Eksempel på CV for akuttsykepleier (gratis guide)

Lag en CV for akuttsykepleiere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Akuttsykepleier
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (193 stemmer)
Eksempel på CV for Akuttsykepleier

Følgende eksempel på en CV for akuttsykepleier viser hvordan du effektivt kan markedsføre kvalifikasjonene dine overfor potensielle arbeidsgivere. Ved hjelp av dette eksemplet kan du lære hvordan du presenterer dine ferdigheter, din erfaring og din utdanning på en måte som gjør at du skiller deg ut. Ved å lese gjennom vårt eksempel på en CV for akuttsykepleier kan du få et innblikk i hva arbeidsgivere ser etter og hvordan du kan få CV-en din til å skille seg ut fra mengden.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en akuttsykepleier?

Akuttsykepleiere gir akuttmedisinsk behandling til pasienter på akuttmottaket. De vurderer pasientens tilstand, gir innledende medisinsk behandling, setter i gang behandlinger, overvåker vitale tegn og administrerer medisiner. De koordinerer også behandlingen med annet helsepersonell, som leger og spesialister, etter behov.

Vi er i ferd med å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for akuttsykepleiere:

Hvilke ansvarsområder har en akuttsykepleier?

 • Gi direkte pasientbehandling
 • Kommunisere pasientinformasjon med annet helsepersonell
 • Opprette og vedlikeholde pasientjournaler
 • Utføre diagnostiske tester og tolke resultatene
 • Administrere medisiner og behandlinger
 • Overvåke og vurdere pasientens fremgang
 • Gi opplæring og støtte til pasienter og deres familier.
 • Vurdere pasientens tilstand og gi riktig behandling
 • Utføre nødprosedyrer og gjenopplive pasienter

Eksempel på CV for akuttsykepleiere til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Jane Doe
Telefon: +1 234 567 8910
E-post: jane@example.com
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA

Sammendrag (tredje person):
Jane Doe er en medfølende og erfaren akuttsykepleier med 12 års erfaring innen akuttmedisin. Hun har doktorgrad i sykepleie og er sertifisert i Advanced Cardiac Life Support (ACLS) og Advanced Trauma Life Support (ATLS). Jane snakker flytende engelsk og spansk.

Arbeidserfaring:

 • Akuttsykepleier, Anytown Regional Hospital, Anytown, USA (2009 - i dag)
  • Gi direkte og indirekte pleie til pasienter i akuttmottaket.
  • Vurdere pasientens behov og gi passende medisinsk behandling
  • Instruere pasient og pårørende om behandlinger og medisiner
  • Delta i pasientrunder og rådføre seg med annet helsepersonell.
 • Akuttsykepleier, Anytown Community Hospital, Anytown, USA (2005-2009)
  • Vurderte pasientens tilstand og ga passende medisinsk behandling
  • Samarbeidet med leger og annet helsepersonell for å koordinere pasientbehandlingen.
  • Opplæring av pasienter og pårørende i behandling og medisinering.

Utdanning:
Doktorgrad i sykepleie, Anytown State University, Anytown, USA (2005)

Ferdigheter:

 • Kritisk tenkning
 • Utmerket kommunikasjon
 • Problemløsning
 • Organisatoriske ferdigheter
 • Oppmerksomhet på detaljer

Sertifiseringer:

 • Avansert hjertelungeredning (ACLS)
 • Advanced Trauma Life Support (ATLS)

Språk:
Engelsk, spanskCV-tips for akuttsykepleiere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for akuttsykepleiere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne akuttsykepleiere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev erfaring med akuttsykepleie ved å oppgi antall års erfaring og hvilke typer pasienter du har sett.
 • Gi detaljerte beskrivelser av relevante sertifiseringer og lisenser.
 • Beskriv eventuell erfaring med teambuilding, pasientopplæring eller administrative oppgaver.
 • Fastslå og liste opp eventuelle akuttmottaksspesifikke ferdigheter og kompetanser.
 • Nevn eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for fremragende akuttmedisinsk arbeid.


Eksempler på CV-sammendrag for akuttsykepleiere

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er en fin måte å raskt presentere deg for potensielle arbeidsgivere og gi dem et innblikk i relevant erfaring, kvalifikasjoner og ferdigheter. For en akuttsykepleier er dette spesielt viktig, ettersom evnen til å multitaske og holde orden under stressende omstendigheter er en nøkkelegenskap for en vellykket akuttsykepleier. Et CV-sammendrag eller en målsetting kan bidra til å fremheve de spesifikke erfaringene og egenskapene som gjør deg til en god kandidat for jobben. Det kan også hjelpe arbeidsgivere til raskt å identifisere de beste kandidatene til jobben.

For eksempel:

 • Erfaren akuttsykepleier med over 10 års erfaring med akuttbehandling og føring av pasientjournaler.
 • Høy kompetanse i å yte rettidig og kompetent behandling i et traumesenter med høyt tempo.
 • Avansert kunnskap om evidensbasert praksis, pasientvurdering og intensivbehandling.
 • Gode ferdigheter i bruk av EMR-systemer og medisinsk rådgivning til pasienter.
 • Utmerkede ferdigheter innen mellommenneskelige relasjoner, kommunikasjon og problemløsning.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til akuttsykepleieren din

Det er viktig å ha en fyldig erfaringsdel i en CV for akuttsykepleiere av to hovedgrunner. For det første kan arbeidsgivere raskt se hvilken erfaring du har på området, og om den er direkte relevant for jobben de er ute etter. For det andre kan du vise frem dine ferdigheter, kunnskaper og resultater som gjør at du skiller deg ut fra andre kandidater. Ved å vise hva du kan og hva du har oppnådd, kan du vise arbeidsgiveren at du er den beste kandidaten til stillingen.

Et eksempel:

 • Akuttbehandling av pasienter med ulike medisinske tilstander, fra mindre skader til livstruende sykdommer.
 • Vurderte pasientens tilstand og bestemte hvilken behandling som skulle prioriteres.
 • Overvåket vitale tegn og administrerte medisiner, intravenøs væske og andre behandlinger.
 • Assisterte leger med pasientprosedyrer som intubering, innsetting av thoraxdræn og cricothyroidotomier.
 • Administrerte arbeidsflyten i akuttmottaket og sørget for effektiv ressursutnyttelse.
 • Opplærte pasienter og pårørende om riktige utskrivningsinstrukser.
 • Samarbeidet med annet helsepersonell for å sikre kvalitet i behandlingen.
 • Kommuniserte med familiemedlemmer og ga emosjonell støtte.
 • Utførte triage og ga sykepleie i henhold til etablerte standarder.
 • Opprettholdt nøyaktig og rettidig pasientdokumentasjon.


Eksempel på utdannelse for akuttsykepleiere

Akuttsykepleiere må vanligvis ha fullført en diplom-, bachelor- eller høyskoleutdanning i sykepleie og ha gyldig sykepleierlisens. De fleste akuttsykepleiere har også fullført avanserte sertifiseringer, for eksempel Emergency Nurse Practitioner (ENP)-sertifisering eller Critical Care Registered Nurse (CCRN)-sertifisering.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for akuttsykepleiere:

 • Bachelor of Science i sykepleie, University of California, San Francisco, CA, 2020
 • Associate Degree i sykepleie, John Hopkins University, Baltimore, MD, 2016
 • Sertifisering i akuttsykepleie fra Emergency Nurses Association, 2016
 • Basic Life Support (BLS)-sertifisering, American Heart Association, 2016
 • Advanced Cardiac Life Support (ACLS)-sertifisering, American Heart Association, 2016


Akuttsykepleierens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for akuttsykepleiere fordi det bidrar til å fremheve de spesifikke kvalifikasjonene en akuttsykepleier har som gjør at vedkommende skiller seg ut fra andre søkere. Det gir også arbeidsgivere mulighet til raskt å identifisere akuttsykepleierens styrker og spesialiteter. Eksempler på ferdigheter som ofte inkluderes i en CV for akuttsykepleiere, er sertifisering i avansert hjertelungeredning, erfaring med traumepasienter og barn, administrering av medisiner og ledelse av akuttmottak.

Myke ferdigheter:

 1. Medfølende
 2. mellommenneskelig
 3. kommunikasjon
 4. Organisatorisk
 5. Problemløsning
 6. Tidshåndtering
 7. Tilpasningsevne
 8. Teamarbeid
 9. Lederskap
 10. Multitasking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Klinisk behandling
 2. Respons i nødsituasjoner
 3. Triagevurdering
 4. Pasientvurdering
 5. Kritisk tenkning
 6. Stressmestring
 7. Problemløsning
 8. Administrering av medisiner
 9. Overvåking av vitale tegn
 10. Dokumentasjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for akuttsykepleiere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en akuttsykepleier

 • Fremhev relevant erfaring, for eksempel erfaring fra akuttmottak.
 • Inkluder sertifiseringer og spesialisert opplæring relatert til akuttsykepleie.
 • Legg vekt på ferdigheter som kommunikasjon, problemløsning og beslutningstaking.
 • Oppgi eventuelle utmerkelser eller prestasjoner som viser at du har utmerket deg.
 • Ta med relevant erfaring fra frivillig arbeid eller praksis.
 • Vis frem eventuelle medisinske tilleggskunnskaper eller sertifiseringer.
 • Fremhev din evne til å jobbe godt under press.
 • Vis frem din evne til å holde deg rolig og samlet i vanskelige situasjoner.
 • Demonstrere din evne til å arbeide effektivt med en mangfoldig pasientpopulasjon.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis