Eksempel på CV for geografer (gratis guide)

Lag en Geograf-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for geografer
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (51 stemmer)
Eksempel på CV for geografer

Er du på utkikk etter en jobb som geograf? Da har du kommet til rett sted! Vår artikkel med eksempler på CV-er for geografer gir deg en omfattende guide til hvordan du skriver en vellykket CV som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra mengden. Vi gir deg inngående råd om hvordan du lager en effektiv CV som fremhever dine unike ferdigheter og erfaringer og viser hvorfor du passer perfekt til jobben. Vi gir deg også noen eksempler på CV-er for å hjelpe deg i gang. Så hva venter du på? La oss komme i gang!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en geograf?

En geograf studerer de fysiske og menneskelige egenskapene til steder, mennesker og miljø. De bruker data og annen informasjon til å lage kart, analysere trender og anbefale løsninger på ulike geografiske problemstillinger. Geografer kan fokusere på en bestemt region eller et bestemt geografisk område, for eksempel hav, kyster, elver eller land. De kan også studere klimaendringer, arealbruk, befolkning og andre miljø- og menneskerelaterte emner.


Hvilke ansvarsområder har en geograf?

 • Innsamling, analyse og tolkning av geografisk informasjon
 • Identifisere og analysere den romlige organiseringen av mennesker, steder og miljøer.
 • Bruke geografiske informasjonssystemer (GIS) til å lagre, analysere og vise geografiske data.
 • Utarbeide kart og rapporter for planlegging og beslutningstaking
 • Formidling av resultater fra geografisk forskning
 • Gjennomføre feltstudier for datainnsamling
 • Undersøke de fysiske og menneskelige egenskapene til en region.
 • Forstå økonomiske, sosiale og politiske trender

Eksempel på CV for geografer til inspirasjon

Navn: John Smith

Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345

Telefon: (111) 111-1111

E-post: JohnSmith@gmail.com

John Smith er en dyktig geograf med nesten ti års erfaring på området og en lidenskap for å utforske og forstå verdens ulike landskap. Han har omfattende kunnskap om geografisk dataanalyse, kartografi, geografiske informasjonssystemer (GIS) og fjernmåling. Han er også godt kjent med miljøstudier og geospatial teknologi.

Arbeidserfaring:

 • Geograf, XYZ Corporation - Anytown, ST | desember 2018 - i dag
  • Utførte grundige analyser av geospatiale data for å få innsikt og beslutningsgrunnlag.
  • Utviklet og implementert GIS- og fjernmålingsapplikasjoner.
  • Forsket på og laget kartografiske fremstillinger av jordoverflaten.
 • Research Associate, ABC Institute - Anytown, ST | juni 2015 - desember 2018
  • Utførte feltundersøkelser for å samle inn og analysere data.
  • Utarbeidet tekniske rapporter og presentasjoner av resultatene.
  • Bistod i implementeringen av GIS- og fjernmålingsapplikasjoner.

Utdanning:

 • Mastergrad i geografi, Anytown University - Anytown, ST | 2011 - 2015
 • Bachelorgrad i miljøvitenskap, Anytown University - Anytown, ST | 2007 - 2011

Ferdigheter:

 • Geospatial analyse og kartografi
 • GIS og fjernmåling
 • Datainnsamling og analyse
 • Miljøstudier
 • Geospatiale teknologier

Sertifiseringer:

 • Profesjonell GIS-sertifisering - Anytown GIS Association | 2015
 • Sertifisering innen fjernmåling - Anytown Remote Sensing Association | 2016

Språk: Engelsk, spanskCV-tips for geografer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en Geograf-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne geografer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev de mest imponerende ferdighetene og erfaringene dine i den øverste tredjedelen av CV-en.
 • Inkluder relevante nøkkelord knyttet til geografi i CV-en din.
 • Oppgi utdanningskvalifikasjoner, sertifiseringer og lisenser knyttet til geografi.
 • Ta med eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt i forbindelse med din geografiske ekspertise.
 • Nevn eventuell spesiell programvare, verktøy eller språk du behersker som er relatert til geografi.


Eksempler på CV-sammendrag for geografer

Et CV-sammendrag eller CV-mål for geografer er en effektiv måte å raskt oppsummere kvalifikasjonene og erfaringene dine for potensielle arbeidsgivere. Det kan hjelpe arbeidsgivere med å få et bedre inntrykk av dine geografiske kunnskaper og ferdigheter og din evne til å bruke dem i jobben du søker på. I tillegg kan en godt utformet oppsummering eller målsetting tiltrekke seg potensielle arbeidsgiveres oppmerksomhet og skille deg ut fra andre søkere.

For eksempel:

 • Erfaren geograf med over 10 års erfaring innen kartografi, GIS og forskning. Dyktig innen dataanalyse og problemløsning.
 • Geograf med ekspertise innen GIS, fjernmåling og dataanalyse. Erfaring med oppmåling, arealbruk og miljøstudier.
 • Geograf med sterk bakgrunn innen areal- og miljøstudier. Erfaring med GIS, kartografi og datavisualisering.
 • Høyt motivert geograf med 5 års erfaring innen GIS, kartografi og dataanalyse. Dyktig innen forskning og problemløsning.
 • Geograf med utmerkede ferdigheter innen romlig analyse og datahåndtering. Erfaring med GIS og fjernmåling. Dyktig i feltarbeid og oppmåling.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for geografer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for geografer fordi det gir arbeidsgivere en bedre forståelse av kvalifikasjonene dine og hvordan du kan passe inn i organisasjonen. Det gir deg mulighet til å vise frem dine ferdigheter, prestasjoner og eventuelle spesielle prosjekter eller initiativer du har vært en del av. Det er også en mulighet til å demonstrere din kunnskap og ekspertise på området, samt fremheve relevant arbeidserfaring du har på området. Ved å ha en sterk erfaringsdel vil arbeidsgivere enkelt kunne identifisere kvalifikasjonene dine og ta en mer informert beslutning om å ansette deg.

For eksempel:

 • Har bidratt med teknisk geografisk forskning og kartleggingsstøtte til en rekke prosjekter.
 • Gjennomført geografiske analyser av datasett for å identifisere romlige mønstre.
 • Utviklet og implementert avanserte GIS-programvaremodeller for romlig analyse.
 • Utviklet interaktive, nettbaserte kartapplikasjoner for dataanalyse og -presentasjon.
 • Planlagt og gjennomført nye GIS-prosjekter for å nå spesifikke forskningsmål.
 • Bistod i utformingen av protokoller for innsamling av geospatiale data.
 • Genererte detaljerte kart og rapporter for kunder basert på GIS-analyser.
 • Oppdaterte eksisterende geodatabaser med nye data.
 • Utviklet og vedlikeholdt GIS-programvare og databaser.
 • Laget detaljerte kartprodukter ved hjelp av GIS-programvare.


Eksempel på utdannelse for geografer

En geograf trenger vanligvis en mastergrad i geografi eller et beslektet fagfelt som kartografi, geologi eller arealplanlegging. Kursene kan omfatte naturgeografi, fjernmåling, GIS (geografiske informasjonssystemer), meteorologi og samfunnsgeografi. Geografer bør også ha gode analytiske evner, tekniske ferdigheter og forståelse for miljøkonsekvenser.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en geograf:

 • Bachelor of Science i geografi, University of Minnesota, Minneapolis, MN, 20XX
 • Master of Science i geografisk informasjonsvitenskap, University of Minnesota, Minneapolis, MN, 20XX
 • Sertifikat i fjernmålingsapplikasjoner, University of Minnesota, Minneapolis, MN, 20XX


Geografens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for geografer fordi det gir arbeidsgivere en bedre forståelse av søkerens kvalifikasjoner og evner. Det gir arbeidsgiveren et inntrykk av søkerens geografiske kunnskaper og ekspertise, og hjelper arbeidsgiveren med å avgjøre om søkeren er den rette for jobben. Eksempler på ferdigheter i en CV for geografer kan være dataanalyse, kunnskap om GIS-programvare, forskningsferdigheter, kartlegging og kartografi.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjonsferdigheter
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Forskningsevner
 4. Analytiske ferdigheter
 5. Problemløsning
 6. Dataanalyse
 7. Mellommenneskelige ferdigheter
 8. Teamarbeid
 9. Tidshåndtering
 10. Teknologiske ferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. GIS-programvare
 2. Dataanalyse
 3. Kartografi
 4. Fjernmåling
 5. Oppmåling
 6. Kartlegging
 7. Geospatial analyse
 8. Statistisk analyse
 9. Administrasjon av databaser
 10. GPS-navigasjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for geografer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for geografer

 • Ta med utdanningsbakgrunn, relevante sertifiseringer og yrkeserfaring.
 • Fremheve ferdigheter som er relatert til geografi, for eksempel kartografi, GIS, fjernmåling og dataanalyse.
 • Vis frem eventuelle tilleggskvalifikasjoner, for eksempel erfaring med flyfotografering eller miljøforskning.
 • Beskriv hvilke prosjekter du har gjennomført og hvilke resultater du har oppnådd.
 • Demonstrere dine kunnskaper om geografi, geografirelatert programvare og relevante geografiske emner.
 • Legg vekt på faglige medlemskap og eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.
 • Ta med eventuelle publikasjoner du har skrevet eller presentasjoner du har holdt.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis