Eksempel på CV for finansdirektør (gratis guide)

Lag en CV for finansdirektøren som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

/assets/seo/images/example.jpg
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (198 stemmer)
/assets/seo/images/example.jpg

Er du på utkikk etter en lederstilling innen økonomi? Vårt CV-eksempel for finansdirektør er et godt sted å begynne. Dette CV-eksemplet gir en omfattende oversikt over kvalifikasjonene til en vellykket finansdirektør og gir tips om hvordan du kan fremheve dine unike ferdigheter og erfaringer. Enten du er erfaren eller nyutdannet, vil dette CV-eksemplet hjelpe deg med å lage en effektiv CV med den rette blandingen av innhold, format og stil. Finn ut mer om hvordan du lager den perfekte CV-en for finansdirektøren, og begynn å søke drømmejobben allerede i dag.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en finansdirektør?

En økonomidirektør er ansvarlig for å føre tilsyn med organisasjonens finans- og regnskapsvirksomhet. Dette innebærer blant annet å føre tilsyn med budsjetterings- og prognoseprosessen, administrere finansiell rapportering og analyse, forvalte investeringer og gjeld, utvikle finansielle strategier og planer samt håndtere risiko og compliance. Økonomidirektøren rapporterer vanligvis til finansdirektøren eller konsernsjefen og samarbeider tett med andre medlemmer av ledergruppen.

Vi er i ferd med å begynne, men først, her er noen andre eksempler på CV-er relatert til VP of Finance:

Hva er noen av ansvarsområdene til en finansdirektør?

 • Utvikle og forvalte det årlige budsjettet og prognosen.
 • Administrere kontantstrømsplanlegging og sikre at nye prosjekter er økonomisk gjennomførbare.
 • Utvikle og implementere finansielle retningslinjer og prosedyrer.
 • Sikre at alle relevante lover og forskrifter overholdes.
 • Overvåke all skatteinnberetning, finansiell rapportering og revisjon.
 • Overvåke og vurdere de økonomiske resultatene.
 • Analyserer forretningsdriften og gir handlingsrettede råd om strategier.
 • Sørge for tilsyn og veiledning av økonomiteamet.
 • Bistå med fundraising og investor relations-aktiviteter.
 • Utvikle strategier for å maksimere avkastningen på investeringene.
 • Forhandle kontrakter, lån og andre finansielle ordninger.
 • Fungere som bindeledd til banker, revisorer og andre finansinstitusjoner.

Eksempel på CV for finansdirektør til inspirasjon

Viseadministrerende direktør for finans

John Smith er en erfaren finansdirektør med inngående kjennskap til økonomiske prinsipper og imponerende resultater. John er en kreativ problemløser og en innovativ og strategisk leder som utmerker seg når det gjelder å utvikle finansielle planer og føre tilsyn med den finansielle driften.

Arbeidserfaring

 • Økonomidirektør, ABC Bank, 2012-d.d.
 • Direktør for finansiell planlegging og analyse, DEF Corporation, 2008-2012
 • Senior finansanalytiker, GHI Industries, 2006-2008

Utdanning

 • MBA, XYZ University, 2006
 • Kandidateksamen i regnskap, ABC University, 2003

Kompetanse

 • Finansiell planlegging og analyse
 • Budsjettering og prognoser
 • Strategisk planlegging
 • Finansiell modellering
 • Risikostyring
 • Analyse av data

Sertifiseringer

 • Autorisert revisor (CPA)
 • Sertifisert økonomisjef (CFM)

Språk
Engelsk, spansk, franskCV-tips for finansdirektøren

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du CV-tips for finansdirektører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne finansdirektører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Ta med kvantitative bevis på at dere har lykkes. Dette kan for eksempel være budsjettbesparelser eller tall for avkastning på investeringen.
 • Fremhev eventuelle utdanninger eller sertifiseringer som er relevante for stillingen.
 • Ta med en liste over økonomiprogrammer du kjenner til.
 • Vis din evne til å jobbe i team og samarbeide med andre avdelinger.
 • Vise at du forstår finansreglementet og beste praksis.


Eksempler på CV-sammendrag for finansdirektører

Et CV-sammendrag for finansdirektøren kan brukes til å presentere deg raskt og effektivt for potensielle arbeidsgivere. På en kortfattet og lettlest måte får de vite mer om deg og dine kvalifikasjoner. Det er viktig å fremheve dine sterke sider og din yrkeserfaring for å sikre at du skiller deg ut fra andre jobbsøkere. I tillegg kan den brukes til å gi potensielle arbeidsgivere innsikt i dine faglige mål, noe som kan hjelpe dem med å avgjøre om du passer inn i organisasjonen.

For eksempel:

 • Erfaren finansdirektør med over 15 års erfaring fra bank- og finansbransjen. Dokumenterte resultater når det gjelder å drive frem finansielle strategier og lede team til suksess.
 • Økonomidirektør med over 10 års erfaring innen økonomisk analyse, budsjettering og prognoser. Har omfattende kunnskap og kompetanse innen regnskap, økonomi og drift.
 • Økonomidirektør med omfattende kunnskap om økonomisystemer og -kontroller. Bevist evne til å utvikle innovative strategier for å øke inntektene, redusere kostnadene og forbedre lønnsomheten.
 • Økonomidirektør med over 15 års erfaring fra finansbransjen. Dyktig innen økonomi, regnskap og rapportering. Dyktig til å utvikle og gjennomføre strategiske finansielle planer.
 • Økonomidirektør med over 10 års erfaring innen finansiell planlegging og analyse. Dyktig i å utvikle og gjennomføre finansielle modeller, prognoser og budsjettering. Dokumenterte evner til å lede flere prosjekter og drive frem gode resultater.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en for finansdirektøren din

En sterk erfaringsdel er viktig i en CV for en økonomidirektør, fordi den gir arbeidsgivere en god forståelse av dine ferdigheter, kvalifikasjoner og ekspertise. Det er en av de viktigste faktorene arbeidsgivere legger vekt på når de skal velge hvem de skal ansette, så det er viktig å sørge for at erfaringsdelen er så omfattende som mulig. Denne delen bør inneholde en liste over alle ansvarsområdene du har hatt tidligere, inkludert din nåværende rolle, og eventuelle suksesser eller prestasjoner du har hatt i disse rollene. I tillegg bør du inkludere eventuelle kurs eller sertifiseringer du har gjennomført som er relevante for stillingen som finansdirektør. Ved å inkludere en omfattende erfaringsdel kan du vise arbeidsgivere at du har de nødvendige ferdighetene og kvalifikasjonene for å lykkes i stillingen.

For eksempel:

 • Utviklet finansstrategier og -planer for å støtte selskapets langsiktige mål.
 • Administrerte og overvåket utarbeidelsen av selskapets budsjett.
 • Overvåket driften av økonomiavdelingen, inkludert leverandørgjeld, kundefordringer, lønn, fakturering og likviditetsstyring.
 • Analyserte økonomiske data og utarbeidet måneds-, kvartals- og årsrapporter.
 • Gjennomgikk økonomiske rapporter og overvåket den økonomiske aktiviteten i selskapets virksomhet.
 • Håndterte selskapets finansielle risikoeksponering og sørget for at alle gjeldende lover og forskrifter ble overholdt.
 • Utviklet og implementert finansielle retningslinjer og prosedyrer.
 • Veiledning og veiledning til økonomiteamet og andre avdelinger.
 • Ledet og overvåket utarbeidelsen av selskapets regnskaper.
 • Koordinerte og ledet den årlige regnskapsrevisjonen.


Eksempel på CV for VP of Finance-utdanning

En finansdirektør må vanligvis ha minst en bachelorgrad i finans, regnskap, økonomi eller et beslektet fagområde. Det kan også være nødvendig med sertifiseringer som Certified Public Accountant (CPA), Certified Management Accountant (CMA) eller Chartered Financial Analyst (CFA). I tillegg kan stillingen som finansdirektør kreve flere års relevant arbeidserfaring innen finans.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en VP of Finance:

 • MBA, finans - Harvard University, Boston, MA (2007 - 2009)
 • BS, regnskap - University of California, Los Angeles, CA (2003 - 2007)
 • Statsautorisert revisor - delstaten California (2008)


Økonomidirektørens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en finansdirektør fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og avgjøre om vedkommende passer inn i organisasjonen. Ferdighetene bør være relevante for stillingen og vise at kandidaten har hatt suksess i lignende roller. Eksempler på ferdigheter som en finansdirektør bør ha, er finansiell modellering og analyse, budsjettering, finansiell planlegging og prognoser, risikostyring og dataanalyse. I tillegg er kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter viktige for denne rollen.

Myke ferdigheter:

 1. Finansiell analyse
 2. Strategisk planlegging
 3. Risikostyring
 4. Ledelse
 5. Kommunikasjon
 6. Problemløsning
 7. Organisatorisk
 8. Organisatorisk beslutningstaking
 9. Teambuilding
 10. Forhandlinger
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Risikostyring
 3. Finansiell modellering
 4. Investeringsbankvirksomhet
 5. Regnskapsprinsipper
 6. Prosjektledelse
 7. Forretningsstrategi
 8. Budsjettering
 9. Prognoser
 10. Revisjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for finansdirektøren

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en VP of Finance

 • Dokumenterte evner til å håndtere finansielle operasjoner i komplekse miljøer med høyt tempo.
 • Sterk økonomisk innsikt med dokumentert evne til å analysere og tolke finansielle data.
 • Dybdekunnskap om regnskapsprinsipper, årsregnskap og finansiell rapportering.
 • Evne til å utvikle og implementere strategiske økonomiske planer for å støtte organisasjonens vekst.
 • Utmerkede ferdigheter innen kommunikasjon, problemløsning og beslutningstaking.
 • Evne til å utvikle, analysere og tolke budsjetter og prognoser.
 • Ferdigheter i bruk av økonomiprogramvare og ERP-systemer.
 • Har lang erfaring med å utvikle og vedlikeholde effektive relasjoner med banker og andre finansinstitusjoner.
 • Gode forhandlings- og kontraktsstyringsevner.
 • Erfaring med å lede og administrere team.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis