Eksempel på CV for økonomisjef (gratis guide)

Lag en CV for økonomisjef som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Økonomisjef CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (39 stemmer)
Økonomisjef CV Eksempel

Formålet med denne artikkelen er å gi et omfattende eksempel på en CV for en økonomisjef. Eksemplet er en utmerket veiledning for jobbsøkere som ønsker å skrive en målrettet CV som viser frem deres unike ferdigheter og erfaring. Eksemplet gir også nyttige tips om formatering og struktur, samt nyttige fraser og nøkkelord som kan bidra til å optimalisere CV-en for søkersporingssystemer (ATS).

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en økonomisjef?

Økonomisjefens hovedoppgave er å lede og føre tilsyn med den daglige driften av økonomiavdelingen. Dette innebærer blant annet å lage og administrere budsjetter, utarbeide regnskaper, prognostisere økonomiske trender og analysere økonomiske data. Økonomisjefen samarbeider også tett med andre avdelinger for å sikre at deres økonomiske mål blir nådd, og gir råd og veiledning om økonomiske beslutninger. I tillegg kan en økonomisjef være ansvarlig for å utvikle og implementere økonomiske retningslinjer, prosedyrer og systemer.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for økonomisjefer:

Hvilke ansvarsområder har en økonomisjef?

 • Utvikling og forvaltning av finansielle systemer og retningslinjer
 • Analyse av finansielle resultater og risikoer
 • Utarbeide og presentere økonomiske rapporter for ledelsen
 • Overvåke utarbeidelsen av budsjetter
 • Kontroll av inntekter og utgifter
 • Håndtering av finansregnskap og rapportering
 • Maksimere avkastningen og redusere den finansielle risikoen
 • Evaluerer og gir råd om forretningsmessige og finansielle muligheter.

Eksempel på CV for økonomisjef til inspirasjon

Økonomisjef
Personlige opplysninger
Navn: John Doe
Adresse: 123 Any Street, Anytown, Anystate
Telefon: +1 (555) 555-5555
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag
John Doe er en erfaren økonomisjef med ti års erfaring innen økonomistyring og regnskap. Han har administrert budsjetter på flere millioner dollar og iverksatt kostnadsbesparende tiltak. John kan vise til gode resultater når det gjelder å analysere økonomiske data, prognostisere trender og utarbeide finansielle strategier. Han er en dyktig kommunikator og liker å samarbeide med tverrfaglige team for å nå organisasjonens mål.

Arbeidserfaring

 • Økonomisjef, ABC Corporation, Anytown, Anystate (2014-nåværende)
  • Administrere et budsjett på 3 millioner dollar og prognostisere fremtidig økonomisk utvikling.
  • Utvikle og iverksette kostnadsbesparende tiltak for å optimalisere budsjettresultatet.
  • Analyserer økonomiske data og utarbeider rapporter som presenteres for toppledelsen.
  • Lede tverrfunksjonelle team for å forbedre finansielle prosesser og prosedyrer.
 • Senior finansanalytiker, XYZ Corporation, Anytown, Anystate (2010-2014)
  • Analyserte økonomiske data og utarbeidet økonomiske prognoserapporter.
  • Utarbeidet og presentert økonomiske data for ledergruppen
  • Samarbeidet med tverrfunksjonelle team for å utvikle finansielle planer.

Utdanning
Bachelor of Science, regnskap, hvilket som helst universitet, hvilken som helst stat (2006-2010)

Kompetanse
Finansiell analyse, finansiell rapportering, budsjettering, prognoser, strategier for kostnadsbesparelser

Sertifiseringer
Statsautorisert revisor (CPA), sertifisert finansanalytiker (CFA)

Språk
Engelsk (flytende), spansk (konversasjon)CV-tips for økonomisjef

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være lurt å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for økonomisjefer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne økonomisjefer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremheve dine kunnskaper om regnskapsprinsipper og finansielle regler
 • Ta med en liste over kjernekompetansen din, for eksempel budsjettstyring, økonomisk analyse og rapportering og finansiell modellering.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller yrkesbetegnelser du har oppnådd.
 • Vise hvordan du har ledet prosjekter på en vellykket måte og oppnådd økonomiske mål.
 • Ta med relevant erfaring fra tidligere økonomistillinger, for eksempel kostnadsanalyse eller økonomiske prognoser.


Eksempler på CV-sammendrag for økonomisjef

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er en fin måte å raskt synliggjøre dine ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaringer for en potensiell arbeidsgiver. Det gir dem en umiddelbar forståelse av hvem du er og hva du kan bidra med. Dette kan være spesielt nyttig i den konkurranseutsatte finansbransjen, der arbeidsgivere er på utkikk etter dyktige kandidater som kan sette i gang med det samme. Et CV-sammendrag for økonomisjefer gir deg mulighet til å fremheve kvalifikasjonene dine og vise hvilken verdi du kan tilføre organisasjonen.

For eksempel:

 • Svært erfaren økonomisjef med over 10 års erfaring innen økonomisk analyse, budsjettering og datahåndtering.
 • Vellykket planlegging og gjennomføring av finansielle strategier som har resultert i økt lønnsomhet og likviditet.
 • Dokumenterte evner til å utvikle og vedlikeholde relasjoner med viktige interessenter og til å forvalte ressurser på en effektiv måte.
 • Utmerkede kommunikasjons-, problemløsnings- og organisasjonsevner og evne til å overholde stramme tidsfrister.
 • Kjennskap til en rekke regnskapsprogrammer, inkludert QuickBooks, MYOB og Xero.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for økonomisjefer

En sterk erfaringsdel i en CV for økonomisjefer er viktig for å vise dine kvalifikasjoner og din kompetanse. Det gjør det raskt og enkelt for arbeidsgivere å forstå omfanget av erfaringen din, hvilke økonomiske resultater du har oppnådd og hvordan du kan være en verdifull ressurs for organisasjonen. Erfaringsdelen bør inneholde stillingstittel, selskapet du jobbet for, dato for ansettelsen og en oppsummering av ansvarsområder og resultater. I denne delen bør du også vise at du har lykkes med å styre den økonomiske driften og utarbeide strategier for å forbedre organisasjonens prosesser. Ved å gi en detaljert beskrivelse av dine tidligere roller kan arbeidsgivere få en bedre forståelse av dine kvalifikasjoner og evner.

Et eksempel:

 • Ledet et team av økonomimedarbeidere med ansvar for å levere økonomiske analyser og forretningsveiledning til toppledelsen.
 • Utviklet og implementert økonomiske retningslinjer og prosedyrer som har økt effektiviteten og redusert kostnadene.
 • Opprettet og vedlikeholdt komplekse økonomiske modeller for å spore og prognostisere økonomiske resultater.
 • Finansiell rådgivning og støtte til toppledelsen og styret.
 • Utarbeidet og analyserte regnskaper og rapporter for å vurdere nåværende resultater og fremtidige prognoser.
 • Utførte økonomiske analyser for å identifisere ineffektivitet, muligheter og risikoer.
 • Forhandlet frem og sikret fordelaktige kredittvilkår hos leverandører og långivere.
 • Utviklet og vedlikeholdt budsjettprosessen, inkludert prognoser og kostnadskontroll.
 • Styrte og overvåket selskapets kontantstrøm og likviditet.
 • Utarbeidet og arkivert økonomiske rapporter til lokale, statlige og føderale tilsynsmyndigheter.


Eksempel på utdannelse for økonomisjef

En økonomisjef bør ha minimum en bachelorgrad i finans, regnskap, økonomi eller et beslektet fagområde. De bør også ha erfaring med budsjettering, prognoser, økonomisk analyse og strategisk planlegging. Mange økonomisjefer har også en MBA- eller CFA-tittel.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en økonomisjef:

 • MBA i bedriftsøkonomi, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, 2019
 • Bachelor of Science i finans, Ohio State University, Columbus, OH, 2017
 • Statsautorisert revisor, American Institute of Certified Public Accountants, 2017
 • Sertifikat i finansiell analyse, College of Financial Planning, Denver, CO, 2016


Økonomisjefens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en din som økonomisjef, fordi det gir arbeidsgivere en kortfattet oversikt over dine kvalifikasjoner og evner. Ferdigheter viser arbeidsgivere at du har den tekniske kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å lede et økonomiteam på en effektiv måte. De viser også at du har de myke ferdighetene som arbeidsgivere er ute etter, for eksempel problemløsning, samarbeid og kommunikasjon. Hvis du gir eksempler på hvordan du har brukt ferdighetene dine i jobbsammenheng, vil arbeidsgivere forstå hvordan du kan bruke disse ferdighetene.

Myke ferdigheter:

 1. Økonomisk analyse
 2. Strategisk planlegging
 3. Risikostyring
 4. Dataanalyse
 5. Kommunikasjon
 6. Ledelse
 7. Organisatorisk
 8. Prosjektledelse
 9. Problemløsning
 10. Forhandlinger
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Budsjettering
 3. Prognoser
 4. Regnskapsføring
 5. Datahåndtering
 6. Risikostyring
 7. Investeringsanalyse
 8. Revisjon
 9. Etterlevelse
 10. Skatteplanlegging


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for økonomisjefer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en økonomisjef

 • Fremheve tekniske og kvantitative ferdigheter
 • Ta med sertifiseringer og faglige medlemskap
 • Beskriv tidligere arbeidsoppgaver i detalj
 • Fokus på erfaring med finansiell analyse og rapportering
 • Vise at du har lykkes med å utvikle og gjennomføre finansielle strategier.
 • Vise kunnskap om regnskapsprinsipper og -forskrifter
 • Inkluderer programvarekompetanse relatert til økonomi
 • Oppgi eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis