Eksempel på CV for flygeleder (gratis guide)

Lag en flygeleder-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for flygeleder
Gjennomsnittlig vurdering: 5,0 (138 stemmer)
Eksempel på CV for flygeleder

Er du på utkikk etter en jobb som flygeleder? I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV for flygeleder som hjelper deg med å skrive en effektiv og profesjonell CV til jobbsøknaden din. Den viser deg hvordan du fremhever dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter slik at CV-en din skiller seg ut fra konkurrentene. Les videre for å finne ut mer om hva som er viktig i en effektiv CV for flygeledere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en flygeleder?

En flygeleder er ansvarlig for å overvåke og styre flybevegelsene i luftrommet for å sikre sikker og effektiv drift. De er ansvarlige for å overvåke flyenes flyruter, gi instruksjoner til pilotene, utstede klareringer og koordinere med andre flygeledere for å sikre at alle fly er atskilt og flyr trygt. De gir også informasjon og tjenester til piloter, for eksempel væroppdateringer, flyplassforhold og annen luftfartsinformasjon.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for flygeledere:

Hvilke ansvarsområder har en flygeleder?

 • Overvåke og dirigere fly i luften og på bakken for å ivareta sikkerhet og effektiv flytrafikkflyt.
 • Kommunisere med piloter for å gi informasjon og instruksjoner, for eksempel start- og landingsklarering, værinformasjon og rullebaneendringer.
 • Varsle vedlikeholdspersonell om eventuelle mekaniske problemer.
 • Opprettholde kontakt med andre flygeledere for å koordinere flygeplaner og aktiviteter.
 • Overvåke flyets ytelse og varsle pilotene om eventuelle avvik fra normal drift.
 • Gi piloter råd om høyde, flyhastighet, rute og andre faktorer for å sikre trygg bruk av flyet.
 • Overvåke og føre register over flybevegelser og andre relaterte data.

Eksempel på CV for flygeledere til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: John Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
Telefon: 123-456-7890
E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag:
John Smith er en erfaren flygeleder med over 10 års erfaring fra luftfartsindustrien. Han er sertifisert av Federal Aviation Administration og behersker flere språk. Hans ekspertise innen flygekontroll og kommunikasjon gjør ham til en verdifull ressurs for enhver luftfartsorganisasjon.

Arbeidserfaring:

 • Flygeleder, ABC lufthavn - Anytown, ST (2010-nåværende)
  • Administrere fly i luftrommet for å ivareta sikkerhet og effektivitet.
  • Overvåke og lede flybevegelser under avgang og landing.
  • Kommunisere med piloter via radio for å gi informasjon om vær, flygeplaner og annen viktig informasjon.
  • Gjennomføre briefinger før flyging for å gjennomgå rute, vær og annen relevant informasjon.
 • Flykontrollspesialist, XYZ flyplass - Anytown, ST (2005-2010)
  • Leverte flygekontrolltjenester for luftfartøy i luftrommet.
  • Overvåket og ledet flybevegelser under avgang og landing.
  • Kommuniserte med piloter via radio for å gi informasjon om vær, flygeplaner og annen viktig informasjon.
  • Bistod i utviklingen av prosedyrer og retningslinjer for flygekontroll.

Utdanning:
Bachelor of Science i luftfart, Anytown University (2005)

Ferdigheter:

 • Lufttrafikkontroll
 • Kommunikasjon
 • Oppmerksomhet på detaljer
 • Problemløsning

Sertifiseringer:
FAA-sertifisering som flygeleder (2005)

Språk:
Engelsk, fransk, spanskCV-tips for flygeledere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en flygeleders CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne flygeledere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din evne til å ta raske og nøyaktige beslutninger.
 • Demonstrere dine kunnskaper om regelverket for flygekontroll.
 • Beskriv din erfaring med relevant flygekontrollutstyr.
 • Vis frem dine gode kommunikasjons- og problemløsningsevner.
 • Gi eksempler på hvordan du har håndtert utfordrende situasjoner på en vellykket måte.


Eksempler på CV-sammendrag for flygeledere

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er et viktig verktøy for potensielle flygeledere når de søker jobb. Ved å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting kan en flygeleder raskt og konsist fremheve sine ferdigheter og kvalifikasjoner, slik at han eller hun skiller seg ut fra konkurrentene og øker sjansene for å komme på intervju. I tillegg gir et CV-sammendrag eller en CV-målsetting en flygeleder mulighet til å demonstrere sine kunnskaper om de spesifikke tekniske aspektene ved jobben, for eksempel sin forståelse av flysystemer og sin evne til å styre og lede fly i luften på en sikker måte.

For eksempel:

 • Erfaren flygeleder med 8 års erfaring fra høytrafikkområder. Dyktig i problemløsning og kommunikasjon med piloter.
 • Flygeleder med 6 års erfaring med overvåking av luftrommet og trafikkstyring på en travel flyplass. Dyktig i kommunikasjon og multitasking.
 • Flygeleder med 5 års erfaring i et miljø med mye trafikk. Ekspert på kommunikasjon med piloter, radarovervåking og alle flyoperasjoner.
 • Flygeleder med 4 års erfaring i et miljø med høyt tempo. Dyktig i kommunikasjon, problemløsning og alle flyoperasjoner.
 • Erfaren flygeleder med 3 års erfaring med å overvåke og styre trafikken på en travel flyplass. God kunnskap om kommunikasjon og multitasking.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til flygeleder-CV-en din

En god erfaringsdel i en flygeleder-CV er viktig for å vise dine kvalifikasjoner og din kompetanse. En velutviklet erfaringsdel kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og vise at du er i stand til å håndtere arbeidsoppgavene som flygeleder. Erfaringsdelen bør inneholde de beste prestasjonene dine og vise hvordan du har oppfylt kravene til jobben du søker på. Den bør også inneholde informasjon om hvilke ferdigheter og kunnskaper du har som er relevante for stillingen. Dette vil gi arbeidsgiverne en bedre forståelse av din evne til å utføre de oppgavene som kreves av en flygeleder.

For eksempel:

 • Leverte flygekontrolltjenester til fly i kontrollsonen.
 • Overvåking og koordinering av flyenes start- og landingsoperasjoner.
 • Reagerte på nødsituasjoner og ga assistanse til fly i nød.
 • Sikret sikker og effektiv drift av flytrafikken
 • Opprettholdt kommunikasjonen med flyene og ga informasjon om vær, høydemåling og andre relaterte detaljer.
 • Overvåket radarsystemer for fly og sørget for korrekt navigasjonsveiledning.
 • Vurdert og gitt klarering for fly som skal inn i luftrom med restriksjoner.
 • Utførte flygekontroller for å sikre korrekte flygeruter og høydemåling.
 • Vurdert og gitt klarering for fly som skal inn og ut av kontrollsonen.
 • Leverte navigasjonstjenester til fly og koordinerte flytraseene deres med andre fly.


Eksempel på CV for flygelederutdanning

Flygeledere må ha videregående skole eller tilsvarende og må bestå en medisinsk undersøkelse, en sikkerhetssjekk og et strengt opplæringsprogram. De må også være i stand til å utføre flere oppgaver samtidig og beholde roen under press i svært stressende situasjoner. De må også kunne kommunisere effektivt og samarbeide godt med andre. I tillegg kan noen arbeidsgivere kreve at flygeledere har høyere utdanning innen luftfartsledelse, flygekontroll eller et beslektet fagfelt.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for flygeledere:

 • B.S. i luftfartsvitenskap, University of North Carolina, Charlotte, NC
 • Sertifisering av flygeledere, Federal Aviation Administration, Oklahoma City, OK
 • Avansert flygelederopplæring, National Air Traffic Controllers Association, Washington, DC
 • Opplæring i beredskap, Air Traffic Control Association, Cleveland, OH


Flygelederferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en flygeleder fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Ferdigheter viser spesifikke evner og ferdigheter som kan være viktige for en arbeidsgiver. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en flygeleders CV, er erfaring med radarteknologi, kunnskap om FAR og andre forskrifter, evne til multitasking, gode kommunikasjons- og organisasjonsevner og forståelse av prinsippene for flygekontroll.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjonsferdigheter
 2. Problemløsning
 3. Beslutningsdyktighet
 4. Oppmerksomhet på detaljer
 5. Teamarbeid
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Stressmestring
 8. Multitasking
 9. Lederskap
 10. Tilpasningsevne
< /> />.
Harde ferdigheter:
 1. Flyruter
 2. Radarovervåking
 3. Kommunikasjonsferdigheter
 4. Navigasjonssystemer
 5. Luftromsforvaltning
 6. Lufttrafikkontroll
 7. Problemløsning
 8. Beslutningstaking
 9. Dataanalyse
 10. Kunnskap om regelverk


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for flygeledere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for flygeledere

 • Gode organisasjons- og kommunikasjonsevner.
 • Fremhev erfaring med værforhold, flybestemmelser og navigasjon.
 • Vise at du behersker flykontrollutstyr og -systemer.
 • Oppgi erfaring med sikkerhetsprotokoller og nødprosedyrer.
 • Detaljert bakgrunn i flygekontrollprosedyrer.
 • Vise kunnskap om luftfartsterminologi og navigasjonssystemer.
 • Evne til å arbeide i et miljø med høyt tempo.
 • Oppgi erfaring med programvare for flygekontroll.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis