Eksempel på CV for generell kirurg (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for kirurger som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Generell kirurg CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (162 stemmer)
Generell kirurg CV Eksempel

Velkommen til vårt eksempel på en CV for en generell kirurg. I denne artikkelen får du de nødvendige tipsene og triksene for å lage en effektiv CV for en generell kirurg. Du vil lære om de ulike delene av en CV, viktigheten av et godt formulert sammendrag og hvordan du fremhever utdanningen og arbeidserfaringen din. I tillegg finner du nyttige eksempler på CV-er for generelle kirurger, slik at du kan komme i gang med å lage din egen.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en allmennkirurg?

En generell kirurg er en lege som spesialiserer seg på diagnostisering, pleie og behandling av sykdommer og skader i kroppen. Dette kan omfatte sykdommer i mage-tarmkanalen, det endokrine systemet, brystene, huden og mange andre områder. Allmennkirurger utfører ofte operasjoner som å fjerne organer, reparere brokk og fjerne svulster. De kan også gi medisinsk behandling på intensivavdelingen og rådføre seg med andre spesialister for å gi pasientene omfattende medisinsk behandling.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for kirurger:

Hvilke ansvarsområder har en allmennkirurg?

 • Evaluering av pasienter og utarbeidelse av behandlingsplaner
 • Utføre operasjoner for å behandle medisinske problemer
 • Administrering av anestesi eller smertestillende medisiner
 • Overvåking av pasienter før, under og etter operasjonen
 • Vurdere behovet for ytterligere medisinsk behandling eller oppfølging.
 • Veiledning av pasienter om risiko, fordeler og alternativer ved den foreslåtte operasjonen.
 • Assistere ved andre operasjoner etter behov
 • Skrive medisinske rapporter og føre pasientjournaler
 • Overholdelse av sikkerhetsprotokoller og prosedyrer for infeksjonskontroll

Eksempel på CV for generell kirurg til inspirasjon

Personlige opplysninger

 • Navn: Dr. Jane Smith
 • Adresse: 123 Main Street, Los Angeles, CA 90210
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: JaneSmith@example.com

Sammendrag

Dr. Jane Smith er en svært erfaren og sertifisert allmennkirurg med 15 års erfaring i faget. Hun har omfattende kunnskap om avanserte kirurgiske inngrep og er opptatt av å gi utmerket pasientbehandling. Hun er svært dyktig i en rekke kirurgiske inngrep og behersker den nyeste kirurgiske teknologien.

Arbeidserfaring

 • Overlege, ABC Medical Center, Los Angeles, California (2005 - i dag)
 • Utføre en rekke komplekse kirurgiske inngrep, inkludert laparoskopiske, åpne og robotkirurgiske inngrep.
 • Utdanne medisinstudenter og turnusleger i prinsippene for generell kirurgi.
 • Gi konsultasjoner til medisinsk personale om kirurgiske tilfeller.
 • Utføre administrative oppgaver som å fylle ut journaler, utarbeide rapporter og bestille rekvisita.
 • Sikre at sikkerhetsbestemmelsene overholdes og at etablerte retningslinjer og prosedyrer følges.

Utdanning

 • University of California, Los Angeles (2001 - 2005)
 • Doktor i medisin (MD)

Kompetanse

 • Avanserte kirurgiske teknikker
 • Robotkirurgi
 • Laparoskopisk kirurgi
 • Diagnostisk evaluering
 • Kirurgiske instrumenter
 • Pasientbehandling
 • Medisinsk journalføring

Sertifiseringer

 • Styresertifisert allmennkirurg, American Board of Surgery (2005)
 • Avansert kardiovaskulær livsstøtte (ACLS), American Heart Association (2005)
 • Grunnleggende livsstøtte (BLS), American Heart Association (2005)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (flytende)


CV-tips for generell kirurg

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for kirurger.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne overleger - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fokuser på de mest relevante erfaringene og prestasjonene dine.
 • Fremhev eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.
 • Ta med lenker til relevante nettsteder, for eksempel en profesjonell nettside eller en profil på sosiale medier.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller lisenser du har.
 • Sørg for at CV-en din er fri for stave- og grammatikkfeil.


Eksempler på CV-sammendrag for generell kirurg

Et CV-sammendrag eller CV-mål for kirurger er en fin måte å vise frem relevant erfaring og kvalifikasjoner for potensielle arbeidsgivere på. Den bør fokusere på de spesifikke ferdighetene og kvalifikasjonene som gjør deg til den ideelle kandidaten for jobben. Det kan også brukes til å fremheve eventuelle unike egenskaper som skiller deg fra andre søkere. Et godt formulert sammendrag eller mål vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og øke sjansene dine for å komme til intervju.

For eksempel:

 • Erfaren allmennkirurg med 8 års erfaring innen ledelse av operasjonsstuer og pasientbehandling. Kompetent innen traumer, ortopedi og generell kirurgi.
 • Styresertifisert allmennkirurg med 15 års erfaring innen pre- og postoperativ behandling, kirurgiske inngrep og pasientopplæring.
 • Engasjert allmennkirurg med vekt på pasientsentrert behandling. Erfaring innen traumer, ortopedi, karkirurgi og plastikkirurgi.
 • Medfølende allmennkirurg med 10 års erfaring med akutte og elektive kirurgiske inngrep. Dyktig innen laparoskopisk kirurgi, barnekirurgi og karkirurgi.
 • Dyktig allmennkirurg med 7 års erfaring innen åpen og minimalt invasiv kirurgi. Kunnskaper innen traumer, ortopedisk og generell kirurgi.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din som allmennkirurg

For å få drømmejobben er det viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en generell kirurg. Det er den beste måten å vise potensielle arbeidsgivere at du har de kvalifikasjonene og ferdighetene som trengs for å utføre oppgavene som generell kirurg. Denne delen bør inneholde en liste over stillinger du har hatt som generell kirurg, samt eventuelle spesielle ferdigheter du har som er relevante for jobben. Det bør også inneholde en kort beskrivelse av arbeidsoppgavene dine og hva du har oppnådd i hver enkelt stilling. På denne måten viser du arbeidsgiveren at du har det engasjementet, den kunnskapen og ekspertisen som kreves for å lykkes i en stilling som generell kirurg. Ved å vise frem erfaringen din vil du skille deg ut på arbeidsmarkedet og gjøre deg til en mer attraktiv kandidat.

For eksempel:

 • Utførte hundrevis av vellykkede operasjoner på pasienter med ulike sykdommer.
 • Gi ekspertråd og anbefalinger til pasienter om behandlingsalternativer.
 • Utviklet og implementert postoperative pleieplaner for pasienter.
 • Samarbeidet med medisinske team for å sikre beste praksis for optimal pasientbehandling.
 • Tilbyr omfattende konsultasjoner for pasienter og pårørende.
 • Fungerte som medisinsk rådgiver for utvikling av nye kirurgiske prosedyrer.
 • Fører detaljerte journaler over pasienter og behandlinger.
 • Bidro til opplæring og utdanning av medisinsk personale i de nyeste kirurgiske teknikkene.
 • Overholdt alle sikkerhetsprotokoller og forskrifter for å ivareta pasientsikkerheten.
 • Gjennomførte regelmessige pasientoppfølgingsbesøk for å sikre vellykket rekonvalesens.


Eksempel på utdannelse for generell kirurg

En allmennkirurg må fullføre en fireårig grunnutdanning, etterfulgt av et fireårig medisinstudium. Etter medisinstudiet må en allmennkirurg fullføre et femårig turnusprogram i allmennkirurgi. I løpet av turnustjenesten må kirurgen bestå en rekke eksamener og delta i praktisk opplæring. I noen tilfeller kan en allmennkirurg velge å ta et to- eller treårig fellowship i en subspesialitet, for eksempel karkirurgi, traumekirurgi, barnekirurgi eller transplantasjonskirurgi. I tillegg kan kirurgen ha behov for sertifiseringer fra American Board of Surgery.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en generell kirurg:

 • MD, University of Alabama, Birmingham, AL (2006 - 2010)
 • Residency i generell kirurgi, University of Alabama, Birmingham, AL (2010 - 2014)
 • Styresertifisering i generell kirurgi, American Board of Surgery (2015)


Kirurgens ferdigheter til en CV

Det er viktig at du legger til ferdigheter i CV-en din fordi det gjør det mulig for potensielle arbeidsgivere å raskt identifisere hvilke kvalifikasjoner og evner du har. Det gir dem også en bedre forståelse av hva du kan bidra med i deres organisasjon. Ved å inkludere spesifikke ferdigheter kan du vise arbeidsgiveren hvordan din unike erfaring og dine kvalifikasjoner er knyttet til jobben. Eksempler på ferdigheter som en generell kirurg kan ha med i CV-en, er: ekspertise innen laparoskopiske og endoskopiske operasjoner, utmerkede ferdigheter i pasientkommunikasjon, inngående kunnskap om anatomi, avansert kunnskap om medisinsk terminologi, erfaring med komplekse operasjoner og evne til å samarbeide effektivt med annet helsepersonell.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. problemløsning
 3. Teamarbeid
 4. Beslutningstaking
 5. Lederskap
 6. Organisering
 7. Tidshåndtering
 8. Konfliktløsning
 9. Tilpasningsevne
 10. Empati
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Kirurgiske teknikker
 2. Kunnskap om anatomi
 3. Håndtering av snitt
 4. Pasientbehandling
 5. Postoperativ pleie
 6. Instrumentering
 7. Diagnostiske ferdigheter
 8. Ferdigheter i suturering
 9. Kirurgisk planlegging
 10. Kirurgisk robotikk


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en generell kirurg

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en generell kirurg

 • Fremheve relevant erfaring og kompetanse innen generell kirurgi
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer, utmerkelser eller publikasjoner du har mottatt.
 • Inkluder eventuelle andre medisinske spesialiteter du er utdannet i.
 • Vis frem ditt engasjement for pasientbehandling og -sikkerhet
 • Demonstrere din kunnskap om de nyeste prosedyrene, teknologiene og utstyret.
 • Oppgi eventuelt frivillig arbeid og samfunnsnyttig arbeid du har utført.
 • Oppgi eventuell forsknings- eller undervisningserfaring du har
 • Oppgi kontaktinformasjon for referanser

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis