Eksempel på CV for biologer (gratis guide)

Lag en biolog-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for biologer
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (173 stemmer)
Eksempel på CV for biologer

Er du biolog og på utkikk etter jobb? Da er denne artikkelen noe for deg! Vi gir deg en omfattende oversikt over hva du bør ta med i CV-en din for å skille deg ut fra konkurrentene. Vårt eksempel på en CV for biologer inneholder tips om hvordan du kan fremheve spesialitetene dine, liste opp hva du har oppnådd og vise ditt engasjement for faget. I tillegg får du et nedlastbart eksempel på en CV du kan bruke som referanse. Les videre for å lære mer om hvordan du lager den perfekte CV-en for biologer.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en biolog?

Biologer studerer levende organismer og deres forhold til omgivelsene. De observerer, analyserer og dokumenterer atferd, struktur og fysiologiske prosesser hos planter, dyr og andre levende organismer. Biologer bruker funnene sine til å utvikle nye medisinske behandlinger, øke matproduksjonen og beskytte truede arter. Biologer studerer også organismers evolusjon og innbyrdes forhold for å få en bedre forståelse av levende veseners utvikling og funksjon.


Hvilke ansvarsområder har en biolog?

 • Gjennomføre vitenskapelige eksperimenter, analysere data og publisere resultater
 • Utvikle teorier basert på forskning og observasjoner
 • Identifisere og studere planter, dyr og andre organismer
 • Utvikling av bevaringsplaner for truede arter
 • Opplyse publikum om biologiske emner
 • Studerer effekten av miljøendringer på levende organismer.
 • Opprette og vedlikeholde databaser med biologisk informasjon
 • Utvikling av ny teknologi for å fremme biologisk forskning

Eksempel på CV for biologer til inspirasjon

.

Navn: John Doe

Adresse: Main Street 1234, Anytown, ST 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: john.doe@example.com

John Doe er en dedikert biolog med ti års erfaring innen forskning og utvikling av nye produkter. Han har en doktorgrad på området og har god kunnskap om molekylær- og cellebiologiens prinsipper og teknikker. Han har utført banebrytende forskning både i laboratoriet og i felt, og har publisert artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. John er lidenskapelig opptatt av å undervise, og han har vært professor II ved flere universiteter.

Arbeidserfaring:

 • Forsker, ABC Corporation (siden 2012)
  • Utførte forskning på utvikling av nye produkter i både laboratorie- og feltsammenheng.
  • Publiserte artikler i ledende vitenskapelige tidsskrifter.
  • Fungerte som mentor for yngre forskere.
 • Forskningsassistent, Universitetet i XYZ (2008-2012)
  • Bistod i analyse og tolkning av data.
  • Skrev laboratorierapporter og sammendrag.
  • Utførte feltstudier om en rekke ulike emner.

Utdanning:

 • Doktorgrad i biologi, Universitetet i XYZ (2008)
 • Bachelorgrad i biologi, University of ABC (2005)

Ferdigheter:

 • Molekylær- og cellebiologi
 • Analyse og tolkning av data
 • Vitenskapelig skriving og rapportering
 • Forskningsdesign og gjennomføring

Sertifiseringer:American Association for the Advancement of Science (amerikansk forening for fremme av vitenskap)

Språk:engelsk (morsmål), spansk (flytende)CV-tips for biologer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en for biologer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne biologer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • I den øverste halvdelen av CV-en bør du skissere de viktigste ferdighetene og prestasjonene dine.
 • Fokuser på de ferdighetene og kvalifikasjonene du har som gjør deg til en god biolog.
 • Ta med informasjon om relevant arbeidserfaring, forskning eller praksisplasser.
 • Fremhev eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt innen biologi.
 • Ta med alle relevante kurs eller utdanninger du har tatt innen biologi.


Eksempler på CV-sammendrag for biologer

En biologs CV-sammendrag eller CV-målsetting er en fin måte for en biolog å oppsummere yrkeserfaring, ferdigheter og prestasjoner på. På den måten kan de raskt fremheve sine beste kvalifikasjoner og gjøre et positivt inntrykk på den som ansetter. Det hjelper også biologen med å skille seg ut fra mengden av andre søkere. Et godt utformet sammendrag eller mål kan gi den rekrutterende lederen et godt inntrykk av biologens erfaring og evner, samt viljen til å lære og tilpasse seg nye utfordringer. Ved å bruke et CV-sammendrag eller -mål kan biologen vise seg fra sin beste side og øke sjansene for å få den jobben han eller hun ønsker seg.

For eksempel:

 • Erfaren biolog med 8 års forskningserfaring innen økologi og miljøvitenskap. Dyktig i dataanalyse og laboratorieteknikker.
 • Biolog med en lidenskap for å utvikle genetikkfeltet gjennom forskning. Utmerkede problemløsnings- og kommunikasjonsevner.
 • Innovativ biolog med ekspertise innen biokjemi og molekylærbiologi. Dokumenterte resultater innen prosjektledelse og forskning.
 • Engasjert biolog med 8 års erfaring innen zoologi og dyreatferd. Dyktig i laboratorieteknikker og feltundersøkelser.
 • Meget kunnskapsrik biolog med erfaring innen vassdragsforvaltning og akvatisk økologi. Utmerkede evner innen analyse, problemløsning og kommunikasjon.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til biolog-CV-en din

En sterk erfaringsdel i en biolog-CV er viktig for å vise frem din faglige bakgrunn og dine kvalifikasjoner for potensielle arbeidsgivere. Det er en mulighet til å demonstrere din ekspertise på området og fremheve hva du har oppnådd. Det er en av de viktigste delene av CV-en, siden den hjelper arbeidsgivere med å få en bedre forståelse av dine ferdigheter og kvalifikasjoner for stillingen. En sterk erfaringsdel vil også hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og sikre at CV-en din blir lagt merke til.

For eksempel:

 • Utførte laboratorieteknikker som DNA-ekstraksjon og PCR på en rekke plante- og dyreprøver.
 • Bistod i innsamling og analyse av biologiske data fra feltstudier.
 • Utviklet og gjennomført forskningsprosjekter for å vurdere virkningen av miljøendringer på lokale arter.
 • Har forsket på økologi, atferd og bevaring av en rekke arter.
 • Overvåket og vurdert økosystemenes og artenes tilstand.
 • Analyserte og tolket forskningsresultater og data for å utarbeide omfattende rapporter.
 • Samarbeidet med et team av biologer, økologer og forskere i felt.
 • Utførte analyser av plante- og dyreprøver ved hjelp av ulike instrumenter og teknikker.
 • Utviklet protokoller og metoder for innsamling og analyse av biologiske data.
 • Utarbeidet og presenterte rapporter og funn for interessenter og finansieringsorganer.


Eksempel på utdannelse for biologer

En biolog trenger vanligvis minst en bachelorgrad i biologi eller et beslektet fagområde, for eksempel biokjemi, økologi eller zoologi. I noen tilfeller kan det også være nødvendig med en mastergrad eller doktorgrad. I tillegg til kursing gjennomfører mange biologer også praksisperioder eller feltarbeid for å få praktisk erfaring.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for biologer:

 • Bachelor of Science i biologi, University of California, Los Angeles, CA, mai 2020
 • Relevante kurs: Biokjemi, økologi, evolusjon, genetikk og molekylærbiologi
 • Sertifikat i mikrobiell teknologi, University of California, Los Angeles, CA, oktober 2018
 • Fullført et selvstendig forskningsprosjekt om klimaendringenes innvirkning på genetikken til en fiskeart.
 • Deltakelse på workshops om forskningsteknikker og forsøksdesign


Biolog-ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en biolog-CV fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere raskt å identifisere kandidatens kompetanseområder og forstå omfanget av kunnskapen. Ferdigheter hjelper ikke bare arbeidsgivere med å vurdere kandidatens kvalifikasjoner for en stilling, men viser også at kandidaten har evnen til å lære og tilpasse seg nye utfordringer. Ved å legge ved en liste over relevante ferdigheter kan kandidaten vise arbeidsgiveren at han eller hun er godt kjent med fagområdet sitt, har et bredt spekter av ferdigheter og kan være en effektiv ressurs for teamet.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. Problemløsning
 3. Dataanalyse
 4. Forskningsferdigheter
 5. Kommunikasjon
 6. Mellommenneskelige ferdigheter
 7. Tidshåndtering
 8. Organisatoriske ferdigheter
 9. Samarbeid
 10. Lederskap
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. DNA-sekvensering
 2. Dataanalyse
 3. Laboratoriefærdigheter
 4. Mikroskopi
 5. Genetikk
 6. Biokjemi
 7. Celledyrking
 8. Molekylærbiologi
 9. Immunologi
 10. Bioinformatikk


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for biologer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for biologer

 • Fremhev forskningserfaring og vitenskapelige publikasjoner
 • Inkluder et klart og konsist sammendrag av dine faglige kvalifikasjoner.
 • Oppgi eventuelle laboratorieferdigheter og -teknikker du har
 • Nevn eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.
 • Demonstrere dine kunnskaper om vitenskapelige prinsipper og teorier.
 • Inkluder eventuell relevant undervisningserfaring
 • Vis frem dine evner til problemløsning og analyse.
 • Inkluder eventuell relevant erfaring som frivillig eller praktikant
 • Oppgi dine kunnskaper om dataprogrammer og programvare

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis