Eksempel på CV for advokatsekretær (gratis guide)

Lag en CV for advokatsekretærer som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Juridisk sekretær CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (92 stemmer)
Juridisk sekretær CV Eksempel

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for advokatsekretærer! Her gir vi deg nyttige tips og triks til hvordan du skriver en effektiv og overbevisende CV for en advokatsekretær. Vi diskuterer hvilken informasjon du bør ta med, tips til formatering og andre viktige hensyn. Vi gir deg også et nedlastbart CV-eksempel som du kan bruke som utgangspunkt for ditt eget dokument. Uansett om du er en erfaren advokatsekretær eller nettopp har begynt, vil denne artikkelen gi deg de verktøyene du trenger for å bli lagt merke til.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en advokatsekretær?

En advokatsekretær gir administrativ støtte til advokater og annet juridisk personale. De utarbeider juridiske dokumenter, for eksempel prosesskriv, brev, ankesaker og kontrakter, planlegger avtaler, vedlikeholder advokaters kalendere og utfører ofte grunnleggende juridisk research. I tillegg kan advokatsekretærer ha ansvar for å utføre kontoroppgaver som arkivering, maskinskriving, kopiering, faksing og telefonservice.


Hvilke ansvarsområder har en advokatsekretær?

 • Utarbeidelse av juridiske dokumenter som brev, notater og rettsdokumenter
 • Vedlikehold og organisering av juridiske filer
 • Ta telefoner, svare på e-post og andre former for kommunikasjon
 • Planlegging av møter, vitneforklaringer og rettsmøter
 • Utarbeidelse og innlevering av dokumenter til retten
 • Registrering og vedlikehold av rettsdokumenter
 • Utføre juridiske undersøkelser
 • Forberedelse og fakturering av kunder
 • Fotokopiering og skanning av dokumenter

Eksempel på CV for advokatsekretærer til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Jane Johnson
Adresse: Jane Johnson 2 High Street, Anytown, AB12 3YZ
Telefon: 07891 123456
E-post: janejohnson@example.com

Sammendrag:
Jane Johnson er en svært erfaren advokatsekretær med over 10 års erfaring innen det juridiske feltet. Hun er en effektiv problemløser som raskt kan vurdere og løse komplekse problemstillinger. Jane er en organisert og effektiv medarbeider med et utmerket øye for detaljer. Hun har lang erfaring med å yte eksepsjonell administrativ støtte til advokater og juridisk personale.

Arbeidserfaring:

 • Juridisk sekretær, Advokatfirma, Anytown - oktober 2015 til i dag
  • Gi administrativ støtte til advokater og juridisk personale, inkludert gjennomgang og utarbeidelse av dokumenter.
  • Forberede og gjennomgå juridiske dokumenter og korrespondanse i samsvar med advokatens instruksjoner
  • Planlegge avtaler, samle og administrere kundefiler og distribuere post.
  • Utføre juridiske undersøkelser og analyser etter behov
 • Juridisk sekretær, advokatfirma, Anytown - mai 2010 til oktober 2015
  • Administrativ støtte til advokater og juridisk personale, inkludert gjennomgang og utarbeidelse av dokumenter.
  • Utarbeidet juridiske dokumenter og korrespondanse for advokater.
  • Planlegge avtaler, opprette og vedlikeholde kundemapper og distribuere post.
  • Utførte juridiske undersøkelser og analyser etter behov

Utdanning:
Bachelor of Arts i juridiske studier, Anytown University, Anytown, AB, 2008

Ferdigheter:

 • Behersker juridisk terminologi og prosedyrer
 • Utmerkede organisasjons-, problemløsnings- og kommunikasjonsevner
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office-pakken, Adobe Acrobat og ulike juridiske programvareprogrammer

Sertifiseringer:
Sertifisert juridisk sekretær, Anytown College, Anytown, AB, 2009

Språk:
Engelsk (flytende)CV-tips for advokatsekretærer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for advokatsekretærer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne advokatsekretærer - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant erfaring, for eksempel med arkivering, utarbeidelse av juridiske dokumenter og beramming av rettsmøter.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer som er relevante for stillingen.
 • Oppgi eventuelle spesialiserte språkkunnskaper eller tekniske ferdigheter i juridisk programvare.
 • Demonstrere kunnskap om domstolsbehandling, terminologi og juridisk forskning.
 • Inkluder viktige myke ferdigheter som kommunikasjon, multitasking og tidsstyring.


Eksempler på CV-sammendrag for advokatsekretærer

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er viktig å ha med i en CV fordi det fremhever de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene som søkeren har for jobben. Det gir også arbeidsgivere en rask oversikt over søkerens kvalifikasjoner og erfaring, noe som kan hjelpe dem med å ta en informert beslutning når de skal velge ut en kandidat til intervju. Ved å inkludere et sammendrag eller en målsetting kan søkerne skille seg ut fra konkurrentene og vise frem kvalifikasjonene sine på en kortfattet og effektiv måte.

For eksempel:

 • Erfaren advokatsekretær med mer enn 10 års erfaring med administrativ støtte i juridiske miljøer. Bevist evne til å multitaske og prioritere oppgaver på en effektiv måte.
 • Dyktig advokatsekretær med over 8 års erfaring innen det juridiske feltet. Erfaring med utarbeidelse av juridiske dokumenter og juridisk korrespondanse.
 • Godt organisert og detaljorientert advokatsekretær med mer enn 5 års erfaring med å yte effektiv støtte til advokater. Gode kunnskaper om juridisk terminologi og prosedyrer.
 • Juridisk sekretær med over 7 års erfaring med administrativ støtte til advokater. Evner å holde orden på kontoret og håndtere en rekke oppgaver.
 • Dynamisk advokatsekretær med mer enn 6 års erfaring innen det juridiske feltet. Dyktig til å utarbeide juridiske dokumenter, håndtere tidsfrister og koordinere rettsmøter.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for advokatsekretærer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for advokatsekretærer, fordi det gjør det enkelt for arbeidsgivere å vurdere kvalifikasjonene dine for stillingen. Erfaringsdelen bør inneholde detaljer om arbeidshistorikken din, inkludert hvilke selskaper du har jobbet for, hvilke oppgaver du har utført og hvilke resultater du har oppnådd. På den måten får arbeidsgiveren en umiddelbar oppfatning av kvalifikasjonene dine og om du vil passe godt inn i organisasjonen. Det gir deg også mulighet til å vise frem ferdighetene dine og demonstrere verdien du har for arbeidsgiveren. Ved å lage en sterk erfaringsdel kan du øke sjansene dine for å få jobben.

Et eksempel:

 • Arbeidet med administrasjon og sekretærarbeid for flere senioradvokater på et juridisk kontor med høyt tempo.
 • Gjorde undersøkelser av juridiske dokumenter og opprettholdt et ryddig arkivsystem.
 • Utarbeidet og redigert juridiske dokumenter, blant annet prosesskriv, brev, ankesaker og notater.
 • Utførte administrative oppgaver som å planlegge møter, svare på e-post og arkivere dokumenter.
 • Utarbeidet og korrekturlest juridiske dokumenter og korrespondanse.
 • Bistod med forberedelser til rettssaker, høringer og vitneforklaringer.
 • Transkriberte og sammenfattet juridiske dokumenter og notater.
 • Håndterte et stort antall innkommende og utgående telefonsamtaler.
 • Planlegging av reiser for advokater og klienter.
 • Opprettholdt konfidensialitet for all sensitiv juridisk informasjon.


Eksempel på utdannelse for juridisk sekretær

En advokatsekretær må vanligvis ha vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende. Noen arbeidsgivere kan også kreve høyere utdanning, for eksempel juridisk assistent eller paralegal. Mange arbeidsgivere foretrekker også å ansette advokatsekretærer som har erfaring fra et administrativt eller juridisk miljø.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en advokatsekretær:

 • Bachelor of Arts i juridiske studier fra University of Arizona, Tucson, AZ, mai 2020
 • Associate of Science in Paralegal Studies fra Arizona State University, Phoenix, AZ, mai 2018.
 • Fullførte et Paralegal Certificate Program ved The National Center for Paralegal Training, Atlanta, GA, juni 2017.


Juridiske sekretærferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for advokatsekretærer fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere raskt å identifisere hvilke kvalifikasjoner du har som gjør at du passer til stillingen. Det gjør det også mulig for arbeidsgiveren å sammenligne dine ferdigheter med andre søkere. Ved å inkludere spesifikke ferdigheter, som for eksempel kunnskap om rettslige arkiveringssystemer, kjennskap til juridisk terminologi og prosedyrer, gode organisasjonsevner og evne til å ivareta konfidensialitet, kan du vise arbeidsgivere at du har de kvalifikasjonene som trengs for å lykkes som advokatsekretær.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Tidshåndtering
 3. Kommunikasjon
 4. Detaljorientering
 5. Problemløsning
 6. Mellommenneskelige ferdigheter
 7. Multitasking
 8. Ferdigheter i research
 9. Ferdigheter i maskinskriving
 10. Dataregistrering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Juridisk skriving
 2. Utarbeidelse av dokumenter
 3. Kalenderføring
 4. Håndtering av fakturering
 5. Juridisk forskning
 6. Korrekturlesing
 7. Transkribering
 8. Utarbeidelse av kontrakter
 9. Dataregistrering
 10. Arkivering i retten


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for advokatsekretærer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en advokatsekretær

 • Fremhev skrivehastighet og nøyaktighet
 • Inkludere din ekspertise innen dokumentforberedelse, arkivering og transkribering
 • Oppgi eventuell spesialisert kunnskap om juridisk programvare
 • Vis din evne til å prioritere oppgaver og håndtere flere ansvarsområder.
 • Vis at du har utmerkede kommunikasjons- og organisasjonsevner
 • Beskriv din forpliktelse til å opprettholde konfidensialitet og nøyaktighet.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis