Eksempel på CV for erfarne atferdsterapeuter (gratis guide)

Lag en CV for erfarne atferdsterapeuter som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Atferdsterapeut CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (179 stemmer)
Atferdsterapeut CV Eksempel

Er du en erfaren atferdsterapeut på jakt etter en ny jobbmulighet? Vårt CV-eksempel for erfarne atferdsterapeuter kan hjelpe deg med å skille deg ut i konkurransen blant søkerne. Denne omfattende guiden gir deg en oversikt over de viktigste elementene i en CV som arbeidsgivere ser etter hos atferdsterapeuter, samt tips til hvordan du utformer en CV som fanger oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere. Med dette CV-eksemplet kan du være sikker på at kvalifikasjonene og erfaringen din kommer til å skinne gjennom og gi deg den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en erfaren atferdsterapeut?

En atferdsterapeut er en fagperson innen psykisk helsevern som hjelper mennesker med å identifisere og endre atferd for å forbedre deres psykiske helse og velvære. De bruker evidensbaserte tilnærminger som kognitiv atferdsterapi (CBT), dialektisk atferdsterapi (DBT) og andre psykoterapier for å hjelpe klienter med å endre tanker, atferd og følelsesmessige reaksjoner. Atferdsterapeuter hjelper klientene med å utvikle strategier for å håndtere stressfaktorer i hverdagen og identifisere og bearbeide underliggende problemer som forårsaker stress. De tilbyr også psykoedukasjon for å hjelpe klientene til å forstå sine psykiske problemer og behandlingsalternativer.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for erfarne atferdsterapeuter:

Hva er noen av ansvarsområdene til en erfaren atferdsterapeut?

 • Utvikle individuelle behandlingsplaner for klienter basert på deres atferdsmessige og psykiske behov.
 • Overvåke utviklingen og justere behandlingsplanene deretter
 • Dokumentere fremgang og endringer i kundens atferd
 • Tilby individuell terapi, gruppeterapi og familieterapi
 • Samarbeide med annet helsepersonell og sosiale instanser.
 • Instruere klienter og familiemedlemmer i atferdsteknikker og -strategier.
 • Opplyse kunder og familiemedlemmer om psykiske problemer og ressurser.
 • Utarbeide rapporter og føre oversikt over kundenes fremdrift
 • Gjennomføre vurderinger for å diagnostisere atferdsproblemer og psykiske lidelser.
 • Advokat for klienter i rettssaker og andre rettslige prosesser

Eksempel på CV for erfarne atferdsterapeuter til inspirasjon

Atferdsterapeut med lang erfaring

John Doe er en profesjonell og erfaren atferdsterapeut med lang erfaring i å yte tjenester av høy kvalitet til enkeltpersoner og familier, samt en lidenskap for å hjelpe andre. Hans ekspertise i å jobbe med mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn, og hans evne til å kommunisere effektivt med klientene, har gjort at han har utmerket seg på sitt felt.

Arbeidserfaring

 • Atferdsterapeut, ABC Therapy, 2018-2020
 • Individuell terapi og gruppeterapi for personer med et bredt spekter av psykiske problemer, inkludert depresjon, angst og PTSD.
 • Utviklet og implementert individuelle behandlingsplaner for klienter.
 • Utførte vurderinger av kundenes emosjonelle og psykologiske fungering.
 • Krisetiltak og støttende rådgivning til klienter og deres familier.

Utdanning

 • Master of Science i psykologi, XYZ University, 2017
 • Bachelor of Science i psykologi, XYZ University, 2015

Ferdigheter

 • Kognitiv atferdsterapi (CBT)
 • Dialektisk atferdsterapi (DBT)
 • Emosjonsfokusert terapi (EFT)
 • Motiverende intervju (MI)
 • Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

Sertifiseringer

 • Lisensiert klinisk sosialarbeider (LCSW)
 • Sertifisert kognitiv atferdsterapeut (CCBT)
 • Sertifisert dialektisk atferdsterapeut (CDBT)

Språk
Engelsk, spanskCV-tips for erfarne atferdsterapeuter

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for erfarne atferdsterapeuter.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne erfarne atferdsterapeuter - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell erfaring fra arbeid med ulike grupper, for eksempel barn med spesielle behov eller voksne med psykiske problemer.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller utdanninger knyttet til feltet, for eksempel Applied Behavior Analysis eller Positive Behavior Support.
 • Fortell om forskning eller publikasjoner knyttet til fagområdet, for eksempel artikler eller presentasjoner.
 • Oppgi eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for ditt arbeid som atferdsterapeut.
 • Redegjør for eventuelle faglige tilknytninger eller medlemskap du har på området.


Eksempler på sammendrag av CV for erfarne atferdsterapeuter

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å skille seg ut på arbeidsmarkedet og presentere erfaring, ferdigheter og kompetanse for potensielle arbeidsgivere. Det er et viktig verktøy for å illustrere hvordan du kan hjelpe en potensiell arbeidsgiver med å nå sine mål. En erfaren atferdsterapeuts CV-sammendrag eller CV-målsetting bør være skreddersydd til stillingens spesifikke krav og inkludere relevant erfaring, kvalifikasjoner og sertifiseringer. Ved å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting kan du vise arbeidsgivere at du har de ferdighetene og kunnskapene som kreves for stillingen, og at du er den rette kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Svært erfaren atferdsterapeut med mer enn 10 års erfaring med individual- og familieterapi.
 • Dyktig til å utforme, administrere og gjennomføre terapitimer for å løse et bredt spekter av atferdsproblemer.
 • Kompetent i å bruke evidensbaserte terapeutiske intervensjoner for å forbedre pasientens funksjon.
 • Dyktig til å gjennomføre individuelle terapitimer og gruppeterapitimer for å evaluere og behandle atferdsmessige, sosiale og emosjonelle problemer.
 • Erfaring med å utvikle behandlingsplaner for å fremme positiv atferd og bedre psykisk helse.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for erfarne atferdsterapeuter

En sterk erfaringsdel i en CV for erfarne atferdsterapeuter er viktig for å fremheve de ferdighetene og kvalifikasjonene som gjør at du skiller deg ut fra andre søkere til stillingen. Denne delen bør inneholde en oversikt over hva du har oppnådd, hvilke suksesser du har hatt i din karriere som atferdsterapeut, og hvilke utmerkelser eller sertifiseringer du har fått. Den bør også inneholde en liste over de mest relevante og imponerende erfaringene du har gjort deg i løpet av karrieren, for eksempel når du har jobbet med ulike klienter eller ledet et team av atferdsterapeuter. Ved å gi arbeidsgivere et omfattende innblikk i bakgrunnen din kan du vise at du har de ferdighetene og kunnskapene du trenger for å utmerke deg i stillingen.

For eksempel:

 • Behandlet barn med autismespekterforstyrrelser med anvendt atferdsanalyse (ABA) i hjemmet.
 • Utførte funksjonelle atferdsvurderinger for klienter med utfordrende atferd.
 • Samarbeidet med foreldre, lærere og andre fagpersoner for å utvikle atferdsplaner og behandlingsstrategier.
 • Vurderte og overvåket klientens fremgang med ABA-terapi og andre intervensjoner.
 • Utviklet og implementert individuelle atferdsplaner (BIP).
 • Tilbyr individuell terapi og gruppeterapi ved hjelp av evidensbaserte teknikker som Positive Behavior Support (PBS).
 • Registrerte og dokumenterte daglige data om klientatferd for å følge med på fremgangen og justere behandlingsplanene.
 • Opprettholdt god kommunikasjon med kundene og deres familier for å sikre positive resultater.
 • Opplæring i strategier for atferdshåndtering til foreldre og omsorgspersoner.
 • Overholdt etiske standarder, forskrifter og lover fastsatt av Board of Behavioral Sciences.


Eksempel på utdannelse for erfarne atferdsterapeuter i et CV

En erfaren atferdsterapeut trenger vanligvis minst en mastergrad i psykologi, rådgivning eller et beslektet fagfelt, pluss spesialisert opplæring i atferdsterapi. Terapeuter må som et minimum ha statlig autorisasjon for å kunne praktisere. For noen stillinger kan det være nødvendig med ytterligere kvalifikasjoner, for eksempel sertifisering.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for erfarne atferdsterapeuter:

 • University of California, Los Angeles - Master of Arts i anvendt atferdsanalyse, 2009
 • University of Southern California - Bachelor of Science i psykologi, 2004
 • University of California - sertifikat i autismespekterforstyrrelser, 2016


Erfarne atferdsterapeuters ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for erfarne atferdsterapeuter fordi det vil bidra til å fremheve din kompetanse og dine styrker på området. Ved å inkludere ferdigheter i CV-en din kan arbeidsgivere raskt danne seg et bilde av hva du kan og hvor mye erfaring du har. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes er: klinisk vurdering, kriseintervensjon, rådgivning, atferdsendring, sosial ferdighetstrening, familieterapi og samarbeid med andre fagpersoner.

Myke ferdigheter:

 1. Mellommenneskelig kommunikasjon
 2. Aktiv lytting
 3. Kritisk tenkning
 4. Problemløsning
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Fleksibilitet
 7. Teamarbeid
 8. Empati
 9. Tålmodighet
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Atferdsanalyse
 2. Kognitiv terapi
 3. Mellommenneskelige ferdigheter
 4. Motiverende intervju
 5. Risikovurdering
 6. Kriseintervensjon
 7. Saksbehandling
 8. Psykoedukasjon
 9. Gruppeterapi
 10. Dataanalyse


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for erfarne atferdsterapeuter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en erfaren atferdsterapeut

 • Fremhev eventuelle avanserte sertifiseringer eller kvalifikasjoner
 • Vis frem din erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Demonstrere din evne til å diagnostisere og behandle psykiske problemer.
 • Redegjør for din kompetanse når det gjelder å utarbeide og administrere behandlingsplaner.
 • Oppgi om du har erfaring med gruppe- og familieterapi.
 • Gi eksempler på hvordan du har opptrådt i krisesituasjoner
 • Beskriv dine kunnskaper om relevante lover og forskrifter.
 • Nevn forskning du har utført eller publisert
 • Fremhev dine sterke kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis