Eksempel på CV for CFO (gratis guide)

Lag en CFO-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

ØKONOMIDIREKTØR Eksempel på CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (154 stemmer)
ØKONOMIDIREKTØR Eksempel på CV

Leter du etter et CV-eksempel som kan hjelpe deg med å lage en CV som skiller seg ut fra konkurrentene? Vår artikkel med eksempler på CV-er for økonomidirektører gir deg en omfattende oversikt over CV-en til en økonomidirektør. Den fremhever de ferdighetene, kvalifikasjonene og erfaringene som kreves av en vellykket økonomisjef, og gir deg et godt utgangspunkt for å lage en kraftfull CV som vil gjøre deg til en toppkandidat til jobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en økonomidirektør?

En økonomidirektør (CFO) er ansvarlig for å føre tilsyn med den finansielle driften i et selskap. Han eller hun er ansvarlig for å utvikle finansielle strategier, styre kontantstrømmen, føre tilsyn med budsjetteringsprosessen, overvåke investeringer og analysere finansielle data. I tillegg er finansdirektøren ansvarlig for å utarbeide økonomiske rapporter, sikre at regelverket overholdes og gi råd til ledelsen om økonomiske beslutninger.

Vi skal til å begynne med, men først har vi samlet noen andre eksempler på CFO-relaterte CV-er:

Hvilke ansvarsområder har en økonomidirektør?

 • Utarbeide strategier og planer for å støtte opp om selskapets langsiktige økonomiske mål.
 • Overvåking av kontantstrøm, finansiell planlegging og budsjettering
 • Overvåke investeringer og kapitalinnhentingsaktiviteter
 • Bygge relasjoner med eksterne interessenter som kreditorer, aksjonærer, investorer og banker.
 • Analysere og tolke økonomiske data, samt utarbeide økonomiske rapporter, oversikter og prognoser.
 • Utvikle strategier for å redusere kostnader og øke inntektene
 • Sikre overholdelse av relevante lover og forskrifter
 • Lede og veilede økonomiteamet og andre avdelinger i deres arbeid.

Eksempel på CFO-CV til inspirasjon

John Smith

Adresse: 123 Main Street, By, stat, postnummer

Telefon: (123) 456-7890

E-post: johnsmith@example.com

John Smith er en svært erfaren og motivert finansdirektør med over 20 års erfaring innen økonomisk planlegging, analyse og drift. Han kan vise til gode resultater når det gjelder å utvikle og implementere effektive strategier, styre regnskaps- og revisjonsvirksomheten og opprettholde de høyeste standarder for integritet og etterlevelse av lover og regler.

Arbeidserfaring

 • Økonomidirektør, XYZ Company, by, stat - 2017 til i dag
 • Vice President of Finance, ABC Corporation, by, stat - 2012 til 2017
 • Økonomisjef, 123 Company, City, State - 2007 til 2012

Utdanning

 • Bachelor of Science i regnskap, University of City, State - 2002
 • MBA i økonomi, University of City, State - 2004

Kompetanse

 • Finansiell planlegging og analyse
 • Kostnadsregnskap og budsjettering
 • Revisjon og etterlevelse

Sertifiseringer

 • Autorisert revisor (CPA)
 • Sertifisert forvaltningsrevisor (CMA)

Språk

 • Engelsk
 • Spansk


CV-tips for finansdirektører

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en til en CFO.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne finansdirektører - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Sørg for å inkludere et faglig sammendrag som fremhever dine kvalifikasjoner og din erfaring.
 • Ta med en liste over viktige prestasjoner og økonomiske resultater som viser din kompetanse og verdi.
 • Fremhev eventuell erfaring med kostnadskontroll, budsjettering og finansiell strategi.
 • Ta med eventuell styreerfaring eller andre lederroller du har hatt.
 • Sørg for å inkludere nøkkelord fra stillingsannonsen i CV-en.


Eksempler på CV-sammendrag for økonomidirektører

Et CV-sammendrag eller CV-mål er et verktøy som brukes til å oppsummere jobbsøkerens erfaring, ferdigheter og kvalifikasjoner i noen få setninger. Det fungerer som en introduksjon til resten av CV-en og gir rekrutterere og ansettelsesansvarlige en rask oversikt over hva jobbsøkeren har å tilby. I tillegg kan det bidra til å skille jobbsøkeren fra andre kandidater med lignende bakgrunn og kvalifikasjoner. Et sterkt CV-sammendrag eller -mål kan hjelpe en CFO med å skille seg ut fra konkurrentene og øke sjansene for å komme til intervju.

For eksempel:

 • Erfaren økonomidirektør med mer enn 10 års erfaring innen økonomistyring. Dyktig til å kontrollere budsjetter, håndtere finansiell risiko og lede team.
 • Dynamisk finansdirektør med ekspertise innen utvikling og implementering av finansielle strategier. Dokumenterte resultater når det gjelder å skape aksjonærverdier og redusere kostnader.
 • Ressurssterk CFO med ekspertise innen finansiell rapportering, budsjettering og likviditetsstyring. Dyktig til å forbedre prosesser, etterlevelse og effektivitet.
 • Høyt motivert økonomidirektør med lang erfaring i å utvikle og implementere finansielle strategier. Erfaring med økonomisk analyse og prognoser.
 • Målorientert CFO som brenner for å skape vekst og lønnsomhet. Erfaring med kapitalmarkeder, M&A og finansiell planlegging.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for økonomisjefer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en økonomisjef for å vise frem kandidatens kvalifikasjoner, ferdigheter og resultater. Økonomisjefer er ansvarlige for å føre tilsyn med den økonomiske driften av et selskap, så arbeidsgivere vil være på utkikk etter kandidater som kan vise til gode resultater når det gjelder å håndtere de økonomiske aspektene ved en organisasjon. Avsnittet om erfaring bør vise kandidatens evne til å styre budsjetter, følge opp økonomiske resultater og utvikle strategier for å maksimere lønnsomheten. Den bør også fremheve viktige resultater, for eksempel gjennomføring av kostnadsbesparende tiltak eller forbedring av den økonomiske effektiviteten. Ved å gå i dybden på økonomisjefens erfaring kan arbeidsgivere vurdere kandidatens potensial til å lede den økonomiske driften av virksomheten.

For eksempel:

 • Ledet et team på 50 økonomimedarbeidere med ansvar for all regnskapsføring, finansiell rapportering og budsjettering.
 • Utviklet og vedlikeholdt effektive finansielle retningslinjer og prosedyrer for å sikre at gjeldende regelverk overholdes.
 • Finansiell veiledning og støtte til konsernledelsen i forbindelse med strategiske beslutninger.
 • Vurderte selskapets økonomiske tilstand og identifiserte potensielle forbedringsområder.
 • Utformet og implementert økonomiske modeller for å lage nøyaktige prognoser for inntekter og utgifter.
 • Overvåket alle finansielle transaksjoner og sørget for nøyaktig og rettidig gjennomføring av kravene til finansiell rapportering.
 • Forhandlet og strukturerte komplekse finansieringsordninger med långivere og investorer.
 • Utarbeidet detaljerte regnskaper og analyser til støtte for eksterne og interne interessenter.
 • Bistod i utarbeidelsen av styrepresentasjoner, investoroppdateringer og andre finansielle rapporter.
 • Veiledning og oppfølging av regnskapsmedarbeidere innen hovedbokføring, leverandørgjeld, kundefordringer og lønn.


Eksempel på CV for CFO med utdanning

En økonomidirektør må vanligvis ha minst en bachelorgrad i regnskap, finans eller bedriftsøkonomi. Mange finansdirektører har også en MBA eller annen høyere utdanning. I noen tilfeller kan arbeidsgivere kreve at finansdirektøren er statsautorisert revisor (CPA). I tillegg bør finansdirektøren ha gode evner til analyse, kommunikasjon og problemløsning, samt kunnskap om bedriftsøkonomi og regnskapsprinsipper.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CFO-CV:

 • MBA i finans fra XYZ University, USA (20xx)
 • Statsautorisert revisor (CPA) (20xx)
 • Sertifisert finansiell planlegger (CFP) (20xx)
 • Sertifisert forvaltningsrevisor (CMA) (20xx)
 • Bachelorgrad i regnskap fra ABC University, USA (20xx).


CFO-kompetanse til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CFO-cv fordi det gir potensielle arbeidsgivere innsikt i søkerens kunnskap og erfaring. Det er viktig å inkludere relevante ferdigheter som viser søkerens kompetanse på områder som regnskap, økonomisk analyse, budsjettering og prognoser, risikostyring og finansforvaltning. I tillegg er det viktig å fremheve eventuell erfaring med økonomiprogrammer, bedriftsøkonomi og finansiell rapportering. Disse ferdighetene kan hjelpe arbeidsgivere med å vurdere søkerens evne til å håndtere ansvaret som CFO.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Strategisk tenkning
 3. Finansiell innsikt
 4. Analytiske ferdigheter
 5. Organisatoriske ferdigheter
 6. Kommunikasjon
 7. Forhandling
 8. Risikohåndtering
 9. Beslutningstaking
 10. Problemløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Økonomisk styring
 2. Budsjettering
 3. Regnskap
 4. Analyse
 5. Prognoser
 6. Risikostyring
 7. Dataanalyse
 8. Kostnadskontroll
 9. Forretningsstrategi
 10. Skatteplanlegging


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CFO-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en økonomidirektør

 • Fremhev din erfaring fra økonomiske lederroller
 • Vise din evne til å lede økonomiteam og føre tilsyn med den finansielle driften.
 • Demonstrere din forståelse av finansielle prinsipper og regelverk
 • Beskriv din erfaring med budsjettering, prognoser og økonomisk analyse.
 • Ta med dine resultater fra vellykkede finansielle prosjekter
 • Oppgi dine kunnskaper om økonomiprogramvare og regnskapssystemer.
 • Fremhev det du har oppnådd innen økonomistyring og rapportering.
 • Legg vekt på din evne til å identifisere og redusere finansiell risiko.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis