Eksempel på CV for kontoanalytiker (gratis guide)

Lag en CV for Account Analyst som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Regnskapsanalytiker CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (185 stemmer)
Regnskapsanalytiker CV Eksempel

I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV for kontoanalytikere. Den gir detaljert informasjon om hvordan du formaterer og presenterer kvalifikasjonene dine på en måte som skiller seg ut og fanger arbeidsgivernes oppmerksomhet. Den beskriver hva rekrutterere og ansettelsesansvarlige ser etter i en velskrevet CV, og gir tips og råd om hvordan du lager en effektiv CV. Til slutt inneholder den også et eksempel på en CV for Account Analyst som referanse.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Account Analyst?

En Account Analyst er ansvarlig for å analysere finansiell informasjon for å vurdere selskapets nåværende økonomiske status og gi veiledning om økonomiske beslutninger. En Account Analyst kan være ansvarlig for å utarbeide økonomiske rapporter, analysere trender, identifisere forbedringsområder og komme med anbefalinger til ledelsen. De kan også få i oppgave å utvikle og administrere økonomiske modeller, vedlikeholde økonomisystemer, utarbeide budsjetter og lage prognoser for fremtidige økonomiske resultater.

Vi er i ferd med å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for kontoanalytikere:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Account Analyst?

 • Analysere økonomiske data og lage økonomiske modeller for beslutningsstøtte.
 • Utarbeide og analysere budsjetter og økonomiske rapporter
 • Analyserer regnskaper for å sikre at de er nøyaktige og i samsvar med regelverket.
 • Identifisere og dokumentere områder med finansiell risiko og muligheter.
 • Prognoser for kontantstrømmer, salg og kostnader
 • Overvåke svingninger i finansmarkedene og deres innvirkning på investeringene.
 • Utvikle finansielle strategier for å maksimere lønnsomheten
 • Rådgi ledelsen og andre interessenter i finansielle spørsmål
 • Bidra med økonomisk innsikt som støtte for strategiske beslutninger.
 • Hold deg oppdatert på relevant regelverk og bransjetrender

Eksempel på CV for kontoanalytiker til inspirasjon

John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA 12345
Telefon: (000) 111-1111
E-post: JohnDoe@example.com

Sammendrag
John Doe er en erfaren regnskapsanalytiker med bakgrunn innen finans og regnskap. Han har lang erfaring med å analysere data og utarbeide nøyaktige økonomiske rapporter. Han behersker en rekke ulike økonomiprogrammer og er flink til å sette seg inn i og mestre nye systemer på kort tid. Han er også kjent for sin sterke arbeidsmoral og er i stand til å ta på seg komplekse prosjekter og lede dem til en vellykket avslutning.

Arbeidserfaring

 • Account Analyst, ABC Corporation, Anytown, USA | juni 2018 - nåtid
  • Analyserte økonomiske data for å utarbeide nøyaktige økonomiske analyser og rapporter.
  • Oppfølging av budsjett- og prognoseaktiviteter
  • Utarbeidet og gjennomgikk budsjetter, prognoser og regnskaper.
  • Utførte komplekse kontoavstemminger og identifiserte avvik.
 • Finansanalytiker, XYZ Corporation, Anytown, USA | mai 2015 - mai 2018
  • Tett samarbeid med regnskapsavdelingen for å sikre nøyaktig rapportering.
  • Utarbeidet og analysert økonomiske data til bruk i rapporter og presentasjoner.
  • Utviklet økonomiske modeller for å analysere ulike scenarier og komme med anbefalinger.
  • Utført markedsundersøkelser og konkurrentanalyser

Utdanning
Bachelor of Science i regnskap, Anytown University, Anytown, USA | 2011

Kompetanse

 • Finansiell analyse
 • Dataanalyse
 • Budsjettering og prognoser
 • Finansiell modellering
 • Kontoavstemming
 • Finansiell rapportering

Sertifiseringer
Autorisert revisor (CPA) | Anytown, USA | 2015

Språk
Engelsk (flytende)
Spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for kontoanalytiker

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en CV for Account Analyst.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne regnskapsanalytikere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med økonomisk analyse, budsjettering og prognoser.
 • Ta med eventuelle relevante regnskapssertifiseringer, for eksempel CPA eller CMA.
 • Demonstrere din forståelse av finansielle regler og overholdelse av disse.
 • Vis frem dine evner til problemløsning og analyse.
 • Ta med eventuell spesiell programvare eller systemer du behersker.


Eksempler på CV-sammendrag for kontoanalytiker

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er en fin måte å presentere deg selv for potensielle arbeidsgivere innen regnskapsanalyse. Det kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere ved å fremheve dine sterkeste kvalifikasjoner for jobben, samt relevant erfaring og kompetanse. I tillegg kan et godt utformet CV-sammendrag eller -mål brukes til å forklare hvorfor du passer perfekt til stillingen og hvordan du kan tilføre organisasjonen merverdi.

Et eksempel:

 • Svært motivert og organisert Account Analyst med mer enn 5 års erfaring innen finansiell analyse og rapportering. Dyktig innen datainnsamling, analyse og rapportering.
 • Resultatdrevet og analytisk Account Analyst med MBA og over 7 års erfaring innen finansiell analyse, budsjettering og prognoser. Dokumenterte resultater innen utvikling av finansielle strategier.
 • Erfaren og kunnskapsrik Account Analyst med utmerkede problemløsningsevner og en bachelorgrad i regnskap. Svært dyktig til å gi analytisk innsikt som grunnlag for beslutningstaking.
 • Dyktig Account Analyst med over 12 års erfaring innen finansiell analyse, budsjettering og prognoser. Dyktig i dataanalyse og rapportering for å gi viktig innsikt.
 • Ressurssterk Account Analyst med lang erfaring innen økonomisk analyse, budsjettering og rapportering. Dyktig innen datainnsamling, tolkning og rapportgenerering.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for kundeanalytikere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for kontoanalytikere for å vise at du har kunnskaper og ferdigheter på området. Denne delen er et godt sted å vise frem de spesifikke ferdighetene du besitter, og som gjør at du passer godt til stillingen. Det er også en fin måte å skille deg ut fra andre søkere på. I tillegg kan det gi potensielle arbeidsgivere et innblikk i hva du har oppnådd i jobben og hvordan du har utviklet deg i karrieren. Til slutt kan en sterk erfaringsdel bidra til å bevise at du er den ideelle kandidaten for jobben.

Et eksempel:

 • Analyse av kundefordringer, kundesaldorapporter og kundefordringenes alder.
 • Utførte dataanalyse, avstemming og rapportering av kundekontoer.
 • Analyserte store datasett for å identifisere trender og sikre at dataene var korrekte.
 • Vedlikehold av kundekontoer ved å verifisere, allokere og bokføre transaksjoner.
 • Undersøkte og løste kundeavvik i tide.
 • Utarbeidet og analyserte månedlige og kvartalsvise resultat- og økonomirapporter.
 • Utviklet og implementert forbedrede rutiner for kundekontoer.
 • Analyserte kundekontoer og identifiserte potensielle forbedringsområder.
 • Kom med anbefalinger for å forbedre prosessene for kundefordringer.
 • Overvåket og rapporterte regelmessig om aktiviteten på kundekontoer.


Eksempel på utdannelse i CV for Account Analyst

En Account Analyst trenger vanligvis en bachelorgrad i regnskap, økonomi eller et beslektet fagområde. Tilleggssertifiseringer innen regnskap, som for eksempel sertifisert revisor (CPA), kan være en fordel. Regnskapsanalytikere bør ha gode analytiske evner og problemløsningsevner, samt utmerkede skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Kunnskap om økonomi- og regnskapsprogramvare er også viktig.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Account Analyst:

 • Bachelor of Science i regnskap, ABC University, Anytown, USA (2013)
 • Sertifisering som statsautorisert revisor (CPA), State Board of Accountancy (2015)
 • CMA-sertifisering (Certified Management Accountant), Institute of Management Accountants (2017).
 • Sertifisering som sertifisert internrevisor (CIA), Institute of Internal Auditors (2018)


Kontoanalytikerens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til relevante ferdigheter i CV-en til en Account Analyst for å vise søkerens kvalifikasjoner og evner. Dette bidrar til å vise at søkeren har de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og erfaringene for å lykkes i stillingen. Eksempler på relevante ferdigheter for regnskapsanalytikere er økonomisk analyse, dataanalyse, finansiell modellering, budsjettering og prognoser, problemløsning og kommunikasjon.

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Tidshåndtering
 3. Analytisk tenkning
 4. Kommunikasjon
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Forskningsferdigheter
 7. Dataregistrering
 8. Finansiell analyse
 9. Oppmerksomhet på detaljer
 10. Mellommenneskelige ferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Dataanalyse
 2. Finansiell modellering
 3. Regnskapsprinsipper
 4. Business Intelligence
 5. Prognoser
 6. Revisjon
 7. Kontoavstemming
 8. Risikostyring
 9. Utarbeidelse av skatteoppgjør
 10. Bokføring


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en kontoanalytiker

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Account Analyst

 • Fremhev erfaring med økonomiske prognoser, økonomisk analyse og budsjettering.
 • Detaljert kunnskap om regnskapsprogramvare, finansiell modellering og dataanalyse.
 • Nevn kunnskap om GAAP-prinsipper, finansforskrifter og revisjonsstandarder.
 • Utvise utmerkede kommunikasjons-, organisasjons- og problemløsningsevner.
 • Vis forståelse for risikostyring og finansiell rapportering.
 • God forståelse av finansmarkeder og investeringsprinsipper.
 • Beskriv evnen til å arbeide i et miljø med høyt tempo.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis