Eksempel på CV for løsningsarkitekt (gratis guide)

Lag en løsningsarkitekt-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (83 stemmer)

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for løsningsarkitekter. Her finner du en omfattende guide til hvordan du lager en effektiv CV for stillingen som løsningsarkitekt. Artikkelen tar deg gjennom alle trinnene i prosessen med å skrive en CV, fra å skissere erfaring og kvalifikasjoner til å formatere dokumentet og tilpasse det til jobben du søker på. Når du er ferdig med denne artikkelen, har du en gjennomarbeidet CV som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en løsningsarkitekt?

En løsningsarkitekt er ansvarlig for å designe og levere teknologiløsninger som oppfyller virksomhetens krav. De må ha den tekniske kunnskapen som trengs for å vurdere dagens system og identifisere forbedringsområder, samt evnen til å skape effektive løsninger som oppfyller organisasjonens behov. De må kunne kommunisere og samarbeide effektivt med interessenter for å sikre at den endelige løsningen oppfyller deres behov. De må også ha evnen til å tenke strategisk og planlegge for systemets langsiktige suksess. I tillegg må løsningsarkitekter kunne identifisere potensielle risikoer og utvikle planer for å redusere dem.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for løsningsarkitekter:

Hva er noen av ansvarsområdene til en løsningsarkitekt?

 • Designe og utvikle løsninger som er skalerbare, sikre og kostnadseffektive.
 • Gi teknisk veiledning og lederskap til utviklere, ingeniører og andre interessenter.
 • Identifisere og løse tekniske problemer knyttet til løsningene.
 • Vurdere det nåværende tekniske miljøet og komme med anbefalinger til forbedringer.
 • Utarbeidelse av tekniske krav, arkitekturdiagrammer og annen relatert dokumentasjon.
 • Opprette og vedlikeholde standarder og beste praksis for utvikling, distribusjon og administrasjon av løsninger.
 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med leverandører og partnere
 • Sikre at løsningene oppfyller virksomhetens krav.

Eksempel på CV for løsningsarkitekter til inspirasjon

Navn: John Smith

E-post: johnsmith@example.com

Tlf: 555-555-5555

John Smith er en svært erfaren og kunnskapsrik løsningsarkitekt med over 10 års erfaring innen design og utvikling av innovative programvareløsninger. Han har dokumentert at han har levert vellykkede prosjekter i ulike bransjer, og han er også svært dyktig på sky- og mobilarkitektur. John har en solid bakgrunn innen system- og nettverksarkitektur og brenner for å skape kvalitetsløsninger som overgår kundenes forventninger.

Arbeidserfaring
 • Design- og utviklingsleder, ABC Corporation, 2018 - i dag
 • Ledende arkitekt, XYZ Solutions, 2015-2018
 • Løsningsarkitekt, Big Corporation, 2010-2015
Utdanning
 • Master i datavitenskap, University of California, 2011
 • Bachelor of Science i datavitenskap, University of California, 2008
Kompetanse
 • Databehandling i nettskyen
 • Systemarkitektur
 • Programvareutvikling
 • Nettverksarkitektur
Sertifiseringer
 • AWS Certified Solutions Architect - Professional
 • AWS Certified Solutions Architect - Associate
Språk
 • Engelsk
 • Spansk


CV-tips for løsningsarkitekter

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en løsningsarkitekt-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne løsningsarkitekter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med programvare- og infrastrukturarkitektur.
 • Beskriv erfaringene dine på en kortfattet og tydelig måte, og legg vekt på resultatene av arbeidet ditt.
 • Ta med spesifikke detaljer om teknologiene du har arbeidet med, og hvilke utfordringer du har løst.
 • Kvantifiser suksessene med konkrete resultater, for eksempel kostnadsbesparelser eller økt effektivitet.
 • Ta med informasjon om dine ferdigheter innen kommunikasjon, lederskap og problemløsning.


Eksempler på oppsummering av løsningsarkitekt-CV

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for løsningsarkitekter er en viktig del av enhver CV, ettersom det gir arbeidsgiveren et øyeblikksbilde av kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Sammendraget eller målsetningen bør fremheve kandidatens kompetanse og erfaring innen løsningsarkitektur, samt eventuelle relevante sertifiseringer, tekniske ferdigheter og resultater. Ved å oppsummere kandidatens kvalifikasjoner og erfaring kan arbeidsgiveren raskt avgjøre om kandidaten er egnet for stillingen, og ta en informert beslutning om å innkalle vedkommende til intervju.

For eksempel:

 • Erfaren løsningsarkitekt med over 10 års ledererfaring innen design, utvikling og implementering av vellykkede programvareløsninger.
 • Dyktig løsningsarkitekt med lang erfaring innen modernisering av IT-infrastruktur og utvikling av innovative løsninger.
 • Resultatorientert løsningsarkitekt med ekspertise innen Agile-metodikk, databasedesign og systemintegrasjon.
 • Innovativ løsningsarkitekt med dokumentert evne til raskt å analysere og løse komplekse problemer.
 • Dyktig løsningsarkitekt med erfaring i å utvikle kostnadseffektive løsninger, lære opp team og lede prosjekter.


Bygg en sterk erfaringsdel til løsningsarkitekt-CV-en din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en løsningsarkitekt-CV fordi den fremhever de viktigste prestasjonene dine og demonstrerer din ekspertise på området. Det gir også potensielle arbeidsgivere et klart bilde av hva du kan tilføre stillingen. En sterk erfaringsdel kan skille deg ut fra andre søkere og vise at du er en kvalifisert og dyktig kandidat. I tillegg vil en sterk erfaringsdel hjelpe deg med å skille deg ut når arbeidsgivere leter etter den rette kandidaten til stillingen som løsningsarkitekt.

For eksempel:

 • Designet og implementert en rekke løsninger på bedriftsnivå for en rekke kunder.
 • Utviklet programvare- og maskinvarearkitekturløsninger for store distribuerte applikasjoner.
 • Bidro med teknisk ekspertise i utviklingen av kostnadseffektive, innovative og sikre løsninger for kundene.
 • Utviklet og vedlikeholdt dokumentasjon for programvare- og maskinvarearkitekturer.
 • Definert og etablert arkitekturstandarder for ulike utviklingsteam.
 • Samarbeidet med programvare- og maskinvareingeniører for å sikre vellykkede løsninger.
 • Undersøkte og evaluerte nye teknologier og løsninger for bruk i prosjekter.
 • Utførte tekniske gjennomganger av arkitekturdesign.
 • Teknisk veiledning og assistanse til prosjektteamene.
 • Ledet flere prosjekter og sørget for at alle tidsfrister ble overholdt.


Eksempel på utdannelse i løsningsarkitektens CV

En løsningsarkitekt må vanligvis ha en bachelorgrad i datavitenskap, informasjonsteknologi eller et beslektet fagområde. I tillegg bør de ha betydelig erfaring med IT-arkitektur og programvareutvikling og være kjent med ulike programmeringsspråk. De bør også ha inngående kunnskap om cloud computing og infrastruktur, samt erfaring med utviklingsmetoder som Agile og DevOps. Kunnskap om systemintegrasjon, dataanalyse og prosjektledelse er også en fordel.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en løsningsarkitekts CV:

 • Bachelorgrad i informatikk, University of California, Los Angeles, CA (2015)
 • Mastergrad i informatikk, University of California, San Diego, CA (2018)
 • Sertifisert AWS Solutions Architect Associate (2020)
 • Sertifisert AWS Cloud Practitioner (2019)
 • Sertifisert ITIL V3 Foundation (2021)


Ferdigheter som løsningsarkitekt i en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en løsningsarkitekt fordi det er en svært spesialisert rolle, og arbeidsgivere vil vite at du har de tekniske og mellommenneskelige ferdighetene som er nødvendige for å lykkes i stillingen. Ferdigheter du bør vurdere å ta med i CV-en er: erfaring med å designe og implementere komplekse IT-løsninger, kjennskap til sky-, nett-, mobil- og annen teknologi, evne til å forstå forretningskrav og omsette dem til tekniske løsninger, gode kommunikasjons- og problemløsningsevner og evne til å samarbeide med interessenter. Hvis du inkluderer disse ferdighetene i CV-en, viser du arbeidsgiveren at du har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å lykkes i stillingen.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Strategisk tenkning
 3. Problemløsning
 4. Analytiske ferdigheter
 5. Kommunikasjon
 6. Prosjektledelse
 7. Teknisk kunnskap
 8. Teamarbeid
 9. Forhandling
 10. Mellommenneskelige ferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Cloud Computing
 2. Programvareutvikling
 3. Dataintegrering
 4. Prosjektledelse
 5. Forretningsanalyse
 6. Systemarkitektur
 7. Datamodellering
 8. Programvaredesign
 9. Nettverkssikkerhet
 10. Teknisk ledelse


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for løsningsarkitekter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en løsningsarkitekt

 • Fremhev dine tekniske ferdigheter og din erfaring med utforming og implementering av programvareløsninger.
 • Gi eksempler på hvordan du har brukt din tekniske kunnskap til å skape vellykkede løsninger.
 • Vis frem din erfaring med de nyeste teknologiene, verktøyene og rammeverkene.
 • Vise at du forstår den forretningsmessige konteksten for løsningene dine
 • Beskriv din erfaring med brukeropplevelsesdesign og dataanalyse.
 • Beskriv din erfaring med å lede store prosjekter og team.
 • Beskriv hva du har oppnådd når det gjelder å skape gode resultater for kundene dine.
 • Fremhev din evne til å skape og vedlikeholde relasjoner med viktige interessenter.
 • Demonstrere din evne til å utvikle og presentere overbevisende argumenter for nye løsninger.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis