Eksempel på CV for informasjonssystemansvarlig (gratis guide)

Lag en CV for Information Systems Manager som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Leder for informasjonssystemer CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (77 stemmer)
Leder for informasjonssystemer CV Eksempel

I denne artikkelen finner du et detaljert eksempel på en CV for en Information Systems Manager. Den inneholder en omfattende oversikt over kvalifikasjonene, erfaringen og ferdighetene som kreves for å bli informasjonssystemansvarlig, samt et eksempel på en effektiv CV som kan hjelpe deg i gang. Bruk dette eksemplet til å lage en CV som gir deg et forsprang på arbeidsmarkedet.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en informasjonssystemansvarlig?

Informasjonssystemansvarlige har ansvaret for å overvåke en organisasjons datasystemer og sørge for at de fungerer effektivt og sikkert. De er ansvarlige for å sette opp og vedlikeholde datanettverk, utvikle retningslinjer og prosedyrer for bruk av systemene, administrere IT-personell og budsjetter og gi teknisk støtte. De kan også ha ansvar for å feilsøke tekniske problemer, sette opp ny maskinvare og programvare og utvikle nye systemer eller prosesser.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Information Systems Manager:

Hva er noen av ansvarsområdene til en informasjonssystemansvarlig?

 • Utvikle og implementere informasjonssystemer og -prosedyrer for å sikre organisasjonens effektivitet.
 • Ledelse av IT-personell, inkludert ansettelse, opplæring og evaluering av medarbeidere.
 • Vedlikehold og forbedring av eksisterende systemer, samt utforming og implementering av nye systemer.
 • Identifisere og evaluere IT-løsninger for å oppfylle virksomhetens krav.
 • Overvåke systemytelsen og feilsøke problemer
 • Sørge for systemsikkerhet, dataintegritet og overholdelse av regelverk.
 • Utarbeide og administrere IT-budsjetter
 • Holde seg oppdatert på bransjens utvikling og trender

Eksempel på CV for informasjonssystemansvarlig til inspirasjon

John Doe

123 Main Street, Anytown, ST 12345 | (555) 555-5555 | john.doe@email.com

Sammendrag

Informasjonssystemansvarlig med over 10 års erfaring og dokumenterte resultater innen ledelse av IT-drift. Erfaring med utvikling, implementering og vedlikehold av systemer, prosesser og prosedyrer. Dyktig til å lede tverrfunksjonelle team, samarbeide med interessenter og løse komplekse problemer. Sertifisert i Microsoft, VMware og Cisco.

Arbeidserfaring

 • Informasjonssystemansvarlig, ABC Corporation, Anytown, ST (2016 - i dag)
  • Administrere, utvikle og vedlikeholde selskapets informasjonssystemer.
  • Utvikle, implementere og vedlikeholde systemer, prosesser og prosedyrer.
  • Lede tverrfunksjonelle team og samarbeide med interessenter for å løse komplekse problemer.
 • Systemingeniør, XYZ Corporation, Anytown, ST (2010 - 2016)
  • Ansvarlig for utvikling, implementering og vedlikehold av selskapets systemer.
  • Utførte feilsøking og løste tekniske problemer.
  • Gi teknisk støtte til sluttbrukere

Utdanning

 • Bachelor of Science i informasjonsteknologi, Any College, Anytown, ST (2006 - 2010)

Ferdigheter

 • Nettverksbygging
 • Systemadministrasjon
 • Prosjektledelse
 • Programvareutvikling

Sertifiseringer

 • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
 • VMware Certified Professional (VCP)
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (flytende)


CV-tips for Information Systems Manager

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for Information Systems Manager.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Information Systems Managers - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine tekniske ferdigheter, for eksempel erfaring med spesifikke programmer, maskinvare og operativsystemer.
 • Ta med sertifiseringer og eventuelle kurs du har tatt relatert til bransjen.
 • Beskriv din erfaring med utvikling og vedlikehold av IT-systemer.
 • Beskriv din erfaring med å lede IT-team og løse tekniske problemer.
 • Nevn prosjekter eller initiativer du har gjennomført med suksess.


Eksempler på CV-sammendrag for informasjonssystemansvarlig

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er en god måte å raskt kommunisere dine kvalifikasjoner og ferdigheter til en potensiell arbeidsgiver. Det er vanligvis det første en rekrutterer leser, så det er viktig å sørge for at det er tydelig, kortfattet og relevant for jobben du søker på. For en informasjonssystemansvarlig bør CV-sammendraget eller -målet fremheve din tekniske kompetanse og dine mellommenneskelige ferdigheter, samt eventuelle relevante sertifiseringer eller resultater du har oppnådd. Den bør også vise at du er i stand til å lede et team og administrere komplekse systemer på en effektiv måte. Til syvende og sist bør sammendraget eller målsetningen fremheve kvalifikasjonene dine og hjelpe deg med å skille deg ut fra andre kandidater.

Et eksempel:

 • Svært velorganisert og motivert Information Systems Manager med over 8 års erfaring med ledelse av komplekse IT-prosjekter. Dyktig innen problemløsning og kundeservice.
 • Dyktig leder for informasjonssystemer med over 10 års erfaring med utvikling, forvaltning og implementering av IT-systemer. Bevist evne til å optimalisere systemfunksjonalitet og kundetilfredshet.
 • Dynamisk IT-sjef med mer enn 12 års erfaring fra ledelse av IT-prosjekter. Dyktig på budsjettstyring og utvikling av innovative løsninger.
 • Kompetent leder for informasjonssystemer med over 15 års erfaring med å lede IT-team. Kompetanse innen systemanalyse, leverandørstyring og feilsøking.
 • Vellykket IT-sjef med over 20 års erfaring innen IT-drift. Dyktig innen prosjektledelse, dataanalyse og systemoppgraderinger.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din som informasjonssystemansvarlig

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en informasjonssystemansvarlig fordi det gjør det mulig for rekrutteringsansvarlige å raskt vurdere kvalifikasjonene dine for stillingen. Det gir dem også en klar forståelse av dine ferdigheter, kunnskaper og evner knyttet til jobben. Ved å fremheve dine tidligere suksesser og din erfaring med å lede informasjonssysteminitiativer kan du vise at du er en passende kandidat for stillingen. I tillegg vil en sterk erfaringsdel bidra til å skille deg fra andre søkere og vise at du er i stand til å administrere og utvikle informasjonssystemer på en effektiv måte.

For eksempel:

 • Ledet flere team av programvareingeniører og systemadministratorer i forbindelse med utvikling og implementering av komplekse informasjonssystemer.
 • Utarbeidet strategiske planer for å forbedre brukeropplevelsen, øke effektiviteten og redusere IT-kostnadene.
 • Utviklet og implementert programvaresystemer for å forbedre sikkerheten og redusere risikoen.
 • Overvåket systemytelsen og håndterte tekniske problemer etter behov.
 • Opprettet og vedlikeholdt detaljert dokumentasjon for alle systemer og prosesser.
 • Utviklet og administrerte en intern helpdesk for å gi teknisk assistanse til brukerne.
 • Gi opplæring og støtte til brukere i bruk av informasjonssystemer.
 • Gjennomførte regelmessige systemrevisjoner for å sikre at sikkerhetsretningslinjene overholdes.
 • Planlagt og gjennomført oppgraderinger av eksisterende systemer og programvare.
 • Samarbeidet med andre avdelinger for å identifisere og implementere prosessforbedringer.


Eksempel på utdannelse for Information Systems Manager

En Information Systems Manager trenger vanligvis en bachelorgrad i informatikk, informasjonssystemer eller et beslektet fagområde. Det kan også være en fordel med en mastergrad i bedriftsøkonomi, informasjonssystemer eller et beslektet fagområde. Erfaring innen informasjonsteknologi, systemanalyse, systemdesign og prosjektledelse anbefales også.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Information Systems Manager:

 • University of Maryland, College Park, MD
  • Master of Science i informasjonssystemer, mai 2017
  • KARAKTERSNITT: 3,7/4,0
 • University of Delaware, Newark, DE
  • Bachelor of Science i informatikk, mai 2015
  • KARAKTERSNITT: 3,6/4,0


Ferdigheter til en CV for informasjonssjefer

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for informasjonssystemansvarlig for å demonstrere din tekniske ekspertise og kunnskap om bransjen. Dette vil hjelpe arbeidsgivere til bedre å forstå omfanget av din erfaring og potensielle bidrag til organisasjonen. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i CV-en til en Information Systems Manager er: - Erfaring med nettverks- og systemadministrasjon - Kunnskap om cloud computing, virtualisering og lagringssystemer - Ferdigheter i prosjektstyringsprosesser og -metoder - Ekspertise i å utvikle, implementere og feilsøke IT-systemer på bedriftsnivå - Evne til å evaluere og velge maskinvare- og programvareløsninger - Evne til å analysere og optimalisere systemytelse - Utmerkede problemløsnings- og kommunikasjonsevner.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Kommunikasjon
 3. Problemløsning
 4. Tidshåndtering
 5. Organisatorisk
 6. Analytisk
 7. Planlegging
 8. Fleksibilitet
 9. Tilpasningsevne
 10. Mellommenneskelig
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Nettverksadministrasjon
 2. Systemanalyse
 3. Prosjektledelse
 4. Dataanalyse
 5. Databaseadministrasjon
 6. Programvareutvikling
 7. Programvaretesting
 8. Databasedesign
 9. Programmeringsspråk
 10. Teknisk støtte


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en informasjonssystemansvarlig

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en informasjonssystemansvarlig

 • God kunnskap om prinsipper, teknologi og beste praksis for forvaltning av informasjonssystemer.
 • Inngående forståelse av nettverksarkitektur, sikkerhetssystemer og datalagring.
 • Kjennskap til ulike operativsystemer, programmeringsspråk og programvareapplikasjoner.
 • Dyktig innen prosjektledelse, feilsøking og problemløsning.
 • Evne til å utvikle og vedlikeholde IT-policyer, prosedyrer og standarder.
 • Utmerkede kommunikasjons-, relasjons- og lederegenskaper.
 • Dokumenterte resultater fra vellykkede IT-prosjekter og -implementeringer.
 • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis