Eksempel på CV for regnskapsspesialist (gratis guide)

Lag en CV for regnskapsspesialister som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for regnskapsspesialister
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (106 stemmer)
Eksempel på CV for regnskapsspesialister

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for regnskapsspesialister. Her kan du lese om hvordan du lager en effektiv CV for en stilling som regnskapsspesialist. Vi gir deg en omfattende oversikt over hva som er viktig å ta med i en CV, samt tips og gode råd for å sikre at CV-en din skiller seg ut blant konkurrentene. Med riktig informasjon og veiledning kan du lage en profesjonell CV som gir deg et godt grunnlag for jobbsøkingen.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en regnskapsspesialist?

En regnskapsspesialist er ansvarlig for den økonomiske bokføringen og rapporteringen i en organisasjon. Dette kan omfatte utarbeidelse av regnskaper, avstemming av kontoer, utarbeidelse av journalposter, lønns- og skatteinnberetninger og andre relaterte oppgaver. De kan også være ansvarlige for å utvikle og implementere interne kontroller for å sikre nøyaktighet og overholdelse av regelverk.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for regnskapsspesialister:

Hva er noen av ansvarsområdene til en regnskapsspesialist?

 • Føring av regnskaper
 • Avstemming av kontoer
 • Generere økonomiske rapporter
 • Utarbeidelse av budsjetter
 • Sammenstilling og analyse av data
 • Opprette utgiftsrapporter
 • Utføre revisjoner
 • Hjelpe til med lønnsbehandlingen
 • Overvåking av kontantstrømmer
 • Utvikling av retningslinjer for internkontroll

Eksempel på CV for regnskapsspesialister til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Michael Doe
Adresse: 123 Main Street, New York, NY 10001
Telefon: (111) 111-1111
E-post: michaeldoe@example.com

Profilsammendrag:
Godt organisert regnskapsspesialist med mer enn 5 års erfaring innen finansiell drift og regnskap. Bevist evne til å utvikle og implementere interne økonomiske kontroller, fremme samsvar med organisasjonens retningslinjer og støtte toppledelsen i økonomiske beslutninger. Erfaring med håndtering av kundefordringer og leverandørgjeld, budsjettering og prognoser samt utarbeidelse av regnskap.

Arbeidserfaring:

 • Regnskapsspesialist hos ABC Company, New York, NY (2018 - i dag)
  • Administrere kundefordringer, leverandørgjeld og hovedbokføring.
  • Utarbeide, analysere og presentere måneds-, kvartals- og årsregnskap.
  • Utvikle, implementere og vedlikeholde interne økonomiske kontroller for å sikre at organisasjonens retningslinjer overholdes.
  • Utføre budsjetterings- og prognosearbeid samt utføre kontantstrømanalyser.
 • Regnskapsmedarbeider hos XYZ Corporation, New York, NY (2016 - 2018)
  • Behandlet fakturaer og betalinger og avstemt kontoer.
  • Gjennomgikk og analyserte regnskaper og budsjetter.
  • Utarbeidet rapporter og ga støtte til regnskapsavdelingen.

Utdanning:

 • Bachelor of Science i regnskap, ABC University, New York, NY (2014)

Ferdigheter:

 • Finansiell rapportering
 • Kreditor- og leverandørreskontro
 • Revisjon
 • Hovedbok
 • Budsjettering og prognoser
 • Finansiell analyse
 • Microsoft Office-pakken

Sertifiseringer:

 • Sertifisert forvaltningsrevisor (CMA)
 • Autorisert revisor (CPA)

Språk:

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for regnskapsspesialister

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en CV for regnskapsspesialister.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne regnskapsspesialister - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine tekniske ferdigheter og erfaring med regnskapsprogramvare.
 • Inkluder et avsnitt som fremhever de viktigste prestasjonene dine i regnskapsroller.
 • Vis at du har sans for detaljer og er nøyaktig med tall.
 • Demonstrere din evne til å arbeide med regneark og økonomiske modeller.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller lisenser, for eksempel CPA eller CMA.


Eksempler på CV-sammendrag for regnskapsspesialister

Et CV-sammendrag eller CV-mål er en god måte å gjøre et godt førsteinntrykk på hos potensielle arbeidsgivere. Det bidrar til å fremheve kvalifikasjonene og erfaringene dine på en kortfattet og tydelig måte, noe som gjør det lettere for arbeidsgivere å forstå verdien og kunnskapen din. Et godt utformet sammendrag eller mål kan også fremheve din personlighet og entusiasme for jobben, slik at du skiller deg ut blant andre søkere.

For eksempel:

 • Erfaren regnskapsspesialist med mer enn 5 års erfaring innen alle aspekter av bokføring, regnskap, lønn og utarbeidelse av årsregnskap.
 • Gode ferdigheter i QuickBooks, Sage 50 og Microsoft Excel. Dyktig til å samarbeide med både interne og eksterne interessenter om økonomiske spørsmål.
 • Svært velorganisert regnskapsfører med sterk bakgrunn innen økonomisk analyse, budsjettering og prognoser. Kan raskt og nøyaktig vurdere og analysere økonomiske data.
 • Regnskapsspesialist med over 10 års erfaring i bransjen. Erfaring med leverandørreskontro, reskontro, fakturering og lønn. Bevist evne til å identifisere og løse avvik.
 • Dynamisk regnskapsspesialist med erfaring innen månedsavslutning, finansiell rapportering og budsjettering. Dyktig til å bruke ulike programvareapplikasjoner for å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten.


Lag en sterk erfaringsdel til din CV for regnskapsspesialister

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for regnskapsspesialister, fordi den gir arbeidsgivere en detaljert oversikt over den enkeltes tidligere erfaring. Erfaringsdelen bør inneholde informasjon som varighet, stillingstittel, arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Denne delen gjør det mulig for arbeidsgivere å raskt vurdere søkerens kvalifikasjoner, og den gir dem også et inntrykk av søkerens kompetansenivå. I tillegg hjelper det arbeidsgivere til raskt å identifisere søkere som har de nødvendige kvalifikasjonene for stillingen.

For eksempel:

 • Administrerte og vedlikeholdt flere finansielle databaser og sørget for at oppføringene var korrekte.
 • Månedlig behandling av leverandør- og kundefordringer, inkludert fakturaer, betalinger og regninger.
 • Utarbeidet regnskaper og rapporter i henhold til avdelingens krav.
 • Opprettet og vedlikeholdt arkiveringssystemer for finansielle dokumenter, rapporter og hovedbøker.
 • Bistod i den årlige budsjettprosessen for avdelingen.
 • Støtte til interne og eksterne revisorer i forbindelse med revisjonsforespørsler.
 • Utførte månedssluttprosedyrer og avstemminger.
 • Gjennomgikk og godkjente utleggsrapporter i samsvar med selskapets retningslinjer.
 • Analyserte og sporet kontoavvik for å identifisere potensielle avvik.
 • Undersøkte og løste kundeforespørsler i tide.


Eksempel på utdannelse for regnskapsspesialister

Regnskapsspesialister trenger vanligvis minst en bachelorgrad i regnskap eller et beslektet fagområde. Andre kvalifikasjoner kan være sertifisering som statsautorisert revisor, sertifisert internrevisor, Certified Management Accountant eller Certified Fraud Examiner. Kursene omfatter vanligvis emner som grunnleggende regnskap, regnskapsanalyse, revisjon, beskatning og kostnadsregnskap. De fleste arbeidsgivere foretrekker også å ansette regnskapsspesialister med erfaring på området.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en regnskapsspesialist:

 • Bachelorgrad i regnskap, University of California, Los Angeles (UCLA).
 • Autorisert revisor (CPA)
 • Mastergrad i økonomi og administrasjon, University of Southern California (USC)


Regnskapsspesialistens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en regnskapsspesialist fordi det gir arbeidsgivere et inntrykk av kandidatens kvalifikasjoner, evner og erfaring på området. Det fremhever kandidatens kunnskap om regnskapsprogramvare, samt forståelse av finansiell rapportering og andre regnskapskonsepter. Det hjelper også arbeidsgivere til raskt å identifisere kandidatens relevante ferdigheter og evner, og kan være en avgjørende faktor i ansettelsesbeslutningen.

Myke ferdigheter:

 1. Analytisk tenkning
 2. Problemløsning
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Tidshåndtering
 5. Mellommenneskelige ferdigheter
 6. Økonomisk styring
 7. Dataanalyse
 8. Oppmerksomhet på detaljer
 9. Kommunikasjon
 10. Teamarbeid
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Bokføring
 3. Utarbeidelse av skatteoppgjør
 4. Finansiell rapportering
 5. Kontoavstemming
 6. Revisjon
 7. Budsjettering
 8. Kostnadsregnskap
 9. Dataregistrering
 10. Likviditetsstyring


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for regnskapsspesialister

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en regnskapsspesialist

 • Fremhev relevant erfaring, for eksempel innen regnskap, revisjon, bokføring, skatteoppgjør, lønn og finansiell rapportering.
 • Oppgi eventuelle spesialiserte kunnskaper eller ferdigheter, for eksempel QuickBooks, Microsoft Office, programvare for skatteoppgjør, økonomisk analyse og bankavstemming.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller yrkeslisenser du har, for eksempel CPA, CMA eller Enrolled Agent.
 • Demonstrer din evne til multitasking ved å vise at du kan jobbe med flere prosjekter samtidig.
 • Fremhev dine evner til problemløsning og analyse.
 • Inkluder kunnskap om beste praksis innen regnskap, for eksempel god regnskapsskikk (GAAP) og International Financial Reporting Standards (IFRS).
 • Vis frem din evne til å samarbeide med en rekke ulike interessenter, for eksempel kunder, leverandører og andre kolleger.
 • Vis frem dine evner til å organisere, kommunisere og styre tiden.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis