Eksempel på CV for familieterapeut (gratis guide)

Lag en familieterapeut-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for familieterapeut
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (178 stemmer)
Eksempel på CV for familieterapeut

Er du på utkikk etter en jobb som familieterapeut? I denne artikkelen finner du et omfattende eksempel på en CV som kan hjelpe deg i gang. Den viser deg hvordan du kan fremheve kompetansen og erfaringen din for å gjøre inntrykk på potensielle arbeidsgivere. Du får også tips om hvordan du kan skreddersy CV-en til den jobben du søker på. Les videre for å lære mer og gjøre CV-en din klar.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en familieterapeut?

En familieterapeut hjelper familier og enkeltpersoner med å forbedre kommunikasjon og relasjoner. Familieterapeuter fokuserer ofte på temaer som ekteskapsproblemer, samlivsproblemer, foreldreproblemer, rusmisbruk, psykiske problemer, sorg og tap. Familieterapeuter bruker en rekke ulike teknikker, som psykoterapi, gruppeterapi og familiesystemisk rådgivning, for å hjelpe familiemedlemmer til å forstå hverandre og forbedre sine relasjoner.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for familieterapeuter:

Hvilke ansvarsområder har en familieterapeut?

 • Gjennomføre individuelle terapier, familieterapier og gruppeterapier.
 • Utvikling av behandlingsplaner og mål
 • Vurdere kunder og deres problemer ved hjelp av hensiktsmessige tester og intervensjoner.
 • Samarbeide med andre fagpersoner innen psykisk helse, som psykiatere og sosialarbeidere.
 • Tilby kriseintervensjon ved behov
 • Dokumentere fremdrift og behandlingsplaner i klientmappene
 • Opprettholdelse av kundens konfidensialitet
 • Henvise til andre fagpersoner på en hensiktsmessig måte
 • Evaluering av effektiviteten av behandlingsplaner
 • Holde seg oppdatert på utviklingen innen familieterapi.

Eksempel på CV for familieterapeuter til inspirasjon

Familieterapeut

Navn: Jane Doe

Adresse: 123 Main Street, Anytown, CA 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: jane.doe@email.com

Jane Doe er en erfaren, sertifisert familieterapeut med over 10 års erfaring. Hun har omfattende kunnskap om familierådgivning, barne- og ungdomsterapi og traumebevisst omsorg. Jane brenner for å hjelpe familier med å bygge sterke og sunne relasjoner. Hun utmerker seg ved å bygge tillitsfulle relasjoner med klientene sine og utvikle individuelle behandlingsplaner for å møte deres unike behov.

Arbeidserfaring

 • Familieterapeut, ABC Clinic, Anytown, California. 2015-nåværende
  • Gir individuell terapi, familieterapi og gruppeterapi
  • Utvikle og implementere individuelle behandlingsplaner for klienter
  • Gjennomføre vurderinger og kriseintervensjon
 • Barneterapeut, XYZ Clinic, Anytown, California. 2010-2015
  • Utførte individuell terapi, familieterapi og gruppeterapi
  • Utviklet og implementerte individuelle behandlingsplaner for klienter.
  • Utførte vurderinger og kriseintervensjon

Utdanning

 • Mastergrad i rådgivningspsykologi, Anytown State University, 2010
 • Bachelor i psykologi, Anytown State University, 2008

Kompetanse

 • Familierådgivning
 • Terapi for barn og unge
 • Traumebevisst omsorg
 • Kriseintervensjon
 • Vurdering

Sertifiseringer

 • Lisensiert profesjonell klinisk rådgiver
 • Sertifisert familieterapeut

Språk

 • Engelsk
 • Spansk


CV-tips for familieterapeuter

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en for familieterapeuter.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne familieterapeuter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring og dine referanser i sammendraget.
 • Inkluder overførbare ferdigheter fra tidligere roller, for eksempel kommunikasjon, rådgivning og problemløsning.
 • Husk å oppgi eventuelle sertifiseringer eller lisenser.
 • Ta med eventuelle spesialutdanninger eller programmer du har tatt for å forbedre dine faglige ferdigheter.
 • Inkluder eventuelt frivillig arbeid du har utført innen familieterapi.


Eksempler på CV-sammendrag for familieterapeuter

Det er viktig å bruke et CV-resymé eller en CV-målsetting for familieterapeuter fordi det hjelper arbeidsgivere til raskt å forstå hvem du er og hvilke kvalifikasjoner du har som gjør at du passer godt til jobben. Det gir deg også muligheten til å sette yrkeserfaringen din i sammenheng og fremheve de ferdighetene som gjør deg til en sterk kandidat til jobben. Et godt CV-sammendrag eller et godt CV-mål kan utgjøre forskjellen på om en rekrutteringsansvarlig ser nærmere på CV-en din eller går videre til neste CV.

For eksempel:

 • Familieterapeut med mer enn 10 års erfaring med individual-, familie- og gruppeterapi. Dyktig i å utvikle behandlingsplaner, vurdere klienters behov og håndtere kriser.
 • Erfaren familieterapeut med utmerkede mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter. Dyktig i evidensbasert terapi, krisehåndtering og utvikling av familieterapiplaner.
 • Engasjert familieterapeut med mer enn 8 års kunnskap og erfaring med individuell terapi, familieterapi og gruppeterapi. Dyktig i krisehåndtering, familiedynamikk og rådgivningsteknikker.
 • Familieterapeut med mer enn 12 års erfaring med individuell rådgivning, familierådgivning og gruppeterapi. Dyktig til å lage behandlingsplaner, evaluere resultater og etablere god kontakt med klienter.
 • Familieterapeut med mer enn 5 års erfaring med individuell rådgivning, familierådgivning og gruppeterapi. Dyktig i å utvikle behandlingsplaner, vurdere klienters behov og håndtere kriser.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for familieterapeuter

Det er viktig av flere grunner å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en familieterapeut. For det første viser det at terapeuten har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene for å kunne gi effektiv terapi. I tillegg viser det den potensielle arbeidsgiveren at terapeuten har erfaring med å behandle en rekke ulike familier og jobbe med forskjellige typer klienter. Det gjør det også mulig for arbeidsgiveren å se at terapeuten har lykkes med å hjelpe familier med å nå sine mål. Til slutt gir det arbeidsgiveren et inntrykk av terapeutens arbeidsmoral, hvordan vedkommende håndterer utfordrende situasjoner og hvor opptatt han eller hun er av å yte kvalitetsbehandling.

Et eksempel:

 • Tilbyr terapeutiske tjenester til barn, ungdom og familier i ulike miljøer, blant annet på skoler, i hjemmet og på helsestasjoner.
 • Utførte omfattende inntaksvurderinger og utviklet behandlingsplaner for å møte behovene til hver enkelt familie.
 • Fremme samarbeidsrelasjoner med tverrfaglige team, inkludert skolerådgivere, lærere og andre tilbydere av psykisk helsehjelp.
 • Tilbyr individuell rådgivning og familierådgivning for å løse en rekke problemer, blant annet depresjon, angst, traumer og familiekonflikter.
 • Ledet gruppeterapitimer om temaer som foreldreferdigheter, sinnemestring og kommunikasjon.
 • Utførte psykoedukative vurderinger for å diagnostisere lærings- og atferdsforstyrrelser.
 • Utviklet individuelle tiltaksplaner for å imøtekomme behovene til hver enkelt familie.
 • Brukte evidensbaserte metoder som kognitiv atferdsterapi (CBT) og dialektisk atferdsterapi (DBT).
 • Tilbyr kriseintervensjon til familier i krise og henviser dem til egnede ressurser.
 • Fører detaljerte journaler, inkludert statusnotater, behandlingsplaner og vurderinger.


Eksempel på utdannelse for familieterapeuter

En familieterapeut må som regel ha minst en mastergrad i et rådgivningsrelatert fagområde, for eksempel ekteskaps- og familieterapi, rådgivningspsykologi, sosialt arbeid eller andre psykisk helse-relaterte fagområder. I tillegg kan enkelte delstater kreve at familieterapeuter er lisensiert eller sertifisert. For å bli lisensiert eller sertifisert må familieterapeuter gjennomføre den nødvendige utdanningen og kliniske opplæringen, bestå en eksamen og ha veiledet klinisk erfaring. Familieterapeuter må også holde seg oppdatert på den nyeste forskningen og de nyeste kliniske ferdighetene på området, og det kan være nødvendig å gjennomføre etterutdanningskurs for å opprettholde lisensen eller sertifiseringen.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for familieterapeuter:

 • Master of Science i ekteskaps- og familieterapi, University of Texas, Austin, TX, 2014
 • Bachelor of Science i psykologi, University of Texas, Austin, TX, 2011
 • Sertifikat i ekteskaps- og familieterapi, University of Texas, Austin, TX, 2013


Familieterapeutens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for familieterapeuter for å vise potensielle arbeidsgivere at du er kvalifisert for jobben. Ferdigheter som er relevante for familieterapi er blant annet gode kommunikasjons- og relasjonsevner, empati, evne til problemløsning og kunnskap om familiesystemer og -dynamikk. Det kan også være en fordel å ha kunnskap om forskning og utredning samt erfaring med ulike terapeutiske tilnærminger (f.eks. kognitiv atferdsterapi, dialektisk atferdsterapi osv.). Hvis du inkluderer disse ferdighetene i CV-en din, viser du at du har kvalifikasjonene som kreves for å lykkes som familieterapeut.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjonsferdigheter
 2. mellommenneskelige ferdigheter
 3. Empatiske ferdigheter
 4. Konfliktløsning
 5. Evner til å lytte
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Problemløsning
 8. Stressmestring
 9. Rådgivningskompetanse
 10. Kulturell bevissthet
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Mellommenneskelig kommunikasjon
 2. Familierådgivning
 3. Saksbehandling
 4. Klinisk vurdering
 5. Psykoterapi
 6. Kriseintervensjon
 7. Gruppeterapi
 8. Diagnostisering
 9. Mekling
 10. Journalføring


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for familieterapeuter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en familieterapeut

 • Fremhev eventuelle kvalifikasjoner, sertifiseringer og lisenser.
 • Fremhev eventuell erfaring fra arbeid med familier og barn.
 • Inkluder relevant utdanning og opplæring.
 • Ta med eventuelle relaterte ferdigheter, for eksempel kommunikasjon og problemløsning.
 • Vis at du er opptatt av kontinuerlig faglig utvikling.
 • Vis at du har en medfølende og tålmodig tilnærming til å hjelpe familier.
 • Fremhev eventuell erfaring med kriseintervensjon.
 • Ta med alle relevante utmerkelser og priser.
 • Oppgi eventuell relevant erfaring fra frivillig arbeid.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis