Eksempel på CV for kontoadministrator (gratis guide)

Lag en CV for kontoadministratorer som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for kontoadministrator
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (60 stemmer)
Eksempel på CV for kontoadministrator

Er du på utkikk etter en erfaren kontoadministrator til teamet ditt? Dette eksemplet på en CV for kontoadministrator er en god ressurs som kan hjelpe deg i søket. Den gir deg en oversikt over de ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for å bli kontoadministrator, og skisserer en godt utformet CV som kan hjelpe deg med å komme i gang. Med denne guiden er du sikker på å finne den perfekte kontoadministratoren for din organisasjon.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en kontoadministrator?

En kontoadministrator er ansvarlig for å administrere ulike kontoer, for eksempel knyttet til økonomi, investeringer og andre finansielle instrumenter. De kan være ansvarlige for å opprette og vedlikeholde kontoer, spore og analysere finansiell informasjon, lage rapporter og gi råd til kunder eller andre avdelinger. De kan også være ansvarlige for å administrere kundekontoer, yte kundeservice og bidra til å sikre kundetilfredshet.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for kontoadministratorer:

Hva er noen av ansvarsområdene til en kontoadministrator?

 • Utvikling av interne retningslinjer og prosedyrer knyttet til regnskap
 • Håndtering av leverandørgjeld og kundefordringer
 • Utføre daglige finansielle transaksjoner, for eksempel innskudd og fakturering.
 • Utarbeide økonomiske rapporter, for eksempel balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling.
 • Nøyaktig registrering av alle finansielle transaksjoner
 • Bistå med utarbeidelse og oppfølging av budsjettet
 • Overholdelse av gjeldende lover og forskrifter
 • Revisjon av regnskaper og finansielle poster
 • Løse avvik i regnskapet
 • yte kundeservice, for eksempel å svare på spørsmål om kontoer

Eksempel på CV for kontoadministratorer til inspirasjon

Kontoadministrator

Navn: John Doe

Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA

Telefon: (123) 456-7890

E-post: john.doe@example.com

John Doe er en erfaren kontoadministrator med lang erfaring i å administrere kontoer og gi kundene utmerket service. Han har ekspertise i å utvikle og administrere relasjoner, utføre komplekse økonomiske oppgaver og lede prosjekter fra start til slutt.

Arbeidserfaring

 • Kontoadministrator, ABC Corporation, Anytown, USA (mai 2019-nåværende)
  • Administrere kontoer for mer enn 50 kunder og yte utmerket kundeservice.
  • Utvikle og forvalte relasjoner med kunder, leverandører og andre interessenter.
  • Utføre økonomiske oppgaver som fakturering, betalinger og budsjettering.
  • Lede prosjekter fra start til slutt og overholde tidsfrister
 • Account Manager, XYZ Corporation, Anytown, USA (januar 2015-april 2019)
  • Administrerte kontoer for mer enn 100 kunder og løste eventuelle problemer raskt og effektivt.
  • Gjennomført finansielle revisjoner for å sikre nøyaktighet og overholdelse av lover og regler.
  • Utviklet og implementert prosedyrer for regnskapshåndtering
  • Gi opplæring og veiledning til yngre medarbeidere

Utdanning

 • Bachelor of Science i regnskap, Anytown University, USA (2009)
 • Associate of Science i bedriftsøkonomi, Anytown College, USA (2007)

Ferdigheter

 • Regnskapsføring
 • Finansiell revisjon
 • Kundeservice
 • Prosjektledelse
 • Teamledelse

Sertifiseringer

 • Autorisert revisor (CPA)
 • Sertifisert forvaltningsrevisor (CMA)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for kontoadministratorer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en for kontoadministratorer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne kontoadministratorer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant erfaring og resultater
 • Husk å ta med eventuelle tekniske ferdigheter, for eksempel kunnskap om regnskapsprogramvare.
 • Opprett en søkeordseksjon for å sikre at CV-en din er søkbar.
 • Inkluder kvantifiserbare resultater for å vise verdien din
 • Nevn eventuelle spesielle priser eller anerkjennelser du har mottatt.


Eksempler på CV-sammendrag for kontoadministrator

Et CV-sammendrag eller CV-mål er viktig å ha med i en CV for kontoadministratorer. Denne delen er en god anledning til å fremheve kvalifikasjonene og erfaringene dine som viser at du kan utmerke deg i stillingen. Det gir arbeidsgiveren mulighet til raskt å vurdere ferdighetene og kvalifikasjonene dine og avgjøre om du passer til stillingen. I tillegg kan et godt utformet CV-sammendrag eller -mål brukes til å vise hvor entusiastisk du er for jobben og hvor engasjert du er i selskapet.

For eksempel:

 • Godt organisert kontoadministrator med mer enn 3 års erfaring fra kundeservice. Dyktig til å håndtere flere oppgaver samtidig og yte kundeservice av høy kvalitet.
 • Kontoadministrator med mer enn 7 års erfaring innen kundefordringer. Dokumenterte resultater fra vellykkede kunderelasjoner og overholdelse av stramme tidsfrister.
 • Erfaren kontoadministrator med mer enn 5 års erfaring innen økonomi- og regnskapsføring. Dyktig innen problemløsning og kundeservice.
 • Dynamisk kontoadministrator med mer enn 5 års erfaring innen økonomistyring. Dyktig til å administrere kundekontoer, avstemme bankkontoer og overholde tidsfrister.
 • Kontoadministrator med mer enn 10 års erfaring innen alle aspekter av kundefordringer. Dokumenterte evner til å behandle betalinger og løse kundeforespørsler på en nøyaktig måte.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for kontoadministratorer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for kontoadministratorer av flere grunner. For det første gir det deg mulighet til å vise frem din yrkesbakgrunn og demonstrere dine kvalifikasjoner for jobben. En effektiv erfaringsdel vil fremheve ferdighetene og kunnskapene du har tilegnet deg i løpet av karrieren, og hvordan de er knyttet til stillingen du søker på. I tillegg vil det vise potensielle arbeidsgivere at du er en allsidig person som er i stand til å håndtere regnskap og kundeservice. Til slutt får du muligheten til å vise frem hva du har oppnådd og hva du har fått til i bransjen, noe som kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere.

For eksempel:

 • Administrerte en portefølje av kontoer og koordinerte med kunder og interne team for å sikre nøyaktig fakturering og rettidig betaling.
 • Utviklet og implementert nye prosesser for å effektivisere kundefordringer.
 • Identifiserte og løste avvik i kontosaldoer og fakturaer.
 • Avstemt kontoer og ført oppdaterte oversikter over alle transaksjoner.
 • Behandlet refusjoner og kreditter i henhold til selskapets retningslinjer.
 • Utarbeidet månedlige regnskaper og analyserte avvik.
 • Bistod med oppgaver knyttet til leverandør- og reskontro.
 • Utførte kontantstrømanalyser og prognoser for kunder.
 • Vi yter kundeservice til kunder i forbindelse med kontospørsmål.
 • Utviklet og opprettholdt sterke arbeidsrelasjoner med kundene.


Eksempel på utdanning i CV for kontoadministrator

Regnskapsadministratorer trenger vanligvis minst en bachelorgrad i et relatert fagområde som regnskap, økonomi eller bedriftsledelse. I tillegg kan det være nødvendig med sertifiseringer eller opplæring i regnskapsprogramvare og -prosesser, samt i revisjon, beskatning og økonomistyring. De bør også ha gode analytiske, organisatoriske og kommunikative ferdigheter.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en kontoadministrator:

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, 1996
 • Sertifikat i regnskap, 1998
 • Statsautorisert revisor (CPA), 2001
 • Sertifisert forvaltningsrevisor (CMA), 2003
 • Sertifisert internrevisor (CIA), 2006


Kontoadministratorferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for kontoadministratorer, fordi det hjelper arbeidsgivere med å forstå hvilke områder du utmerker deg på, og hvilke evner du har som kan passe til den ledige stillingen. Ved å inkludere ferdigheter gir du arbeidsgiveren et klart bilde av hva du kan og hva du kan tilføre organisasjonen. Eksempler på ferdigheter kan være økonomisk analyse, budsjettering, kundeservice, problemløsning, dataanalyse, programvarekompetanse og kommunikasjon.

Myke ferdigheter:

 1. Tidsstyring
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Datakunnskaper
 4. Problemløsning
 5. Oppmerksomhet på detaljer
 6. Mellommenneskelige ferdigheter
 7. Dataanalyse
 8. Avstemming av kontoer
 9. Økonomistyring
 10. Kommunikasjonsferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Budsjettering
 2. Regnskap
 3. Bokføring
 4. Skatteoppgjør
 5. Finansiell analyse
 6. Revisjon
 7. Lønnskjøring
 8. Dataregistrering
 9. Avstemming
 10. Microsoft Excel


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for kontoadministratorer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en god måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en kontoadministrator

 • Fremhev relevant erfaring innen regnskap og økonomi.
 • Du har gode evner til å organisere og løse problemer.
 • Fokus på kundeservice, kommunikasjon og samarbeidsevner.
 • Inkluderer ferdigheter i relevante programvareapplikasjoner.
 • Oppgi eventuelle bransjesertifiseringer.
 • Demonstrere kunnskap om relevante lover og forskrifter.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis