Eksempel på CV for biokjemikere (gratis guide)

Lag en biokjemiker-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for biokjemiker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (173 stemmer)
Eksempel på CV for biokjemiker

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for biokjemikere! I denne artikkelen vil vi gi deg innsikt i hvordan du lager en sterk og effektiv CV for biokjemikere. Vi gir deg tips og råd om hvordan du kan fremheve dine unike ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner slik at du skiller deg ut fra konkurrentene. Med vår hjelp kan du lage den perfekte CV-en for biokjemikere og få drømmejobben!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en biokjemiker?

En biokjemiker er en forsker som studerer de kjemiske prosessene og stoffene som forekommer i levende organismer. Biokjemikeren bruker kunnskapen sin til å studere og forske på emner som metabolisme, genteknologi, cellestruktur og -regulering, proteiners struktur og funksjon, legemiddelutvikling og andre områder. Biokjemikere kan jobbe i forskningslaboratorier, akademiske institusjoner eller i legemiddelindustrien.


Hvilke ansvarsområder har en biokjemiker?

 • Analysere data og tolke resultater fra laboratorietester
 • Utføre laboratorieforsøk, for eksempel analysere biokjemiske reaksjoner.
 • Utforming og gjennomføring av forskningsstudier for å teste hypoteser og utvikle nye behandlinger.
 • Skrive rapporter og lage presentasjoner for å formidle forskningsresultater
 • Nøyaktig registrering av eksperimenter og resultater
 • Veilede laboratorieassistenter og annet personale
 • Holde seg oppdatert på utviklingen innen biokjemi ved å lese og delta på konferanser.

Eksempel på CV for biokjemikere til inspirasjon

Navn: James Edwards

Adresse: 123 Main Street, Anytown, CA 12345

Tlf: 555-555-5555

E-post: james.edwards@email.com

James Edwards er en erfaren biokjemiker med avansert kunnskap innen biokjemi, avanserte laboratorieteknikker og bruk av ulike analyseinstrumenter. Han har dokumenterte resultater på området og har skrevet en rekke vitenskapelige tidsskrifter og artikler. Han er også ekspert på utvikling og vedlikehold av laboratorieprosedyrer og -protokoller.

Arbeidserfaring

 • Biokjemiker, ABC Corp, Anytown, CA (2012-nåværende)
  • Utviklet og vedlikeholdt laboratorieprosedyrer og -protokoller.
  • Utførte avanserte laboratorieteknikker og brukte ulike analyseinstrumenter.
  • Har forsket og skrevet en rekke vitenskapelige tidsskrifter og artikler.
 • Research Associate, XYZ Corp, Anytown, CA (2010-2012)
  • Utførte laboratorieforsøk og analyserte data.
  • Bistod i utviklingen av nye protokoller og prosedyrer.
  • Utarbeidet rapporter og presentert funn.

Utdanning

 • Ph.d. i biokjemi, University of Anytown, Anytown, CA (2014)
 • M.S. i biokjemi, University of Anytown, Anytown, CA (2010)
 • B.S. i biokjemi, University of Anytown, Anytown, CA (2008)

Kompetanse

 • Avanserte kunnskaper i biokjemi.
 • Behersker laboratorieteknikker og analyseinstrumenter.
 • Utmerkede organisasjons- og kommunikasjonsevner.
 • Sterke problemløsnings- og analyseferdigheter.

Sertifiseringer

 • Sertifisert biokjemiker, Anytown College of Biochemistry (2015)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for biokjemikere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en biokjemiker-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne biokjemikere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuelle relevante akademiske prestasjoner
 • Ta med et sammendrag av kvalifikasjonene øverst i CV-en.
 • Inkluder eventuell forskningserfaring du har
 • Bruk sterke handlingsverb for å beskrive hva du har oppnådd.
 • Inkluder eventuelle laboratorieteknikker du har erfaring med


Eksempler på CV-sammendrag for biokjemikere

Det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for biokjemikere fordi det gir potensielle arbeidsgivere et øyeblikksbilde av din yrkesbakgrunn og erfaring. Dette sammendraget eller målet bør være skreddersydd for stillingen du søker på, og fremheve de ferdighetene og erfaringene som gjør at du passer godt til jobben. Ved å inkludere et sammendrag eller en målsetting kan du raskt og enkelt vise hvorfor du er den ideelle kandidaten for stillingen.

For eksempel:

 • Høyt motivert biokjemiker med 5 års erfaring innen molekylærbiologi og bioprosessering. Dokumenterte resultater fra vellykkede eksperimenter, publikasjoner og presentasjoner.
 • Nylig avlagt doktorgrad i biokjemi med erfaring innen biokjemisk teknologi og proteinrensing. Utmerkede ferdigheter innen problemløsning, kommunikasjon og teamarbeid.
 • Resultatdrevet biokjemiker med 3 års erfaring innen enzymologi. Erfaring med å gjennomføre en rekke eksperimenter og analysere data ved hjelp av avansert programvare.
 • Innovativ biokjemiker med bakgrunn innen metabolsk teknologi og genomikk. Dyktig i å utvikle nye metoder, prosesser og analyseverktøy.
 • Dyktig biokjemiker med mastergrad i biokjemi og erfaring med cellekultur. Erfaring med å sette opp laboratorieforsøk og analysere resultater.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for biokjemikere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en biokjemiker fordi den formidler dine kvalifikasjoner og din erfaring til potensielle arbeidsgivere. Det er en av de første seksjonene arbeidsgivere leser, og det er en god måte å gjøre et positivt førsteinntrykk på. Det gir deg mulighet til å fremheve det du har oppnådd og vise arbeidsgiveren at du er i stand til å innfri forventningene. I tillegg får du mulighet til å fremheve de ferdighetene og egenskapene du har, og som gjør at du passer godt til stillingen. Til syvende og sist kan en sterk erfaringsdel hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og øke sjansene dine for å få jobben.

For eksempel:

 • Utførte komplekse biokjemiske eksperimenter for å studere det molekylære grunnlaget for regulering av cellesyklus.
 • Utførte laboratorieforskning for å studere det molekylære grunnlaget for celledifferensiering.
 • Analyserte og tolket data fra biokjemiske eksperimenter.
 • Utviklet og optimalisert protokoller for celledyrking, proteinrensing og DNA-sekvensering.
 • Utformet og implementert biokjemiske analyser for å undersøke proteiners struktur og funksjon.
 • Vedlikehold av laboratorieutstyr og -rekvisita for å sikre at det fungerer som det skal og er sikkert.
 • Samarbeidet med andre forskere om å utvikle nye metoder og teknologier for biokjemiske studier.
 • Utarbeidet rapporter og presentasjoner for å formidle resultatene av forskningsprosjekter.
 • Presenterte forskningsresultater på vitenskapelige konferanser og seminarer.
 • Var mentor for yngre forskere i laboratoriet.


Eksempel på utdannelse for biokjemiker-CV

En biokjemiker trenger vanligvis minst en bachelorgrad i biokjemi, kjemi eller et beslektet fagområde. Mange biokjemikere tar en mastergrad eller doktorgrad for å avansere i karrieren. I tillegg til akademiske studier kan biokjemikere også ha behov for å gjennomføre en praksisperiode eller få arbeidserfaring i et laboratorium.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for biokjemikere:

 • Bachelor of Science i biokjemi, University of Washington, Seattle, WA, 2016-2020
 • Minor i molekylærbiologi, University of Washington, Seattle, WA, 2016-2020
 • Relevante kurs: Organisk kjemi, biokjemi, analytisk kjemi, genetikk og cellebiologi
 • KARAKTERSNITT: 3,8/4,0


Biokjemikerferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en biokjemiker-CV fordi det viser biokjemikerens kvalifikasjoner og evner. Det er viktig å inkludere de mest relevante ferdighetene, for eksempel kunnskap om en spesifikk type biokjemi, laboratorietesting og -analyse, instrumentering og dataanalyse samt problemløsning. Ved å inkludere disse ferdighetene kan en biokjemiker skille seg ut fra andre søkere og vise sine kvalifikasjoner. I tillegg kan det hjelpe biokjemikeren med å vise sin verdi for en potensiell arbeidsgiver.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. problemløsning
 3. Teamarbeid
 4. Organisering
 5. Lederskap
 6. Kritisk tenkning
 7. Tidshåndtering
 8. Forskning
 9. Analytiske ferdigheter
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Cellekultur
 2. Molekylærbiologi
 3. Rensing av proteiner
 4. Dataanalyse
 5. Kromatografi
 6. Fermentering
 7. Biokjemi
 8. ELISA-analyser
 9. Massespektrometri
 10. Mikroskopi


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for biokjemikere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en biokjemiker

 • Fremhev utdanningsbakgrunnen din innen biokjemi.
 • Inkluder en detaljert liste over laboratorieerfaring og forskningsprosjekter.
 • Beskriv eventuell relevant yrkeserfaring
 • Inkluder eventuelle spesialiseringer som molekylærbiologi eller proteinteknikk.
 • Nevn priser og utmerkelser du har mottatt
 • Oppgi eventuelle presentasjoner, publikasjoner eller patenter relatert til biokjemi.
 • Fremhev eventuelle relevante tekniske ferdigheter eller dataprogrammer du kjenner til.
 • Beskriv eventuelle faglige sertifiseringer eller medlemskap du har.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis