Eksempel på CV for fordringsspesialist (gratis guide)

Lag en CV for skadespesialister som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Kravspesialist
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (46 stemmer)
Eksempel på CV for Kravspesialist

I denne artikkelen får du et eksempel på en profesjonell CV for en skadespesialist. Vi tar for oss alle de viktigste aspektene ved en vellykket CV, fra et omfattende sammendrag til alle de nødvendige ferdighetene og erfaringene som gjør at du skiller deg ut fra konkurrentene. Vi gir deg også tips og triks for å sikre at CV-en din blir best mulig. Med denne omfattende guiden er du ett skritt nærmere drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en skadespesialist?

En skadespesialist er ansvarlig for å behandle, utrede og løse forsikringskrav. Dette innebærer blant annet å vurdere kravets gyldighet, samle inn bevis og dokumentasjon, forhandle om oppgjør og utbetale erstatninger. De må også analysere skademønstre og vurdere risikoen for potensielle tap.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for fordringsspesialister:

Hva er noen av ansvarsområdene til en skadespesialist?

 • Utrede og behandle forsikringskrav
 • Vurdere forsikringsdekningen og fastslå omfanget av forsikringsselskapets ansvar.
 • Gjennomgå og analysere relevante dokumenter, for eksempel politirapporter, legejournaler og ansettelsespapirer.
 • Verifisere nøyaktigheten av all kravinformasjon
 • Forhandle med skadelidte, forsikringsselskaper og juridiske representanter.
 • Utvikle og anbefale oppgjørsbeløp
 • Føre detaljert oversikt over alle krav og utbetalinger
 • yte rask og høflig kundeservice
 • Hold deg oppdatert på endringer i forsikringsregelverk og forsikringsstandarder.

Eksempel på CV for kravspesialister til inspirasjon

John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (555) 555-5555
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag
John Doe er en erfaren skadespesialist med ekspertise i å løse kundeklager og komplekse skadesaker. Han er detaljorientert, organisert og har et øye for nøyaktighet. Han er opptatt av kvalitet og er dyktig til å yte effektiv kundeservice.

Arbeidserfaring

 • Skadespesialist, ABC Insurance Co - Anytown, USA (2020 - i dag)
  • Håndtere kundeklager og tvister i forbindelse med krav.
  • Verifisere kundeinformasjon og behandle krav.
  • Identifisere falske krav og løse avvik.
  • Gi kundeassistanse og svare på henvendelser.
 • Skadeanalytiker, DEF Insurance Co - Anytown, USA (2017 - 2020)
  • Utreder og behandler forsikringskrav.
  • Gjennomgang av forsikringer og fastsettelse av dekning.
  • Sørget for nøyaktig dataregistrering og overholdelse av regelverket.
  • Løste kundeklager i tide.

Utdanning
Bachelor of Science in Business Administration, Anytown University - Anytown, USA (2013)

Ferdigheter

 • Behandling av krav
 • Kundeservice
 • Dataregistrering
 • Oppdagelse av svindel
 • Forsikringsregulering

Sertifiseringer
Sertifisert skadespesialist, Anytown Insurance Institute - Anytown, USA (2019)

Språk
Engelsk (flytende)CV-tips for skadespesialister

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV som skadespesialist.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne skadespesialister - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med kundeservice, ettersom hovedoppgaven til en skadespesialist er å yte utmerket kundeservice.
 • Inkluder spesifikk erfaring med skadebehandling, for eksempel skadebehandling, håndtering av kundeforespørsler og klager og løsning av tvister.
 • Vis frem dine tekniske ferdigheter og datakunnskaper, ettersom mange arbeidsgivere nå bruker automatiserte systemer for å behandle krav.
 • Beskriv din kunnskap om relevante lover, forskrifter og bransjestandarder knyttet til skadebehandling.
 • Demonstrer din evne til problemløsning og konfliktløsning, ettersom skadespesialister må kunne løse komplekse problemer raskt.


Eksempler på CV-sammendrag for kravspesialister

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting kan brukes til å hjelpe en potensiell arbeidsgiver til raskt å vurdere hvilken verdi en kandidat kan tilføre bedriften. Ved hjelp av et sammendrag eller en målsetting kan arbeidsgiveren raskt identifisere kandidatens erfaring og kvalifikasjoner og avgjøre om vedkommende passer til jobben. For en skadespesialist bør et sammendrag eller en målsetting i CV-en kortfattet fremheve kandidatens erfaring som takstmann, samt relevant utdanning og sertifiseringer. Dette kan hjelpe arbeidsgiveren til raskt å avgjøre om kandidaten har de nødvendige ferdighetene for å lykkes i stillingen.

For eksempel:

 • Svært velorganisert og detaljorientert skadespesialist med 5 års erfaring fra forsikringsbransjen. Dyktig til å vurdere risiko, spore skader og føre nøyaktige registre.
 • Erfaren og pålitelig skadespesialist med 7 års erfaring fra forsikringsbransjen. Dyktig til å undersøke og evaluere skader, løse tvister og yte kundeservice.
 • Dynamisk skadespesialist med 3 års erfaring fra forsikringsbransjen. Dyktig til å evaluere og behandle krav, løse tvister og yte utmerket kundeservice.
 • Resultatorientert skadespesialist med 4 års erfaring fra forsikringsbransjen. Dyktig til å vurdere og evaluere skader, håndtere kundehenvendelser og sikre at registreringer er korrekte.
 • Bransjekyndig skadespesialist med 6 års erfaring fra forsikringsbransjen. Dyktig i å evaluere risiko, behandle krav og løse kundetvister.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din som skadespesialist

Det er svært viktig å ha en fyldig erfaringsdel i CV-en til en skadespesialist, fordi den viser potensielle arbeidsgivere hvilke evner og kvalifikasjoner du har for stillingen. Denne delen bør inneholde en liste over alle tidligere stillinger du har hatt som skadespesialist, samt eventuell tilleggserfaring som er relatert til stillingen. I tillegg bør den inneholde informasjon om eventuell opplæring eller sertifiseringer du har fått i tilknytning til fagområdet. Til slutt bør denne delen inneholde eventuelle faglige prestasjoner som fremhever dine prestasjoner som skadespesialist. Ved å gi denne informasjonen vil arbeidsgivere få en bedre forståelse av kvalifikasjonene dine og være mer tilbøyelige til å innkalle deg til intervju.

For eksempel:

 • Støttet kundeservicedriften for en stor leverandør av helseforsikringer, med fokus på behandling av krav, verifisering av berettigelse og kundeservice.
 • Ledet et team på 8-10 skadespesialister med ansvar for alle kundeservicerelaterte spørsmål.
 • Utviklet og implementert retningslinjer og prosedyrer for kundeservice i skadeavdelingen.
 • Analyserte tilbakemeldinger fra kunder og identifiserte muligheter for å forbedre kundeservicen.
 • Løste kundeklager på en rask og profesjonell måte.
 • Oppdatert kunnskap om selskapets produkter og tjenester.
 • Gi opplæring og støtte til nye og eksisterende skadespesialister.
 • Utførte detaljerte analyser av kundeservicetrender og -målinger.
 • Bidro til utviklingen av måltall og rapportering av kundeserviceresultater.
 • Bistod i utviklingen av strategier og initiativer for kundeservice.


Eksempel på utdannelse for skadebehandlere

En skadespesialist trenger vanligvis en bachelorgrad i økonomi, finans, regnskap eller et beslektet fagområde. I tillegg kan noen arbeidsgivere kreve sertifisering innen områder som svindelgranskning, forsikringsregulering eller risikostyring. Skadespesialister må også ha gode kommunikasjons- og problemløsningsevner og kjenne til gjeldende lover og regler.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en skadespesialist:

 • Bachelor i bedriftsøkonomi, University of California, Los Angeles (UCLA) - 2016
 • Sertifikat i forsikring og risikostyring, University of California, Los Angeles (UCLA) - 2017
 • Sertifikat i skadebehandling, Cornell University - 2018


Skadespesialistferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en skadespesialist fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere kvalifikasjonene dine. Det bidrar også til å fremheve de evnene du har som er relevante for stillingen. Ved å inkludere ferdigheter i CV-en kan du også vise at du har kunnskap og erfaring på området. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for en skadespesialist, er: kundeservice, problemløsning, kommunikasjon, dataregistrering, oppmerksomhet på detaljer, research, organisasjonsferdigheter og tidsstyring.

Myke ferdigheter:

 1. Oppmerksomhet på detaljer
 2. Problemløsning
 3. Analytisk tenkning
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Mellommenneskelig kommunikasjon
 6. Tidshåndtering
 7. Forhandlingsevner
 8. Forskningsevner
 9. Tilpasningsevne
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Behandling av forsikringskrav
 2. Skadeoppgjør
 3. Skadejustering
 4. Undersøkelsesteknikker
 5. Dataanalyse
 6. Risikostyring
 7. Skadedokumentasjon
 8. Kravrevisjon
 9. Støtte i rettstvister
 10. Datakunnskaper


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en skadespesialist

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en skadespesialist

 • Fremhev din kompetanse innen kundeservice og skadebehandling.
 • Vis frem din evne til å håndtere kundehenvendelser og regulere krav.
 • Vis at du har kunnskap om forsikringsregler og -policyer.
 • Fortell om din erfaring med å utvikle og implementere prosedyrer.
 • Oppgi eventuelle datakunnskaper du har i forbindelse med skadebehandling.
 • Oppgi eventuelle resultater du har oppnådd innen skadespesialistfaget.
 • Fremhev eventuelle sertifiseringer eller utmerkelser du har fått på området.
 • Fortell om relevant erfaring fra frivillig arbeid.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis