde, for eksempel bedriftsøkonomi, offentlig administrasjon eller organisasjonsledelse. Noen stillinger kan også kreve en mastergrad eller andre avanserte kvalifikasjoner. I tillegg bør administrative direktører ha gode leder- og kommunikasjonsevner, evne til problemløsning og forståelse for organisasjonsstruktur.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en administrativ direktør:

 • M.A., bedriftsøkonomi, University of California, Los Angeles, CA
 • B.S., bedriftsledelse, New York University, NY
 • Sertifikat i ledelse, Harvard University, MA
 • Sertifikat i prosjektledelse, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts (MA)


Administrasjonsdirektørens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en administrativ direktør fordi det gir arbeidsgivere innsikt i dine evner og kvalifikasjoner for stillingen. Ferdigheter viser at du har kunnskap og kompetanse på området, og gir arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere om du er kvalifisert for stillingen. I tillegg er det å legge til ferdigheter i CV-en en fin måte å fremheve spesifikke evner som kan være relevante for jobben du søker på. Eksempler på ferdigheter i en CV for en administrativ leder kan være prosjektledelse, budsjettering, strategiutvikling, problemløsning, dataanalyse, kundeservice og kommunikasjon.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Lederskap
 3. Organisering
 4. Problemløsning
 5. Tidsplanlegging
 6. Beslutningstaking
 7. Teamarbeid
 8. Fleksibilitet
 9. Konfliktløsning
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Prosjektledelse
 3. Ledelsesferdigheter
 4. Strategisk planlegging
 5. Økonomisk styring
 6. Budsjettering
 7. Problemløsning
 8. Forhandlingsferdigheter
 9. Dataanalyse
 10. Kommunikasjonsferdigheter


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for administrative direktører

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en administrativ direktør

 • Fremhev lederroller og ansvarsområder i tidligere stillinger.
 • Vise forståelse for budsjettering, lønn og personaladministrasjon.
 • Detaljert erfaring med dataanalyse og økonomiske prognoser.
 • Tydeliggjør evnen til å utvikle og implementere retningslinjer.
 • Legg vekt på ferdigheter i kontorprogramvare som Microsoft Office.
 • Beskriv erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer, utmerkelser eller spesialutdanninger.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis