Eksempel på CV for aktuar (gratis guide)

Lag en aktuar-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på Aktuar CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (67 stemmer)
Eksempel på Aktuar CV

Aktuarer er svært ettertraktede fagfolk som bruker matematiske og statistiske modeller til å analysere finansiell risiko og usikkerhet. I denne artikkelen finner du et eksempel på en aktuar-CV som fremhever aktuarens erfaring, ferdigheter og kvalifikasjoner slik at vedkommende skiller seg ut fra mengden. Den gir også nyttige tips om hvordan du skriver en effektiv CV for aktuaryrket. Vi håper denne artikkelen vil hjelpe deg med å lage en vinnende CV som gir deg den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en aktuar?

Aktuarer bruker matematikk, statistikk og finansteori til å analysere og vurdere risikoen forbundet med visse hendelser, for eksempel dødsfall, personskade, uførhet, sykdom og skade på eiendom. De bruker analysene til å utvikle strategier for å redusere eller håndtere risikoen og til å tegne forsikringer som gir beskyttelse mot potensielle tap som følge av disse hendelsene. Aktuarer bruker også sine ferdigheter til å utvikle pensjons- og helseplaner, analysere de økonomiske kostnadene ved lovforslag og gi råd til bedrifter i forbindelse med fusjoner og oppkjøp.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for aktuarer:

Hvilke ansvarsområder har en aktuar?

 • Analysere og beregne finansiell risiko ved hjelp av matematikk, statistikk og finansteori.
 • Undersøk historiske data for å prognostisere sannsynligheten for og kostnadene ved fremtidige hendelser.
 • Lage modeller for å beregne de økonomiske konsekvensene av visse risikoer og hjelpe kundene med å utvikle strategier for å minimere eller håndtere disse risikoene.
 • Utvikle og anbefale produkter som hjelper kundene med å redusere eller håndtere risiko.
 • Rådføre seg med kundene om en rekke spørsmål, for eksempel prissetting, produktutforming og retningslinjer for garantistillelse.
 • Overvåke og analysere endringer i økonomi, lovgivning og regelverk som kan påvirke kundenes risiko.
 • Gi råd om hvordan man best forvalter og investerer midler for å maksimere avkastningen og minimere risikoen.
 • Samarbeid med andre fagpersoner, for eksempel advokater og revisorer, for å sikre at gjeldende regelverk overholdes.

Eksempel på aktuar-CV til inspirasjon

Personlige opplysninger

 • Navn: John Smith
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
 • E-post: john.smith@example.com
 • Telefon: 123-456-7890

Sammendrag

John Smith er en erfaren aktuar som brenner for å løse komplekse problemer og hjelpe mennesker med å forstå sin økonomiske fremtid. Han har en sterk bakgrunn innen matematikk, dataanalyse og risikostyring, og er svært dyktig i Excel, MATLAB og annen analytisk programvare. Han er sertifisert aktuar og snakker flytende engelsk og spansk.

Arbeidserfaring

 • Aktuaranalytiker, ABC Company, Anytown, USA (2010-nåværende)
 • Analyserte kundedata for å fastsette passende forsikringspriser
 • Utviklet nye aktuarmodeller for prising og risikostyring.
 • Opprettet og vedlikeholdt aktuarielle databaser for dataanalyse.
 • ga aktuarisk rådgivning til interne og eksterne interessenter

Utdanning

 • Bachelor of Science i matematikk, Anytown University, Anytown, USA (2006-2010)

Kompetanse

 • Matematisk modellering
 • Dataanalyse
 • Risikohåndtering
 • Utvikling av programvare
 • Excel
 • MATLAB

Sertifiseringer

 • Associate of the Society of Actuaries (ASA) (aktuarforeningen)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (flytende)


CV-tips for aktuarer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en aktuars CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne aktuarer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med kvantitativ analyse, dataanalyse og risikostyring.
 • Ta med eventuelle relevante sertifiseringer, for eksempel Associate of the Society of Actuaries (ASA) eller Fellow of the Society of Actuaries (FSA).
 • Fremhev eventuelle spesialiseringer eller ekspertise, for eksempel innen aktuarberegninger av pensjoner eller ytelser til ansatte.
 • Nevn programvare du behersker, for eksempel Excel, Access og SAS.
 • Demonstrer dine tekniske skrive- og kommunikasjonsevner ved å inkludere relevante presentasjoner eller publikasjoner.


Eksempler på CV-sammendrag for aktuarer

Et CV-sammendrag eller en målsetning er et viktig verktøy for jobbsøkere som er aktuarer. Her kan arbeidsgiveren raskt danne seg et bilde av søkerens relevante erfaring og kvalifikasjoner. Den bør være kortfattet og fremheve de ferdighetene, kvalifikasjonene og erfaringene som er mest relevante for den ønskede stillingen. Et CV-sammendrag eller -mål fungerer også som en introduksjon til resten av CV-en og hjelper arbeidsgiveren med å avgjøre om søkeren passer til stillingen.

For eksempel:

 • Aktuar med mer enn 5 års erfaring innen risikostyring og forsikring. Dyktig innen dataanalyse, finansiell modellering og problemløsning.
 • Godt organisert aktuar med over 7 års erfaring innen skadeanalyse, finansiell modellering og risikovurdering. Dokumenterte resultater.
 • Profesjonell aktuar med over 8 års erfaring innen prognoser, dataanalyse og finansiell modellering. Dyktig til å balansere kundens behov med selskapets mål.
 • Erfaren aktuar med over 10 års erfaring innen finansiell modellering og risikostyring. Utmerkede evner til å organisere og analysere data.
 • Ekspert aktuar med over 20 års erfaring innen finansiell prognose og prosjektledelse. Dyktig til å samarbeide med team for å utvikle innovative løsninger.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til aktuar-CV-en din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en aktuars CV fordi den viser kandidatens ferdigheter og kvalifikasjoner til potensielle arbeidsgivere. Avsnittet bør inneholde all relevant erfaring knyttet til stillingen, for eksempel tidligere aktuar- eller økonomifunksjoner, samt eventuelle frivillige aktiviteter eller fritidsaktiviteter som viser kandidatens problemløsnings- og analyseferdigheter. Denne delen bør også inneholde eventuelle praksisplasser eller lærlingplasser som kandidaten har gjennomført. Erfaringsdelen bør være kortfattet og organisert i omvendt kronologisk rekkefølge for å fremheve de nyeste og mest relevante stillingene. Denne delen bør også inneholde eventuelle sertifiseringer eller lisenser kandidaten har oppnådd.

For eksempel:

 • Utførte detaljerte analyser av pensjonsfond og forsikringer for å fastslå langsiktige finansielle behov.
 • Gjennomført aktuarmessige vurderinger av pensjonsfond for å sikre at de er i samsvar med relevant regelverk.
 • Utformet og implementert avanserte aktuarmodeller for å kvantifisere finansiell risiko.
 • Gjennomgått og tolket aktuarrapporter og finansielle dokumenter for å identifisere områder med finansiell risiko.
 • Utviklet pensjonsmodeller for å forutsi fremtidige forpliktelser og justere for endringer i det økonomiske miljøet.
 • Ekspertrådgivning om aktuarmessige og økonomiske spørsmål til toppledelsen.
 • Utarbeidet aktuarmodeller for å evaluere den potensielle effekten av ny lovgivning på selskapets økonomi.
 • Analyserte finans- og forsikringsdata for å identifisere trender og foreslå forbedringer.
 • Utarbeidet rapporter og presentasjoner om aktuarmessige spørsmål for toppledelsen.
 • Vi informerte kundene om prinsippene i aktuarvitenskapen og betydningen av finansiell planlegging.


Eksempel på utdannelse i en aktuars CV

En aktuar må vanligvis ha en bachelorgrad i aktuarvitenskap, matematikk, statistikk eller et beslektet fagområde. I tillegg krever Society of Actuaries (SOA) og Casualty Actuarial Society (CAS) at man består en rekke eksamener for å bli kvalifisert aktuar.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en aktuars CV:

 • Bachelor of Science i matematikk, University of Texas, Austin, TX - Forventet uteksaminering mai 2021
 • Sertifikat i aktuarvitenskap, Society of Actuaries, Chicago, IL - juni 2019


Aktuarferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en aktuar-CV fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere din kompetanse og kunnskap. Det gir arbeidsgiverne en klar forståelse av dine evner og kvalifikasjoner. Ferdigheter kan også hjelpe deg med å skille deg ut fra andre kandidater med lignende utdannelse og erfaring. Eksempler på ferdigheter som ofte inkluderes i en aktuar-CV, er kunnskap om aktuarmatematikk, statistikk, risikostyring, finansiell analyse, problemløsning og datamodellering.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. Analytiske ferdigheter
 3. Problemløsning
 4. Kommunikasjon
 5. Organisatorisk
 6. Ledelse
 7. Oppmerksomhet på detaljer
 8. Tidshåndtering
 9. Fleksibilitet
 10. Mellommenneskelig
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Statistisk analyse
 2. Finansiell modellering
 3. Risikoanalyse
 4. Dataanalyse
 5. Matematikk
 6. Excel-modellering
 7. Programmering
 8. Regnskapsføring
 9. Databaseadministrasjon
 10. Aktuarvitenskap


Vanlige feil å unngå når du skriver en aktuar-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en aktuars CV

 • Fremhev dine kunnskaper i matematikk, statistikk og økonomisk analyse.
 • Vis frem dine evner til problemløsning.
 • Demonstrer din evne til å skape og tolke data.
 • Inkluder erfaring med risikoanalyse og prognoser.
 • Fremhev din evne til å arbeide med store datamengder.
 • Fremhev dine kunnskaper om forsikrings- og finansreglementet.
 • Legg vekt på kommunikasjonsferdighetene dine.
 • Husk å ta med alle relevante sertifiseringer.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis