Eksempel på CV for allmennleger (gratis guide)

Lag en CV for allmennleger som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Allmennpraktiserende lege CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (78 stemmer)
Allmennpraktiserende lege CV Eksempel

En velskrevet CV er avgjørende når du søker en stilling som allmennlege. I denne artikkelen finner du et omfattende eksempel på en CV for allmennleger som beskriver de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for å lykkes i denne stillingen. Den gir også nyttige råd om hvordan du utformer en CV som skiller seg ut blant andre søkere. Med dette eksemplet og denne veiledningen kan du lage en CV som gir deg de beste forutsetningene for å få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en allmennlege?

En allmennlege er en lege i primærhelsetjenesten som gir medisinsk behandling til pasienter i alle aldre. De diagnostiserer og behandler en rekke medisinske tilstander, for eksempel infeksjoner, skader, psykiske lidelser og kroniske sykdommer. De tilbyr også forebyggende behandling, inkludert helseundersøkelser og vaksinasjoner. I tillegg til å diagnostisere og behandle medisinske tilstander hjelper allmennleger også pasientene med å ta vare på den generelle helsen og gir råd om livsstilsendringer.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for allmennleger:

Hvilke ansvarsområder har en allmennlege?

 • Diagnostisere og behandle medisinske tilstander
 • Tilby forebyggende behandling, for eksempel helseundersøkelser og vaksinasjoner.
 • Foreskrive medisiner og behandlinger
 • Tilby livsstils- og ernæringsrådgivning
 • Bestille og tolke diagnostiske tester
 • Henvise pasienter til spesialister og annet helsepersonell
 • Gi råd om familieplanlegging og andre helserelaterte spørsmål.
 • Registrere pasientens sykehistorie
 • Overvåke og behandle kroniske sykdommer, for eksempel diabetes

Eksempel på CV for allmennleger til inspirasjon

Allmennlege

Personlige opplysninger:

Navn: Dr. John Doe
Mobil: +1 (999) 999-9999
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag:

Dr. John Doe er en kvalifisert og erfaren allmennlege med over 10 års erfaring i å tilby forebyggende og helbredende helsetjenester. Han har inngående kunnskap om medisinske fag og har evnen til å diagnostisere og behandle et bredt spekter av medisinske tilstander. Han er dyktig til å kommunisere og har en lidenskap for å gi utmerket medisinsk behandling til pasientene sine.

Arbeidserfaring:

 • Allmennlege - ABC Hospital, USA - 2009-2019
 • Lege - XYZ-klinikken, USA - 2005-2009

Utdanning:

 • Doktorgrad i medisin - University of California, USA - 2000-2005
 • Bachelor of Science i biologi - University of California, USA - 1996-2000

Kompetanse:

 • Utmerkede diagnostiske ferdigheter
 • Inngående kunnskap om medisinske fag
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Gode ferdigheter i bruk av medisinsk programvare og EMR-systemer

Sertifiseringer:

 • American Board of Medical Examiners - 2005
 • American College of Physicians - 2009

Språk:

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (arbeidskunnskaper)


CV-tips for allmennleger

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en CV for allmennleger.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne allmennleger - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant kompetanse og erfaring. Identifiser de viktigste ferdighetene og evnene som er nødvendige for stillingen, og sørg for å inkludere dem i CV-en.
 • Ta med spesifikke prestasjoner. Ta med utmerkelser, sertifiseringer eller bemerkelsesverdige prestasjoner som viser dine ferdigheter og evner.
 • Fokuser på relevant arbeidserfaring. Sørg for å fremheve relevant arbeidserfaring, for eksempel arbeid med pasienter eller i en medisinsk sammenheng.
 • Ta med eventuelle legespesifikke sertifiseringer. Hvis du har noen legespesifikke sertifiseringer eller utdanninger, må du ta dem med i CV-en.
 • Vær kortfattet og presis. Hold CV-en kortfattet og fokuser på den viktigste informasjonen. Ikke ta med for mange unødvendige detaljer.


Eksempler på CV-sammendrag for allmennleger

En CV-sammendrag eller CV-målsetting for allmennleger brukes til å oppsummere dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner i et kortfattet, lettlest format som fremhever dine kvalifikasjoner for en bestemt jobb eller karriere. Det gjør det mulig for rekrutterere og ansettelsesansvarlige å raskt forstå hva som gjør deg til den beste kandidaten for jobben. Det hjelper deg også med å skille deg ut blant andre søkere og vise hvorfor du passer best til stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren allmennlege med over 10 års erfaring i å tilby kvalitetshelsetjenester til pasienter i alle aldre. Dyktig til å diagnostisere og behandle et bredt spekter av tilstander og sykdommer.
 • Dyktig allmennlege med 7 års erfaring i å gi omfattende medisinsk behandling til pasienter med ulik bakgrunn. Dyktig til å diagnostisere og behandle medisinske tilstander på en effektiv måte.
 • Engasjert allmennlege med 4 års erfaring i behandling av et bredt spekter av medisinske tilstander. Engasjert i å gi omsorgsfull, pasientsentrert behandling.
 • Medfølende allmennlege som er opptatt av å gi kvalitetsbehandling til pasienter i alle aldre. Dyktig til å stille nøyaktige diagnoser og iverksette effektive behandlinger.
 • Kunnskapsrik allmennlege med 5 års erfaring i å gi omfattende medisinsk behandling. Dyktig til å diagnostisere og behandle et bredt spekter av tilstander og sykdommer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for allmennleger

En sterk erfaringsdel i en CV for allmennleger er viktig fordi den gir deg mulighet til å vise frem dine faglige prestasjoner og demonstrere for potensielle arbeidsgivere at du har de ferdighetene, kvalifikasjonene og erfaringene som er nødvendige for å lykkes i stillingen. Den bør inneholde relevant frivillig arbeid, praksisplasser og klinisk erfaring, noe som kan bidra til å demonstrere din tekniske kunnskap og initiativ. I tillegg bør du fremheve eventuelle utmerkelser eller sertifiseringer du har mottatt, noe som kan bidra til å vise at du er opptatt av faglig dyktighet. Til slutt er det viktig å ta med eventuelle spesialiseringer eller interesseområder som kan være nyttige for jobben du søker på.

For eksempel:

 • Gi generell medisinsk behandling til pasienter, inkludert fysiske undersøkelser, diagnostisering og behandling.
 • Foreskrev medisiner, skrev henvisninger og dokumenterte pasientinteraksjoner i det elektroniske journalsystemet.
 • Tilbyr medisinske tjenester til pasienter i alle aldre på en travel legeklinikk.
 • Utviklet og opprettholdt sterke relasjoner med pasienter og pårørende.
 • Utførte en rekke mindre kirurgiske inngrep.
 • Bestilte og tolket laboratorietester og radiologiske avbildningsundersøkelser.
 • Utførte forebyggende helseundersøkelser og ga pasienter råd om vedlikehold av helsen.
 • Håndterte kroniske helsetilstander og ga støtte ved akutte sykdommer.
 • Oppdatert kunnskap om medisinske fremskritt og beste praksis.
 • Samarbeidet med tverrfaglig medisinsk personale for å sikre pasientbehandling av høy kvalitet.


Eksempel på utdannelse i CV for allmennleger

En allmennlege må vanligvis ha en doktorgrad i medisin (MD) fra en akkreditert medisinsk skole. Etter å ha fullført medisinstudiet må allmennlegen gjennomføre en treårig spesialistutdanning i allmennmedisin. I løpet av turnustjenesten får allmennlegen spesialisert opplæring i familiemedisin, som omfatter diagnostisering og behandling av et bredt spekter av medisinske tilstander. I tillegg kan det hende at en allmennlege må sertifiseres for å kunne praktisere.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for allmennleger:

 • MBBS - University of Central India, 2018
 • Diploma in Family Medicine - University of Delhi, 2020
 • Sertifisert lege, Indian Medical Council, 2021


Allmennpraktiserende leges ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for allmennleger, fordi det gjør det mulig for potensielle arbeidsgivere å se hvilke spesifikke kunnskaper og evner du har, på en kortfattet og effektiv måte. Kompetansedelen bør fremheve de ferdighetene som er mest relevante for stillingen du søker på, og vise hvordan du kan bidra til organisasjonen som skal ansette deg. Eksempler på ferdigheter som kan nevnes i en CV for allmennleger, er medisinsk kunnskap, kliniske forskningsferdigheter, kommunikasjon mellom pasient og behandler og kritisk tenkning.

Myke ferdigheter:

 1. Pasientbehandling
 2. Diagnostiske ferdigheter
 3. Kommunikasjon
 4. Mellommenneskelig
 5. Problemløsning
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Tidshåndtering
 8. Konfliktløsning
 9. Lederskap
 10. Teamarbeid
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Klinisk diagnose
 2. Pasientbehandling
 3. Håndtering av medisiner
 4. Smittsomme sykdommer
 5. Kronisk sykdom
 6. Helseopplæring
 7. Tolkning av røntgenbilder
 8. Laboratorieundersøkelser
 9. Kirurgiske ferdigheter
 10. Akuttmedisin


Vanlige feil å unngå når du skal skrive en CV for allmennleger

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for allmennleger

 • Fremhev erfaring fra arbeid med et bredt spekter av pasienter.
 • Ta med faglige sertifiseringer og referanser.
 • Vis kunnskap om medisinsk terminologi.
 • Utvise utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Oppgi eventuell spesifikk erfaring med prosedyrer eller behandlinger.
 • Fremhev eventuell ytterligere erfaring med programvare for praksisadministrasjon.
 • Demonstrere sterke organisatoriske ferdigheter.
 • Inkluder eventuell spesifikk erfaring med pasientjournalhåndtering.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis