Eksempel på CV for Linux-systemadministrator (gratis guide)

Lag en Linux-systemadministrator-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Linux-systemadministrator
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (73 stemmer)
Eksempel på CV for Linux-systemadministrator

Er du Linux-systemadministrator og på utkikk etter din neste jobb? Da er denne artikkelen noe for deg! I denne artikkelen får du et omfattende eksempel på en CV for Linux-systemadministratorer, samt gode tips og råd om hvordan du lager en effektiv og oppsiktsvekkende CV som vil bli lagt merke til av rekrutteringsansvarlige. Enten du er en erfaren yrkesutøver eller nyutdannet, vil denne artikkelen hjelpe deg med å lage en CV som skiller seg ut fra mengden og øker sjansene dine for å få den perfekte jobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Linux-systemadministrator?

En Linux-systemadministrator er ansvarlig for å vedlikeholde, oppgradere og administrere Linux-operativsystemet og alle applikasjoner som kjører på det. Dette omfatter konfigurering, overvåking og feilsøking av maskinvare, programvare og nettverkskomponenter. Linux-systemadministratoren installerer, oppgraderer og vedlikeholder også systemsikkerheten, utfører sikkerhetskopiering og gjenoppretting av systemet og sørger for systemytelse og tilgjengelighet.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for Linux-systemadministratorer:

Hvilke ansvarsområder har en Linux-systemadministrator?

 • Installere, konfigurere og administrere Linux/UNIX-baserte servere.
 • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av systemet.
 • Utføre sikkerhetstiltak for å beskytte systemene mot uautorisert tilgang.
 • Feilsøking av maskinvare- og programvareproblemer.
 • Administrere brukerkontoer, tillatelser og diskkvoter.
 • Overvåke systemytelsen og løse eventuelle problemer.
 • Oppgradering av programvare og maskinvarekomponenter.
 • Automatisering av systemadministrasjonsoppgaver.

Eksempel på CV for Linux-systemadministrator til inspirasjon

Navn: John Doe

Adresse: 123 Example Street, Somewhere, ST 12345

Tlf: 555-555-5555

E-post: johndoe@example.com


Sammendrag: Erfaren Linux-systemadministrator med over 5 års erfaring innen design, installasjon og konfigurering av UNIX-systemer. Dyktig i feilsøking og løsning av tekniske problemer. Demonstrert evne til å bruke skriptspråk for å automatisere systemoppgaver. Bevist evne til å designe, installere og optimalisere systemoperasjoner.


Arbeidserfaring:

 • Linux System Administrator, XYZ Company, Somewhere, ST - 2018-nåværende
  • Administrere og vedlikeholde Linux-systemer og -nettverk.
  • Overvåk systemytelse og oppetid.
  • Installere og konfigurere Linux-programvare og -applikasjoner.
  • Feilsøke systemproblemer og utvikle løsninger.
  • Utvikle automatiseringsskript for å optimalisere systemdriften.
 • Systemingeniør, ABC Company, Somewhere Else, ST - 2015-2018
  • Installert og konfigurert Linux-systemer.
  • Administrerte og overvåket systemytelsen.
  • Feilsøke system-, maskinvare- og programvareproblemer.
  • Utviklet og vedlikeholdt systemdokumentasjon.

Utdanning:

 • Bachelor of Science i datavitenskap, University of Somewhere, ST - 2013

Ferdigheter:

 • Linux-systemadministrasjon
 • Systemdesign og -konfigurasjon
 • Skripting og automatisering
 • Nettverksadministrasjon og sikkerhet
 • Feilsøking og vedlikehold av systemet

Sertifiseringer:

 • Linux System Administration, Linux Academy - 2018
 • Nettverkssikkerhetssertifisering, Linux Academy - 2017

Språk:

 • Engelsk (flytende)


CV-tips for Linux-systemadministratorer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for Linux-systemadministratorer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Linux-systemadministratorer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Ta med relevant yrkeserfaring og tekniske sertifiseringer.
 • Gi detaljerte eksempler på hvordan du effektivt har administrert og vedlikeholdt Linux-systemer.
 • Fremhev din erfaring med skriptspråk som Bash, Python eller Perl.
 • Diskuter din erfaring med skyteknologi og virtualiseringsverktøy.
 • Vis frem dine feilsøkingsevner og evne til å løse komplekse systemproblemer.


Eksempler på CV-sammendrag for Linux-systemadministrator

Det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller et CV-mål for Linux-systemadministratorer fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere raskt å identifisere de ferdighetene og erfaringene du har, og som gjør deg til den beste kandidaten for jobben. Det bidrar også til at CV-en din skiller seg ut fra konkurrentene, slik at det er større sannsynlighet for at arbeidsgiverne leser den. Et sammendrag eller en målsetting bør inneholde relevant erfaring og kompetanse, samt eventuelle sertifiseringer eller attester. I tillegg bør sammendraget eller målsettingen være tilpasset den spesifikke jobben du søker på.

For eksempel:

 • Erfaren Linux-systemadministrator med mer enn 5 års erfaring med administrasjon av Linux-baserte systemer og nettverk.
 • Resultatorientert fagperson med god forståelse av Linux-systemadministrasjon, nettverksprotokoller og servervedlikehold.
 • Svært motivert og organisert, med evne til å løse tekniske problemer og finne løsninger.
 • Kunnskap om skriptspråk, systemautomatisering og systemoptimalisering.
 • Utmerket multitasker, kan håndtere flere prosjekter og prioritere oppgaver.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for Linux-systemadministratorer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for Linux-systemadministratorer av flere grunner. For det første gir det en potensiell arbeidsgiver mulighet til raskt å identifisere relevant erfaring og kvalifikasjoner. Denne delen bør inneholde en tydelig liste over hvilke typer Linux-systemer du har administrert, hvilke teknologier du har jobbet med, og hvilke oppgaver du har utført som er relevante for jobben. I tillegg bør du vise at du er dyktig på området, at du kan feilsøke og løse problemer, og at du forstår systemene du har administrert. Til slutt bidrar denne delen til å synliggjøre dine tekniske ferdigheter og kunnskaper, noe som er en viktig faktor som arbeidsgivere legger vekt på når de tar ansettelsesbeslutninger.

For eksempel:

 • Administrerte og vedlikeholdt Linux-systemmiljøet på over 50 Linux-servere, inkludert installasjon, konfigurasjon og oppdatering.
 • Teknisk support og feilsøking for Linux-systemer og -applikasjoner.
 • Overvåket og optimalisert systemytelsen for å sikre systemets tilgjengelighet og pålitelighet.
 • Utførte sikkerhetskopiering og gjenoppretting av systemet etter behov.
 • Opprettelse og vedlikehold av systembrukerkontoer og tildeling av rettigheter.
 • Samarbeidet med systembrukere for å identifisere og løse systemproblemer.
 • Implementerte sikkerhetstiltak for å sikre systemets integritet og konfidensialitet.
 • Utviklet og implementert skript for systemautomatisering.
 • Administrerte systemressurser, inkludert diskplass, minne og CPU-utnyttelse.
 • Utarbeidet og vedlikeholdt systemdokumentasjon, inkludert retningslinjer og prosedyrer.


Eksempel på utdannelse for Linux-systemadministrator

En Linux-systemadministrator trenger en kombinasjon av tekniske og sosiale ferdigheter. De bør ha en bachelorgrad i informatikk eller et beslektet fagområde og erfaring med Linux-operativsystemer. Tekniske ferdigheter som skripting, nettverk og maskinvarekonfigurasjon er avgjørende. Myke ferdigheter som problemløsning og kommunikasjon er også viktig. Sertifisering innen Linux-systemadministrasjon kan også være en fordel.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Linux-systemadministrator:

 • Bachelorgrad i datavitenskap, XYZ University, Anytown, USA, 2017
 • Sertifisert Linux-systemadministrator, ABC Training Institute, Anytown, USA, 2015
 • Sertifikatkurs i Linux-administrasjon og -sikkerhet, LMN Institute, Anytown, USA, 2012


Linux-systemadministratorferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Linux-systemadministrator fordi det viser potensielle arbeidsgivere at du har den kunnskapen og tekniske ekspertisen som er nødvendig for å lykkes i rollen. Det er også viktig å vise at du har erfaring med spesifikke plattformer eller teknologier, og at du er dyktig på områder som feilsøking og problemløsning. Eksempler på relevante ferdigheter for en Linux-systemadministrator er: skriptspråk (Python, Bash osv.), Linux-distribusjoner (Ubuntu, CentOS osv.), virtualiseringsteknologier (VMware, KVM osv.), nettverk (TCP/IP, DNS osv.) og sikkerhet (brannmurer, IDS osv.).

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Teamarbeid
 3. Kommunikasjon
 4. Analytisk tenkning
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Kundeservice
 7. Teknisk kunnskap
 8. Tidshåndtering
 9. Lederskap
 10. Selvmotivasjon
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Linux-administrasjon
 2. Shell-skripting
 3. Nettverkskonfigurasjon
 4. Installasjon av programvare
 5. Systemsikkerhet
 6. Systemovervåking
 7. Feilsøking
 8. Sikkerhetskopiering av systemer
 9. Serveradministrasjon
 10. Databaseadministrasjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for Linux-systemadministratorer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Linux-systemadministrator

 • God kunnskap om Linux-serveradministrasjon, inkludert installasjon, konfigurasjon og feilsøking.
 • Erfaring med å sette opp og administrere nettverksinfrastruktur, inkludert brannmurer, DNS og DHCP.
 • Ferdigheter i shell-skriptspråk som Bash, Perl og Python.
 • Kunnskap om sikkerhetskonsepter og beste praksis for systemherding.
 • Evne til å distribuere, konfigurere og vedlikeholde virtuelle maskiner (VM-er) og containere.
 • Kjennskap til automatiseringsverktøy som Ansible, Puppet eller Chef.
 • Erfaring med distribusjon av programvare ved hjelp av automatiserte verktøy.
 • Erfaring med å jobbe med versjonskontrollsystemer som Git.
 • God forståelse av webtjenester som Apache, Nginx og Tomcat.
 • Utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis