Eksempel på CV for revisjonsdirektør (gratis guide)

Lag en CV for revisjonsdirektører som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for revisjonsdirektør
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (80 stemmer)
Eksempel på CV for revisjonsdirektør

Dette CV-eksemplet for revisjonsdirektører gir en oversikt over hva arbeidsgivere ser etter hos en revisjonsdirektør. Den beskriver de viktigste ferdighetene og erfaringene en revisjonsdirektør bør ha, og hvordan du presenterer disse kvalifikasjonene i en profesjonell CV. Artikkelen gir også nyttige tips og råd om hvordan du på en effektiv måte kan vise frem kvalifikasjonene dine til potensielle arbeidsgivere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en revisjonsdirektør?

En revisjonsdirektør er ansvarlig for å lede og styre en organisasjons internrevisjonsfunksjon. De planlegger og styrer internrevisjonsaktivitetene, inkludert budsjettering og bemanning, og sørger for at revisjonsprogrammet oppfyller både interne og eksterne krav til etterlevelse. Revisjonsdirektøren skal også gi innsikt og råd om risikostyring og internkontrollsystemer til organisasjonens ledelse. De jobber tett med toppledelsen for å sikre at organisasjonens rammeverk for risikostyring og kontroll er effektivt.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for revisjonsdirektører:

Hva er en revisjonsdirektørs ansvarsområder?

 • Utvikle og implementere revisjonsstrategier, -prosedyrer og -metoder.
 • Gjennomføre finansielle og operasjonelle revisjoner
 • Lede og evaluere revisjonspersonalet
 • Identifisere risikoer og svakheter i kontrollen
 • levere revisjonsrapporter og anbefalinger
 • Koordinere med eksterne revisorer
 • Sikre at gjeldende lover, forskrifter og standarder overholdes.
 • Overvåke trender og beste praksis i bransjen
 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med viktige interessenter

Eksempel på CV for revisjonsdirektører til inspirasjon

Revisjonsdirektør

John Doe
111 Main Street, hvor som helst, USA
johndoe@example.com
(555) 555-5555

John Doe er en erfaren revisjonsdirektør med over 15 års erfaring innen finansiell revisjon og tilsyn. Han er svært velorganisert og detaljorientert, med dokumenterte resultater fra vellykkede revisjoner og vellykket teamledelse.

Arbeidserfaring

 • Revisjonssjef, AnyCorp, Anywhere, USA (2013-2015)
  • Ledet et team på 10 revisorer med fokus på finansiell revisjon.
  • Utførte finansiell revisjon av kunder i flere bransjer.
  • Leverte detaljerte rapporter til ledelsen.
 • Seniorrevisor, AnotherCorp, Anywhere, USA (2009-2013)
  • Utførte finansiell revisjon av kunder i flere bransjer.
  • Leverte detaljerte rapporter til ledelsen.

Utdanning

 • Bachelor of Science i regnskap, Anywhere University, Anywhere, USA (2005)
 • Statsautorisert revisor, State Board of Accountancy, hvor som helst, USA (2007)

Kompetanse

 • Finansiell revisjon
 • Tilsyn med revisjon
 • Teamledelse
 • Analyse av finansielle data
 • Rapportskriving

Sertifiseringer

 • Statsautorisert revisor, State Board of Accountancy, hvor som helst, USA (2007)

Språk

 • Engelsk (flytende)


CV-tips for revisjonsdirektøren

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for revisjonsdirektører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne revisjonsdirektører - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Legg vekt på bransjeerfaring og evnen til å tenke strategisk.
 • Ta med kvantifiserbare resultater og prestasjoner i CV-en.
 • Vis frem din kunnskap om økonomisystemer og -prosesser.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller videreutdanninger som er relevante.
 • Nevn eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt.


Eksempler på CV-sammendrag for revisjonsdirektører

Et CV-sammendrag eller en målsetting er en viktig del av en vellykket CV for revisjonsdirektører. Det fungerer ikke bare som en introduksjon til arbeidsgiveren, men gir også arbeidsgiveren et innblikk i søkerens kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaring. Den bør skrives på en kortfattet og tydelig måte og fremheve søkerens sterke sider som gjør vedkommende til en god kandidat til jobben. Den bør også vise hvorfor søkeren er den rette for stillingen og hvordan vedkommende kan bidra til organisasjonen. Sammendraget eller målsetningen bør være skreddersydd for den spesifikke stillingen og tilpasset organisasjonens behov.

For eksempel:

 • Erfaren revisjonsdirektør med mer enn 10 års erfaring med planlegging, organisering og gjennomføring av revisjoner av regnskaper.
 • Høy kompetanse i å gjennomføre risikobaserte internrevisjoner, evaluere og redusere finansiell og operasjonell risiko.
 • Dyktig til å utarbeide rapporter og komme med anbefalinger til toppledelsen om revisjonsresultater.
 • God erfaring med å gi uavhengige og objektive forsikringsråd til kunder.
 • Kompetanse innen utvikling og vedlikehold av retningslinjer, prosedyrer og prosesser for internrevisjon.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for revisjonsdirektører

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for revisjonsdirektører fordi det gir potensielle arbeidsgivere et klart bilde av kandidatens faglige bakgrunn og kvalifikasjoner. Det gir også arbeidsgivere en bedre forståelse av kandidatens erfaring og hvordan vedkommende vil passe inn i organisasjonen. Erfaringsdelen bør inneholde kandidatens yrkeserfaring, inkludert navn på organisasjoner de har jobbet for, stillingene de har hatt og arbeidsoppgavene de har utført. Den bør også inneholde informasjon om spesielle prosjekter som kandidaten har gjennomført, utmerkelser han eller hun har mottatt, og eventuelle tilleggskompetanser. Ved å oppgi denne informasjonen kan arbeidsgivere enkelt vurdere kandidatens kvalifikasjoner og avgjøre om vedkommende passer til stillingen.

For eksempel:

 • Ledet den daglige driften av avdelingen for å sikre at alle mål og tidsfrister ble overholdt.
 • Gjennomført både interne og eksterne revisjoner for å sikre at gjeldende lover, forskrifter og standarder overholdes.
 • Utarbeidet detaljerte revisjonsrapporter og presenterte funnene for toppledelsen.
 • Utviklet og implementert revisjonsprotokoller for å sikre nøyaktige og effektive revisjoner.
 • Analyserte finansielle og operasjonelle data for å identifisere potensielle risikoområder.
 • Samarbeid med andre avdelinger for å sikre at interne retningslinjer og prosedyrer overholdes.
 • Gjennomgått og evaluert regnskaper for å sikre at de er nøyaktige og fullstendige.
 • Veiledning og støtte til internrevisjonens medarbeidere for å sikre faglig utvikling og vekst.
 • Bistod med implementeringen av nye regnskaps- og økonomistyringssystemer.
 • Opprettholdt relasjoner med eksterne revisorer, tilsynsmyndigheter og andre interessenter.


Eksempel på utdannelse for revisjonsdirektører

De fleste revisjonsdirektører har minimum en bachelorgrad i regnskap, økonomi eller et beslektet fagområde. Noen arbeidsgivere kan også kreve en mastergrad i økonomi eller offentlig administrasjon. I tillegg krever mange arbeidsgivere at revisjonsdirektøren har minst fem års erfaring innen et beslektet område. Sertifisering som Certified Internal Auditor (CIA) eller Certified Public Accountant (CPA) kan også være et krav.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en revisjonsdirektør:

 • Bachelor of Science i regnskap fra University of Michigan (2013)
 • Master of Business Administration fra Harvard University (2015)
 • Statsautorisert revisor (CPA) (2018)
 • Sertifisert internrevisor (CIA) (2020)


Revisjonsdirektørens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for revisjonsdirektører fordi det hjelper arbeidsgivere å raskt identifisere jobbsøkerens kvalifikasjoner og erfaring. Det viser også arbeidsgiveren at søkeren har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å fylle rollen som revisjonsdirektør. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for revisjonsdirektører kan være økonomisk analyse, revisjon, prosjektledelse, problemløsning, kommunikasjon og lederskap.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Organisatorisk
 3. Analytisk
 4. Strategisk tenkning
 5. Kommunikasjon
 6. Problemløsning
 7. Prosjektledelse
 8. Risikohåndtering
 9. Oppmerksomhet på detaljer
 10. Forhandlinger
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Risikostyring
 2. Finansiell analyse
 3. Strategisk planlegging
 4. Etterlevelse av revisjonskrav
 5. Revisjonsprosedyrer
 6. Kunnskap om regelverk
 7. Dataanalyse
 8. Regnskapsstandarder
 9. Organisatoriske ferdigheter
 10. Problemløsning


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for revisjonsdirektører

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en revisjonsdirektør

 • Fremhev erfaring med å lede og administrere revisjonsteam
 • Vise ekspertise innen gjennomføring av revisjoner og implementering av internkontrollprosesser.
 • Demonstrere kunnskap om GAAP, SOX og andre revisjonsforskrifter.
 • Har erfaring med å evaluere finansielle risikoer og identifisere muligheter for kostnadsbesparelser.
 • Kan vise til gode resultater når det gjelder å overholde revisjonsfrister.
 • Bevise at du har gode kommunikasjons-, problemløsnings- og organisasjonsevner.
 • Detaljert evne til å identifisere, analysere og rapportere om finansielle avvik
 • Inkluderer erfaring med å opprette og vedlikeholde revisjonsprogrammer

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis