Eksempel på CV for dommer (gratis guide)

Lag en CV for dommere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (185 stemmer)

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for dommere. Her finner du en omfattende oversikt over hva som er viktig å tenke på når du skal lage en vellykket CV for en stilling som dommer. Vi gir deg en rekke eksempler på CV-er, råd om hvordan du lager en effektiv CV, og informasjon om de viktigste ferdighetene og erfaringene du trenger for å lykkes med en jobbsøknad. Med denne artikkelen som rettesnor kan du være sikker på at CV-en din blir et effektivt verktøy som hjelper deg med å få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en dommer?

En voldgiftsdommer er en nøytral tredjepart som hører og avgjør tvister mellom to parter. Dommeren kan være en voldgiftsdommer, mekler eller oppmann, og er ansvarlig for å gi en rettferdig og upartisk avgjørelse i tvisten. Dommere kan oppnevnes av et uavhengig organ eller velges av de to partene som er involvert i tvisten.


Hva er noen av dommernes ansvarsområder?

 • Gjennomgå bevis som legges frem av begge parter i en tvist.
 • Analysere bevisene og trekke en konklusjon om tvisten.
 • Treffe en avgjørelse basert på bevisene og gjeldende lover.
 • Forklar beslutningen på en klar og tydelig måte.
 • Sikre at avgjørelsen er rettferdig og rimelig
 • Opprettholde objektivitet gjennom hele prosessen
 • Organisere og gjennomføre høringer
 • Gi veiledning til partene for å bidra til å løse tvisten.
 • Føre protokoll over all saksbehandling
 • Overholde domstolens regler og prosedyrer

Eksempel på CV for dommere til inspirasjon

Dommer

Adresse: 1234 Main st, Anytown, ST 11111
Telefon: (123)456-7890
E-post: adjudicator@example.com

Adjudicator er en erfaren tvisteløser med over 10 års erfaring på området. Adjudicator har evnen til å vurdere og lytte til fakta, analysere dem og deretter skape en upartisk og objektiv beslutning. Adjudicator er opptatt av å vurdere begge parters behov og finne den beste løsningen for alle parter.

Arbeidserfaring

 • Dommer, ABC Co, Anytown, ST - fra 2020 til i dag
  • Analysere bevismateriale og juridiske dokumenter for å kunne ta informerte beslutninger.
  • Samarbeide med partene for å hjelpe dem med å komme frem til en løsning.
  • Hjelpe partene med å utarbeide en avtale som er rettferdig og rimelig.
 • Voldgiftsdommer, XYZ Co, Anytown, ST - 2015-2020
  • Samle inn og evaluere bevis for å ta en beslutning
  • Gi en upartisk og upartisk uttalelse
  • Utvikle en strategi for å komme frem til en avtale

Utdanning

 • Bachelor of Arts i tvisteløsning, Anytown University - 2012

Kompetanse

 • Sterke problemløsnings- og analyseferdigheter
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Evne til å tenke kritisk og ta gode beslutninger
 • Konfliktløsning og forhandlingsferdigheter

Sertifiseringer

 • Sertifisert mekler, Anytown Mediation Institute - 2020
 • Sertifisert voldgiftsdommer, Anytown Arbitration Institute - 2019

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for dommere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Adjudicator-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne dommere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Ta med eventuell erfaring fra dommerarbeid, for eksempel tidligere roller eller utmerkelser.
 • Fremhev din tidligere erfaring med å jobbe i en lederrolle.
 • Ta med eventuelle relevante sertifiseringer eller kvalifikasjoner.
 • Ta med eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for ditt dommerarbeid.
 • Fremhev din evne til å være upartisk og objektiv i rollen som dommer.


Eksempler på CV-sammendrag for dommere

Et CV-sammendrag eller -mål kan være en fin måte å vise frem kvalifikasjonene og erfaringene dine på en kortfattet måte. Her kan du raskt oppsummere de viktigste kvalifikasjonene og yrkeserfaringene dine i noen få setninger. Dette er spesielt nyttig for jobbsøkere som har en rekke ulike erfaringer, kvalifikasjoner og ferdigheter å by på. Et CV-sammendrag eller -mål kan også hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere ved å fremheve det som gjør deg unik og best egnet for stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren dommer med lang erfaring innen juridisk forskning og domstolsbehandling. Dyktig innen tvisteløsning, juridisk rådgivning og administrasjon av rettslister.
 • Organisert dommer med over 10 års erfaring med domstolsbehandling og tvisteløsning. Ekspert på juridisk research og bevisinnhenting.
 • Detaljorientert dommer med mer enn 5 års erfaring innen domstolsadministrasjon og juridisk rådgivning. Dyktig i offentlige taler, voldgift og tvisteløsning.
 • Dommer med lang erfaring og solid bakgrunn fra domstolsbehandling og tvisteløsning. Dyktig innen juridisk research og analyse, mekling og voldgift.
 • Dommer med omfattende kunnskap om domstolsbehandling og tvisteløsning. Dyktig i juridisk research, utarbeidelse av dokumenter og administrasjon av rettslister.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for dommere

Det er viktig å ha en fyldig erfaringsdel i en CV for dommere av flere grunner. For det første gir det den potensielle arbeidsgiveren en bedre forståelse av dine kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaring. Det gir dem også en bedre idé om hvordan du vil passe inn i stillingen. I tillegg gir en fyldig erfaringsdel arbeidsgiveren et bedre inntrykk av arbeidsmoralen din, evnen til å jobbe i team og evnen til å håndtere vanskelige situasjoner. Til slutt kan arbeidsgiveren se hvordan du har vokst og utviklet deg i tidligere stillinger, og hvordan du kan vokse og utvikle deg i fremtiden.

Et eksempel:

 • Spilte en viktig rolle i den vellykkede avgjørelsen av over 100 saker.
 • Utvist sterkt lederskap ved å løse komplekse saker på en profesjonell og rettidig måte.
 • Har brukt en problemløsende tilnærming for å sikre en effektiv juridisk prosess.
 • Tolket lover og forskrifter nøyaktig for å sikre rettferdige og upartiske vurderinger.
 • Sørget for at bevismateriale ble lagt frem og verifisert i tide.
 • Upartiske og objektive avgjørelser for å sikre rettferdighet.
 • Overholdt domstolens lover og regler.
 • Evaluerte informasjonen som ble lagt frem i hver enkelt sak, og avsa en dom basert på bevisene.
 • Utviklet og implementert prosesser for å sikre effektiv gjennomføring av rettssaker.
 • Legger til rette for effektiv kommunikasjon mellom alle involverte parter i rettsprosessen.


Eksempel på utdannelse for dommere

En dommer må vanligvis ha en grad i jus eller et beslektet fagfelt, for eksempel en Master of Laws (LL.M) eller Juris Doctor (J.D.). I tillegg må de ha omfattende kunnskap om rettsprosedyrer, rettsregler og bevisinnhenting. Dommere må også ha lisens i sin jurisdiksjon og ha bestått den relevante advokateksamenen.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en Adjudicator-CV:

 • Bachelor i juss, University of California, Los Angeles, CA, 2020
 • Sertifisering i voldgiftsdommer fra American Arbitration Association, 2021
 • Sertifikat i tvisteløsning fra Society of Professionals in Dispute Resolution, 2020
 • Videregående meklingsopplæring fra International Institute for Conflict Resolution, 2020
 • Sertifikat i avanserte juridiske studier fra University of California, Los Angeles, CA, 2021


Dommerferdigheter for en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for dommere for å få frem de spesifikke ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for stillingen. På den måten kan arbeidsgivere raskt vurdere om en søker er egnet for stillingen. Spesifikke ferdigheter kan omfatte evnen til å tolke juridiske dokumenter, evnen til å analysere bevismateriale, gode kommunikasjons- og forhandlingsevner, evnen til å være upartisk, sterke mellommenneskelige ferdigheter og evnen til å ta raske og nøyaktige avgjørelser.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Organisering
 3. Kommunikasjon
 4. Forhandling
 5. Teamarbeid
 6. Problemløsning
 7. Beslutningstaking
 8. Kritisk tenkning
 9. Tidshåndtering
 10. Mellommenneskelig
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Juridisk analyse
 2. Forskningsferdigheter
 3. Beslutningstaking
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Forhandlingsteknikk
 6. Kritisk tenkning
 7. Problemløsning
 8. Konfliktløsning
 9. Offentlig tale
 10. Mellommenneskelig kommunikasjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for dommere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en Adjudicator-CV

 • Fremhev din erfaring innen dommerarbeid.
 • Beskriv din evne til å ta gode beslutninger på en objektiv og selvstendig måte.
 • Demonstrere kunnskap om relevante lover, forskrifter og prosedyrer.
 • Vis at du har utmerkede muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Oppgi at du har gode kunnskaper om administrative systemer og prosesser.
 • Oppgi din evne til å gjøre flere oppgaver samtidig og arbeide under press.
 • Inkluder eventuelle relevante sertifiseringer eller kvalifikasjoner

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis