Eksempel på CV for begravelsesbyråer (gratis guide)

Lag en begravelsesdirektør-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Begravelsesbyrå CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 5,0 (92 stemmer)
Begravelsesbyrå CV Eksempel

Ønsker du å gjøre karriere som begravelsesdirektør? I så fall må du lage en CV som gjør inntrykk på potensielle arbeidsgivere. I vår artikkel om eksempler på CV-er for begravelsesbyråer får du et eksempel på en vellykket CV og tips til hvordan du kan få din egen til å skille seg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en begravelsesagent?

En begravelsesbyrå tar seg av alt som har med begravelser og minnestunder å gjøre. Dette innebærer blant annet å samarbeide med familien om valg av kiste eller urne, planlegge begravelse eller kremasjon og håndtere alt nødvendig papirarbeid. Begravelsesbyrået kan også gi emosjonell støtte til familien og hjelpe dem gjennom sorgprosessen. Begravelsesbyråer kan også ha ansvar for å administrere begravelsesbyrået og de ansatte, koordinere med leverandører og organisere transport og begravelse av avdøde.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for begravelsesbyråer:

Hva er en begravelsesbyrås ansvarsområder?

 • Arrangere begravelser og minnestunder, inkludert valg av kister, urner, blomster og andre nødvendige artikler.
 • Organisere og koordinere transport mellom begravelsesstedet, kirkegården og begravelsesbyrået.
 • Rådgivning til pårørende i juridiske spørsmål knyttet til dødsfallet.
 • Tilrettelegging av papirarbeidet som kreves for å få begravelsestillatelse og dødsattest.
 • Koordinere tjenester med presteskapet og andre tjenesteleverandører.
 • Arrangere begravelse eller kremering av avdøde.
 • Bestilling og klargjøring av nødvendige forsyninger og utstyr.
 • Føre register over begravelsestjenester, arrangementer og betalinger.
 • Tilbyr sorgrådgivning og emosjonell støtte til de etterlatte.

Eksempel på CV for begravelsesbyråer til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: 555-555-5555 555-555-5555
E-post: johndoe@example.com

Sammendrag av profilen:
John Doe er en erfaren begravelsesagent med erfaring i å tilby medfølende og verdige begravelsestjenester til sørgende familier. Han har lang erfaring med å administrere begravelser på en effektiv måte, koordinere med presteskapet og andre ansatte og yte eksepsjonell kundeservice til familiene. Doe er godt kjent med lokale og statlige lover, forskrifter og skikker som gjelder for begravelser og bisettelser.

Arbeidserfaring:

 • Begravelsesforvalter, Anytown Funeral Home, Anytown, USA - mai 2017 - nåtid
  • Håndtere begravelsesarrangementer fra start til slutt, inkludert forhåndsplanlegging, koordinering med presteskapet og andre tjenester, og sørge for begravelse eller kremering.
  • yte eksepsjonell kundeservice til familiene og sikre et høyt nivå av profesjonalitet og verdighet.
  • Føre detaljerte registre og dokumenter over begravelsesarrangementer og -tjenester.
  • Sikre at lokale og statlige lover, forskrifter og skikker som gjelder for begravelser og bisettelser overholdes.
 • Assisterende begravelsesdirektør, Anytown Funeral Home, Anytown, USA - juni 2015 - mai 2017
  • Bistå begravelseslederen med å administrere begravelsesarrangementer.
  • Utføre administrative oppgaver som å ta imot familier og gi informasjon om begravelsestjenester.
  • Bistå med utarbeidelse av dokumenter i forbindelse med begravelser.

Utdanning:
Bachelor of Science in Funeral Services, Anytown University, Anytown, USA - mai 2015

Ferdigheter:

 • Eksepsjonell kundeservice
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Detaljorientert, organisert og effektiv
 • Behersker Microsoft Office-pakken og programvare for begravelsesbyråer.

Sertifiseringer:
Lisens som begravelsesdirektør, Anytown, USA - juni 2015

Språk:
Engelsk (flytende)CV-tips for begravelsesbyråer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for begravelsesbyråer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne begravelsesdirektører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med kundeservice og eventuelle sertifiseringer.
 • Demonstrere dine kunnskaper om begravelsesbyråers virksomhet og forskrifter for begravelsestjenester.
 • Ta med informasjon om din erfaring fra begravelsesbransjen, for eksempel balsamering, tilrettelegging og administrasjon av tjenester.
 • Demonstrer din evne til å samhandle med medfølelse med avdødes familie og venner.
 • Ta med relevante sertifiseringer, for eksempel Certified Funeral Service Practitioner eller Certified Funeral Director.


Eksempler på CV-sammendrag for begravelsesbyråer

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for begravelsesbyråer er en fin måte å vise frem de ferdighetene og erfaringene du har knyttet til begravelsesbyråyrket. Det er viktig å fremheve disse ferdighetene og erfaringene for å skille seg ut fra andre søkere og for å gi potensielle arbeidsgivere en idé om hva du kan tilføre jobben. En CV-sammendrag eller CV-målsetting for begravelsesbyråer gir deg mulighet til å demonstrere din kunnskap om begravelsesbransjen, samt eventuelle tilleggskvalifikasjoner eller erfaring du kan tilby. Det er også en mulighet til å vise potensielle arbeidsgivere at du er lidenskapelig og engasjert i bransjen, noe som kan være et godt salgsargument.

For eksempel:

 • Svært erfaren begravelsesdirektør med over 7 års erfaring i bransjen. Dokumenterte resultater når det gjelder å yte eksepsjonell service til sørgende familier.
 • Empatisk og medfølende begravelsesagent med dyp forståelse for begravelsesprosessen. Dyktig i å arrangere og lede begravelser.
 • Hardtarbeidende begravelsesagent med lang erfaring i å tilby omfattende begravelsestjenester. Sterk sans for detaljer og utmerkede organisasjonsevner.
 • Engasjert begravelsesagent med over 10 års erfaring fra begravelsesbransjen. Dokumenterte evner til å koordinere og føre tilsyn med begravelsesarrangementer.
 • Erfaren begravelsesagent med fokus på å gi familiene en meningsfull og respektfull begravelse. Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for begravelsesbyråer

Det er viktig å ha en fyldig erfaringsdel i en CV for begravelsesbyråer av flere grunner. For det første kan det bidra til å vise bredden og dybden i din erfaring på området. Det kan også vise potensielle arbeidsgivere at du har dokumenterte resultater når det gjelder å lede begravelser og gi støtte til sørgende familier. Til slutt kan det vise at du har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å fungere effektivt i rollen som begravelsesagent.

For eksempel:

 • Hjalp til med å arrangere og koordinere begravelser for familier, inkludert papirarbeid, kirkegårdsarrangementer og andre detaljer.
 • Mottok og hjalp familier på en profesjonell og empatisk måte.
 • Opprettholdt et rent og ryddig arbeidsområde.
 • Vi yter eksepsjonell kundeservice til pårørende og begravelsesbyråets ansatte.
 • Administrerte lagerbeholdning og bestilling av begravelsesmateriell.
 • Organiserte og deltok på minnegudstjenester.
 • Sørget for transport av familiemedlemmer og begravelsesdeltakere.
 • Utarbeidet dødsattester og andre relaterte dokumenter.
 • Hjalp til med balsameringsprosessen.
 • Informasjon og veiledning til etterlatte familier.


Eksempel på utdanning i CV for begravelsesbyråer

En begravelsesdirektør må vanligvis fullføre en toårig Associate's degree i begravelsesvitenskap. Noen delstater krever også at begravelsesagenter gjennomfører et ettårig lærlingprogram etter at de har fullført utdannelsen. I tillegg må begravelsesagenter vanligvis ha lisens fra delstaten der de jobber.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en begravelsesdirektør:

 • Associate of Applied Science in Funeral Service, ABC Technical Institute, 2019
 • Fullførte Professional Internship Program ved XYZ Funeral Home, 2018
 • Sertifikat i ledelse av begravelsesbyråer, WXY University, 2016


Begravelsesdirektørens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en din som begravelsesagent, fordi det gir potensielle arbeidsgivere et raskt inntrykk av hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner du har. Denne informasjonen er viktig for arbeidsgivere når de skal vurdere om du passer inn i deres virksomhet. Ved å oppgi kvalifikasjoner som erfaring med å jobbe med sørgende familier, gi emosjonell støtte, kunnskap om begravelsesbransjens regelverk og samarbeid med leverandører, kan arbeidsgivere raskt finne ut om du har de ferdighetene som trengs for jobben.

Myke ferdigheter:

 1. Empati
 2. Organisering
 3. Tidshåndtering
 4. Kommunikasjon
 5. Problemløsning
 6. Mellommenneskelig
 7. Medfølelse
 8. Lederskap
 9. Tilpasningsevne
 10. Stressmestring
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Rådgivning i sorg
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Kundeservice
 4. Begravelsesplanlegging
 5. Økonomisk administrasjon
 6. Ledelse av kirkegård
 7. Klargjøring av lik
 8. Balsamering
 9. Kremasjonstjenester
 10. Overholdelse av regelverk


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for begravelsesbyråer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en begravelsesdirektør

 • Fremhev kundeserviceferdigheter, som å forstå kundens behov, sørge for komfort og opprettholde profesjonalitet.
 • Nevn din evne til å administrere begravelsesprosessen, inkludert å koordinere med leverandører, organisere tjenester og mottakelser og føre nøyaktige registre.
 • Legg vekt på at du kjenner til relevante forskrifter og lover, og at du har sans for detaljer.
 • Vis frem din evne til å samarbeide med mennesker med ulik bakgrunn.
 • Beskriv din erfaring med å arrangere begravelser og andre relaterte tjenester.
 • Demonstrere din evne til å arbeide i et miljø med høyt tempo.
 • Fremhev dine organisatoriske ferdigheter, for eksempel budsjettering, planlegging og oppgaveløsning.
 • Oppgi eventuelle kvalifikasjoner eller sertifiseringer innen begravelsestjenester.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis