Eksempel på CV for strategisjef (gratis guide)

Lag en Strategy Manager-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for strategisjef
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (93 stemmer)
Eksempel på CV for strategisjef

Denne artikkelen tar for seg hvordan du lager en CV for en stilling som strategisjef. Den gir en grundig oversikt over hva en strategisjef gjør, samt tips til hvordan du lager den perfekte CV-en for denne stillingen. Den inneholder også et eksempel på en vellykket CV for strategisjef, som du kan bruke som mal når du skal lage din egen. Med denne artikkelen har du verktøyene og veiledningen du trenger for å få den perfekte jobben som Strategy Manager.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Strategy Manager?

En Strategy Manager er ansvarlig for å utvikle, implementere og administrere strategiske planer for en organisasjon. Dette innebærer blant annet å utarbeide strategier for innovasjon, kundeopplevelse, salg og markedsføring og forretningsutvikling. Strategilederen må identifisere forbedringsområder, utvikle og gjennomføre planer for å nå målene og evaluere fremdriften. De må også administrere budsjetter, ressurser og personell for å sikre at målene nås.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er relatert til Strategy Manager:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Strategy Manager?

 • Utvikle strategiske planer som er i tråd med organisasjonens mål og målsettinger.
 • Evaluere og analysere effektiviteten av nåværende strategier.
 • Undersøke og analysere bransjetrender og markedsforhold
 • Utvikle strategier for å maksimere lønnsomhet og effektivitet
 • Utvikle og implementere planer for å måle om strategiene lykkes
 • Samarbeid med andre avdelinger for å sikre at strategiene er i tråd med hverandre.
 • Identifisere forbedringsområder og utvikle løsninger for å løse dem.
 • Lede møter for å diskutere strategier og implementering av disse
 • Bistå i utviklingen av budsjetter og økonomiske planer
 • Overvåke konkurrentenes aktiviteter og justere strategiene deretter
 • Analysere data og komme med anbefalinger om strategisk retning
 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med viktige interessenter

Eksempel på CV for strategisjef til inspirasjon

Strategisjef

John Smith, 45 år gammel, for tiden bosatt i London, Storbritannia.

John er en erfaren strategileder med 10 års erfaring på området. Hans ekspertise ligger i å lede team, skape og gjennomføre strategier og levere resultater. Han har hjulpet mange selskaper med å øke markedsandelen, forbedre kundeengasjementet og optimalisere prosesser. Han har gode kunnskaper om økonomisk analyse, markedsanalyse og organisasjonsutvikling.

Arbeidserfaring

 • Strategy Manager, ABC Technologies, London, Storbritannia (2018 - i dag)
 • Strategianalytiker, XYZ Corporation, London, Storbritannia (2010 - 2018)

Utdanning

 • MSc i forretningsstrategi, University of London, Storbritannia (2008 - 2010)
 • BSc i bedriftsøkonomi, University of Manchester, Storbritannia (2005 - 2008)

Kompetanse

 • Ledelse
 • Gjennomføring av strategien
 • Finansiell analyse
 • Markedsanalyse
 • Organisasjonsutvikling

Sertifiseringer

 • Sertifisert strategiprofessor (CSP)
 • Sertifisert forretningsstrateg (CBS)

Språk
Engelsk (flytende), spansk (grunnleggende)CV-tips for strategisjef

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en CV for Strategy Manager.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Strategy Managers - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant erfaring: Legg vekt på erfaring fra ledelse, strategisk planlegging eller forretningsutvikling.
 • Inkluder nøkkelord: Ta med begreper som ansettelsesansvarlige bruker i stillingsbeskrivelser for å beskrive den ideelle Strategy Manager.
 • Kvantifiser det du har oppnådd: Bruk tall for å demonstrere effekten av arbeidet ditt og verdien du har tilført tidligere arbeidsgivere.
 • Vis frem dine myke ferdigheter: Vis at du har gode evner til problemløsning, kommunikasjon og organisering.
 • Sørg for tydelig formatering: Bruk en profesjonell, lettlest skrifttype, og sørg for at det ikke er noen skrivefeil.


Eksempler på CV-sammendrag for strategisjef

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å raskt kommunisere kvalifikasjonene dine til en potensiell arbeidsgiver på. Strategisjefer spiller en viktig rolle i mange organisasjoner, og et sammendrag eller en målsetting kan bidra til å fremheve dine ferdigheter, erfaringer og prestasjoner som gjør at du passer godt til jobben. Det kan også skille deg ut fra andre søkere ved å vise at du kjenner bransjen og forstår rollen du søker på. Et godt utformet CV-sammendrag eller -mål kan hjelpe deg med å få et intervju og til slutt jobben.

For eksempel:

 • Strategileder med over 10 års erfaring med å drive frem bedriftsinitiativer og lede strategisk planlegging. Dokumenterte resultater når det gjelder å formulere og gjennomføre planer som maksimerer avkastningen.
 • Strategileder med lang erfaring i å utvikle og implementere strategiske planer for å oppnå vellykkede forretningsresultater.
 • Erfaren strategileder som er dyktig til å lage og gjennomføre planer som fremmer bedriftens mål og øker effektiviteten. Har erfaring med å utvikle viktige partnerskap og bygge sterke team.
 • Strategy Manager med lang erfaring i å lede bedriftsinitiativer og utvikle effektive strategier for å maksimere avkastningen. Erfaring med å lede tverrfunksjonelle team.
 • Strategisk tenker og erfaren strategileder med mer enn 10 års erfaring med å skape vekst i bedrifter. Dokumenterte resultater når det gjelder å skape og gjennomføre planer som overgår forventningene.


Lag en sterk erfaringsdel til din CV for strategisjefer

En sterk erfaringsdel i CV-en til en strategisjef er viktig fordi den gir potensielle arbeidsgivere et innblikk i din tidligere jobberfaring og dine prestasjoner. Det gir rekrutteringsansvarlige et innblikk i hva du kan bidra med i organisasjonen. Den fremhever også dine ferdigheter, kunnskaper og evner som kan hjelpe teamet til å oppnå suksess. Ved å legge frem konkrete bevis på hva du har oppnådd i jobben, øker du sjansene dine for å bli innkalt til intervju. I tillegg kan en godt utformet erfaringsdel gi deg det konkurransefortrinnet du trenger for å skille deg ut fra andre søkere.

Et eksempel:

 • Ledet den vellykkede lanseringen av et nytt produkt med en økning i markedsandelen på 10 %.
 • Utviklet og implementert en effektiv strategi for å øke kundeengasjementet med 25 %.
 • Leder for et team på fire personer, med ansvar for utvikling av strategiske planer og retningslinjer.
 • Utførte detaljerte undersøkelser og analyser for å identifisere muligheter og trusler i markedet.
 • Veiledet toppledelsen i strategiske beslutninger og planlegging.
 • Bygget og opprettholdt sterke relasjoner med viktige interessenter og partnere.
 • Koordinerte tverrfunksjonelle team for å sikre gjennomføring av strategier og prosjektleveranser.
 • Utviklet og implementert måltall for å spore resultater og vurdere fremdriften.
 • Identifiserte og utnyttet muligheter for å redusere kostnader og øke effektiviteten.
 • Administrerte en portefølje av strategiske prosjekter og sørget for at de ble levert til rett tid og innenfor budsjett.


Eksempel på utdannelse for Strategy Manager CV

En strategisjef trenger vanligvis minst en bachelorgrad i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi eller et beslektet fagområde. I noen tilfeller kan det være nødvendig med en mastergrad i bedriftsøkonomi, strategisk ledelse eller et beslektet fagområde. Det er også viktig at Strategy Managers har gode analytiske evner, utmerkede kommunikasjonsevner og erfaring med prosjektledelse.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Strategy Manager:

 • MBA i forretningsstrategi, Harvard Business School, 2020
 • Bachelor i bedriftsøkonomi, University of California, 2016
 • Sertifisering i Business Analytics, Stanford University, 2018
 • Sertifisering i strategisk ledelse, MIT, 2019


Strategisjefens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Strategy Manager fordi det gjør det mulig for rekrutteringsansvarlig å raskt vurdere om søkeren har de nødvendige kvalifikasjonene for å fylle stillingen. Det gjør det også mulig for søkeren å vise sine kompetanseområder og fremheve den kunnskapen og erfaringen vedkommende har som gjør at han eller hun passer godt til jobben. Uten denne informasjonen kan det hende at ansettelsesansvarlig ikke er i stand til å vurdere søkerens kvalifikasjoner for stillingen.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Problemløsning
 3. Organisering
 4. Analytisk
 5. Kommunikasjon
 6. Forhandling
 7. Beslutningstaking
 8. Lagspiller
 9. Initiativ
 10. Fleksibilitet
< />
Harde ferdigheter:
 1. Strategisk planlegging
 2. Finansiell analyse
 3. Risikostyring
 4. Dataanalyse
 5. Ledelse
 6. Prosjektledelse
 7. Problemløsning
 8. Forretningsutvikling
 9. Kommunikasjon
 10. Forhandlinger


Vanlige feil å unngå når du skal skrive en CV for strategisjef

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en Strategy Manager

 • Vise forståelse for strategisk planlegging, implementering og analyse.
 • Fremhev erfaring med å lede strategiske prosjekter
 • Vis at du kjenner til markedstrender og beste praksis i bransjen.
 • Nevn kunnskap om finansiell analyse, risikostyring og budsjettering.
 • Detaljert oversikt over vellykkede strategiske beslutninger
 • Fremvise ferdigheter innen lederskap, problemløsning og kommunikasjon.
 • Detaljert kunnskap om programvare og verktøy for strategisk planlegging

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis