Eksempel på CV for regnskapsmedarbeider (gratis guide)

Lag en CV for regnskapsmedarbeidere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Regnskapsmedarbeider CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (189 stemmer)
Regnskapsmedarbeider CV Eksempel

Ønsker du å begynne i regnskapsbransjen? I så fall er det viktig å ha en effektiv CV som fremhever dine ferdigheter og din erfaring. Denne artikkelen gir deg et eksempel på en godt utformet CV for regnskapsmedarbeidere som du kan bruke som mal når du lager din egen. Artikkelen gir deg også tips om hvordan du kan strukturere CV-en og hvilke detaljer du bør vektlegge. Ved hjelp av denne artikkelen kan du lage en CV som garantert vil imponere arbeidsgivere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en regnskapsmedarbeider?

Regnskapsmedarbeidere er ansvarlige for å håndtere daglige regnskapsaktiviteter, inkludert registrering av finansielle transaksjoner, utarbeidelse av økonomiske rapporter, avstemming av kontoer og håndtering av leverandørgjeld og kundefordringer. De kan også bistå med å utvikle og vedlikeholde regnskapssystemer og -prosedyrer, gjennomgå budsjetter og utarbeide økonomiske prognoser.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for regnskapsmedarbeidere:

Hva er noen av ansvarsområdene til en regnskapsmedarbeider?

 • Føring av regnskaper
 • Utarbeidelse av finansielle rapporter
 • Avstemming av kontoer
 • Behandling av fakturaer og betalinger
 • Håndtering av leverandørgjeld og kundefordringer
 • Utarbeidelse av regnskap
 • Sikre overholdelse av relevante lover og forskrifter
 • Bistå med utarbeidelse av budsjett og prognoser
 • Analyse av finansielle data
 • Revisjon av finansielle dokumenter

Eksempel på CV for regnskapsmedarbeidere til inspirasjon

Karen Smith
123 Main Street
New York, NY 10002
(123) 456-7890
Karen.Smith@email.com

Sammendrag
Karen Smith er en erfaren regnskapsmedarbeider med lang erfaring i å utvikle og vedlikeholde finansielle systemer og registre. Hun har omfattende kunnskap om bedriftsregnskap, budsjettering, finansiell rapportering, revisjon og skatteoppgjør. Karen er svært velorganisert og har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner, noe som gjør henne i stand til å samhandle effektivt med ledelsen på alle nivåer.

Arbeidserfaring

 • Regnskapsmedarbeider, ABC Corporation, New York, NY | 2017 - i dag
  • Administrere og gjennomgå alle leverandør- og kundefordringer
  • Utarbeide og analysere regnskaper
  • Bistå med utarbeidelse av budsjetter og prognoser
  • Utarbeide og gjennomgå selvangivelser
  • Behandle fakturaer og betalinger
 • Regnskapsmedarbeider, XYZ Corporation, New York, NY | 2015-2017
  • Vedlikehold av hovedbokskontoer og avstemming av transaksjoner
  • Utarbeidet økonomiske rapporter til ledelsen
  • Bistod i utarbeidelsen av regnskaper
  • Ansvarlig for kundefordringer og leverandørgjeld

Utdanning
Bachelor of Science i regnskap, New York University, New York, NY | 2011-2015

Kompetanse
Regnskap, finansiell rapportering, budsjettering, skatteoppgjør, revisjon, MS Excel, QuickBooks

Sertifiseringer
Autorisert revisor (CPA) | 2016

Språk
Engelsk (flytende), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for regnskapsmedarbeidere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være lurt å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for regnskapsmedarbeidere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne regnskapsmedarbeidere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev spesifikke prestasjoner: Ta med spesifikke, kvantifiserbare prestasjoner som viser verdien din og effekten du har hatt i tidligere roller.
 • Skreddersy CV-en din: Sørg for at CV-en din er skreddersydd for jobben du søker på. Ta med nøkkelord fra stillingsbeskrivelsen og sørg for at erfaringen din samsvarer med kvalifikasjonene som kreves.
 • Ta med viktige ferdigheter: Sørg for å ta med relevant regnskapsprogramvare eller teknologikompetanse, for eksempel Microsoft Excel, QuickBooks eller SAP.
 • Vis ditt engasjement: Ta med eventuelle sertifiseringer eller faglige medlemskap som viser ditt engasjement for regnskapsfaget.
 • Vær kortfattet: Begrens CV-en til én side. Bruk kulepunkter og korte avsnitt for å gjøre den kortfattet og lettlest.


Eksempler på CV-sammendrag for regnskapsmedarbeidere

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er viktig for en stilling som regnskapsmedarbeider, fordi det er det første en rekrutteringssjef eller rekrutteringsansvarlig ser når de åpner CV-en din. Dette sammendraget eller målet gir leseren en oversikt over kvalifikasjonene, erfaringene og ferdighetene dine som gjør deg til en ideell kandidat for stillingen. Den bør være kortfattet, men likevel slagkraftig, og vise hvorfor du er den perfekte kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Nyutdannet med en bachelorgrad i regnskap og finans. Erfaring med økonomisk analyse, budsjettering og avstemminger.
 • Regnskapsmedarbeider med mer enn 5 års erfaring med å utarbeide balanser, regnskaper og bankavstemminger.
 • Erfaren regnskapsmedarbeider med god forståelse av GAAP og krav til finansiell rapportering. Dyktig innen kundefordringer og leverandørgjeld.
 • Godt organisert regnskapsmedarbeider med mer enn 5 års erfaring innen lønn, inkasso og kundefordringer. Dokumenterte resultater når det gjelder nøyaktighet og punktlighet.
 • Dyktig regnskapsmedarbeider med dokumentert evne til å analysere økonomiske data, avstemme kontoer og utarbeide regnskaper. Erfaring med QuickBooks og Microsoft Office.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for regnskapsmedarbeidere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en regnskapsmedarbeider fordi den bidrar til å demonstrere jobbsøkerens kunnskaper, ferdigheter og evner innen regnskapsfaget. Det gir også intervjueren konkrete bevis på jobbsøkerens tidligere prestasjoner. En god erfaringsdel vil inneholde en liste over de ulike regnskapsoppgavene jobbsøkeren har utført, samt hvilke resultater de har oppnådd. Den kan også inneholde informasjon om relevant erfaring fra frivillig arbeid eller praksisplasser som jobbsøkeren har hatt. Ved å inkludere en fyldig erfaringsdel i CV-en vil jobbsøkeren være bedre rustet til å vise intervjueren hvorfor vedkommende er den rette personen for stillingen som regnskapsmedarbeider.

For eksempel:

 • Administrerte og overvåket kundefordringer, kontoavstemminger og økonomiske rapporter.
 • Utviklet og implementert regnskapsprosedyrer for å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten.
 • Utarbeidet månedlige, kvartalsvise og årlige regnskaper.
 • Avstemt bankkontoer og ført hovedbok.
 • Bistod med forberedelse og dokumentasjon av eksterne revisjoner.
 • Leverte økonomiske analyser og beslutningsstøtte til ledelsen.
 • Behandlet leverandørgjeldstransaksjoner og vedlikeholdt leverandørinformasjon.
 • Løste avvik og problemer i forbindelse med regnskapet.
 • Utarbeidet og behandlet lønningslister for de ansatte.
 • Administrerte fordelsprogrammer, inkludert 401k og helseforsikring.


Eksempel på utdannelse for regnskapsmedarbeidere

Regnskapsassistenter trenger vanligvis minst en toårig utdannelse innen regnskap, finans eller et beslektet fagområde. Disse programmene inkluderer kurs i finansregnskap, revisjon, skatt og ledelsesregnskap. Det kan også være nødvendig å ha en profesjonell sertifisering, som for eksempel Certified Public Accountant (CPA), for å kunne praktisere.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Accounting Associate:

 • Bachelorgrad i regnskap, ABC University, Anytown, USA, 2016
 • Autorisert revisor, ABC State Board of Accountancy, 2018
 • Sertifisert forvaltningsrevisor, Institute of Management Accountants, 2018
 • Advanced Estates and Trusts Certification, ABC Institute of Taxation, 2019


Regnskapsmedarbeiderens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for regnskapsmedarbeidere fordi det fremhever dine evner og kvalifikasjoner for jobben. Det gjør det også mulig for arbeidsgivere å raskt identifisere om du har de nødvendige ferdighetene for stillingen. I tillegg kan du vise at du har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å utmerke deg i stillingen. Eksempler på ferdigheter i en CV for en regnskapsmedarbeider kan være kunnskap om regnskapsprogramvare, evne til problemløsning, kommunikasjons- og lederegenskaper og økonomisk analyse.

Myke ferdigheter:

 1. Tidsstyring
 2. Analytisk tenkning
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Oppmerksomhet på detaljer
 5. Problemløsning
 6. Tilpasningsevne
 7. Kommunikasjon
 8. Mellommenneskelige ferdigheter
 9. Diskresjon
 10. Samarbeid
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Bokføring
 3. Utarbeidelse av skatteregnskap
 4. Kontoavstemming
 5. Revisjon
 6. Lønnsbehandling
 7. Risikostyring
 8. Dataregistrering
 9. Finansiell modellering
 10. Budsjettering


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for regnskapsmedarbeidere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en regnskapsmedarbeider

 • Demonstrere kunnskap om regnskapsprinsipper og -praksis.
 • Gode evner til å organisere og løse problemer.
 • Utmerkede mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter med evne til å samarbeide med ansatte på alle nivåer.
 • Gode kunnskaper om økonomisystemer og programvare som Microsoft Excel, QuickBooks, Peachtree og Sage.
 • Erfaring med utarbeidelse av regnskaper og rapporter.
 • Evne til å analysere økonomiske data og informasjon.
 • Kunnskap om generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP).
 • Høy grad av nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer.
 • Evne til å arbeide selvstendig eller i team.
 • Sterke research- og analyseferdigheter.
 • Evne til å overholde stramme tidsfrister.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis