Eksempel på CV for sikkerhetsadministrator (gratis guide)

Lag en CV for sikkerhetsadministratorer som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Sikkerhetsadministrator
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (62 stemmer)
Eksempel på CV for Sikkerhetsadministrator

Er du på utkikk etter en jobb som sikkerhetsadministrator? I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV som kan hjelpe deg med å komme i gang med jobbsøkingen. Ved hjelp av dette eksemplet lærer du hvordan du lager en effektiv CV som viser dine ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring innen nettverks- og informasjonssikkerhet. Les videre for å finne ut hvordan du får mest mulig ut av dette CV-eksemplet og får drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en sikkerhetsadministrator?

En sikkerhetsadministrator er ansvarlig for sikkerheten i bedriftens nettverk og datasystemer. De utformer, implementerer og vedlikeholder sikkerhetspolicyer for å beskytte mot uautorisert tilgang, tap av data og ondsinnede angrep. De overvåker også systemaktivitet og undersøker sikkerhetshendelser. Sikkerhetsadministratorer kan også ha ansvar for å administrere brukerkontoer, sette opp brannmurer og oppdatere antivirusprogramvare.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for sikkerhetsadministratorer:

Hvilke ansvarsområder har en sikkerhetsadministrator?

 • Utvikling og implementering av sikkerhetspolicyer, -standarder og -prosedyrer.
 • Utføre sikkerhetsrisikovurderinger og penetrasjonstester
 • Overvåking av nettverkstrafikk og systemaktivitet
 • Håndtering av sikkerhetshendelser
 • Identifisere sikkerhetssårbarheter og anbefale løsninger
 • Utføre regelmessige systemrevisjoner og gjennomganger
 • Håndheve sikkerhetspolicyer og -prosedyrer
 • Opplæring av brukere i sikkerhetsretningslinjer og -prosedyrer
 • Holde deg oppdatert på de nyeste sikkerhetsteknologiene og -trendene.

Eksempel på CV for sikkerhetsadministrator til inspirasjon

Personlige opplysninger
Navn: John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: 123-456-7890
E-post: johndoe@example.com

Sammendrag
John Doe er en erfaren sikkerhetsadministrator med lang erfaring innen sikkerhetsløsninger og nettverksdrift. Han har håndtert sikkerheten i store nettverk, implementert sikkerhetsretningslinjer og -prosedyrer og utført sårbarhetsvurderinger og penetrasjonstesting. Han er sertifisert i ulike sikkerhetsprodukter og -løsninger og har inngående kjennskap til nettverksprotokoller, brannmurer og systemer for innbruddsdeteksjon. John snakker også flere språk flytende.

Arbeidserfaring

 • Nettverkssikkerhetsadministrator hos Acme Inc. i Anytown, USA (2009-nåværende)
  • Håndterte sikkerheten i store nettverk og implementerte sikkerhetspolicyer og -prosedyrer.
  • Utført sårbarhetsvurderinger og penetrasjonstesting.
  • Utformet og implementert nettverkssikkerhetsløsninger.
 • Nettverksanalytiker hos XYZ Corporation, Anytown, USA (2005-2009)
  • Ansvarlig for vedlikehold og feilsøking av nettverks- og sikkerhetsproblemer.
  • Teknisk støtte til interne og eksterne kunder.
  • Utviklet og vedlikeholdt nettverksdokumentasjon.

Utdanning
Bachelor of Science i informatikk, Anytown University, Anytown, USA (2000-2005)

Ferdigheter

 • Nettverkssikkerhet
 • Nettverksprotokoller
 • Brannmurer
 • Systemer for oppdagelse av inntrengere
 • Feilsøking
 • Teknisk støtte
 • Sårbarhetsvurderinger
 • Inntrengingstesting

Sertifiseringer

 • Sertifisert etisk hacker (CEH)
 • Sertifisert informasjonssikkerhetssjef (CISM)
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Språk
Engelsk (flytende), spansk (konversasjonsspråk)



CV-tips for sikkerhetsadministratorer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for sikkerhetsadministratorer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne sikkerhetsadministratorer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med å implementere og administrere sikkerhetssystemer, retningslinjer og prosedyrer.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller kvalifikasjoner som er spesifikke for sikkerhetsadministrasjon.
 • Vis at du holder deg oppdatert på sikkerhetsteknologi og -trender.
 • Beskriv din erfaring med å utvikle og administrere programmer for sikkerhetsopplæring og bevisstgjøring.
 • Beskriv erfaring med feilsøking og løsning av sikkerhetshendelser og -problemer.


Eksempler på CV-sammendrag for sikkerhetsadministratorer

Et CV-sammendrag for sikkerhetsadministratorer kan hjelpe en potensiell arbeidsgiver til raskt å avgjøre om en kandidat er den rette for en bestemt jobb. Kvalifikasjonsoversikten bør fremheve kandidatens viktigste sikkerhetsrelaterte ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring. Den skal også gi en oversikt over hva kandidaten har oppnådd og hvilken verdi vedkommende kan tilføre jobben. Ved å gi en kortfattet oppsummering av kandidatens kvalifikasjoner kan en CV for sikkerhetsadministratorer hjelpe arbeidsgivere med å finne den beste kandidaten til jobben.

For eksempel:

 • Erfaren sikkerhetsadministrator med over 7 års erfaring med å administrere sikkerhetssystemer og implementere sikkerhetspolicyer.
 • Kunnskap om cybersikkerhet, brannmurkonfigurasjon og prinsipper for nettverkssikkerhet. Kjennskap til nettverksarkitekturer.
 • Svært godt organisert og detaljorientert, med evne til å utvikle og implementere omfattende sikkerhetsplaner.
 • Utmerkede problemløsningsevner og dokumentert evne til å lede team og samarbeide med andre avdelinger.
 • En resultatorientert person som er opptatt av å opprettholde de høyeste sikkerhetsstandardene og gi den beste kundeopplevelsen.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for sikkerhetsadministratorer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for sikkerhetsadministratorer fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt å forstå kandidatens kvalifikasjoner og ferdigheter. Det gjør det også mulig for arbeidsgivere å se hvilke konkrete prosjekter og oppgaver kandidaten har gjennomført tidligere, og hvordan de har bidratt til bedriftens eller organisasjonens suksess. Ved å ha en velutviklet erfaringsdel kan søkeren demonstrere sine kunnskaper og evner innen sikkerhetsadministrasjon og skille seg ut blant andre søkere. Dette kan øke sjansene for å få jobben de søker på.

For eksempel:

 • Analyserte og implementerte sikkerhetsløsninger som brannmurer, antivirus og systemer for innbruddsdeteksjon.
 • Vedlikehold og overvåking av sikkerhetssystemene for å sikre beskyttelse av organisasjonens data.
 • Reagerte på sikkerhetshendelser, gjennomførte hendelsesundersøkelser og iverksatte korrigerende tiltak.
 • Utviklet og implementert retningslinjer, prosedyrer og standarder for sikkerhet.
 • Utførte sikkerhetsrisikovurderinger og revisjoner.
 • Sikre at gjeldende lover, forskrifter og bransjestandarder overholdes.
 • Teknisk støtte og veiledning i sikkerhetsrelaterte spørsmål.
 • Gjennomført sikkerhetsopplæring og bevisstgjøringsprogrammer.
 • Opprettet og vedlikeholdt sikkerhetsdokumentasjon.
 • Undersøkte, evaluerte og anbefalte nye sikkerhetsteknologier.


Eksempel på utdannelse for sikkerhetsadministrator

En sikkerhetsadministrator trenger vanligvis minst en bachelorgrad i informatikk, informasjonsteknologi eller et beslektet fagområde. Det er også en fordel å ha sertifiseringer innen nettverkssikkerhet, for eksempel Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM) og CompTIA Security+. I tillegg bør sikkerhetsadministratorer ha god kunnskap om teknologier knyttet til nettverkssikkerhet og -administrasjon, blant annet brannmurer, kryptering, autentisering, systemer for innbruddsdeteksjon og verktøy for sårbarhetsvurdering.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for sikkerhetsadministratorer:

 • Bachelorgrad i informatikk fra University of New York, 2012-2016
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP) fra ISC2, 2016
 • Sertifisert etisk hacker (CEH) fra EC-Council, 2017
 • Sertifisert Cloud Security Professional (CCSP) fra ISC2, 2018


Ferdigheter for sikkerhetsadministratorer i CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for sikkerhetsadministratorer fordi det gir potensielle arbeidsgivere et innblikk i dine tekniske ferdigheter og din erfaring. Det hjelper dem også med å avgjøre om du er en egnet kandidat til jobben. Det kan for eksempel dreie seg om feilsøking av maskinvare og programvare, nettverkssikkerhet, nettverksadministrasjon, krypteringsteknologier, konfigurering og administrasjon av brannmurer, serveradministrasjon, system- og nettverksovervåking, hendelsesrespons med mer. Eksempler på tidligere prosjekter eller sertifiseringer du har gjennomført, kan også bidra til å vise at du har kompetanse på disse områdene.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. Problemløsning
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Oppmerksomhet på detaljer
 5. Tidshåndtering
 6. Kommunikasjonsferdigheter
 7. Samarbeid
 8. Lederskap
 9. Teamarbeid
 10. Tilpasningsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Nettverkssikkerhet
 2. Administrasjon av brannmurer
 3. Risikoanalyse
 4. Kryptografi
 5. Deteksjon av inntrengere
 6. Sårbarhetsskanning
 7. Kryptering av data
 8. Identitetshåndtering
 9. Tilgangskontroll
 10. Systemrevisjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for sikkerhetsadministratorer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en sikkerhetsadministrator

 • Demonstrere kunnskap om grunnleggende sikkerhetsregler og bransjestandarder.
 • Dokumenter at du har erfaring med å konfigurere, administrere og overvåke sikkerhetssystemer.
 • Fremhev ekspertise innen utforming, implementering og vedlikehold av sikre nettverk.
 • Vis evne til å feilsøke og reagere på sikkerhetshendelser.
 • Nevn evnen til å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner og -vurderinger.
 • Dokumentere kunnskap om brannmurer, krypteringssystemer og autentiseringsprotokoller.
 • Inkluder sertifiseringer som CISSP eller CISA.
 • Vis evne til å samarbeide med interessenter og tekniske team.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis