Eksempel på CV for kjemikere (gratis guide)

Lag en kjemiker-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Kjemiker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (109 stemmer)
Eksempel på CV for Kjemiker

Er du på utkikk etter en stilling som kjemiker? Vårt eksempel på en CV for kjemikere gir deg veiledningen du trenger for å lage en effektiv CV som får deg til å skille deg ut fra konkurrentene. Vi tar for oss de ferdighetene, kvalifikasjonene og erfaringene arbeidsgivere ser etter hos en kjemiker, i tillegg til noen tips og triks som får CV-en din til å skinne. Ved hjelp av eksemplene og rådene våre kan du utvikle en CV som vil bli lagt merke til og hjelpe deg med å få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en kjemiker?

En kjemiker er en vitenskapsmann som studerer stoffers sammensetning, struktur og egenskaper, samt endringene de gjennomgår under kjemiske reaksjoner. En kjemiker kan jobbe i et laboratorium, der de utfører eksperimenter og tolker resultatene, eller i industrien, der de utvikler produkter eller prosesser. Kjemikere kan også jobbe innen medisin, matvitenskap, miljøvitenskap eller rettsmedisin.


Hvilke ansvarsområder har en kjemiker?

 • Designe og gjennomføre eksperimenter for å identifisere egenskaper og sammensetning av ulike stoffer.
 • Analysere data og tolke resultater
 • Utvikling av nye materialer, produkter og prosesser
 • Utvikle, forbedre og tilpasse produkter og prosesser
 • Utarbeide og implementere standarder for kvalitetskontroll og sikkerhet
 • Skrive rapporter og dokumentere funn
 • Lage modeller av kjemiske prosesser
 • Undervisning og opplæring av studenter, teknikere og andre fagpersoner
 • Samarbeid med myndighetene for å sikre at sikkerhetsstandardene overholdes

Eksempel på CV for kjemikere til inspirasjon

Navn: John Smith
Adresse: 123 Main Street, New York, NY 10001
E-post: johnsmith@gmail.com
Telefon: (123) 456-7890

John Smith er en dyktig kjemiker med 15 års erfaring på området. Han har høy kompetanse innen laboratoriedrift, dataanalyse og problemløsning. Han er også dyktig til å utvikle og implementere metoder for testing og analyse av data. I tillegg har John ekspertise innen miljø- og farmasøytisk kjemi.

Arbeidserfaring:
 • Seniorkjemiker, ABC Laboratories, New York, NY (2010-nåværende)
  • Lede og administrere et team av kjemikere i laboratoriet.
  • Analysere og tolke data for å utvikle nye metoder
  • Utføre eksperimenter og dokumentere resultater
  • Vurdere og utvikle produkter av høy kvalitet
 • Kjemiker, XYZ Corporation, New York, NY (2005-2010)
  • Utviklet og testet nye produkter
  • Analyserte prøver i laboratoriet
  • Utarbeidet og administrert rapporter
  • Forsket på miljø- og legemiddelkjemi.
Utdanning:
 • Bachelor of Science i kjemi, New York University, New York, NY (2005)
Ferdigheter:
 • Laboratorievirksomhet
 • Dataanalyse
 • Problemløsning
 • Datainnsamling og tolkning
 • Produktutvikling og testing
 • Forskning og utvikling
Sertifiseringer:
 • Sertifisert sikkerhetsekspert (CSP)
 • Registrert miljøleder (REM)
Språk:
 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (gode språkkunnskaper)


CV-tips for kjemikere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en for kjemikere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne kjemikere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din ekspertise innen laboratorieteknikker, instrumentering og analyse.
 • Ta med sertifiseringene dine, for eksempel sikkerhetsopplæring og håndtering av farlige stoffer.
 • Nevn forskningsprosjekter du har vært involvert i og eventuelle publikasjoner.
 • Opprett et avsnitt om din evne til å kommunisere og samarbeide med andre fagpersoner.
 • Ta med eventuelle spesialferdigheter som teknisk skriving, dataanalyse og dataprogrammering.


Eksempler på CV-sammendrag for kjemikere

Det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for kjemikere fordi det gir deg mulighet til å kommunisere dine ferdigheter og kvalifikasjoner til potensielle arbeidsgivere på en effektiv måte. Det hjelper deg med å fremheve dine prestasjoner og erfaringer raskt, noe som gjør det lettere for arbeidsgivere å avgjøre om du er den rette for jobben. I tillegg gir den et øyeblikksbilde av yrkesbakgrunnen din, noe som kan gjøre det lettere for arbeidsgivere å forstå hvorfor du er den beste kandidaten til jobben.

For eksempel:

 • Svært velorganisert og detaljorientert kjemiker med over 8 års erfaring innen laboratorieforskning og -analyse.
 • Engasjert kjemiker med mastergrad i kjemi og dokumenterte resultater fra vellykkede eksperimenter, dataanalyse og rapportskriving.
 • Effektiv kjemiker med ekspertise innen utvikling av nye metoder og teknikker for å analysere og optimalisere kjemiske prosesser.
 • Erfaren kjemiker med god forståelse av sikkerhetsprotokoller, kvalitetssikringsforskrifter og kjemitekniske prinsipper.
 • Innovativ kjemiker som brenner for å oppdage nye forbindelser og skape nye produkter ved hjelp av avansert laboratorieutstyr.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for kjemikere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en kjemiker-CV for å demonstrere din faglige bakgrunn og kompetanse for potensielle arbeidsgivere. Erfaringsdelen bør fremheve de mest relevante og imponerende prestasjonene du har oppnådd i faget. Ta med detaljer om laboratorieteknikkene du behersker, eksperimentene du har utført og resultatene av forskningen din. I tillegg bør du fortelle om spesialisert opplæring du har gjennomført, for eksempel sertifiseringskurs. Til slutt bør du legge vekt på eventuelle priser og utmerkelser du har fått. Ved å inkludere en omfattende og godt utformet erfaringsdel vil arbeidsgivere raskt kunne gjenkjenne kvalifikasjonene og ekspertisen din på området.

Et eksempel:

 • Utviklet og optimalisert kjemiske prosesser for kontinuerlig produksjon av legemidler.
 • Utførte kjemiske analyser og kvalitetskontrolltester for å sikre produktspesifikasjonene.
 • Undersøkte kjemiske reaksjoner og prosesser for å finne ut hvordan de fungerer og hvordan de kan forbedres.
 • Utarbeidet detaljerte rapporter om resultatene av laboratorietester.
 • Utviklet teknikker for syntese av nye forbindelser og materialer.
 • Utførte eksperimenter og samlet inn data til forskningsprosjekter.
 • Analyserte og tolket komplekse datasett for å identifisere trender og mønstre.
 • Utformet og gjennomført eksperimenter for å optimalisere produksjonsprosessene.
 • Vedlikehold av laboratorieutstyr og -rekvisita og sikring av at sikkerhetsprotokollene ble fulgt.
 • Samarbeidet med andre forskere om forskningsprosjekter og delte kunnskap.


Eksempel på utdannelse for kjemiker-CV

En kjemiker trenger vanligvis en bachelorgrad i kjemi eller et beslektet fagområde, for eksempel biokjemi eller kjemiteknikk. Tilleggsutdanning kan også omfatte en mastergrad eller doktorgrad i kjemi. Kurs i matematikk og andre realfag, som fysikk og biologi, kan også være en fordel.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for kjemikere:

 • Kandidateksamen i kjemi, University of New England, 2017
 • Biologi som sidefag, University of New England, 2017
 • Sertifikatprogram i avansert analytisk kjemi, Boston University, 2019
 • Sertifikatprogram i organisk kjemi, Harvard University, 2020


Kjemikerferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en kjemiker-CV fordi det gjør det enkelt for arbeidsgiveren å vurdere kandidatens kvalifikasjoner. Hvis du for eksempel lister opp ferdigheter som laboratorieerfaring, kjemisk instrumentering og dataanalyse, får arbeidsgiveren et bedre inntrykk av kandidatens kompetanse på området. I tillegg kan oppføring av spesifikke ferdigheter gjøre at CV-en skiller seg ut for arbeidsgivere og gi kandidaten et konkurransefortrinn når han eller hun søker på stillinger.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. Problemløsning
 3. Dataanalyse
 4. Teamarbeid
 5. Tidshåndtering
 6. Oppmerksomhet på detaljer
 7. Organisatoriske ferdigheter
 8. Forskningsferdigheter
 9. Kommunikasjon
 10. Tilpasningsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Organisk kjemi
 2. Analytisk kjemi
 3. Laboratorieteknikker
 4. Dataanalyse
 5. Instrumentering
 6. Kvalitetskontroll
 7. Teknisk skriving
 8. Kjemisk syntese
 9. Prosessoptimalisering
 10. Sikkerhetsprotokoller


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for kjemikere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for kjemikere

 • Fremhev dine kunnskaper i organisk, uorganisk og fysikalsk kjemi.
 • Oppgi laboratorieerfaring, spesialutstyr du har brukt, og eventuelle eksperimenter du har utført.
 • Demonstrere din evne til å tolke data og trekke konklusjoner.
 • Vis frem din ekspertise i å betjene ulike typer laboratorieutstyr.
 • Avdekke dine evner til å jobbe i team og lede prosjekter.
 • Demonstrere din kunnskap om sikkerhetsforskrifter og -prosedyrer
 • Ta med eventuelle utmerkelser eller sertifiseringer du har mottatt.
 • Fremhev forskning du har utført eller publisert

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis