Eksempel på CV for psykoterapeuter (gratis guide)

Lag en psykoterapeut-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for psykoterapeuter
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (172 stemmer)
Eksempel på CV for psykoterapeuter

Psykoterapi er en viktig del av behandlingen innen psykisk helse, og en godt utformet CV kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og vise frem din erfaring og bakgrunn innen feltet. Vårt eksempel på en CV for psykoterapeuter gir deg en omfattende guide til hvordan du skriver en CV som gjør at du blir lagt merke til av de rette grunnene. Vi tar for oss de viktigste elementene du bør ta med, beste praksis for å sette sammen en vellykket CV og tips til hvordan du kan optimalisere CV-en slik at den blir sett av de rette rekruttererne. Med denne veiledningen er du på god vei til å få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en psykoterapeut?

En psykoterapeut er en fagperson innen psykisk helsevern som hjelper enkeltpersoner, par, familier og grupper med å forstå og håndtere følelser, atferd og relasjoner bedre. De bruker samtaleterapi for å identifisere og utforske problemer, utvikle mestringsferdigheter og forbedre psykologisk velvære.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for psykoterapeuter:

Hvilke ansvarsområder har en psykoterapeut?

 • Vurdere og diagnostisere psykiske, emosjonelle og atferdsmessige lidelser, samt identifisere risikofaktorer som kan føre til tilbakefall.
 • Utarbeide behandlingsplaner og tilby individuell terapi, familieterapi, parterapi og gruppeterapi.
 • Bruke evidensbaserte psykologiske intervensjoner for å hjelpe kundene med å nå sine mål.
 • Samarbeid med andre fagpersoner, for eksempel psykiatere, primærleger, skolepersonell og sosialarbeidere.
 • Opplyse kunder og familier om psykiske helseproblemer og tilgjengelige behandlinger.
 • Overvåke kundenes fremgang og justere behandlingsplanene etter behov.
 • Føre detaljerte journaler over klientens historie, diagnoser, behandlingsplaner og statusnotater.

Eksempel på CV for psykoterapeuter til inspirasjon

Navn: Paulina Smith

Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA

Tlf: 123-456-7890

E-post: paulina@example.com

Paulina Smith er en dyktig og erfaren psykoterapeut som har spesialisert seg på å hjelpe klienter med å utvikle og opprettholde sunne relasjoner. Hun har en solid bakgrunn innen psykologisk vurdering og rådgivning, og har erfaring fra arbeid med en rekke ulike klientgrupper. Paulina er opptatt av å hjelpe klientene sine ved å skape et trygt og støttende miljø der de kan utforske og uttrykke følelser, tanker og atferd.

Arbeidserfaring:

 • Klinisk rådgiver, Anytown Mental Health Center - Anytown, USA (2015 - i dag)
 • Kliniker innen psykisk helse, Anytown Psychiatric Clinic - Anytown, USA (2012 - 2015)

Utdanning:

 • Master of Arts i rådgivningspsykologi, Anytown University (2012)
 • Bachelor of Arts i psykologi, Anytown University (2009)

Ferdigheter:

 • Rådgivning og terapi
 • Psykologisk vurdering
 • Kriseintervensjon
 • Gruppeterapi
 • Motiverende intervju

Sertifiseringer:

 • Lisensiert profesjonell rådgiver, Anytown State Board of Examiners (2015)
 • Sertifisert klinisk rådgiver innen psykisk helse, Anytown Mental Health Association (2013)

Språk: Engelsk, spanskCV-tips for psykoterapeuter

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til en psykoterapeut-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne psykoterapeuter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevante kvalifikasjoner og erfaring knyttet til psykoterapi.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller spesialiseringer innen ditt fagområde.
 • Inkluder eventuell tidligere forskning eller publikasjoner relatert til psykoterapi.
 • Fremhev eventuelt relevant frivillig arbeid eller erfaring på området.
 • Ta med eventuelle utmerkelser eller prestasjoner knyttet til psykoterapi.


Eksempler på CV-sammendrag for psykoterapeuter

Det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for psykoterapeuter fordi det gir den potensielle arbeidsgiveren mulighet til raskt å danne seg et bilde av kandidatens kvalifikasjoner, erfaring og ferdigheter. Det er også en måte å fremheve kandidatens unike verdi for organisasjonen på, slik at vedkommende skiller seg ut fra andre søkere. Ved å gi denne informasjonen på forhånd kan det hjelpe arbeidsgiveren til å ta en mer informert beslutning om kandidaten.

For eksempel:

 • Erfaren psykoterapeut som brenner for å hjelpe mennesker med å nå sine mål for psykisk helse. Dyktig i å gi individuell terapi, parterapi og familieterapi, samt kriseintervensjon.
 • Psykoterapeut med 3 års erfaring i evidensbasert rådgivning og terapi. Brenner for å hjelpe klienter med å forbedre sitt emosjonelle, mentale og sosiale velvære.
 • Psykoterapeut med ekspertise innen diagnostiske vurderinger, kognitiv atferdsterapi og traumefokusert terapi. Dokumenterte resultater når det gjelder å hjelpe klienter med å overvinne psykiske helseutfordringer.
 • Lisensiert psykoterapeut med 6 års erfaring med individuell terapi, familieterapi og gruppeterapi. Jeg er dedikert til å hjelpe klienter med å nå sine mål for psykisk helse gjennom evidensbaserte intervensjoner.
 • Engasjert psykoterapeut med 5 års erfaring med individuell rådgivning og gruppeterapi. Dyktig i å bruke evidensbaserte strategier for å hjelpe klienter med å nå sine mål for psykisk helse.


Lag en sterk erfaringsdel til din CV for psykoterapeuter

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en psykoterapeut-CV fordi den viser terapeutens faglige kvalifikasjoner og suksesser. Det gir potensielle arbeidsgivere en bedre forståelse av kandidatens bakgrunn og erfaring på området. Det viser også at terapeuten har de nødvendige ferdighetene og erfaringene for å kunne tilby effektive psykoterapitjenester. Denne delen bør skreddersys til den spesifikke stillingen terapeuten søker på, og fremheve den erfaringen som er mest relevant. Ved å gi arbeidsgiveren et klart bilde av terapeutens erfaring og kvalifikasjoner øker kandidaten sjansene for å bli valgt til stillingen.

For eksempel:

 • Tilbyr psykoterapitjenester til enkeltpersoner, par og familier i privat praksis.
 • Utførte vurderinger, inkludert psykologiske tester, og utarbeidet behandlingsplaner.
 • Utarbeidet individuelle behandlingsplaner med kognitiv atferdsterapi, personsentrert terapi og andre evidensbaserte metoder.
 • Tilrettelagt ukentlige gruppeterapitimer om temaer som stressmestring og relasjonsreparasjon.
 • Utviklet og implementert programmer for å forbedre kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og problemløsningsferdigheter.
 • Integrerte evidensbaserte og helhetlige tilnærminger for å møte behovene til ulike klienter.
 • Administrerte 8-10 klienter og leverte omfattende psykoterapitjenester.
 • Samarbeidet med et tverrfaglig team av psykiatere og sosialarbeidere for å gi helhetlig behandling.
 • Førte klientjournaler og dokumenterte fremdriftsnotater i samsvar med faglige standarder.
 • Deltok i ukentlige saksgjennomganger og ga veiledning til praktikanter og medarbeidere.


Eksempel på utdannelse for psykoterapeuter

En psykoterapeut må vanligvis ha en mastergrad i psykologi, rådgivning eller et beslektet fagfelt. Avhengig av delstaten må psykoterapeuten også ha autorisasjon. For å få lisens må man bestå en skriftlig eksamen og gjennomføre en veiledet praksisperiode.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer i en CV for psykoterapeuter:

 • Ph.d. i psykologi, University of California, Los Angeles, CA, 2016
 • M.A. i klinisk psykologi, University of Washington, Seattle, WA, 2013
 • Bachelorgrad i psykologi, Stanford University, Palo Alto, CA, 2011
 • Sertifikat i kognitiv atferdsterapi, University of Michigan, Ann Arbor, MI, 2018
 • Sertifikat i emosjonsfokusert terapi, Harvard University, Cambridge, MA, 2019


Psykoterapeutens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for psykoterapeuter fordi det gir potensielle arbeidsgivere en indikasjon på hvilke kunnskaper og ferdigheter du har. Det gir dem også mulighet til å vurdere om du passer for jobben. Ferdighetene dine bør omfatte spesifikke psykoterapiteknikker eller -metoder, for eksempel kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk terapi eller dialektisk atferdsterapi. I tillegg bør du oppgi eventuelle andre spesialiteter eller sertifiseringer du har, f.eks. innen parterapi, rådgivning for barn og unge eller avhengighetsbehandling. Til slutt kan du nevne andre relaterte ferdigheter, for eksempel klientvurdering, diagnostisering og behandlingsplanlegging.

Myke ferdigheter:

 1. Empati
 2. Aktiv lytting
 3. Kommunikasjon
 4. Mellommenneskelig
 5. Problemløsende
 6. Organisatorisk
 7. Konfliktløsning
 8. Motivasjon
 9. Stressmestring
 10. Vurdering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Psykologisk vurdering
 2. Kognitiv atferdsterapi
 3. Interpersonlig terapi
 4. Gruppeterapi
 5. Diagnostisk evaluering
 6. Saksbehandling
 7. Risikovurdering
 8. Familierådgivning
 9. Kriseintervensjon
 10. Motiverende intervju


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for psykoterapeuter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en psykoterapeuts CV

 • Fremhev dine kvalifikasjoner som psykoterapeut
 • Inkluder relevant erfaring og sertifiseringer
 • Oppgi utdanningsbakgrunnen din
 • Oppgi eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt
 • Oppgi eventuelle faglige sammenslutninger du er medlem av
 • Vise dine kunnskaper om psykoterapiteknikker
 • Fremhev dine mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter
 • Demonstrere din forståelse av gjeldende psykoterapeutisk praksis.
 • Vis frem din evne til å bygge relasjoner og kontakt
 • Demonstrere din evne til å jobbe med enkeltpersoner, familier og grupper.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis