Eksempel på CV for teknikere (gratis guide)

Lag en tekniker-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for tekniker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (151 stemmer)
Eksempel på CV for tekniker

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for teknikere! Her får du en grundig innføring i hvilke ferdigheter og erfaringer en vellykket tekniker bør ha, samt tips og teknikker for å skrive din egen CV. Vi deler opp hver enkelt del av CV-en og gir deg innsikt i hvordan du best kan vise frem kvalifikasjonene dine. Med vår hjelp får du alle verktøyene du trenger for å lage en effektiv CV som gjør at du blir lagt merke til!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en tekniker?

En tekniker er en fagarbeider som utfører tekniske oppgaver knyttet til et bestemt fagområde. Arbeidsoppgavene kan variere fra fagfelt til fagfelt, men består vanligvis i å feilsøke, reparere og vedlikeholde utstyr og systemer, samt å gi teknisk support til kunder. Vanlige teknikerroller inkluderer datateknikere, bilteknikere, laboratorieteknikere og medisinske teknikere.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for teknikere:

Hvilke ansvarsområder har en tekniker?

 • Utføre reparasjoner på utstyr, maskiner og kjøretøy
 • Feilsøke og diagnostisere mekaniske problemer
 • Utføre rutinemessig vedlikehold av utstyr og maskiner
 • Betjene og teste maskiner og utstyr
 • Følg sikkerhetsprosedyrene under arbeidet
 • Følge instrukser fra overordnede og ledere
 • Analyser testresultatene og foreta nødvendige justeringer
 • Opprettholde rene og organiserte arbeidsområder
 • Kommunisere med kunder og andre fagpersoner
 • Overholde alle gjeldende forskrifter og lover

Eksempel på CV for teknikere til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: John Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.smith@email.com

Sammendrag:
John Smith er en svært erfaren tekniker med over 10 års erfaring i bransjen. Han er opptatt av å yte god kundeservice og levere utmerkede resultater. Han er også sertifisert på flere områder og behersker flere språk.

Arbeidserfaring:

 • Tekniker, ABC Company, Anytown, ST, 2012 - i dag
  • Gir vedlikehold og teknisk support til kunder
  • Analysere, diagnostisere og feilsøke tekniske problemer
  • Installere og konfigurere nye programvare- og maskinvaresystemer
  • Bistå med opplæring av nyansatte i teknisk drift
 • Tekniker, XYZ Company, Anytown, ST, 2009 - 2012
  • Utførte vedlikeholdskontroller på elektroniske systemer
  • Ga teknisk støtte til kunder
  • Installerte, konfigurerte og testet nytt utstyr
  • Bistod med opplæring av nyansatte i teknisk drift

Utdanning:
ABC Technical College, Anytown, ST - Associate's Degree i elektronikk-teknologi

Ferdigheter:

 • Maskinvare og programvare
 • Vedlikehold av elektroniske systemer
 • Feilsøking og problemløsning
 • Kundeservice
 • Teknisk skriving

Sertifiseringer:
ABC-sertifisering i elektronikkteknologi
XYZ-sertifisering i datasystemer

Språk:
Engelsk (flytende), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for teknikere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være lurt å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for teknikere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne teknikere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din tekniske ekspertise
 • Inkluder relevant kompetanse og sertifiseringer
 • Kvantifiser prestasjonene dine
 • Hold formateringen ren og profesjonell
 • Gjør CV-en din lettlest


Eksempler på CV-sammendrag for teknikere

Et CV-sammendrag for teknikere er viktig for å fremheve dine beste egenskaper og kvalifikasjoner på en kortfattet og effektiv måte. Det gjør at du raskt kan vise potensielle arbeidsgivere at du er en verdifull ressurs og i stand til å dekke deres behov. Det viser også at du har drivkraften og viljen til å lykkes i stillingen. Et sterkt sammendrag eller mål er en god måte å få CV-en din lagt merke til og øke sjansene for å lykkes.

Et eksempel:

 • Høyt motivert IT-tekniker med mer enn 5 års erfaring innen maskinvare- og programvaresupport. Ekspert på feilsøking og løsning av tekniske problemer.
 • Erfaren datatekniker med erfaring i å installere, konfigurere og feilsøke Windows-, Mac OS- og Linux-operativsystemer.
 • Detaljorientert tekniker med 5 års erfaring i å diagnostisere og løse nettverks- og maskinvareproblemer. Gode kunnskaper om nettverksprotokoller.
 • Erfaren datatekniker med gode problemløsnings- og kommunikasjonsevner. Dyktig innen maskinvare- og programvaresupport for flere operativsystemer.
 • Pålitelig tekniker med omfattende kunnskap om installasjon, konfigurering og vedlikehold av programvare og maskinvare. Dokumenterte evner til å feilsøke tekniske problemer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for teknikere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for teknikere, slik at potensielle arbeidsgivere får et innblikk i arbeidshistorikken, kvalifikasjonene og ferdighetene dine. Erfaringsdelen bør inneholde informasjon om tidligere roller og ansvarsområder, samt relevant opplæring eller sertifiseringer du har fått. Denne informasjonen vil hjelpe arbeidsgivere med å avgjøre om du passer til stillingen eller ikke. I tillegg kan en god erfaringsdel hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere ved å vise at du er engasjert i faget, og hvilke kompetanseområder du har.

For eksempel:

 • Teknisk støtte til sluttbrukere i et bedriftsmiljø.
 • Bidro til å løse eskalerte tekniske problemer.
 • Brukte problemløsningsferdigheter til å feilsøke og reparere tekniske problemer.
 • Utviklet og implementert nye prosesser for å øke systemeffektiviteten.
 • Analyserte og dokumenterte systemkrav for oppgraderinger og reparasjoner.
 • Utførte installasjoner og konfigurasjoner av programvare.
 • Testet og verifisert systemets funksjonalitet etter oppgraderinger eller reparasjoner.
 • Bistod i utviklingen og implementeringen av systemopplæringsprogrammer.
 • Teknisk assistanse på stedet etter behov.
 • Utførte regelmessig systemvedlikehold og feilsøking.


Eksempel på CV for teknikerutdanning

En tekniker trenger vanligvis videregående skole eller tilsvarende, for eksempel GED, for å komme inn i yrket. I noen tilfeller kan det være nødvendig med høyere utdanning, fagbrev eller spesialisert opplæring, avhengig av type stilling. I tillegg foretrekker mange arbeidsgivere å ansette teknikere som har erfaring fra jobben eller formell opplæring.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for teknikere:

 • Associate of Applied Science, elektroteknologi, ABC College, Anytown, ST, 2019
 • Sertifikat i datamaskin- og nettverksreparasjon, ABC College, Anytown, ST, 2018
 • Sertifikat i mobilreparasjon og -vedlikehold, ABC College, Anytown, ST, 2017
 • OSHA 10-timers sikkerhetsopplæring, ABC College, Anytown, ST, 2016


Teknikerferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for teknikere fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere raskt og enkelt å identifisere de mest relevante ferdighetene og kvalifikasjonene en søker har for stillingen vedkommende søker på. Arbeidsgivere kan bruke denne informasjonen til å avgjøre om søkeren passer til stillingen. I tillegg kan opplisting av ferdigheter hjelpe søkeren med å skille seg ut fra konkurrentene og vise frem sin ekspertise på området.

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Tidshåndtering
 3. Kundeservice
 4. Kommunikasjon
 5. Teamarbeid
 6. Organisatorisk
 7. Ledelse
 8. Tilpasningsevne
 9. Oppmerksomhet på detaljer
 10. Kritisk tenkning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Feilsøking
 2. Reparasjon av maskinvare
 3. Nettverksadministrasjon
 4. Dataprogrammering
 5. Systemanalyse
 6. Databaseadministrasjon
 7. Dataanalyse
 8. Reparasjon av elektronikk
 9. Teknisk støtte
 10. Installasjon av programvare


Vanlige feil å unngå når du skriver en tekniker-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for teknikere

 • Fremhev relevante tekniske ferdigheter og sertifiseringer
 • Spesifiser dine kompetanse- og erfaringsområder
 • Inkluder kontaktinformasjon og språkkunnskaper
 • Gi en oversikt over arbeidsoppgavene du har utført
 • Beskriv eventuelle spesialiseringer eller sertifiseringer du har.
 • Ta med eventuelle priser og anerkjennelser du har mottatt
 • Sørg for at CV-en din er skreddersydd for den spesifikke jobben du søker på.
 • Ta med eventuell relevant erfaring fra frivillig arbeid eller praksis.
 • Fremhev eventuelle myke ferdigheter som er relevante for jobben.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis