Eksempel på CV for teknisk leder (gratis guide)

Lag en CV for Technical Lead som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Teknisk ledelse CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (134 stemmer)
Teknisk ledelse CV Eksempel

Dette CV-eksemplet for teknisk leder gir en omfattende oversikt over hvordan du lager en effektiv CV for en teknisk lederrolle. Den beskriver de viktigste elementene i en vellykket CV, inkludert struktur, format og innhold. Du får også tips og råd om hvordan du kan få CV-en til å skille seg ut fra konkurrentene og bli lagt merke til av arbeidsgiverne. Med denne veiledningen kan du lage en profesjonell og iøynefallende CV som forteller om din tekniske kompetanse og dine lederegenskaper.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Technical Lead?

En Technical Lead er en programvareingeniør på seniornivå som har ansvar for å lede et team av utviklere i arbeidet med å designe og utvikle programvareapplikasjoner. Tekniske ledere er ansvarlige for å gi teknisk veiledning til teamet sitt, sørge for at teamet overholder tidsfrister og kvalitetssikring. De fungerer også ofte som bindeledd mellom prosjektteamet og kunden, gir tilbakemeldinger og sørger for at prosjektet går som det skal. Tekniske ledere kan også være involvert i ansettelses- og introduksjonsprosessen for nye teammedlemmer.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for tekniske ledere:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Technical Lead?

 • Utvikling av tekniske strategier og veikart.
 • Lede planlegging, utforming og gjennomføring av prosjekter.
 • Sikre levering til rett tid og av høy kvalitet.
 • Identifisere og løse tekniske problemer.
 • Kommunisere med interessenter og teammedlemmer.
 • Styring av teamets prestasjoner og arbeidsmengde.
 • Mentorvirksomhet og teknisk veiledning.
 • Gi teknisk støtte til teammedlemmene.
 • Definere standarder og praksis for koding.
 • Anbefale tekniske løsninger og verktøy.
 • Utføre kodegjennomganger og gi tilbakemeldinger.

Eksempel på CV for teknisk leder til inspirasjon

John Smith

John Smith er Technical Lead med mer enn 10 års erfaring fra programvareutviklingsbransjen. Han har erfaring med et bredt spekter av teknologier og programvareapplikasjoner. Han har dokumentert evne til å lede team og utvikle programvareløsninger som dekker kundenes behov.

Arbeidserfaring
 • Teknisk leder - ABC Software Solutions (5 år)
 • Programvareingeniør - XYZ Solutions (3 år)
 • Programvareutvikler - LMN Technologies (2 år)
Utdanning
 • Bachelorgrad i informatikk, Universitetet i XYZ (2009)
Kompetanse
 • Design og utvikling av programvare
 • Programvaretesting og kvalitetssikring
 • Prosjektledelse og lederskap
 • Dokumentasjon av programvare
Sertifiseringer
 • Sertifisert programvareingeniør (CSE)
 • Sertifisert profesjonell programvaretester (CSTP)
Språk
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript


CV-tips for teknisk leder

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for Technical Lead.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne tekniske ledere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine tekniske ferdigheter, spesielt de som er relevante for stillingen.
 • Vis frem ledererfaringen din og hvordan du leder team.
 • Demonstrer dine evner til problemløsning og analyse.
 • Fortell om din erfaring med å lede komplekse prosjekter fra start til slutt.
 • Ta med konkrete eksempler på hvordan du har forbedret prosesser eller effektivisert driften.


Eksempler på CV-sammendrag for teknisk leder

Et CV-sammendrag for teknisk leder er viktig fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt å få vite mer om dine kvalifikasjoner og din erfaring. Denne informasjonen kan hjelpe dem med å avgjøre om du passer for jobben. Sammendraget eller målsetningen bør fremheve din relevante kompetanse og erfaring og vise hvorfor du er den beste kandidaten til stillingen. Du bør også gi en kort oversikt over hva du har oppnådd i løpet av karrieren, og vise at du har erfaringen og ferdighetene som kreves for å lede et teknisk team. Dette kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og vise arbeidsgiverne at du er den rette personen for stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren teknisk leder med over 8 års erfaring med utvikling av webapplikasjoner og arbeid med et bredt spekter av programvareteknologier.
 • Dyktig teknisk leder med dokumenterte resultater innen ledelse av vellykkede utviklingsprosjekter og teknisk veiledning av teammedlemmer.
 • Motivert teknisk leder med inngående forståelse for programvareutvikling og evne til å løse komplekse problemer.
 • Dyktig teknisk leder med ekspertise innen smidig utvikling, systemdesign og prosjektledelse.
 • Innovativ teknisk leder med sterke kommunikasjons- og problemløsningsevner og en lidenskap for programvareutvikling.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for tekniske ledere

En sterk erfaringsdel i en CV for tekniske ledere er viktig fordi den viser at du kan tenke strategisk, lede team og håndtere komplekse prosjekter. Det vil også vise potensielle arbeidsgivere at du har de ferdighetene som kreves for å håndtere ansvaret som teknisk leder. I tillegg vil en sterk erfaringsdel fremheve dine prestasjoner og suksesser på arbeidsplassen, noe som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra mengden og gjøre et minneverdig inntrykk. Til slutt kan en sterk erfaringsdel også gi arbeidsgivere en bedre forståelse av din bransjekunnskap og erfaring, noe som vil hjelpe dem med å vurdere om du er den rette for stillingen.

For eksempel:

 • Ledet et team på 8 personer i design og utvikling av en kompleks webapplikasjon, noe som resulterte i 20 % høyere kundetilfredshet.
 • Ledet et agilt programvareutviklingsteam med 14 utviklere og testere for å sikre at milepælene ble levert i tide.
 • Samarbeid med produkteiere for å definere prosjektets omfang, tidsfrister og leveranser.
 • Tilrettelagt daglige stand-up-møter, sprintplanlegging, sprintgjennomganger og sprintretrospektiver.
 • Definert, implementert og overvåket prosess- og kvalitetsstandarder for programvareutvikling.
 • Veiledet og coachet yngre utviklere i teknisk og faglig utvikling.
 • Utviklet programvare ved hjelp av Java, JavaScript, HTML og CSS.
 • Utførte kodegjennomgang og teknisk analyse av programvareutviklingsprosjekter.
 • Distribusjon av programvare til produksjonsservere ved hjelp av Jenkins, Maven og Docker.
 • Identifiserte og løste problemer med programvare og systemytelse.


Eksempel på CV for teknisk lederutdanning

En teknisk leder må vanligvis ha en bachelorgrad i informatikk, programvareteknikk eller et beslektet fagområde. Det kan også være nødvendig med omfattende erfaring innen programvareutvikling og relaterte teknologier, som databaser og webutvikling. Tekniske ledere bør også ha gode lederegenskaper og gode kommunikasjonsevner, ettersom de har ansvar for å lede arbeidet til andre ingeniører og håndtere kunderelasjoner og forventninger. I tillegg bør de være godt kjent med prosjektledelse, problemløsning og problemløsningsteknikker.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Technical Lead:

 • Bachelorgrad i informatikk, University of California (2012-2016)
 • Mastergrad i informasjonsteknologi, University of California (2016-2018)
 • Sertifisert teknisk leder, The Open Group (2018)
 • Sertifisering i prosjektledelse, The Open Group (2019)


Tekniske lederegenskaper til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for en teknisk leder fordi det gjør det mulig for rekrutterere og ansettelsesansvarlige å raskt vurdere om du passer til stillingen. Uten en omfattende liste over dine ferdigheter og kvalifikasjoner kan det hende at arbeidsgivere ikke får et fullstendig bilde av dine evner og overser CV-en din. Hvis du inkluderer en omfattende liste over relevante tekniske ferdigheter og kvalifikasjoner i CV-en, viser du at du har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å lykkes i stillingen. Det viser også arbeidsgiverne at du er godt forberedt på å påta deg ansvaret som teknisk leder.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Kommunikasjon
 3. Organisering
 4. Problemløsning
 5. Tidshåndtering
 6. Teambuilding
 7. Konfliktløsning
 8. Tilpasningsevne
 9. Strategisk planlegging
 10. Motivasjon
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Programvareutvikling
 2. Prosjektledelse
 3. Problemløsning
 4. Teknisk skriving
 5. Databaseadministrasjon
 6. Systemanalyse
 7. Lederegenskaper
 8. Teambuilding
 9. Dataanalyse
 10. Nettverkskompetanse


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for teknisk ledelse

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en teknisk leder

 • Demonstrere lederegenskaper og ekspertise i å lede tekniske team.
 • Fremheve erfaring med utvikling av programvare, systemer og prosjekter
 • Beskriv hvordan du har lykkes med å koordinere utviklingsarbeidet og implementere beste praksis.
 • Vise evne til å feilsøke og løse tekniske problemer
 • Legg vekt på kunnskap om programmeringsspråk, plattformer og verktøy.
 • Oppgi erfaring med opplæring og veiledning av teammedlemmer.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Detaljert kunnskap om prosessene i livssyklusen for programvareutvikling (SDLC)

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis