Eksempel på CV for nyutdannede sykepleiere (gratis guide)

Lag en CV for nyutdannede sykepleiere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (95 stemmer)

Velkommen til vår omfattende guide til hvordan du lager den perfekte CV-en for nyutdannede sykepleiere. Enten du er en erfaren helsearbeider eller nyutdannet sykepleier, vil denne veiledningen hjelpe deg med å utvikle en kraftfull CV som fremhever dine kvalifikasjoner og din erfaring. Vi tar deg gjennom de viktigste komponentene i en CV, gir deg tips om hvordan du skiller deg ut fra konkurrentene, og gir deg en nedlastbar mal for å komme i gang. Med den rette tilnærmingen vil du kunne fremheve dine ferdigheter og sterke sider slik at du får den perfekte CV-en som gir deg den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en nyutdannet sykepleier?

En nyutdannet sykepleier er en nyutdannet sykepleier som nettopp har begynt sin karriere innen sykepleie. De får vanligvis erfaring ved å jobbe under en mer erfaren sykepleier eller lege. Arbeidsoppgavene kan omfatte pasientpleie, administrering av medisiner, måling av pasientens vitale tegn, diagnostiske tester, dokumentasjon av pasientforløp, klargjøring av pasientrom, emosjonell støtte til pasienter og pårørende og opplæring av pasienter og pårørende i helsevesenet.

Vi er i ferd med å begynne, men først er det noen andre eksempler på CV-er relatert til sykepleiere:

Hvilke ansvarsområder har en nyutdannet sykepleier?

 • Utføre pasientvurderinger og administrere medisiner
 • Gi pasientopplæring og rådgivning
 • Utvikle og implementere planer for pasientbehandling
 • Samarbeid med annet helsepersonell
 • Overvåke pasientens fremgang og gjøre justeringer i behandlingsplanene
 • Gjennomføre forskning for å forbedre pasientbehandlingen
 • Dokumentere pasientbehandling og -pleie

Eksempel på CV for nyutdannede sykepleiere til inspirasjon

Navn: Jane Smith

Adresse: 123 Main Street, Anytown, CA 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: janesmith@mail.com

Nyutdannet sykepleier med erfaring fra pasientbehandling i ulike miljøer. Dokumenterte evner til å samarbeide med annet helsepersonell og til å yte pasientbehandling av høy kvalitet. Har utmerkede kommunikasjonsevner og er opptatt av å gi medmenneskelig omsorg.

Arbeidserfaring

 • Klinisk sykepleierlærling - Anytown Medical Center, Anytown, CA - 2018-2020
  • Assisterte legene i det daglige arbeidet med å gi pasienter kvalitetsbehandling.
  • Utviklet pleieplaner og utførte direkte pasientpleie.
  • Samarbeidet med annet helsepersonell om pasientopplæring.
 • Klinisk turnuslege - Anytown General Hospital, Anytown, CA - 2017-2018
  • Utførte pasientbehandling i en rekke ulike situasjoner.
  • Utførte vurdering av pasienter og dokumenterte funn.
  • Utførte behandlinger og prosedyrer i henhold til legeordinasjoner.

Utdanning

 • BSN, Anytown University, Anytown, CA - 2017

Ferdigheter

 • Vurdering av pasienten
 • Administrering av medisiner
 • Pasientopplæring
 • Samarbeid i team
 • Akuttbehandling

Sertifiseringer

 • Registrert sykepleier (RN) - delstaten California
 • Grunnleggende livsopprettholdelse (BLS) - American Heart Association

Språk

 • Engelsk
 • Spansk - Konversasjonsspråk


CV-tips for nyutdannede sykepleiere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for nyutdannede sykepleiere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne nyutdannede sykepleiere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuelle relevante sertifiseringer, programmer eller grader du har oppnådd.
 • Ta med eventuell spesialutdanning eller ferdigheter du har tilegnet deg.
 • Fokuser på all erfaring du har opparbeidet deg innen sykepleie siden du ble uteksaminert.
 • Sørg for å kvantifisere prestasjonene dine med tall, hvis det er mulig.
 • Legg vekt på eventuelle lederroller du har hatt i sykepleieorganisasjoner.


Eksempler på CV-sammendrag for nyutdannede sykepleiere

Et CV-sammendrag for nyutdannede sykepleiere er et viktig verktøy for å kommunisere kvalifikasjonene dine til potensielle arbeidsgivere. Det er en kortfattet oppsummering, vanligvis rundt tre setninger, av din yrkeserfaring og dine kvalifikasjoner som viser hvorfor du er den ideelle kandidaten til jobben du søker. Det gir arbeidsgiveren et øyeblikksbilde av yrkeserfaringen og kvalifikasjonene dine, slik at de raskt kan avgjøre om du passer inn i deres organisasjon. CV-sammendraget eller CV-målet for nyutdannede sykepleiere bør fremheve de viktigste kvalifikasjonene, erfaringene og ferdighetene dine som er relevante for jobben du søker på.

For eksempel:

 • Nyutdannet sykepleier med erfaring fra både kliniske og administrative roller. Godt organisert og motivert for å yte pasientbehandling av høy kvalitet.
 • Nyutdannet sykepleier med en BSN-grad og utmerket væremåte ved sengen. Brenner for å gi pasientsentrert omsorg og hjelpe andre.
 • Nyutdannet sykepleier med erfaring fra akuttmottak. Sterke kliniske ferdigheter og et engasjement for medmenneskelig omsorg.
 • Nyutdannet sykepleier med dokumentert evne til å tenke raskt og handle besluttsomt i kritiske situasjoner. Engasjert i å yte omsorg av høy kvalitet.
 • Nyutdannet sykepleier med eksepsjonelle kommunikasjons- og problemløsningsevner. Engasjert i å gi medmenneskelig pleie og forsvare pasientene.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en for nyutdannede sykepleiere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for nyutdannede sykepleiere av flere grunner. For det første gir det potensielle arbeidsgivere et øyeblikksbilde av din erfaring og dine prestasjoner innen sykepleie. Dette kan hjelpe dem til å avgjøre om du har de ferdighetene og kunnskapene som er nødvendige for å lykkes i deres organisasjon. I tillegg kan du vise at du er i stand til å jobbe under press og yte høy kvalitet til pasientene. Til slutt kan erfaringsdelen vise ditt engasjement for sykepleieryrket, noe som er uvurderlig for arbeidsgivere.

Et eksempel:

 • Har gitt helhetlig omsorg til en mangfoldig pasientgruppe i et medisinsk miljø med høyt tempo.
 • Utførte pasientvurderinger og triagerte pasienter i henhold til deres medisinske behov.
 • Utviklet individuelle pleieplaner og overvåket pasientens fremgang under hele oppholdet.
 • Samarbeidet med leger, spesialister og annet helsepersonell for å sikre pasientsikkerhet og optimale resultater.
 • Administrerte medisiner og behandlinger på riktig måte og i samsvar med etablerte retningslinjer og prosedyrer.
 • Hjalp til med forflytning og forflytning av pasienter etter behov.
 • Trøst, emosjonell støtte og medmenneskelig omsorg til pasienter og pårørende.
 • Utførte stueganger og kommuniserte pasientstatus til helseteamet.
 • Deltatt i tverrfaglige teammøter for å diskutere pasientens behandlingsplan.
 • Utviklet et positivt samarbeid med pasienter, pårørende og helsepersonell.


Utdanningseksempel på CV for nyutdannede sykepleiere

Nyutdannede sykepleiere trenger minimum en bachelorgrad i sykepleie. De fleste nyutdannede sykepleiere trenger også tilleggsutdanning for å spesialisere seg innen et bestemt felt. Dette kan omfatte en master- eller doktorgrad i sykepleie, sertifiseringer for spesialisert sykepleie eller videreutdanningskurs.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for nyutdannede sykepleiere:

 • Bachelor of Science in Nursing, University of Colorado, Denver, CO, mai 2020
 • KARAKTERSNITT: 3,8
 • Mottok dekanens pris for fremragende akademisk innsats i 2020
 • Sertifisert i Basic Life Support (BLS) av American Heart Association.
 • Gjennomført flere kliniske turnusperioder som sykepleier i ulike medisinske miljøer, som pediatri og psykiatri/psykisk helse.


Ferdigheter for nyutdannede sykepleiere på CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for nyutdannede sykepleiere, fordi det bidrar til å fremheve de kunnskapene og evnene du har som er relevante for sykepleieryrket. På den måten kan arbeidsgivere raskt se hva du har å tilby, og det kan være avgjørende i beslutningsprosessen når de skal velge ut søkere til en stilling. Ferdighetene bør tilpasses stillingen du søker på, og du bør fokusere på de ferdighetene som er relevante for stillingen. Eksempler på ferdigheter kan være pasientbehandling, kliniske ferdigheter, tidsstyring, kommunikasjon, teamarbeid, problemløsning og kritisk tenkning.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Kommunikasjon
 3. Kritisk tenkning
 4. Organisering
 5. Tidshåndtering
 6. Fleksibilitet
 7. Teamarbeid
 8. Planlegging
 9. Problemløsning
 10. Mellommenneskelige ferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Kritisk tenkning
 2. Administrering av medisiner
 3. Pasientvurdering
 4. Mellommenneskelig kommunikasjon
 5. Klinisk dokumentasjon
 6. Helsefremmende arbeid
 7. Smittevern
 8. Akuttbehandling
 9. IV-behandling
 10. Farmakologi


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for nyutdannede sykepleiere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en nyutdannet sykepleier

 • Fremhev din kliniske erfaring og dine sykepleiefaglige ferdigheter.
 • Ta med din nåværende sykepleierlisens eller eventuelle lisenser fra andre delstater.
 • Ta med sertifiseringene dine innen sykepleie.
 • Nevn eventuelle lederroller du har hatt.
 • Ta med erfaring fra frivillig arbeid.
 • Ta med relevant teknologi eller dataprogrammer du har brukt.
 • Nevn eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.
 • Oppgi medlemskap i faglige organisasjoner.
 • Ta med eventuelle etterutdanningskurs du har tatt.
 • Bruk bransjespesifikke nøkkelord.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis