Eksempel på CV for direktør for programvareutvikling (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for Director of Software Engineering som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

/assets/seo/images/example.jpg
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (46 stemmer)
/assets/seo/images/example.jpg

Denne artikkelen inneholder et eksempel på en CV for en Director of Software Engineering. Den gir et innblikk i de viktigste kvalifikasjonene og ferdighetene som kreves for denne stillingen, samt en omfattende oversikt over den yrkeserfaringen og utdannelsen som er nødvendig for å lykkes på dette feltet. Denne artikkelen er ment som en nyttig ressurs for alle som er interessert i en karriere innen programvareutvikling.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Director of Software Engineering?

En Director of Software Engineering er ansvarlig for utvikling og distribusjon av programvareprodukter og -tjenester. De er involvert i planlegging, design, utvikling og testing av programvare, samt ledelse av programvareutviklingsteamet. De sørger for at programvareutviklingen er effektiv, kostnadseffektiv og oppfyller kundenes behov. De jobber også for å sikre kvalitet, skalerbarhet og vedlikehold av programvareprodukter og -tjenester. De er ansvarlige for å føre tilsyn med programvareutviklingsprosessen, inkludert innsamling av krav, utvikling av programvaredesign og -arkitektur, utvikling av kodestandarder og sikring av at programvaren testes på riktig måte. De samarbeider også med andre team og interessenter for å sikre at programvaren oppfyller selskapets forretningsbehov.


Hva er noen av ansvarsområdene til en Director of Software Engineering?

 • Utvikle og implementere strategier og prosesser for programvareutvikling
 • Ansette, lære opp og lede programvaretekniske team
 • Overvåke utviklingen av programvareprodukter og applikasjoner
 • Sikre at programvareteamene følger bransjestandarder og beste praksis.
 • Administrere og vedlikeholde budsjetter for programvareutvikling
 • Identifisere og løse programvaretekniske problemer
 • Vedlikeholde og oppdatere dokumentasjonen for programvareteknikk
 • Gjennomføre periodiske kodegjennomganger og kvalitetssikringstester.
 • Hold deg oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene innen programvareteknologi.

Eksempel på CV for direktør for programvareteknikk til inspirasjon

Direktør for programvareteknikk

John Doe, 35 år gammel, fra New York City.

John er en erfaren Director of Software Engineering med lang erfaring fra IT-bransjen. Hans ekspertise ligger i å utvikle, lede og administrere programvareteam innen en rekke ulike områder. Han har dokumentert evne til å forstå kundenes behov og til å levere de nødvendige løsningene for å fullføre vellykkede prosjekter. John er en svært motivert og velorganisert medarbeider som er dyktig til å sette seg mål og nå dem.

Arbeidserfaring

 • Direktør for programvareteknikk, ABC Company, New York City (2019 - i dag)
 • Programvareingeniør, XYZ Corporation, New York City (2016 - 2019)

Utdanning

 • Mastergrad i informatikk, University of New York (2014 - 2016)
 • Bachelorgrad i informatikk, University of New York (2010 - 2014)

Ferdigheter

 • Programvareutvikling
 • Ledelse av programvareteam
 • Programvarearkitektur
 • Ledelse av programvareprosjekter
 • Programvaretesting
 • Distribusjon av programvare
 • Optimalisering av programvarens ytelse

Sertifiseringer

 • Sertifisert programvareingeniør, Software Engineering Institute (2017)
 • Sertifisert programvarearkitekt, Software Engineering Institute (2019)

Språk

 • Engelsk
 • Spansk
 • Fransk


CV-tips for Director of Software Engineering

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Director Of Software Engineering-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Director Of Software Engineering - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din tekniske kompetanse og erfaring. Demonstrer din evne til å lede og motivere team, samt ditt fokus på innovative løsninger.
 • Vis frem hva du har oppnådd, for eksempel vellykkede prosjekter du har ledet og den positive effekten de har hatt på organisasjonen.
 • Ta med detaljer om dine tidligere ansvarsområder, for eksempel utvikling og implementering av strategier for programvareteknikk.
 • Demonstrere din kunnskap om beste praksis innen programvareutvikling, for eksempel smidige metoder, designmønstre for programvare og prinsipper for sikker koding.
 • Beskriv din erfaring med verktøy, inkludert programmeringsspråk, feilsøkingsverktøy, programvare for prosjektstyring og versjonskontrollsystemer.


Eksempler på CV-sammendrag for direktør for programvareteknikk

Det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller et CV-mål for å fremheve dine kvalifikasjoner og din erfaring som Director of Software Engineering. På den måten kan arbeidsgivere raskt danne seg et inntrykk av bakgrunnen og ferdighetene dine, slik at de kan avgjøre om du passer til den aktuelle stillingen. Ved å inkludere et omfattende sammendrag eller en målsetning kan du vise at du er profesjonell, organisert og detaljorientert. I tillegg er et CV-sammendrag eller en målsetting en fin måte å skille seg ut fra andre søkere på og vise hvorfor du passer best til stillingen.

For eksempel:

 • Software Engineering Director med mer enn 8 års erfaring innen programvareutvikling og ledelse. Dokumenterte resultater innen prosjektledelse og vellykkede programvarelanseringer.
 • Erfaren Software Engineering Director med over 15 års erfaring med å lede programvareutviklingsteam. Dyktig i Agile-metodikk og behersker flere programmeringsspråk.
 • Software Engineering Director med over 10 års erfaring innen programvareutvikling, prosjektledelse og teamledelse. Dokumenterte resultater når det gjelder å levere kostnadseffektive løsninger til rett tid og innenfor budsjett.
 • Software Engineering Director med mer enn 12 års erfaring med å lede programvareutviklingsteam. Dyktig innen programvarearkitektur, systemdesign og distribusjon. Erfaring med skybaserte systemer og mobilapplikasjoner.
 • Software Engineering Director med over 10 års erfaring i å lede programvareutviklingsprosjekter. Dyktig innen programvareutviklingsmetodikk, programvarearkitektur og systemdesign. Dokumenterte resultater fra vellykkede prosjektleveranser.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en din som direktør for programvareteknologi

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en Director of Software Engineering fordi den viser søkerens tekniske ferdigheter, ledererfaring og lederkompetanse. Den gir også potensielle arbeidsgivere en detaljert oversikt over søkerens kvalifikasjoner og evne til å oppfylle stillingens krav. En godt utformet erfaringsdel viser bredden og dybden i søkerens erfaring, og fremhever de mest relevante prestasjonene som viser søkerens tekniske og ledelsesmessige evner. Dette vil hjelpe søkeren til å skille seg ut fra konkurrentene og øke sjansene for å bli vurdert til stillingen.

For eksempel:

 • Ledet et team på 15 programvareingeniører som utviklet og vedlikeholdt en rekke webapplikasjoner.
 • Designet, utviklet og implementert et programvaresystem som effektiviserte organisasjonens drift.
 • Vi ga teknisk veiledning og mentorskap til programvareingeniører for å sikre at prosjektene ble fullført i tide og innenfor budsjett.
 • Utviklet og vedlikeholdt livssyklusprosesser for programvareutvikling og sørget for at de var i samsvar med beste praksis og standarder.
 • Definert og kommunisert tidsplaner for programvareutvikling og lansering for å sikre at alle interessenter ble informert om fremdriften.
 • Samarbeidet med andre avdelinger om å definere og utvikle programvareløsninger for å oppfylle forretningskrav.
 • Utviklet og vedlikeholdt prosedyrer for programvaretesting for å sikre at kvalitetsstandarder ble oppfylt.
 • Opprettet og vedlikeholdt dokumentasjon av prosesser for programvaredesign, -utvikling og -testing.
 • Utviklet og vedlikeholdt retningslinjer og prosedyrer for å sikre programvarekvalitet og -ytelse.
 • Jobbet tett med interessenter for å identifisere deres behov og utvikle programvareløsninger som oppfylte deres krav.


Eksempel på CV-utdanning for Director of Software Engineering

En Director of Software Engineering trenger vanligvis en bachelorgrad i informatikk, programvareteknikk eller et beslektet fagområde. Mange arbeidsgivere krever en master- eller doktorgrad, eller erfaring fra et beslektet fagfelt. I tillegg bør en Director of Software Engineering ha gode tekniske, mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter samt erfaring med å lede team, administrere store prosjekter og utvikle programvare.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Director of Software Engineering:

 • University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, Bachelor of Science i informatikk, 2003
 • Stanford University, Stanford, CA, Master of Science i datavitenskap, 2005
 • Stanford University, Stanford, CA, Master of Business Administration, 2008


Direktør for programvareteknikk - ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Director of Software Engineering fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å identifisere jobbsøkerens kvalifikasjoner og kompetanse. Ferdighetene bør være skreddersydd for den spesifikke jobben du søker på, og bør vise hvilke evner og ferdigheter som er nødvendige for å lykkes i stillingen. Eksempler på ferdigheter i en CV for en Director of Software Engineering kan være: programvareteknikk og -utvikling, prosjektledelse, problemløsning, lederskap, kommunikasjon, teamarbeid, organisering og teknisk kunnskap.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Kommunikasjon
 3. Problemløsning
 4. Organisatorisk
 5. Strategisk planlegging
 6. Mellommenneskelig
 7. Teambuilding
 8. Kreativ tenkning
 9. Beslutningstaking
 10. Tidshåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Programvareutvikling
 2. Programvarearkitektur
 3. Prosjektledelse
 4. Ledelse
 5. Agile Methodology
 6. Problemløsning
 7. Dataanalyse
 8. Databasedesign
 9. Programmeringsspråk
 10. Programvaretesting


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en Director of Software Engineering

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en Director of Software Engineering

 • Utvist lederskap innen utvikling og ledelse av programvareutviklingsteam
 • Erfaring med design og utvikling av programvarearkitekturer
 • Kunnskap om aktuelle programvareteknologier og trender
 • Evne til å lede komplekse prosjekter og veilede team
 • God forståelse av livssyklusprosessen for programvareutvikling (SDLC)
 • Kompetanse innen systemtesting og kvalitetssikring
 • God kunnskap om koding i flere programmeringsspråk
 • Utmerkede problemløsnings- og kommunikasjonsevner

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis