Eksempel på CV for regnskapsassistent (gratis guide)

Lag en CV for regnskapsassistenter som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Regnskapsassistent CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (74 stemmer)
Regnskapsassistent CV Eksempel

Er du på utkikk etter en stilling som regnskapsassistent? I så fall må du lage en CV som skiller seg ut fra konkurrentene. Vårt eksempel på en CV for regnskapsassistent viser deg hvordan du lager en CV som fremhever kvalifikasjonene dine og hjelper deg med å få et intervju. Du vil lære om de viktigste delene av en CV, det beste formatet for en CV for regnskapsassistenter og tips til hvordan du skriver et profesjonelt sammendrag. Vårt eksempel på en CV for regnskapsassistent er det perfekte utgangspunktet for å lage din egen vellykkede CV.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en regnskapsmedarbeider?

En regnskapsmedarbeider er ansvarlig for å bistå regnskapspersonalet med den daglige håndteringen av finansielle transaksjoner og rapportering. Typiske arbeidsoppgaver er å hjelpe til med kundefordringer og leverandørgjeld, utarbeide journalposter og bankavstemminger samt avstemme balansekontoer. Regnskapsassistenter kan også ha ansvar for å utarbeide månedlige økonomiske rapporter, fakturere kunder og hjelpe til med å utarbeide selvangivelser ved årsskiftet.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for regnskapsassistenter:

Hva er noen av ansvarsområdene til en regnskapsmedarbeider?

 • Utarbeide økonomiske dokumenter som fakturaer, regninger og leverandør- og kundefordringer.
 • Administrere registreringer og kvitteringer
 • Avstemme kontoutskrifter
 • Behandle betalinger og fakturaer
 • Overvåke finansielle transaksjoner
 • Oppdatering av interne regnskapsdatabaser og regneark
 • Bistå med utarbeidelse av budsjett
 • Utføre arkivering og generelle administrative oppgaver
 • Gjennomgå og verifisere utleggsrapporter
 • Gjennomføre finansielle revisjoner og gjennomganger
 • Gi støtte til regnskapsavdelingen

Eksempel på CV for regnskapsassistent til inspirasjon

Personlige opplysninger

 • Navn: John Doe
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
 • Telefon: +1 123-456-7890
 • E-post: john.doe@example.com

Sammendrag

John Doe er en erfaren regnskapsassistent med bakgrunn innen bokføring, økonomisk analyse og dataregistrering. Han har en Associate's degree i regnskap og er sertifisert i QuickBooks. Han snakker flytende engelsk og spansk.

Arbeidserfaring

 • Regnskapsassistent, ABC Company, Anytown, ST (mai 2017 - i dag)

 • Føre regnskap, inkludert fakturaer, betalinger og leverandør- og kundefordringer.
 • Utføre bankavstemminger, dataregistrering og justeringer.
 • Utarbeide og analysere økonomiske rapporter, inkludert resultatregnskap og balanse.
 • Bistå i utarbeidelsen av budsjetter
 • Besvare kundehenvendelser og løse problemer

Utdanning

 • Associate's Degree i regnskap, XYZ University, Anytown, ST (mai 2017)

Kompetanse

 • Bokføring
 • Finansiell analyse
 • Dataregistrering
 • QuickBooks
 • Kundeservice

Sertifiseringer

 • QuickBooks Certified ProAdvisor (mai 2017)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (flytende)


CV-tips for regnskapsassistent

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for regnskapsassistenter.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne regnskapsassistenter - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant erfaring fra tidligere stillinger for å vise at du har kunnskap om regnskap.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer du har, og husk å oppgi datoen de ble oppnådd.
 • Demonstrere din evne til å arbeide med flere systemer og programmer som brukes i regnskapsbransjen.
 • Oppgi relevant ledererfaring og størrelsen på teamet du har ledet.
 • Vis at du er i stand til å håndtere konfidensiell informasjon, for eksempel finansielle dokumenter.


Eksempler på CV-sammendrag for regnskapsassistent

Et CV-sammendrag er et viktig verktøy for å skille deg ut fra andre jobbsøkere. Her kan du fremheve regnskapsmedarbeiderens erfaring, ferdigheter og kvalifikasjoner på en kortfattet og overbevisende måte som fanger oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere. Det gir også rekrutteringsansvarlige et øyeblikksbilde av kunnskapen og erfaringen din, noe som raskt kan avgjøre om du er den rette for jobben. Ved å vise rekrutteringsavdelingen at du er den beste kandidaten til jobben, kan CV-sammendraget eller målsettingen din for regnskapsassistenter utgjøre forskjellen på om du blir innkalt til intervju eller ikke.

For eksempel:

 • Nyutdannet regnskapsfører med god kunnskap om økonomiske begreper og prinsipper. Erfaring med verifisering og registrering av finansiell informasjon.
 • Godt organisert regnskapsassistent med 3 års erfaring innen dataregistrering, avstemminger, arkivering og journalføring.
 • Regnskapsassistent med 5 års erfaring med økonomi- og regnskapsoppgaver. Sterke organisatoriske, analytiske og problemløsende evner.
 • Erfaren regnskapsmedarbeider med utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter. Dyktig i å utarbeide regnskaper, journalposter og avstemminger.
 • Motivert regnskapsmedarbeider med gode evner til multitasking og sans for detaljer. God kunnskap om regnskapsprinsipper og -praksis.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til CV-en for regnskapsassistenter

En sterk erfaringsdel i en CV for regnskapsassistenter er viktig for å vise frem din faglige bakgrunn og dine kvalifikasjoner for stillingen. Denne delen bør inneholde en detaljert beskrivelse av din arbeidshistorikk, med vekt på relevant erfaring innen regnskap eller økonomi. Den bør også inneholde alle relevante sertifiseringer og utdanningskvalifikasjoner du har. I tillegg bør den også inneholde en liste over eventuelle priser, utmerkelser eller spesielle prestasjoner du har gjort deg fortjent til tidligere. Ved å lage en sterk erfaringsdel kan du vise potensielle arbeidsgivere at du har de nødvendige kvalifikasjonene og erfaringene for å lykkes i stillingen.

For eksempel:

 • Administrativ støtte til regnskapsavdelingen, inkludert arkivering og organisering av regnskapsdokumenter.
 • Gjennomgått, validert og lagt inn data i økonomisystemene.
 • Bistått i utarbeidelsen av økonomiske rapporter og regnskaper.
 • Behandlet daglige fakturaer, betalingsanmodninger og andre relaterte transaksjoner.
 • Avstemming av leverandørgjeld og kundefordringer
 • Vedlikehold og oppdatering av regnskapsbøker
 • Organiserte og fulgte opp utleggsrapporter
 • Gjennomgang og behandling av utleggsrapporter
 • Utarbeidelse av måneds- og kvartalsrapporter for gjennomgang av ledelsen
 • Bistand til eksterne revisorer under revisjoner


Eksempel på utdannelse for regnskapsassistent

Regnskapsassistenter trenger vanligvis videregående skole eller tilsvarende, selv om noen arbeidsgivere kan kreve høyere utdanning innen regnskap eller bokføring. Arbeidsgivere kan også kreve sertifisering i programvare relatert til regnskap, for eksempel QuickBooks, Microsoft Excel og Sage 50. I tillegg må regnskapsassistenter ha gode organisatoriske og problemløsende ferdigheter, samt gode matematikkunnskaper.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for regnskapsassistenter:

 • Bachelor of Science i regnskap, XYZ University, 2020
 • Associate's Degree i bedriftsøkonomi, ABC College, 2018
 • Lisens som statsautorisert revisor (CPA), delstaten ABC, 2021
 • Advanced Excel Training Certificate, ABC College, 2018


Regnskapsassistentens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en din fordi det gir arbeidsgivere et innblikk i dine kunnskaper og evner. Ferdigheter hjelper arbeidsgivere med å avgjøre om du har de nødvendige kvalifikasjonene for å lykkes i en bestemt rolle. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for regnskapsassistenter er datakunnskaper, økonomisk analyse, problemløsning og organisatoriske ferdigheter. Hvis du legger til disse ferdighetene i CV-en din, viser du arbeidsgiverne at du har de nødvendige kvalifikasjonene og kompetansen til å bli en effektiv og vellykket regnskapsassistent.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Kommunikasjonsevner
 3. Tidshåndtering
 4. Oppmerksomhet på detaljer
 5. Problemløsning
 6. Mellommenneskelige ferdigheter
 7. Finansiell forståelse
 8. Analytisk tenkning
 9. Dataregistrering
 10. Multitasking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Bokføring
 2. Utarbeidelse av selvangivelser
 3. Finansiell analyse
 4. Kostnadsregnskap
 5. Revisjon
 6. Leverandørreskontro
 7. Debitorer
 8. QuickBooks
 9. Analyse av regneark
 10. Dataregistrering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for regnskapsassistenter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en regnskapsmedarbeider

 • Fremhev relevant administrativ erfaring
 • Inkluderer spesifikk kunnskap om regnskapsprogramvare
 • Angi at du behersker Microsoft Office-produkter
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller etterutdanningskurs
 • Oppgi detaljert erfaring med dataregistrering og bokføring.
 • Utmerkede evner til å organisere og løse problemer
 • Oppgi eventuell erfaring med regnskapsrelatert kundeservice
 • Demonstrere evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis