Eksempel på CV for representant for forretningsutvikling (gratis guide)

Lag en CV for Business Development Representative som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Representant for forretningsutvikling CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (121 stemmer)
Representant for forretningsutvikling CV Eksempel

Velkommen til vårt eksempel på en CV for en Business Development Representative! I denne artikkelen får du en grundig innføring i hva som kreves for å lage en vellykket CV for en stilling som Business Development Representative. Vi går gjennom hva du bør ta med i hver enkelt del av CV-en, og gir deg et eksempel på en godt utformet CV som veiledning. I tillegg gir vi deg gode råd om hvordan du lager en effektiv CV som skiller deg ut fra konkurrentene. La oss sette i gang!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Business Development Representative?

En Business Development Representative er ansvarlig for å skape vekst for et selskap ved å identifisere og utvikle relasjoner med potensielle kunder og partnere. Denne rollen innebærer mange oppgaver, blant annet å undersøke potensielle kunder, ringe eller sende e-post til potensielle kunder, arrangere og delta på salgsmøter og utvikle salgsstrategier for å inngå avtaler. I tillegg samarbeider de ofte tett med andre avdelinger, for eksempel markedsavdelingen, for å utvikle kampanjer som støtter deres innsats og maksimerer avkastningen.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Business Development Representative:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Business Development Representative?

 • Identifisere nye forretningsmuligheter ved å undersøke bransjetrender og markedsforhold.
 • Utvikle relasjoner med potensielle kunder, bygge opp og vedlikeholde et kontaktnettverk.
 • Utvikle og implementere strategiske planer for å øke markedsandelene og omsetningsveksten
 • Gjennomføre markedsundersøkelser for å identifisere potensielle kunder og vurdere kundenes behov.
 • Utarbeide presentasjoner for potensielle kunder
 • Forhandle kontrakter og inngå avtaler
 • Utvikle og implementere strategier for å øke kundelojaliteten og holde på kundene.
 • Overvåke bransjetrender og konkurrenters aktiviteter
 • Samarbeide med interne team for å sikre vellykket implementering av strategier.
 • Rapportere jevnlig til ledelsen om fremdrift og resultater.

Eksempel på CV for representant for forretningsutvikling til inspirasjon

Representant for forretningsutvikling

John Doe er en erfaren Business Development Representative som har vært i bransjen i 10 år. Han har erfaring med kunderelasjoner, leadgenerering og salg. John har en lidenskap for å utvikle relasjoner med kunder, forstå kundenes behov og bruke analytiske ferdigheter til å utvikle strategier for å lykkes. Han er en målrettet person som liker utfordringen med å løse problemer og hjelpe kundene med å nå målene sine.

 • Arbeidserfaring
 • Representant for forretningsutvikling, ABC Company, 2014 - i dag
 • Utviklet og implementert strategier for å øke salget og forbedre kundetilfredsheten.
 • Etablerte sterke kunderelasjoner og ga god kundeservice.
 • Gjennomførte markedsundersøkelser for å identifisere kundebehov og trender.
 • Utdanning
 • Bachelorgrad i økonomi og administrasjon, XYZ University, 2010
 • Ferdigheter
 • Kunderelasjoner
 • Leadgenerering
 • Salg
 • Analytiske ferdigheter
 • Strategiutvikling
 • Sertifiseringer
 • Sertifisert profesjonell salgsrepresentant, ABC Company, 2018
 • Språk
 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for representanter for forretningsutvikling

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for en Business Development Representative.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Business Development Representative - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine evner innen kundeservice og kommunikasjon
 • Inkluder eventuelle salgserfaringer eller suksesshistorier
 • Fokuser på de ferdighetene som er mest relevante for stillingen.
 • Gi konkrete eksempler på hva du har oppnådd
 • Vis frem din evne til å bygge relasjoner med kunder


Eksempler på CV-sammendrag for representanter for forretningsutvikling

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er en viktig del av CV-en til en representant for forretningsutvikling, ettersom det gjør det mulig for vedkommende å kommunisere sine kvalifikasjoner, erfaringer og mål på en rask og kortfattet måte til rekrutteringsansvarlige. Den bør kortfattet forklare hvorfor de er den rette kandidaten for jobben og hvorfor de vil være en stor ressurs for organisasjonen. Den bør også fremheve de viktigste ferdighetene, prestasjonene og unike egenskapene som gjør at de passer perfekt til stillingen.

For eksempel:

 • Høyt motivert Business Development Representative med mer enn 5 års erfaring innen kunderelasjoner og salg.
 • Resultatdrevet forretningsutvikler med over 7 års erfaring innen account management og forretningsutvikling.
 • Dynamisk forretningsutvikler med over 10 års erfaring innen salg og kunderelasjoner.
 • Ressurssterk Business Development Representative med mer enn 4 års erfaring innen markedsundersøkelser og leadgenerering.
 • Innovativ forretningsutvikler med over 8 års erfaring innen markedsanalyse og kundeakkvisisjon.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din som representant for forretningsutvikling

En sterk erfaringsdel i CV-en til en Business Development Representative er viktig fordi den gir arbeidsgivere mulighet til raskt å se søkerens kvalifikasjoner og resultater. Den kan også brukes til å demonstrere søkerens evne til å bygge relasjoner, identifisere potensielle muligheter og skape vellykkede strategier for å nå bedriftens mål. Ved å vise at søkeren er i stand til å nå sine mål på en konsekvent og effektiv måte, kan arbeidsgivere bedre vurdere søkerens kvalifikasjoner og avgjøre om vedkommende er i stand til å påta seg rollen som Business Development Representative.

For eksempel:

 • Utviklet og implementert salgsstrategier og taktikker for å skaffe nye kunder og øke kundetilfredsheten.
 • Detaljerte registreringer av salgsaktiviteter og kundeinteraksjoner ved hjelp av Salesforce CRM.
 • Identifiserte og utviklet prospekter med nye forretningsmuligheter.
 • Samarbeidet med markedsførings- og produktteamene om å lage markedsføringskampanjer og produktmateriell.
 • Produktdemonstrasjoner og presentasjoner for viktige interessenter.
 • Etablerte og vedlikeholdt relasjoner med nåværende og potensielle kunder.
 • Utarbeidet effektive forslag og salgskontrakter for å dekke kundenes behov.
 • Gjennomført markedsundersøkelser for å identifisere målmarkeder og kundepreferanser.
 • Analyserte tilbakemeldinger fra kunder og justerte strategier for å optimalisere kundetilfredsheten.
 • Samarbeid med andre avdelinger for å sikre kundetilfredshet og rettidig levering av tjenester.


Eksempel på utdannelse for Business Development Representative

En representant for forretningsutvikling bør helst ha en bachelorgrad i økonomi, markedsføring eller et beslektet fagfelt. De bør også ha gode kommunikasjons-, forhandlings- og problemløsningsevner. I tillegg er det en fordel å ha kunnskap om salgs- og markedsføringsteknikker, kundeserviceprinsipper og generelle bransjetrender.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Business Development Representative:

 • Bachelor i bedriftsøkonomi, University of California, San Diego, California, 2019
 • Associate's Degree in Business, San Diego Community College, San Diego, California, 2016
 • Sertifikat i forretningsutvikling, San Diego State University, San Diego, CA, 2018


Ferdigheter som representant for forretningsutvikling på CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Business Development Representative for å vise frem kunnskapen og evnene som trengs for å lykkes i rollen. Dette omfatter ferdigheter som salg, markedsføring, kundeservice, relasjonsbygging, problemløsning, kommunikasjon, forhandlinger og dataanalyse. Ved å vise frem disse ferdighetene kan arbeidsgivere bedre vurdere om kandidaten er den rette for jobben. Det er også nyttig å legge til eksempler på hvordan kandidaten har brukt disse ferdighetene tidligere.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Mellommenneskelig
 3. Presentasjon
 4. Lederskap
 5. Forhandling
 6. Nettverksbygging
 7. Problemløsning
 8. Organisatorisk
 9. Målorientert
 10. Tidshåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Salgsprospektering
 2. Generering av leads
 3. CRM-administrasjon
 4. Markedsundersøkelser
 5. Kundeadministrasjon
 6. Utarbeidelse av forslag
 7. Dataanalyse
 8. Relasjonsbygging
 9. Strategisk planlegging
 10. Prosjektledelse


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en representant for forretningsutvikling

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en representant for forretningsutvikling

 • Fremhev relevant erfaring innen salg eller kundeservice
 • Demonstrere kunnskap om bransjen og produkt-/tjenestetilbudet.
 • Redegjør for viktige prestasjoner og oppnådde resultater
 • Fremheve kommunikasjons-, mellommenneskelige og forhandlingsferdigheter
 • Inkludere svar på kundehenvendelser og klager.
 • Beskriv eventuelle erfaringer med kundekontostyring
 • Oppgi eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt
 • Inkluder eventuelle andre relevante sertifiseringer eller utdanninger

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis